• Svenska

Råd i en krissituation

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

De flesta utlandsresor genomförs utan problem, men en krissituation kan inträffa plötsligt och utan förvarning. Här finns generella råd som är bra att tänka på vid en krissituation utomlands.

Vid en krissituation utomlands är det viktigt att:

 • Informera anhöriga i Sverige om situationen. Berätta var du befinner dig, hur du kan nås och om du behöver hjälp. Tänk på att telefonnät och liknande kan vara utslagna av olika skäl. Testa alternativa kommunikationsmedel som sms och sociala medier.
 • Följa händelseutvecklingen via ambassadens reseinformation och nyhetsrapporteringen genom massmedia. Lokala myndigheters råd och rekommendationer är också viktiga informationskällor.
 • Kontakta försäkringsbolagets larmcentral för praktisk hjälp, till exempel vid behov av sjukvård.
 • Kontakta flygbolag eller annan researrangör för ombokning av biljetter.
 • Kontakta närmaste ambassad för konkreta råd om hur problem kan lösas.
 • Om Sverige inte har en ambassad eller konsulat i det land du befinner dig, har du som EU-medborgare rätt att vända dig till annat EU-lands ambassad för konsulärt stöd.

Allmänna råd i en krissituation

Rekommendationerna i nedan avsnitt är inte anpassade efter förhållanden i enskilda länder, men ger generella anvisningar om viktiga saker att tänka på i en krissituation.

Vid en explosion, skottlossning eller terroristattentat

 • Sätt dig i säkerhet, använd naturliga skydd (väggar, träd och liknande) och undvik folksamlingar.
 • Var uppmärksam på det du ser och hör, undvik att fokusera på telefonen.
 • Slå av ljudet på din telefon och ring inte i onödan till personer som kan befinna sig i riskområdet.
 • Följdattacker är möjliga. Gå inte fram till eller stanna kvar vid en plats där en attack precis inträffat, även om du tror att attacken är över.

Om terrorism - på Polisens webbplats

Vid upplopp

 • Bedöm var våldsamheterna är som värst och sätt dig själv i säkerhet.
 • Var uppmärksam både på demonstranter och säkerhetsstyrkor.
 • Följ polisens eller militärens anvisningar och försök inte korsa avspärrningar.

Vid skogsbränder

 • Stanna inomhus, stäng dörrar, fönster och ventilation för att undvika röken.
 • Evakuera omedelbart om lokala myndigheter uppmanar dig till det.
 • Om du är instängd, kontakta den lokala larmcentralen.
 • Täck näsa och mun, till exempel med ett blött tygstycke, för att undvika att andas in rök.

Vid stormar och orkaner

 • Om du hinner kan det vara en god idé att inhandla mat och andra förnödenheter.
 • Stanna inomhus och undvik fönster. De säkraste platserna är ofta källare, fönsterlösa rum eller entrén i större byggnader.
 • Lämna området om du uppmanas att evakuera.
 • Om huset översvämmas, ta dig så högt upp som möjligt men undvik stängda utrymmen så att du inte riskerar att bli instängd.

Vid översvämningar

 • Undvik att röra dig genom översvämmade områden. I vattenmassorna kan det finnas skadliga föremål, kemikalier och avloppsavfall. Det finns också en risk för elstötar på grund av skadade elledningar.
 • Försäkra dig om att färdvägen är öppen om du behöver förflytta dig. Försök inte korsa översvämmade vägar, sök i stället alternativa färdvägar.

Vid en jordbävning

 • Om du är inomhus, ta skydd under ett stadigt bord. Finns inget bord, ta skydd invid en innervägg och täck huvudet med armarna. Undvik fönster. Lämna byggnaden först när skalvet slutat.
 • Om du är utomhus, uppsök en öppen plats. Undvik byggnader, större träd, telefonstolpar och annan infrastruktur.
 • Om du är i en bil, sakta ned och stanna på en så öppen plats som möjligt. Undvik att stanna på broar eller i tunnlar. Gå inte ut från bilen innan skalvet slutat.
 • Efter en jordbävning är efterskalv vanliga. Dessa kan vara tillräckligt kraftfulla för att orsaka ytterligare skador. 

Vid en tsunami

 • Agera omedelbart om det finns onaturliga tecken i havet eller om tsunamilarm utfärdas.
 • Rör dig inåt land och mot högre mark.
 • Om du är i en större byggnad, rör dig uppåt i byggnaden.
 • Se även Översvämningar ovan.