Sverige & Ryssland Ryssland

Ska du resa till Sverige?

Det råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige, tar under den här perioden kan ambassaden i Moskva bevilja en visering endast om du tillhör någon av kategorierna som är undantagna inreseförbudet. Du bör kontakta ambassaden inför din ansökan per e-post: visa.moscow@gov.se.