• Svenska

Om utlandet Turkiet

Avrådan

Turkiet – avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 28 mars 2022 beslutat om att ändra avrådan för Turkiet. Beslutet innebär att avrådan från alla resor till Diyarbakir stad hävs. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Turkiets närområde mot Syrien och Irak, upp till ett avstånd om 10 kilometer från den syriska respektive den irakiska gränsen.
Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till gränsprovinserna Hatay, Kilis, Sirnak och Hakkari i sin helhet.

Avrådan gäller tills vidare.

Reseinformation om Turkiet

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Sidan uppdateras löpande.

Senast uppdaterad 01 jul 2024, 12.26

Aktuella händelser

Allmänna säkerhetsläget

Med anledning att Turkiet under perioder varit utsatt för terrorattentat uppmanas svenska resenärer till vaksamhet exempelvis vid allmänna platser så som större turistattraktioner, offentliga byggnader och vid användandet av allmänna transportmedel.

Demonstrationer har förekommit utanför svenska generalkonsulatet i Istanbul och ambassaden i Ankara. Ytterligare manifestationer och incidenter kan förekomma, i anslutning till ambassaden och generalkonsulatet.

Håll dig uppdaterad om situationen på vistelseorten genom media (t ex via http://www.hurriyetdailynews.com/), vår reseinformation och i kontakt med ditt resebolag. Följ även turkiska myndigheters anvisningar.

Det finns en förhöjd risk för incidenter mot svenska intressen i Turkiet, i synnerhet i Istanbul. Svenskar som vistas i landet uppmanas till ökad vaksamhet och försiktighet, särskilt i populära turistområden i Istanbul såsom vid Galatatornet, Taksimtorget och på Istiklalgatan samt i närheten av diplomatiska beskickningar och religiösa samlingslokaler.

Svenskar som reser till Turkiet uppmanas även att anmäla sig till svensklistan. Uppgifterna används för att ambassaden och generalkonsulatet, om det finns behov vid en större krishändelse, ska kunna kontakta svenskar som befinner sig i landet. Klicka här för att komma till svensklistan.

Det förekommer regelbundet demonstrationer som kan riskera att bli våldsamma. Demonstrationer och större folksamlingar bör därför undvikas.

Istanbul

Med anledning av risken för terroristattentat rekommenderas besökare i Istanbul att iaktta särskild försiktighet vid de stora turistattraktionerna, inklusive turiststråket Istiklal Caddesi, och stadsdelarna i Taksim-torgets närhet, i samband med resor med allmänna transportmedel och på andra offentliga platser.

Turistorterna längs Medelhavskusten och Egeiska havet

Säkerheten för besökare till turistorterna längst med Medelhavskusten och Egeiska havet bedöms fortsatt förhållandevis god även om det aktuella hotbildsläget är svårbedömt. Det finns dock en ökad risk för terroristdåd i hela Turkiet, inklusive på turistorterna.

Risken för att utsättas för rån, stölder eller andra våldsbrott ligger på ungefär samma nivå som i de flesta EU-länder eller lägre. Risken för trafikolyckor är mycket högre än i Sverige på grund av höga hastigheter och små marginaler. Fotgängare, cyklister och MC-förare bör iaktta särskild försiktighet.

Sydöstra och östra Turkiet

Stridigheterna mellan turkiska säkerhetsstyrkor och PKK i sydöstra och östra Turkiet har minskat de senaste åren men har förekommit sporadiskt, framförallt rum på landsbygden och vid gränsen till Syrien och Irak. Med hänsyn till situationen i norra Syrien och Irak, där stridigheterna är mer intensiva, kan det dock inte uteslutas att säkerhetssituationen i sydöstra och östra Turkiet snabbt kan förändras. Svenskar som reser till sydöstra och östra Turkiet eller befinner sig i gränsområdet trots UD:s avrådan uppmanas att undvika gränsen, iaktta stor försiktighet, hålla sig noga uppdaterade om den lokala säkerhetssituationen via media och ambassadens och generalkonsulatets reseinformation, undvika större folksamlingar och demonstrationer samt följa lokala myndigheters anvisningar. 

I flera provinser längs gränsen mot Syrien, Irak, Iran, Armenien och Georgien samt ytterligare provinser i sydöstra och östra Turkiet är ett antal områden deklarerade "temporary military/special security zones". I dessa zoner är tillträde för civila förbjudet eller förenat med omfattande restriktioner. Dessa zoner kan med kort varsel utökas. Resenärer uppmanas att följa skyltning samt lokala myndigheters uppmaningar.

Sydöstra och östra Turkiet gränsar mot Syrien, där Daesh/ISIL/IS bland annat gjort sig skyldiga till en rad kidnappningar och försök till kidnappningar. Detta medför en ökad risk för sådana brott i gränsområdena mellan Turkiet och Syrien.

Det är framförallt den pågående konflikten i Syrien och den turkiska militära insatsen i norra Syrien som avgör utvecklingen i sydöstra och östra Turkiet. Dessutom är den med detta sammanhängande flyktingproblematiken en faktor som ytterligare komplicerar situationen.

Terrorism

Ambassaden och generalkonsulatet påminner om risken för terroristattentat i hela Turkiet och uppmanar resenärer att undvika större folksamlingar och demonstrationer och att följa lokala myndigheters anvisningar.

Senast den 13 november 2022 genomfördes ett sprängdåd på den kända gågatan Istiklal Caddesi i centrala Istanbul som krävde sex dödsoffer. Dessförinnan har det under senare år inte skett några omfattande terrorattentat. Allvarliga hot om attentat har dock förekommit och ett flertal attacker har förhindrats av turkiska myndigheter.

Längre tillbaka, under åren 2015-17 ägde ett antal terrorattentat rum på flera olika platser i Turkiet, framförallt i de sydöstra delarna av landet men även i storstäderna Ankara, Istanbul och Izmir. Attentaten har i första hand riktat sig mot den turkiska statsapparaten. Flera av dessa krävde ett stort antal dödade och skadade. Bombdådet som inträffade i Ankara i oktober 2015 anses vara det allvarligaste i Turkiets moderna historia.

Terrororganisationen Daesh, även kallad IS (islamiska staten), ISIL (islamiska staten i Irak och Levanten), eller ISIS (islamiska staten i Irak och Syrien), har en betydande närvaro i norra Syrien och längs delar av den turkiska / syriska gränsen. Utländska s.k. foreign fighters reste tidigare genom Turkiet till Syrien och Irak för att där ansluta sig till Daesh. Numera försöker många ta sig hem via Turkiet. Mycket talar för att Daesh har varit inblandad i ett stort antal attacker i Turkiet, inklusive självmordsbombningar i Ankara (oktober 2015), attackerna i områdena Sultanahmet (januari 2016) och Taksim (mars 2016) i Istanbul, och attacken mot Istanbuls flygplats Atatürk (juni 2016). Attentatet mot nattklubben Reina i Istanbul den 1 januari 2017 är det senaste i raden av större Daesh-inspirerade attentat vilket krävde 40-talet döda och många skadade.

Den av EU terrorstämplade organisationen PKK har under senare år påtagligt minskat sina aktioner i den sydöstra delen av landet, och stridigheterna mellan PKK och regeringens säkerhetsstyrkor är mycket sporadiska. Dessa äger främst rum på landsbygden och invid gränsen mot Syrien och Irak.  Även om PKK:s aktioner i första hand tar sikte på den turkiska statsapparaten, inte minst myndigheter inom försvar och rättsväsende, går det inte att utesluta att civila kan komma att drabbas även framöver.

Även om majoriteten av alla attentat ägt rum i sydöstra delarna av Turkiet och varit riktade mot turkiska statsapparaten, är risken för attentat på andra platser hög. Den kurdiska terrororganisationen TAK, Kurdistans frihetsfalkar, samt Daesh (se ovan), har öppet deklarerat att man avser attackera bl.a. turistområden och utländska medborgare.

Det förekommer hot om terroristattentat mot ambassader och konsulat i Ankara och Istanbul. 

Råd till svenska resenärer

Allmänna råd till svenska resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra.

Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Se även UD:s generalla information om Terrorism och hot utomlands samt Råd i en krissituation.

Naturförhållanden och katastrofer

Jordbävningsrisk

Turkiet är beläget i mötet mellan tre kontinentalplattor och är därmed jordbävningsdrabbat. En förkastningslinje går via Istanbul längs den norra delen av landet och en genom landets sydöstra delar, ner mot städerna Mersin och Adana. Drabbade områden inkluderar Istanbul, alla land- och kustområden väster om Antalya samt landsbygden öster om  Diyarbakir. Småskalv är vanligt förekommande. 

De senaste skalven med dödlig utgång inträffade i februari 2023. Den 6 februari 2023 ägde en serie av jordskalv rum i sydöstra Turkiet. De två kraftigaste skalven med epicemtrum i provinsen Kahramanmaraş uppmättes till 7,7 och 7,8 på Richterskalan. Flera omgivande provinser i Turkiet och Syrien drabbades. Den 20 februari inträffade ytterligare två jordbävningar i det redan drabbade området, med magnitud upp till 6,4 med epicentrum i provinsen Hatay. Totalt har över 50 000 dödsfall bekräftats. Antalet skadade och personer som förlorade sina hem räknas i hundratusental.

I augusti 1999 inträffade ett skalv strax öster om Istanbul (Izmit). Jordbävningen mätte 7.6 på Richterskalan och cirka 20 000 personer omkom. 

På grund av risken för jordbävningar finns även en viss risk för att flodvågor, sk tsunamis, ska uppstå i Medelhavet, Egeiska havet och i Marmara-sjön. Enligt det internationella informationscentret för tsunamis, ITIC, skapade jordbävningen 1999 flodvågor på upp till fyra meter vilka slog in mot kusten nära Izmir och också skadade en flottstation i Gölcük.

Om en jordbävning inträffar när du befinner dig inomhus, försök ta skydd under ett bord eller vid en bärande vägg. Använd inte hiss. Om du befinner dig utomhus bör du förflytta dig till en öppen plats och hålla dig borta från byggnader och kraftledningar. Se också avsnittet om jordbävningsberedskap längre ned på sidan

Här hittar du länk till turkiska regeringens myndighet för katastrof- och krishantering AFAD.

Turkisk lagstiftning rörande sociala medier m.m.

En ny lag infördes i oktober 2022 som innebär att den som anses ha spridit desinformation kan dömas till upp till tre års fängelse. Det är enligt denna lag straffbart att medvetet sprida vilseledande information med negativ påverkan på säkerhet, allmän ordning eller hälsa. Bestämmelsen omfattar även den som delar vidare information som andra har publicerat. Lagen gäller även för personer som befinner sig i Turkiet tillfälligt, till exempel svenska medborgare på besök i landet.

Det är sedan tidigare straffbart enligt turkisk lag att förolämpa den turkiska nationen, dess statschef eller symboler. Inlägg i sociala medier som uppfattas påvisa misstänkt samröre med en i Turkiet förbjuden rörelse eller terroriststämplad organisation kan också leda till fängelsestraff. Det förekommer att utländska medborgare, inklusive svenska medborgare, frihetsberövas på dessa grunder.

In- och utresebestämmelser

Ambassaden, generalkonsulatet och Utrikesdepartementet kan ge konsulär hjälp till svenskar i Turkiet, men ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.

Kontrollera aktuella inresebestämmelser samt bestämmelser om vistelse och/eller bosättning i Turkiet med Turkiets egen myndighet för migrationshantering, DGMM (Generaldirektoratet för migrationshantering). Kontaktuppgifter för DGMM´s kontor i olika städer runt om Turkiet hittar du här. Notera att vissa handlingar i uppehållstillståndsprocessen måste förses med apostille. Du kan också kontakta Turkiets ambassad i Stockholm för information.

Det förekommer att svenska medborgare och resenärer med uppehållstillstånd i Sverige nekas inresa i Turkiet och skickas tillbaka till den destination de kom ifrån. Flygplatsmyndigheter brukar inte underrätta ambassaden och/eller generalkonsulatet om detta, eller uppge anledning till nekad inresa.

Svenska myndigheter kan inte påverka andra länders bestämmelser om du nekas in- eller utresa, på samma sätt som Sverige inte tillåter andra länder att påverka tillämpningen av svenska bestämmelser.

Resenärer som vid tidigare tillfälle haft problem vid inresa, eller av andra skäl känner sig osäkra, kan kontakta turkiska ambassaden i Stockholm före avresa. Resenärer som vill ha förklaring till nekad inresa, rekommenderas också att kontakta turkiska ambassaden i Stockholm.

Från den 1 februari 2012 gäller att svenska medborgare har rätt att stanna sammanlagt 90 dagar i Turkiet utan visering under en period av 180 dagar. Att stanna längre än 90 dagar utan visering leder till böter och i vissa fall förbud att återvända till Turkiet under en kortare eller längre period. Den som planerar att vistas i Turkiet mer än 90 dagar under en 180 dagars period, måste ansöka om ett turkiskt uppehållstillstånd. Utlänningar med uppehållstillstånd giltigt ett år eller längre måste från den 1 februari 2012 registrera sig hos socialförsäkringsmyndigheten (SGK-Sosyal Güvenlik Kurumu).

Pass och provisoriska pass

Fr.o.m 1 januari 2015 måste passet ha en giltighet på minst 150 dagar vid inresa i Turkiet.

Observera att svenska provisoriska pass i A4-format utfärdade av svenska ambassader och konsulat inte gäller för inresa i Turkiet. De gäller endast för utresa ur och transit via Turkiet. De rosa provisoriska passböckerna som utfärdas av polismyndigheten i Sverige är däremot giltiga för inresa och utresa i Turkiet.

Personer som inte är turkiska medborgare och som vill resa in i Turkiet utan giltiga resehandlingar avvisas av turkisk polis tillbaka till det land från vilket de reste ifrån. Detta gäller oaktat medborgarskap. Svenska medborgare som vill resa in i Turkiet från ett tredje land (t.ex Iran, Irak, Syrien) utan giltiga resehandlingar avvisas således tillbaka till det land som de reste ifrån även om de begärt att få återvända till Sverige. De tillåts inte återvända till Sverige genom Turkiet.

Dubbelt medborgarskap

Såsom ovan nämnts händer då och då att svenska medborgare, som också har turkiskt medborgarskap, hindras att lämna landet. För mer information om risker och problem som kan uppstå för personer som har dubbelt medborgarskap se nedan under rubriken "Övriga upplysningar".

Hälso- och sjukvård

Det är mycket viktigt att ha ett gott försäkringsskydd som täcker sjukvård eftersom de flesta läkare och sjukhus kräver betalning i förskott för alla åtgärder utom akuta, livsuppehållande insatser. Detta gäller även den offentliga sjukvården. Ta med en kopia av försäkringsbeviset samt relevanta telefonnummer att använda vid behov utomlands, t. ex telefonnummer till försäkringsbolagens internationella larmcentraler SOS International i Köpenhamn eller Europeiska ERV Alarm.

I Turkiet finns både offentlig och privat sjukvård. Den offentliga vården har generellt en lägre kvalitet än motsvarande vård i Sverige och därför rekommenderas att i första hand söka vård hos privatläkare eller privatsjukhus. Privat sjukvård av god kvalitet återfinns i de flesta större städer i hela landet.

Privat tandvård av god kvalitet finns i de större städerna och på turistorterna längs Medelhavskusten.

Observera att de flesta läkare och tandläkare i huvudsak endast talar turkiska och endast ett fåtal har goda kunskaper i engelska. Mycket få sjuksköterskor och annan medicinsk personal talar annat än turkiska. Det åligger oftast patienten att själv ordna eventuell tolk och det kan därför vara bra att ta med sig en turkisktalande person vid besök hos läkare och vårdinrättningar.

 

Skönhetsoperationer i Turkiet

Skönhetsoperationer och -ingrepp utomlands har ökat i popularitet de senaste åren.

En operation är aldrig riskfri och man bör därför noga tänka igenom sitt beslut, i synnerhet om man väljer att utföra ingreppet utomlands. Tyvärr kan det hända att medicinska komplikationer ibland uppstår efter ett ingrepp.  En hem- eller reseförsäkring täcker sällan besvär som uppstått efter ett icke-medicinskt nödvändigt ingrepp. Det är därför oerhört viktigt att överväga för-och nackdelar innan man beslutar sig för att resa utomlands för ett ingrepp.

Möjligheterna för svenska myndigheter att bistå svenska medborgare som fått komplikationer efter ett icke-medicinskt ingrepp i utlandet är mycket små.

Lokala lagar och sedvänjor

Svenska turister bör bl.a. vara medvetna om följande vid besök i Turkiet: Både rättsväsendet och samhället som helhet ser mycket allvarligt på beteenden eller uttalanden som kan tolkas som en skymf mot Turkiet som land, mot dess flagga och dess grundare Kemal Atatürk, vars porträtt kan återfinnas i princip på varje myndighet och andra offentliga platser i hela landet. På årsdagen av Atatürks död (10 november 1938) hålls alltjämt en tyst minut i hela landet strax efter kl 0900 på morgonen.

Det är inte tillåtet att föra ut föremål av historiskt värde ur Turkiet. Allt bagage genomlyses vid utresa ur landet och om stenar eller andra föremål av historiskt värde påträffas i bagaget kan detta leda till fängelsestraff.

Turkiet är en sekulär stat. Det är också ett gästfritt land och de flesta är mycket öppna för kontakter med turister. Den absoluta majoriteten av befolkningen är muslimer. Oavsett religionstillhörighet har många turkar en, jämfört med Sverige, betydligt mer traditionell syn på jämställdhets-, sexualitets- och familjefrågor. På turistorterna är detta mindre framträdande men även här bör detta has i åtanke. Vid besök på landsbygden kan det ofta vara lämpligt för kvinnor att inte bära kläder som lämnar axlarna bara och för både män och kvinnor att undvika bara ben. I delar av landet bortom turistorterna är det vanligt att restauranger inte serverar alkohol. Som alltid vid resa utomlands får man större utbyte av besöket om man visar lyhördhet och respekt för lokala sedvänjor.

hemsidan för turkiska Ministeriet för kultur och turism hittar du allmän information om turismen i Turkiet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Även om antalet turister från Sverige till Turkiet minskat är Turkiet fortfarande ett av de största svenska turistmålen med cirka 300 000 svenska besökare årligen. De allra flesta besöker turistorter vid Medelhavskusten och Istanbul. Generellt har Turkiet en förhållandevis låg kriminalitet jämfört med många av EU:s länder. Alla besökare bör dock vara normalt försiktiga och vaksamma. Olika typer av säkerhetsfrågor är aktuella beroende på vilken del av Turkiet man avser besöka.

Resenärer uppmanas till extra vaksamhet på turkiska flygplatser eftersom stöld av svenska pass har rapporterats.

Turistorterna vid kusten

Säkerheten för svenska besökare på turistorterna är normalt sett mycket god. Det antal brott och olyckor som drabbar svenska turister är förhållandevis lågt i förhållande till det mycket stora antalet besökare. De vanligaste ärendena rör stölder av pass och pengar.

Istanbul

Vid besök i Istanbul drabbas turister oftare än på andra platser i Turkiet av ficktjuvar och småstölder. I vissa fall har turister under hot om våld tvingats betala stora summor för påhittade restaurangnotor efter att ha följt med okända personer de träffat. Det har också förekommit att turister drogats och tvingats ta ut pengar i bankomater. Resenärer uppmanas till extra uppmärksamhet i samband med resor med allmänna kommunikationsmedel samt söka undvika större folksamlingar. 

Sydöstra Turkiet

Se mer under "Allmänna säkerhetsläget" och under ”Terrorism”.

Vid genomresa med egen bil

Bilrån och stölder under genomresa i Turkiet förekommer. Vissa tecken tyder på att antalet ökar. Vanligt är snabbt utförda stölder ur en olåst eller obevakad bil på en rastplats eller bensinstation. Det är inte lämpligt att övernatta i fordonen på allmänna platser. Övernattning bör ske på hotell eller pensionat och god uppsikt över väskor och tillhörigheter tillrådes.

Andra säkerhetsfrågor

Det har förekommit att unga svenskar av turkiskt ursprung av den egna familjen eller släkten tvingats till äktenskap som de själva inte önskat. I vissa fall har dessa personer vid besök i Turkiet utsatts för misshandel och hot då de inte accepterat familjens val. Observera att personer med dubbelt (svenskt och turkiskt) medborgarskap uteslutande betraktas som turkar av turkiska rättsinstanser vilket avsevärt minskar svenska myndigheters möjligheter att agera.

Oavsett medborgarskap gäller turkisk lag i Turkiet och det är det nationella rättsväsendet som uttolkar dessa.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Turkiet skördar årligen mellan fem- och sextusen dödsoffer och ett par hundratusen skadas. Statistik från 2017 pekar på drygt sjutusen dödade och trehundra tusen skadade. Turkiet ligger i botten bland OECD-ländernas statistik. Antalet fordon ökar kraftigt. Trafikkulturen är annorlunda jämfört med Sverige och körkortskraven är lägre. Hastigheterna är ofta höga, marginalerna små. Stor försiktighet rekommenderas och körning i mörker på landsbygden bör undvikas. Säkerhetsbälten saknas ibland i baksätet (eller går inte att komma åt) på taxibilar trots att lagen föreskriver användning även där.

Tågtrafiken har under de senaste åren inte drabbats av några större olyckor. Flygtrafiken är väl utbyggd och håller internationell standard.

Allmän information om turkiska vägnätet inkluderande motorvägsavgifter hittar du på turkiska Generaldirektoratet för motorvägars hemsida.

Information rörande trafiken i Istanbul inkluderande information om trafiktäthet i Istanbulområdet hittar du på hemsidan för Trafikkontrollcentrum för Istanbul.

Försäkringsskydd

Som nämns under fliken om "Hälso- och sjukvård" är det av största vikt att varje besökare i Turkiet har gällande reseförsäkring och sjukförsäkringsskydd. Tänk på att många reseförsäkringar som ingår i hemförsäkringen endast gäller i upp till 45 dagar. Ta gärna med en kopia av försäkringsbeviset vid besök och skriv upp kontakttelefonnummer till den internationella larmcentral som förestår den försäkring du har.

Ofta gäller det SOS International i Köpenhamn; Europeiska ERV Alarm (före detta Euro Alarm) som har en central i Istanbul; Falck Global Assistance AB, eller Europe Assistance (före detta Nordic Assistance).

Vid resa med egen bil bör man också ha kontrollerat att den bilförsäkring man har gäller i Turkiet, i synnerhet skadeersättning till tredje man. S.k. Grönt kort och registreringsbevis rekommenderas. Kontakta ditt försäkringsbolag.

Vid lokal hyra av bil är det viktigt att kontrollera att hyresavtalet inkluderar en försäkring inkl. trafikförsäkring, skydd för tredje man och, om man så väljer, helförsäkring för det egna fordonet och dess passagerare.

Övriga upplysningar

Information om risker och problem som kan uppstå för personer som har dubbelt medborgarskap hittar du på Regeringskansliets hemsida.

Svenska besökare som också har turkiskt medborgarskap betraktas av turkiska myndigheter uteslutande som turkiska medborgare vid besök i landet. Det innebär bl a att den svenska ambassaden i Ankara och generalkonsulatet i Istanbul inte underrättas av turkiska myndigheter då sådana personer till exempel grips misstänkta för något brott. De svenska utlandsmyndigheterna i Turkiet (Ankara resp. Istanbul) har därför små, om ens några, möjligheter att bistå personer med dubbla svenska och turkiska medborgarskap om de misstänks för brott eller förseelser under besök i Turkiet. I de fall där en person tidigare varit dömd eller misstänkt för något brott eller förseelse i Turkiet bör alltid Turkiets ambassad i Stockholm kontaktas innan avresan för att klarlägga om eventuella tidigare domar om fängelse eller böter fortfarande är aktuella. I annat fall riskerar sådana besökare att få tillbringa tid i häkte i avvaktan på att den turkiska gränspolisen utreder frågan.

Beträffande annat konsulärt stöd, t ex vid sjukdom och olyckor samt för att erhålla nya pass etc, har personer med dubbla medborgarskap samma rättigheter och skyldigheter som personer med enbart svenskt medborgarskap.

Jordbävningsberedskap i Turkiet – förhållningsregler

Turkiet är ett av världens mest jordbävningsdrabbade länder. Man känner ofta små skakningar men med jämna mellanrum kommer en kraftig jordbävning och det kan då vara bra att veta hur man bör bete sig. De flesta större jordbävningar varar 1-2 minuter. När jordbävningen väl börjat har man ofta bara några korta sekunder för att hinna skydda sig. Om en jordbävning skulle bryta ut, är det nödvändigt att agera med största snabbhet.

Här nedan följer några rekommendationer:

 • Tänk på att i förväg placera möbler och fixera lösa föremål med tanke på jordbävningsrisken. Stora, tunga föremål och sådana som lätt kan gå sönder bör placeras på de nedersta hyllorna.
 • Kontrollera att elektriska ledningar, gasledningar och varmvattenberedare är i sin ordning.
 • Försäkra dig om var huvudströmbrytare för gas, vatten och elektricitet är placerade.
 • Eventuella sprickor i tak och väggar bör undersökas och repareras.

Under jordbävningen

 • Om du befinner dig inomhus, sök skydd intill en stadig möbel, till exempel där du kan undgå att träffas av nedfallande skåp, bokhyllor och andra föremål. En tom korridor kan också rekommenderas. Undvik att stå nära fönster som kan krossas och förorsaka glassplitter.
 • Om en eld skulle bryta ut, släck den så snart som möjligt. Tänk på faran med gasspisar, elektricitet och övriga energikällor, etc. Se till att eldfarliga föremål förvaras på en säker plats. Det är oftast de efterföljande bränderna som leder till en större katastrof i samband med en jordbävningsolycka.
 • Rusa inte utomhus i panik utan vänta på ett lägligt tillfälle att lämna bostaden. Hänsyn får tas till husets stabilitet, grundvalar och kondition samt risken för nedfallande utomhusföremål, fönsterglas och skyltar, etc.
 • Ta dig genom trappuppgången och använd aldrig hissen om en jordbävning brutit ut.
 • Håll om möjligt ytterdörren öppen så att du snabbt kan lämna bostaden och planera i förväg hur ni på snabbaste sätt skall kunna ta dig ut.
 • Om du befinner dig utomhus, så försök att skydda ditt huvud mot nedfallande föremål, väggar och ledningsstolpar, etc. En öppen plats är att rekommendera.
 • Om du befinner dig i en bil, så stanna omedelbart vid vägsidan och bli kvar i bilen för skydd. Undvik att parkera under broar och viadukter som kan störta ned.
 • Knäpp på lokalradion för information.

Efter jordbävningen

 • Var förberedd på eventuella återskalv som kan åstadkomma ytterligare förödelse.
 • Om gasledningen skadats så öppna fönster och stäng av huvudströmbrytaren.
 • Om elledningen skadats så stäng av huvudströmbrytaren.
 • Undvik skadade byggnader som lätt kan rasa och iakttag största försiktighet om du måste gå in i dem.
 • Följ via radio och TV de evakueringsinstruktioner som ges av lokala myndigheter.

 

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer