• Svenska

Terrorism och hot utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

I stora delar av världen finns grupper som har genomfört olika typer av terrorattentat. Terrordåd kan rikta sig mot olika mål. Även som resenär bör man vara påläst om hot och risker i det land man ska resa till.

Terrorattentat kan äga rum i alla världsdelar. Under de senaste åren har terrorattentat ägt rum i bland annat Frankrike, England, Danmark, Libanon, Turkiet, Thailand Nigeria och Kenya. Sedan några år tillbaka finns en högre hotnivå för terrordåd i Europa och Nordamerika. Målen för de attentat som ägt rum i Europa och Nordamerika har bland annat varit större evenemang, offentliga platser, representanter för staten, judiska intressen och symboler med kopplingar till upplevda kränkningar av islam. Även allmänna transportmedel, större köpcenter och turistområden kan vara måltavlor för terroristattentat.

Terroristattentat går i de flesta fall inte att förutse. Men man bör alltid som resenär vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Allmänna råd vid resa är att vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget. Man bör vara vaksam, särskilt omkring platser med stora folksamlingar som till exempel offentliga byggnader, turistattraktioner, vid större evenemang, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om den aktuella situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Utrikesdepartementet gör inte terrorhotbedömningar för andra länder. Varje land gör sin egen bedömning om vilka hot som finns riktade mot landet. Ibland är den bedömningen offentlig och tillgänglig i landets officiella kommunikationskanaler. Svenska ambassader har en sida med reseinformation för varje land där det ingår ett stycke om terrorism. Där lyfter ambassaden bland annat fram den bedömning om hotbild som eventuellt finns för landet, aktuella händelser och ger allmänna råd till svenska resenärer.

Generellt avråder UD inte från resor på grund av allmänna terrorhot mot en stad, ett land eller en region. Om man känner osäkerhet inför en resa till ett land med högt terrorhot är det, som alltid, viktigt att själv fundera och ta ställning till om man vill resa.

Senast uppdaterad 07 dec 2020, 07.47