Meny

Sverige & Ryssland Ryssland

Avrådan

Ryska Federationen (Ryssland) - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till områden som ligger närmare än tio kilometer från Rysslands gräns till de ukrainska regionerna Donetsk och Luhansk, dvs. i de ryska regionerna Belgorod, Voronezj och Rostov.

Vidare avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till de ryska delrepublikerna Tjetjenien, Ingusjetien, Dagestan och Nordossetien, Kabardinien-Balkarien (inklusive Elbrusområdet), Karatjajevo-Tjerkessien samt de östra och södra delarna av regionen Stavropolskij Kraj.

06 nov 2019

VIKTIG INFORMATION

På grund av hög arbetsbelastning och inför kommande jul- och nyårshelg ser vi gärna att man lämnar in sin ansökan om visering minst 14 dagar före planerad avresa. Ambassaden kommer fortsatt att handlägga viseringar för akuta avresor skyndsamt (exempelvis företagsbesök, begravning). Underlag som styrker behovet av akut avresa ska bifogas ansökan.

17 okt 2019

Vänliga notera

Migrationsavdelningen kommer att ha stängt den 15 november 2019.