Sverige & Ryssland Ryssland

Avrådan

Ryska Federationen (Ryssland) - avrådan

UD avråder från alla resor till Ryska Federationen (Ryssland).

Avrådan gäller tills vidare.

Obs!

Sveriges ambassad i Moskva kommer att vara stängd för besökare den 30 maj.

Senast uppdaterad 14 maj 2024

Senaste leverans av uppehållstillståndskort

Senaste leveransen av uppehållstillståndskort kom till ambassaden den 24 maj 2024.

Senast uppdaterad 24 maj 2024

Obs!

Från och med den 15 februari kan du ansöka om uppehållstillstånd för besök (besök längre än 90 dagar) online på Migrationsverkets hemsida. Mer information finns på Migrationsverkets hemsida via länken nedan.

LÄS MER
Senast uppdaterad 13 feb 2024

Leverans av uppehållstillståndskort (UT-kort)

Rysslands invasion av Ukraina har medfört att leveranserna av uppehållstillståndskort till ambassaden i Moskva tar längre tid än vanligt då flera kurirföretag har upphört med leveranser till Ryssland.

LÄS MER
Senast uppdaterad 30 jan 2023

Obs!

Ett nytt förfarande för kontroll av pass i original i tillståndsärenden börjar den 1 november. Från och med i november kommer det att vara obligatoriskt för sökande att visa upp sitt pass i original innan beslut fattas i ansökan. Det kommer att påverka alla typer av ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd, förutom familjeåterföreningsärenden och ansökningar där intervju redan har begärts av Migrationsverket. Fingeravtryck kan också lämnas vid detta tillfälle. Det nya kravet att visa upp originalpass gäller utan övergångsperiod. Det innebär att även personer som redan har ansökt om uppehållstillstånd kommer att behöva besöka en svensk ambassad för att få sitt pass kontrollerat innan de beslut fattas. Migrationsverket kommer att kontakta den sökande för att boka tid för pass- och identitetskontroll.

Senast uppdaterad 31 okt 2022

Viseringsförenklingsavtalet mellan EU och Ryssland suspenderas från och med 12 september 2022.

Viseringsförenklingsavtalet från 2007 mellan EU och Ryssland har suspenderats helt. Det innebär att en ansökan om Schengenvisering för ryska medborgare nu prövas enligt Viseringskodex, vilket gäller för de allra flesta länder. Förändringarna innebär att: - Ansökningsavgiften för vuxna ändras till 80 EUR, barn 6-12 år 40 EUR - Handläggningstiden ändras till 15 dagar och kan förlängas till 45 dagar om ytterligare handlingar krävs - Mer dokumentation krävs för att styrka syftet med din resa - Möjligheten att ansöka om en akut visering mot en högre avgift försvinner. För affärsviseringar innebär det ingen förändring då viseringsförenklingarna för denna kategori suspenderades redan i februari 2022. För mer information om vilka handlingar som behöver bifogas till din ansökan läs mer nedan eller ta kontakt med VFS Global.

LÄS MER
Senast uppdaterad 09 sep 2022

Från och med den 2 september 2022 accepterar Svenska ambassadens migrationsavdelning endast betalning av den konsulära avgiften kontant i rubel. Betalning med bankkort är för tillfället inte möjligt.

Senast uppdaterad 01 sep 2022

Obs!

Visumansökningar ska lämnas in på närmaste visumcenter hos VFS Global. Du kan boka tid på VFS Globals hemsida. Antalet platser för bokning är begränsat. Betraktelseperioden kan ta upp till 15 kalenderdagar (och kan i enskilda fall förlängas upp till 45 kalenderdagar) enligt visumkoden. Vi påminner dig också om att ambassaden i behandlingen av ansökan har rätt att begära ytterligare handlingar som kan förlänga handläggningsprocessen. VFS Global webbplats:

LÄS MER
Senast uppdaterad 26 jun 2022