Sverige & Ryssland Ryssland

Besök längre än 90 dagar - dokument

Om du vill besöka Sverige i mer än 90 dagar behöver du ansöka om uppehållstillstånd för besök eller, om du har särskilda skäl, ett så kallat D-visum.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök samt D-visum under Basfakta i menyn längst ner.

Du behöver:

  • Blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök (svenska eller engelska)
  • Blanketten Familjeuppgifter (svenska eller engelska) - bilaga till din ansökan
  • Ett pass eller annan giltig resehandling
  • En kopia på din passhandling där dina identitetsuppgifter framgår samt kopia på eventuella förlängningar av ditt pass eller ändringar i din passhandling
  • Kopior av ditt ryska inrikespass (sidorna där ditt fotografi och identitetsuppgifter framgår samt ytterligare sidor med inresestämplar)
  • Dokument som visar att du har tillräckligt med ekonomiska medel för att täcka samtliga kostnader under din vistelse i Sverige
  • En kopia av återresebiljett
  • En inbjudan (på svenska eller på engelska)
  • Samt - om du är under 18 år eller har medföljande barn - blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn (svenska eller engelska). Notera att ytterligare handlingar krävs för sökanden under 18 år. Se under rubriken Minderåriga - extra dokument
  • Viseringsavgift.

Du kan lämna in ansökan om uppehållstillstånd för besök hos Sveriges ambassad i Moskva. Tidsbokning krävs, tel.: +7 495 937 92 01 (under telefontid). Klicka här för att boka en tid online.

 

Ansökan om D-Visum

Om du vill besöka Sverige i mer än 90 dagar (max 1 år) kan du ansöka om D-visering (nationellt visum).

För att en D-visering ska kunna beviljas krävs att den som ansöker har särskilda skäl för detta. För det fall att särskilda skäl inte finns ska den som avser besöka Sverige ansöka om uppehållstillstånd för besök.

En utlänning som från början vet att han eller hon kommer att vistas i Sverige i mer än 90 dagar bör i första hand ansöka om uppehållstillstånd för besök. Den vanligaste orsaken till längre vistelser är släktbesök och det kan sällan hävdas att ett vanligt släktbesök utgör särskilda skäl.

D-visering kan beviljas för flera inresor och berättigar till fri rörlighet inom Schengenländerna.

Den sökande ska lämna in samma uppsättning av dokument som vid ansökan om Schengenvisering. Dock ska en annan ansökningsblankett användas.

Avseende D-viseringar ställs inte heller samma krav på resehandlingen. Detta innebär att det inte är ett krav att passhandlingen utfärdats för mindre än tio år sedan, att det inte är ett krav att handlingen ska vara giltig i tre månader efter avresa ifrån Sverige/Schengenområdet samt att det inte är ett krav att det ska finnas två tomma sidor i handlingen.

Reseförsäkringen krävs inte för att lämna in ansökan men ambassaden rekommenderar den sökande att köpa en i alla fall.

Alla sökande måste betala viseringsavgift.

Senast uppdaterad 18 dec 2017, 11.29