Sverige & Ryssland Ryssland

Avgifter

Du betalar en avgift för att ansöka om visum. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften om du får avslag på din ansökan. 

Avgift för ansökan om visum

C-visa: 8900 rubel (EUR 90)

C-visa (från 6 till 12 år barn): 4500 rubel (EUR 45)

Följande länder har undertecknat ett viseringsförenklingsavtal med EU och deras medborgare betalar därför en reducerad ansökningsavgift för Schengenvisum. 

 • Albanien
 • Armenien
 • Azerbajdzjan
 • Bosnien och Hercegovina
 • Kap Verde
 • Georgien
 • Nordmakedonien
 • Moldavien
 • Montenegro
 • Serbien
 • Ukraina
 • Vitryssland

C-visa: 3500 rubel (EUR 35)

Ansökningsavgiften i lokal valuta är knuten till Euro och ändras vid större kursändringar.

VFS Global

VFS Global tar en serviceavgift per ansökan utöver avgiften ovan för visumet. Besök VFS Globals webbplats för mer information om aktuell serviceavgift.

Undantag från avgift

 • Barn under sex år
 • Skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte
 • Nära anhöriga (make, maka, sambo, barn under 21 år) till medborgare i EU, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz om de reser tillsammans med dem eller ska träffa dem i samband med resan (svenska medborgare bosatta i Sverige är inte inräknade i denna kategori)
 • Studenter som mottagit stipendium för studier i Sverige av Sida eller annan svensk eller internationell organisation
 • Forskare från tredjeländer som reser i syfte att bedriva vetenskaplig forskning
 • Innehavare av diplomatiska pass eller tjänstepass (undantag kan förekomma)
 • Företrädare för ideella organisationer, som är 26 år eller yngre
 • Bona Fide-sökanden (tiil expempel personer inbjudna av Sveriges ambassad)

Besök längre än 90 dagar

D-visering: 6100 rubel (EUR 60)

Uppehållstillstånd för besök

Vuxna: 10800 rubel (SEK 1500)

Barn under 18: 5400 rubel (SEK 750)

Undantag från avgift för uppe­hålls­till­stånd för besök

Inte alla som ansöker behöver betala avgift. Det gäller de som är:

 • familjemedlemmar till EU/EES-medborgare. Svenskar räknas inte som EU-medborgare i det här sammanhanget
 • EU/EES-medborgare som ansöker om uppehållstillstånd
 • medborgare i Schweiz och deras familjemedlemmar
 • medborgare i Japan
 • i Sverige och som på grund av en extraordinär händelse inte kan resa hem. Det gäller dig som anger extraordinär händelse som enda ansökningsskäl och som har för avsikt att resa hem så snart det går. En extraordinär händelse kan till exempel vara ett askmoln eller en pandemi som gör att det tillfälligt inte går att resa.