• Svenska

Om utlandet Kosovo

Miljö och klimat

Sverige samarbetar med Ministeriet för miljö och fysisk planering (MESP) för att stödja implementering av Kosovo Environmental Program. Programmet stödjer kapacitetsutveckling av MESP, Inter-Ministriella Vattenrådet, kommuner och andra intressenter inom miljöövervakning och förvalting. Mer specifikt stödjer programmet kapacitetsutveckling för implementering av miljölagstiftning som går i linje med EU-direktiv. Stödet till Kosovo Environmental Agency kommer bidra till att öka kunskapen och skydd av biologisk mångfald samt att förbättra förvaltningen inom gränsöverskridande skyddsområden.

Sverige stödjer den miljöinriktade organisationen Regional Environmental Center (REC). Programmet fokuserar på att stärka miljöinriktade civila samhällsorganisationers roll och kapacitet i Kosovo främst inom sektorerna luft, vatten och avfall. Stöd ges också till organisationen Connecting Natural Values with People (CNVP), vilket bidrar till en hållbar användning av naturresurser i Kosovo. Organisationen stärker också ett hållbart privat och decentraliserat skogsbruk genom projektet Stregthening Sustainable Private Forestry Development. Projektet ger stöd till lokala och privata skogsägarföreningar och grupper som bor på landsbygd och i bergsområden. Förutom en hållbar och gemensam skogsförvaltning är förnyelsebar energi från biomassa och ökat kvinnligt deltagande och inflytande i skogsförvaltning viktiga delar av projektet.     

Senast uppdaterad 03 jan 2018, 12.20