Sverige & Ryssland Ryssland

Avgifter

Då det råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige, tar VFS Globals viseringskontor inte längre emot viseringsansökningar från och med den 23 mars 2020 och tills vidare. Under den här perioden kan du lämna in din ansökan om visering vid ambassaden i Moskva, endast om du tillhör någon av kategorierna som är undantagna inreseförbudet och behöver visering. Mer information hittar du här. Du bör kontakta ambassaden inför din ansökan per e-post: visa.moscow@gov.se.

Du betalar en avgift för att ansöka om visum. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften om du får avslag på din ansökan. 

 

Avgift för ansökan om visum

C-visa: 6000 rubel (EUR 80)

C-visa (från 6 till 12 år barn): 3000 rubel (EUR 40)

Med anledning av viseringsförenklingsavtalet mellan EU och den Ryska Federationen betalar ryska medborgare en reducerad ansökningsavgift för Schengenvisum. Detta gäller också för medborgare i:

 • Albanien
 • Armenien
 • Azerbajdzjan
 • Bosnien och Hercegovina
 • Kap Verde
 • Georgien
 • Nordmakedonien
 • Moldavien
 • Montenegro
 • Ryssland
 • Serbien
 • Ukraina
 • Vitryssland

C-visa: 2600 rubel (EUR 35)

C-visa, om ansökan lämnas in inom tre dagar innan avresedatum (brådskande visering): 5200 rubel (EUR 70)

Ansökningsavgiften i lokal valuta är knuten till Euro och ändras vid större kursändringar.

VFS Global

VFS Global tar en serviceavgift per ansökan utöver avgiften ovan för visumet. Besök VFS Globals webbplats för mer information om aktuell serviceavgift.

Så här betalar du

Avgiften betalas kontant i samband med inlämning av ansökan och tas emot endast i ryska rubel.

Sökande undantagna från att betala viseringsavgift enligt viseringsförenklingsavtalet

 • anhöriga – make/maka, barn, föräldrar, mor- och farföräldrar samt barnbarn
 • medlemmar i nationella eller regionala offentliga myndigheter
 • deltagare i internationella ungdomsidrottsevenemang
 • deltagare i vetenskapliga och kulturella evenemang, inklusive utbytesprogram
 • deltagare i utbytesprogram mellan vänorter
 • funktionshindrade personer och deras medföljande
 • personer som reser av humanitära skäl
 • resenärer som ska få akut medicinsk vård och deras medföljande
 • resenärer som ska på begravning eller besöka svårt sjuk anhörig

Annat undantag från avgift

 • barn under sex år
 • skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte
 • forskare från tredjeländer som reser i syfte att bedriva vetenskaplig forskning
 • företrädare för ideella organisationer, som är 25 år eller yngre, som deltar i seminarier, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnats av ideella organisationer
 • anhöriga till medborgare i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz om de reser tillsammans med dem eller ska träffa dem i samband med resan. Anhöriga till svenska medborgare måste betala avgift för att söka visum

Läs mer vilka som räknas som anhöriga på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Besök längre än 90 dagar

D-visa: 4500 rubel (EUR 60)

Vuxna: 12800 rubel (SEK 1500)

Barn under 18: 6400 rubel (SEK 750)

Senast uppdaterad den 2 september 2020.

Senast uppdaterad 02 sep 2020, 11.48