Sverige & Ryssland Ryssland

Avrådan

Ryska Federationen (Ryssland) - avrådan

UD avråder från alla resor till Ryska Federationen (Ryssland).

Avrådan gäller tills vidare.

29 nov 2022

Obs!

Ambassaden håller stängt den 13:e december

29 nov 2022

Obs!

Mongoliska medborgare kan tillfälligt vända sig till svenska ambassaden i Moskva för migrationsfrågor.

LÄS MER
31 okt 2022

Obs!

Ett nytt förfarande för kontroll av pass i original i tillståndsärenden börjar den 1 november. Från och med i november kommer det att vara obligatoriskt för sökande att visa upp sitt pass i original innan beslut fattas i ansökan. Det kommer att påverka alla typer av ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd, förutom familjeåterföreningsärenden och ansökningar där intervju redan har begärts av Migrationsverket. Fingeravtryck kan också lämnas vid detta tillfälle. Det nya kravet att visa upp originalpass gäller utan övergångsperiod. Det innebär att även personer som redan har ansökt om uppehållstillstånd kommer att behöva besöka en svensk ambassad för att få sitt pass kontrollerat innan de beslut fattas. Migrationsverket kommer att kontakta den sökande för att boka tid för pass- och identitetskontroll.

Läs mer
09 sep 2022

Viseringsförenklingsavtalet mellan EU och Ryssland suspenderas från och med 12 september 2022.

Viseringsförenklingsavtalet från 2007 mellan EU och Ryssland har suspenderats helt. Det innebär att en ansökan om Schengenvisering för ryska medborgare nu prövas enligt Viseringskodex, vilket gäller för de allra flesta länder. Förändringarna innebär att: - Ansökningsavgiften för vuxna ändras till 80 EUR, barn 6-12 år 40 EUR - Handläggningstiden ändras till 15 dagar och kan förlängas till 45 dagar om ytterligare handlingar krävs - Mer dokumentation krävs för att styrka syftet med din resa - Möjligheten att ansöka om en akut visering mot en högre avgift försvinner. För affärsviseringar innebär det ingen förändring då viseringsförenklingarna för denna kategori suspenderades redan i februari 2022. För mer information om vilka handlingar som behöver bifogas till din ansökan läs mer nedan eller ta kontakt med VFS Global.

Läs mer
01 sep 2022

Från och med den 2 september 2022 accepterar Svenska ambassadens migrationsavdelning endast betalning av den konsulära avgiften kontant i rubel. Betalning med bankkort är för tillfället inte möjligt.

14 jul 2022

Obs!

Migrationsavdelningen tar emot telefonsamtal varje måndag, onsdag och fredag, mellan 14:00 och 15:00, Moskva-tid

26 jun 2022

Obs!

Från och med den 8 augusti krävs tidsbokning för inlämning av visumansökningar i alla städer där VFS Global Visa viseringscentra finns. Du kan boka tid på VFS Globals hemsida. Observera att antalet tillgängliga bokningsplatser är begränsat. På grund av upphävandet av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige och koronarestriktioner får ambassaden just nu många ansökningar från personer som vill besöka Sverige. Vi ber dig att planera din resa till Sverige och skicka in din visumansökan så tidigt som möjligt. Vår rekommendation är att ansöka om visum minst 4 veckor före planerad avresa. Observera att det krävs ytterligare tid för leverans av dokument från viseringscentret till ambassaden och tillbaka. Förbered din ansökan väl med alla nödvändiga handlingar. Viseringsansökningar ska lämnas in hos det närmast av VFS Globals viseringscentra. Om VFS Global informerar dig om att din ansökan inte är komplett, och du fortfarande insisterar på att lämna in din ansökan, så kommer det med all sannolikhet leda till ett avslag. Vi påminner dig också om att ambassaden har rätt att begära eventuella ytterligare dokument som kan förlänga handläggningstiden. Om du anser att det tar för lång tid att få beslut i din ansökan har du möjlighet att återkalla din ansökan. För att göra detta skriv ett kort brev, underteckna det och kom antingen in personligen med det eller skanna det och skicka det via e-post. Du kan följa status på din ansökan via den här:

Länken
27 mar 2022

Inreseförbud till Sverige upphävs den 1 april 2022

Regeringen har beslutat att helt upphäva inreseförbudet till Sverige från och med den 1 april 2022. Krav på att visa upp vaccinations- och testintyg vid inresa till Sverige tas också bort.

LÄS MER
07 dec 2021

Boka tid för intervju on-line

Om du har fått ett meddelande från Migrationsverket att boka tid för intervju på ambassaden kan du nu göra det via följande länk. Även du som ansöker om uppehållstillstånd för besök kan använda samma webformulär.

MER INFORMATION