Meny
  • Svenska

Om utlandet Kosovo

29 mar 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Reseråd och information om situiationen i Kosovo med anledning av corona

 
 

Flyg till Sverige fullbokade - anmäl intresse för tredje flyg

Två flygresor från Kosovo till Sverige har organiserats av ambassaden och Air Prishtina för svenska och andra nordiska medborgare. Intresset för flygresorna var mycket stort och båda flygen (1 och 3 april) är nu fullbokade. Men om intresset är stort nog så kan ytterligare ett flyg organiseras. Lyckades du inte boka en hemresa ska du därför ringa till Air Prishtina och anmäla ditt intresse för en tredje flygning.

OBS: Flygresan visas inte på Air Prishtinas hemsida eller andra biljettbokningssidor. Ni behöver därför ringa till dem! Om de inte kan svara när ni ringer kan ni lämna ett meddelande med namn och telefonnummer så att de kan ringa upp er. Ni kan även be dem att ringa upp via e-post.

Om du ringer från Sverige: +383 38 222 099
Om du ringer från Kosovo: 038 222 099
www.airprishtina.com

Vad kostar det? 
Den totala kostnaden för att organisera flygresan är 57000 EURO. Det finns 150 platser. Om planets fylls blir kostnaden 379 EURO per person. Om färre än 150 personer anmäler sig blir kostnaden något högre. Resenärerna står själva för kostnaden.
Om intresset är stort och fler än 150 personer anmäler sig kommer en bedömning att göras utifrån behov där riskgrupper kommer att prioriteras. Flygbolaget öppnar då för att ordna ytterligare en flygresa om intresset är tillräckligt stort då.
                                                                                                                       -
Hur anmäler man sig?
Om du vill anmäla ditt intresse ska du ringa till Air Pristina på telefonnummer +383 38 222 099. Företaget har många handläggare som kommer svara på samtalen. Alla passagerare måste ge sitt kreditkortsnummer för att genomföra betalningen. Onlinekvitto ges vid betalning. Flygresan visas inte på Airprishtinas hemsida eller andra biljettbokningssidor. Ni behöver därför ringa till dem.

 

Ambassadens nya resråd med anledning av corona

UD-avrådan från alla länder

 Med anledning av coronaviruset avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.  

Att resa till Kosovo

 Kosovo har stängt sina gränser. Endast kosovariska medborgare tillåts resa in.

 All flygtrafik in i Kosovo förutom militär eller sådan som transporterar bistånd har stoppats.  

 Enligt nya karantänbestämmelser måste alla inresande testas för coronaviruset vid gränsen och ska därefter genomgå en obligatorisk karantän på förläggning i femton dagar efter ankomst. Brott mot bestämmelsen kan bestraffas.

 Att resa från Kosovo

 Det finns för närvarande inget sätt att resa ut ur Kosovo. Nordmakedonien, Serbien, Albanien och Montenegro har stängt sina gränser mot Kosovo. Pristina flygplats är stängd.  

Behöver du resa till Sverige av akuta medicinska skäl bör du kontakta ditt föräkringsbolag. 

Har frågor om bokade hemresor, ombokningar, inställda flyg, ersättningar eller dylikt så bör du kontakta flygbolaget eller resebolaget i fråga.

 Vad gäller viserings- och migrationsfrågor hänvisar vi till ambassaden i Skopje. För deras senaste uppdatering läs här. För närvarande håller VFS kontoret i Pristina stängt tills vidare. VFS tar inte emot några nya ansökningar.

 Att resa till Sverige

 Svenska medborgare kan fortfarande resa till Sverige. Sveriges beslut att stoppa inresor för icke-EU/EFTA-medborgare berör inte svenska medborgare. Beslutet trädde i kraft 19 mars och gäller i trettio dagar.

Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Det gäller t.ex. diplomater, personer som är i behov av internationellt skydd och personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, såsom hälso- och sjukvårdspersonal och personer som transporterar varor till Sverige. Läs mer på Regeringens hemsida

 

Nya lagar och bestämmelser i Kosovo

 Kosovos regering har vidtagit en lång rad åtgärder som kraftigt begränsar vardagslivet och samhället i stort. Nedan följer en sammanställning av de viktigaste besluten:

Utegångsförbud

Kosovo har infört utegångsförbud. Det gäller inte hela dygnet utan endast kvällar och nätter mellan klockan 17.00 och 06.00. Det gäller personer och fordon. Beslutet träder i kraft från och med idag 24 mars.

 

Personer som vistas ute får ej vara fler än två. Grupper större än två är förbjudet. Alla privata och offentliga möten är förbjudna.
I händelse av dödsfall får endast den närmsta familjen delta i begravning.

Förbudet gäller ej:

1. Om du behöver uppsöka vård.
2. Transporter och försäljning av nödvändiga varor som mat och mediciner.
3. Aktiviteter och tjänster kopplade till bekämpningen av Corona (covid-19). Exempelvis: nödvändig personal och tjänstemän i statlig och kommunal verksamhet inom sjukvård, säkerhet och förvaltning.
Övriga bestämmelser: 

 

  • Alla kaféer, restauranger, barer, gym, sillhallar och dylikt håller stängt.

  • Endast mataffärer och apotek hålls öppna. Öppettiderna är begränsade till 08.00-17.00. Övriga affärer, marknader och köpcentrum håller stängt.

  • Samtliga kultur- och sportevenemang suspenderas. 

  • All kollektivtrafik mellan städer suspenderas. Lokal busstrafik i Pristina fortsätter tillsvidare.

  • Statligt och privat anställda ska arbeta hemifrån (med undantag för samhällsviktiga grupper). 

  • Alla skolor, förskolor och universitet är stängda. 

  •  Offentliga parker och lekplatser är stängda.

Mer information och bra länkar

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om situationen gällande coronaviruset (Covid-19). Men när nyhetsflödet är stort sprids även falska uppgifter och rykten som riskerar öka oron. Ambassadens råd är därför att välja trovärdiga nyhetskällor och att i första hand lyssna på myndigheternas råd och information. På följande hemsidor kan du finna mer information:

Kosovos folkhälsomyndighet

 Kosovos regering 

 UD:s info om coronaviruset och allmänna resråd här.

 Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida

Ambassadens råd

 Anmäl dig till svensklistan. Ange ditt namn, din e-postadress och telefonnumer för att ambassaden och UD ska kunna kontakta dig med viktig information. Anmäl dig här

 Följ ambassaden på Facebook, Instagram och Twitter för uppdateringar och övrig information. Vi heter SwedenInKosovo.

Är du svensk medborgare och befinner dig i Kosovo? Anmäl dig till svensklistan här!

 

Övriga resråd

Aktuella in- och utresebestämmelser via Serbien:
Möjligheterna att resa in i Kosovo med flyg eller landvägen via Nordmakedonien, Montenegro eller Albanien för att sedan åka till Serbien är begränsade. Läs mer under rubriken In- och utresebestämmelser.


Situationen i norra Kosovo:
För närvarande råder fri rörlighet för trafik i norra Kosovo men det kan förändras med kort varsel. 

Senast uppdaterad 25 mar 2020, 11.08
Ambassadens reseinformation