• Svenska

Om utlandet Kosovo

Ekonomisk utveckling

För att stimulera ekonomisk utveckling stödjer Sverige Innovation Centre Kosovo (ICK), vars syfte är att stärka entreprenörskap, innovation och skapa fler arbeten. Detta görs med ett speciellt fokus på unga människor, kvinnor och minoritetsgrupper. Sverige stödjer även International Business College of Mitrovica (IBCM). Skolan är av multietniskt slag och bidrar till ökad sysselsättning och erbjuder EU-ackrediterade kandidatexamen till albanska, serbiska, romska, ashkalia, egyptiska och bosniska samhällsgrupper. Mer än 50% av eleverna, lärarna och andra anställda är kvinnor. Sverige har utvärderat IBCM-projektet som ett bra exempel på integration av ett konfliktkänsligt- och jämställdhetsperspektiv.  

Sverige stödjer även projektet EMPOWER Private Sector. Projektet hjälper små och medelstora företag att expandera och förbättra sin kapacitetsförmåga. Idag, två år efter implementering, arbetar EMPOWER med mer än 200 små och medelstora företag och skapat 1,700 arbetstillfällen. Tillsammans med USAID, KfW och Kosovos regering stödjer Sverige Kosovo Credit and Guarantee Fund, vilka ger kreditgarantier till banker och finansinstitut för att stimulera ökad utlåning till mikro, små och medelstora företag i Kosovo.    

Senast uppdaterad 03 jan 2018, 12.18