Meny

Om utlandet Tyskland

07 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Utlandsresor – förlängd avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020.

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Mer information om avrådan finns här.

VIKTIG RESEINFORMATION I KORTHET

Här är några viktiga punkter i ambassadens reseinformation. Läs hela reseinformationen nedan!

 •  Svenskar och personer med hemvist i Sverige kan resa genom Tyskland på väg hem till Sverige. Detta gäller även om man anländer från ett land utanför EU/EES.
 • Tyska gränspolisen kan kräva bevis på att resan genom Tyskland är en transitresa. Det är bra att ha tex. flyg- eller färjebiljetter bokade i förväg. Ett dokument som visar att man är bosatt i Sverige är också en fördel (tex. kan personbevis på engelska beställas från Skatteverket).
 • Tyskland planerar karantänsbestämmelser för resande från utlandet. Dessa planeras att träda i kraft omkring den 10 april. OBS! Detta gäller inte för resor till Sverige genom Tyskland.
 • Nedan finns en länk till de gränsövergångar mot Österrike, Frankrike, Luxemburg, Schweiz och Danmark som fortfarande är öppna.
 • Många flyg mellan Tyskland och Sverige har ställts in, men det är fortfarande möjligt att boka vissa biljetter. Kontakta flygbolagen för frågor om detta.
 • Färjetrafiken mellan Tyskland och Sverige fungerar. Det gäller även mellan Tyskland och Danmark. Bara förbindelsen Sassnitz-Trelleborg har ställts in.
 • Det är möjligt att resa till Sverige via Danmark med bil.
 • Hyrbilar kan i regel enbart hyras för resor inom Tyskland.
 • IC-tågen från Tyskland till Danmark har ställts in. Tågtrafiken inom Tyskland fungerar i regel fortfarande. Det är alltså möjligt att ta sig med tåg till ett av färjelägena för fortsatt resa till Sverige.
 • Det är svårt att boka hotell i Tyskland, särskilt för privatpersoner.
 • I Tyskland är sammankomster med mer än två personer inte tillåtna på allmän plats. (Undantag för personer i samma hushåll.) Säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter gäller på allmän plats. All gastronomi har stängts ner. Leveranser och beställning av mat tillåts. Livsmedelsbutiker, apotek och bensinstationer är öppna.
 • Staden Berlin har infört 14 dagars karanän för resande med flyg från utlandet till flygplatserna Tegel och Schönefeld. Detta gäller enbart resande till Berlin - inte transit.

Beslut om inresestopp till Sverige – resor från Tyskland berörs inte

Den 17 mars beslutade den svenska regeringen att tillfälligt stoppa alla icke-nödvändiga resor till Sverige. Beslutet gäller enbart resor från länder utanför Europa (beslutet gäller EES, dvs. EU plus Island, Lichtenstein, Norge samt dessutom Schweiz). Resor inom Europa - tex. från Tyskland till Sverige - omfattas alltså inte av inresestoppet, detta oavsett vilket medborgarskap den resande har.

Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige berörs heller inte, utan kommer att kunna återvända hem även om de reser från ett land utanför Europa. Med sitt beslut följer regeringen en uppmaning från EU-kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till EU. Tyskland har fattat ett liknande beslut. Det svenska inresestoppet gäller från den 19 mars och i första skedet under 30 dagar.

Tyskland planerar karantänsbestämmelser för resande från utlandet - gäller inte resor till Sverige genom Tyskland

Den tyska regeringen har rekommenderat förbundsländerna att införa krav på två veckors karantän för personer som reser in från utlandet till sin hemort i Tyskland. Bestämmelserna skall nu omsättas av förbundsländerna och förväntas träda i kraft omkring den 10 april. OBS! Detta gäller inte resande som reser genom Tyskland på väg till sitt hemland. Resor till Sverige genom Tyskland berörs alltså inte av bestämmelserna.

Se information från den tyska regeringen.

Tyskland begränsar antalet öppna gränsövergångar mot Österrike, Frankrike, Schweiz, Luxemburg och Danmark

Den tyska regeringen har slagit fast vilka gränsövergångar mot Österrike, Frankrike, Schweiz, Luxemburg och Danmark som skall hållas öppna för inresor i Tyskland. Övriga gränsövergångar kommer att stängas. Beslutet gäller från den 20 mars.

Här är en lista från tyska inrikesministeriet över de öppna gränsövergångarna.

Se även övrig information om detta från tyska inrikesministeriet.

Tyskland inför gränskontroller - hemresor till Sverige via Tyskland fortfarande möjligt

Den 16 mars infördes gränskontroller för inresor till Tyskland vid gränserna mot Österrike, Frankrike, Luxemburg, Schweiz och även Danmark. Resande skall ha goda skäl för att kunna passera gränsen till Tyskland. Gränskontrollerna innebär inget absolut förbud att resa in i landet, men icke-nödvändiga inresor kan komma att stoppas.

Den 18 mars utvidgades dessa kontroller till att även omfatta inkommande flyg från dessa länder, samt även flyg från Italien och Spanien. Beslutet gäller även båtförbindelser från Danmark.

Läs tyska inrikesministeriets information om de utvidgade kontrollerna vid flyg- och båtresor från dessa länder. 

Det är fortsatt möjligt att resa hem till Sverige via Tyskland. Resor genom Tyskland till Sverige är tillåtet för svenska medborgare och medborgare i andra länder som har sin hemvist i Sverige.

Gränspolisen kan begära att få se ett dokument som styrker att resan genom Tyskland är en transitresa. Även inom Tyskland kan dessa kontroller förekomma. Ett sådant dokument kan tex. vara en bokad flyg- eller färjebiljett, eller ett dokument som styrker att man har en adress i Sverige. Det rekommenderas att ha dessa dokument klara före inresan i Tyskland. 

För att visa att man är folkbokförd i Sverige är det möjligt att beställa eller skriva ut ett personbevis på engelska från Skatteverket

Ytterligare information om inresor i Tyskland finns på tyska utrikesministeriets hemsida

Även det tyska inrikesministeriet har information om bla. gränskontrollerna på sin hemsida.

Svenska medborgare som kan påvisa att de har sin hemvist i Tyskland har rätt att resa in i Tyskland. 

Övrigt om resor från Tyskland till Sverige

Många flyg mellan Tyskland och Sverige har ställts in, men det finns fortfarande  vissa möjligheter att boka flygbiljetter. För närmare information hänvisas till respektive flygbolag.

Färjetrafiken mellan Tyskland och Sverige fortgår. Stena Line har dock ställt in förbindelsen Sassnitz-Trelleborg, sedan ön Rügen stängts för turister. Förbindelserna Rostock-Trelleborg och Kiel-Göteborg trafikeras som vanligt, dock med ett begränsat antal passagerare.  Även linjerna Travemünde-Trelleborg och Travemünde-Malmö trafikeras. Färjeförbindelserna mellan Tyskland och Danmark (Puttgarden-Rødby och Rostock-Gedser) fungerar också som vanligt. 

För närmare information, se respektive färjelinje: Stena Line, TT-Line, Finnlines och Scandlines.

Det är möjligt att resa hem till Sverige via Danmark med bil.

Hyrbilar kan hyras för resor inom Tyskland, tex. till ett färjeläge. Flera av de större biluthyrningsfirmorna hyr dock i nuläget inte ut bilar som skall återlämnas utanför Tyskland.  Det är alltså i regel inte möjligt att resa med hyrbil hela sträckan från Tyskland till Sverige.

Deutsche Bahn strävar efter att upprätthålla tågrafiken inom Tyskland, men rapporterar om inställda förbindelser och förseningar i den gränsöverskridande tågtrafiken. Tex. är IC-förbindelserna Hamburg-Köpenhamn inställda. Aktuell information finns här.

Flixbus har ställt in all trafik i Tyskland.

Övernattningsmöjligheterna på hotell o.d. i Tyskland har inskränkts till att enbart omfatta nödvändiga övernattningar, dvs. inte för turism. Detta kan innebära svårigheter att hitta hotellrum i Tyskland, framför allt för privatpersoner. Det är en god idé att kontakta hotellen direkt i samband med bokning, för att vara säker på att man också kommer att kunna tas emot.

Samtliga öar utmed den tyska kusten har stängts för turister. Detta gäller både öarna i Östersjön och i Nordsjön.

Från 3 april: Berlin inför 14 dagars karantän för resande med flyg från utlandet (OBS! Gäller enbart resande till Berlin - inte transit)

Resande som ankommer med flyg från utlandet till någon av Berlins två flygplatser (Berlin Tegel eller Berlin Schönefeld) skall omedelbart efter ankomsten bege sig direkt till bostaden och stanna där i 14 dagar.  Även flygresenärer från utlandet som bytt flyg inom Tyskland innan ankomsten till Berlin omfattas av bestämmelsen. Detta gäller enbart Berlins flygplatser och resande som efter ankomsten beger sig in till staden Berlin. Transitresenärer berörs inte. Läs information om detta från Berlins senat.

22 mars: Tyskland enas om gemensamma åtgärder för minskade sociala kontakter

Den 22 mars enades den tyska regeringen och förbundsländerna om bla. följande restriktioner som omfattar hela Tyskland:

 • Sammankomster med mer än två personer är inte tillåtna på allmän plats. Undantag gäller för personer som lever i samma hushåll.
 • På allmän plats gäller ett säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter mellan varje person.
 • All gastronomi stängs ner.  Leveranser och beställning av mat är fortfarande tillåten.

Resor till och från arbetet, inköp, åtgärder för att hjälpa andra, läkarbesök samt möjligheten att röra sig ute i friska luften påverkas inte.

Överenskommelsen innehåller ytterligare punkter. Se den tyska regeringens information kring detta.

I en tidigare överenskommelse från den 16 mars beslutade den tyska regeringen och förbundsländerna att stänga alla inrättningar för kultur, nöjen, sport, religiösa sammankomster samt även lekplatser. Undantagna från stängning är bla. livsmedelsbutiker, apotek, banker, postkontor och bensinstationer. Dessa kommer att hålla fortsatt öppet, delvis även på söndagar.

Detaljer till överenskommelsen från den 16 mars återfinns här.

Restriktioner i de olika förbundesländerna

Vid sidan av besluten som omfattar hela Tyskland har vissa förbundsländer infört egna restriktioner avseende vistelser utanför den egna bostaden. TV-stationen ZDF:s hemsida har en översikt över bestämmelserna i de olika förbundesländerna.

Information om coronaviruset (covid-19) i Tyskland

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.  Ambassadens reseinformation uppdateras löpande. Eftersom situationen kan förändras snabbt uppmanas resenärer att även följa informationen i media och att hörsamma lokala myndigheters rekommendationer.

För aktuell information om hälsosituationen i Tyskland hänvisas framför allt till Robert-Koch-Institutet och Bundesministerium für Gesundheit.

Robert-Kock-Institutet har även en översikt över coronavirusets  regionala spridningi Tyskland.

Den som befinner sig i Tyskland och tror sig vara smittad skall undvika kontakter med andra personer och omedelbart kontakta den lokala hälsomyndigheten. Kontakter till dessa finns här

För den som befinner sig i Berlin och vill testa sig för coronaviruset finns information och adresser till testcentraler här.

Viktiga telefonnummer:

 • Patientservice (medicinsk beredskapstjänst): 116 117
 • Tyska hälsoministeriets hotline: (030) 34 64 65 100
 • Corona-hotline Berlin: (030) 9028 2828 

Kontakter och information i Sverige

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Svenska resenärer kan ladda ner appen UD Resklar och anmäla sig till Svensklistan Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO). 

Senast uppdaterad 07 apr 2020, 14.38
Ambassadens reseinformation