Meny

Sverige & Ryssland Ryssland

Avrådan

Ryska Federationen (Ryssland) - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till områden som ligger närmare än tio kilometer från Rysslands gräns till de ukrainska regionerna Donetsk och Luhansk, dvs. i de ryska regionerna Belgorod, Voronezj och Rostov.

Vidare avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till de ryska delrepublikerna Tjetjenien, Ingusjetien, Dagestan och Nordossetien, Kabardinien-Balkarien (inklusive Elbrusområdet), Karatjajevo-Tjerkessien samt de östra och södra delarna av regionen Stavropolskij Kraj.

31 mar 2020

Observera!

Från och med den 1 april 2020 tar ambassadens migrationsavdelning endast emot samtal måndagar och onsdagar kl. 14.00-15.00.

23 mar 2020

VIKTIG INFORMATION

Då det råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige, tar VFS Globals viseringskontor inte längre emot viseringsansökningar från och med den 23 mars 2020 och tills vidare. Under den här perioden kan du lämna in din ansökan om visering vid ambassaden i Moskva, endast om du tillhör någon av kategorierna som är undantagna inreseförbudet och behöver visering. Du bör kontakta ambassaden inför din ansökan per e-post: visa.moscow@gov.se.

MER INFORMATION
09 jan 2020

Nya viseringsregler

Den 2 februari 2020 trädde den nya Viseringskodexen i kraft. För närvarande finns information endast på engelska och ryska.