• Svenska

Om utlandet Kosovo

Korruption och oegentligheter

Om du misstänker korruption, eller oegentligheter i svenskfinansierade projekt och program kan Sidas utredningsgrupp bistå.

Tipsa genom att klicka här.

Alla tips och misstankar hanteras och utreds av Sidas utredningsgrupp. e-post: investigation@sida.se 

Senast uppdaterad 11 jan 2018, 17.25