Sverige & Ryssland Ryssland

Nationell visering

Om du vill besöka Sverige i mer än 90 dagar behöver du ansöka om uppehållstillstånd för besök eller, om du har särskilda skäl, ett så kallat D-visum.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök samt D-visum under Basfakta(opens in a new tab) i menyn längst ner.

Ansökan om D-Visum

För att en D-visering ska kunna beviljas krävs att den som ansöker har särskilda skäl för detta. För det fall att särskilda skäl inte finns ska den som avser besöka Sverige ansöka om uppehållstillstånd för besök.

En utlänning som från början vet att han eller hon kommer att vistas i Sverige i mer än 90 dagar bör i första hand ansöka om uppehållstillstånd för besök. Den vanligaste orsaken till längre vistelser är släktbesök och det kan sällan hävdas att ett vanligt släktbesök utgör särskilda skäl.

D-visering kan beviljas för flera inresor och berättigar till fri rörlighet inom Schengenländerna.

Den sökande ska lämna in samma uppsättning av dokument som vid ansökan om Schengenvisering. Dock ska en annan ansökningsblankett(opens in a new tab)användas.

Avseende D-viseringar ställs inte heller samma krav på resehandlingen. Detta innebär att det inte är ett krav att passhandlingen utfärdats för mindre än tio år sedan, att det inte är ett krav att handlingen ska vara giltig i tre månader efter avresa ifrån Sverige/Schengenområdet samt att det inte är ett krav att det ska finnas två tomma sidor i handlingen.

Reseförsäkringen krävs inte för att lämna in ansökan men ambassaden rekommenderar den sökande att köpa en i alla fall.

Alla sökande måste betala viseringsavgift(opens in a new tab).