• Svenska

Om utlandet Turkiet

Apostille från Sverige

 

För att ett svenskt personbevis ska godkännas i Turkiet, behövs en Apostille-stämpel från Notarius Publicus i Sverige.

Det är alltså inte längre möjligt för ambassaden eller generalkonsulatet att stämpla eller underteckna sådana dokument.

Såhär ordnar du med en Apostille-stämpel från Sverige på ditt personbevis.

 

Steg 1 - Be Skatteverket om ett undertecknat och stämplat personbevis


Besök Skatteverkets webbplatseller kontakta ett av deras servicekontorför att beställa personbeviset, som ska vara signerat och stämplat och utskrivet på engelska.

Ett internationellt födelsebevis (birth certificate) eller äktenskapsintyg (marriage certificate) motsvaras i Sverige av personbeviset Extract of the pupulation register - 120 med alla relationer, som finns att beställa på engelska.

Steg 2 - Besök en Notarius Publicus i Sverige för en apostillestämpel


För att dokumenten ovan ska accepteras i Turkiet behöver dessa dokumentet en apostillestämpel från en Notarius Publicus i Sverige. Stämpeln kan alltså inte utfärdas av en ambassad eller ett konsulat.

Besök länsstyrelsens webbplatsoch välj ditt län. Du hitta en lista över Notarius Publicus under Samhälle > Branchtillstånd > Notarius publicus.

Alternativt sök online efter "apostille" och "notarius publicus" i Sverige.

Steg 3 - Översätt dokumentet till Turkiska.


Dokumentet måste översättas till turkiska av en auktoriserad översättare. Du kan göra det antingen i Sverige eller i Turkiet.  Dokumentet är nu giltigt i Turkiet.

Om en turkisk myndighet begär information om svenska befolkningsregistreringscertifikat kan du hänvisa till denna sida: www.skatteverket.se/certificate.