Meny

Om utlandet Tyskland

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Från och med den 21 september har UD hävt avrådan från icke nödvändiga resor till Finland och Slovakien.

UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

För övriga länder inom EU, EES och Schengenområdet gäller avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 7 oktober 2020.

UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES och Schengenområdet till och med den 15 november 2020.

Mer information om beslutet finns här.

VIKTIG RESEINFORMATION I KORTHET

Här är några viktiga punkter i ambassadens reseinformation. Läs hela reseinformationen nedan!

 • Den svenska avrådan för icke nödvändiga resor till Tyskland har hävts.
 • Inget krav på karantän för resande från Sverige till Tyskland. 
 • Kontrollerna vid de tyska landgränserna har avskaffats. Resor till Tyskland och även resor genom Tyskland är därmed möjliga.
 • Vid inresor med flyg till Tyskland från ett land utanför EU/Schengen sker gränskontroller som tidigare. Hemresor till Sverige via Tyskland från ett land utanför EU/Schengen är möjliga.
 • Sedan den 23 september klassificeras Regionen Hovedstaden (omfattande bla. Köpenhamn) i Danmark som riskområde. Transit på flygplatsen Kastrup och direkta transitresor genom regionen är i de flesta fall möjliga utan 14 dagars karantän i Tyskland. Karantänsbestämmelserna varierar dock mellan förbundsländerna. Därför uppmanas resande att informera sig om reglerna i det förbundsland man reser till.
 • För att minska smittspridningen gäller säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter i Tyskland. Mun- och nässkydd skall i regel bäras i butiker och vid resor med kollektivtrafiken. Antalet personer som träffas skall hållas så lågt som möjligt. Restriktionerna varierar dock mellan de olika förbundsländerna.

Tillfälligt inreseförbud till Sverige – resor från Tyskland berörs inte

Sedan den 19 mars råder råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Inreseförbudet omfattar alla icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa (EU-länder samt Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz). Resor inom Europa - tex. från Tyskland till Sverige - omfattas alltså inte av inreseförbudet, detta oavsett vilket medborgarskap den resande har.

Inresa tillåts för svenska medborgare, personer med uppehållstillstånd i Sverige samt EU-medborgare och deras familjemedlemmar. Även personer med särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner kan undantas från inreseförbudet. Dessutom får i nuläget personer som är bosatta i tio angivna länder utanför EU resa in i Sverige. Se mer information om det aktuella inreseförbudet på Regeringskansliets hemsida.

Med sitt beslut följer regeringen en uppmaning från EU-kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till EU. Inreseförbudet har förlängts efter rekommendation från kommissionen och gäller nu till och med den 31 oktober.

Inget krav på karantän för resande från Sverige till Tyskland

Sedan den 14 juli krävs inte längre 14 dagars karantän för resande från Sverige till Tyskland. Detta är en följd av att Sverige tagits bort från det tyska Robert-Koch-Institutets lista över riskområden. 

Däremot gäller fortfarande karantänsplikt och även obligatorisk corona-testning vid återresa till Tyskland från något av de riskområden som upptas på RKI:s lista. För mer information om vilka krav som gäller vid inresor från riskområden hänvisas till Bundesministerium für Gesundheit.

Sedan den 23 september klassificeras Region Hovedstaden i Danmark (som bla. omfattar Köpenhamn samt flygplatsen Kastrup) som riskområde. Därmed gäller 14 dagars karantän i Tyskland för resande som uppehållit sig i regionen. Transit på flygplatsen Kastrup och direkta transitresor genom regionen är i de flesta fall möjliga utan karantän vid ankomsten till Tyskland. Men eftersom karantänsbestämmelserna varierar mellan de olika förbundsländerna bör resande informera sig om bestämmelserna i det förbundsland man reser till.

Resor mellan Sverige och Tyskland

Resor mellan Sverige och Tyskland kan ske obehindrat. Den 15 juni avskaffades kontrollerna vid Tysklands landgränser helt. Därmed är resor till Tyskland och också genom Tyskland till ett annat europeiskt land möjliga.

Vid inresor med flyg till Tyskland från ett land utanför EU/Schengen äger gränskontroller rum. Hemresor till Sverige via Tyskland från ett är land utanför EU/Schengen är möjliga, även landvägen. Det är alltså möjligt att lämna flygplatsen för tex. en fortsatt resa hem med bil eller tåg.

Samtliga tyska förbundsländer tar emot utländska resande, även turister. För frågor om de olika  förbundsländernas bestämmelser hänvisas till respektive förbundsland. Deutscher Tourismusverband har en översikt över bestämmelserna för övernattningar o.d. i de olika förbundsländerna.

Restriktioner i Tyskland för minskad smittspridning                                      

Bestämmelserna i Tyskland varierar i de olika förbundsländerna. I grunden gäller dock följande restriktioner för hela Tyskland:

 • Säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter mellan varje person.
 • Mun- och nässkydd skall bäras där säkerhetsavståndet inte kan hållas, framför allt vid resor med kollektivtrafik och vid inköp i butiker.  Se praktisk information om detta.
 • Antalet personer som träffas samtidigt skall hållas så lågt som möjligt.

Läs här om den senaste överenskommelsen mellan regeringen och förbundsländerna från den 27 augusti.

Här finns information om bestämmelserna i de olika förbundsländerna; Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein och Thüringen.

Information om coronaviruset (covid-19) i Tyskland

För aktuell information om hälsosituationen i Tyskland hänvisas framför allt till Robert-Koch-Institutet och Bundesministerium für Gesundheit. Robert-Kock-Institutet har även en översikt över coronavirusets  regionala spridningi Tyskland.

Den som befinner sig i Tyskland och tror sig vara smittad skall undvika kontakter med andra personer och omedelbart kontakta den lokala hälsomyndigheten. Kontakter till dessa finns här

För den som befinner sig i Berlin och vill testa sig för coronaviruset finns information och adresser till testcentraler här.

Viktiga telefonnummer:

 • Patientservice (medicinsk beredskapstjänst): 116 117
 • Tyska hälsoministeriets hotline: (030) 34 64 65 100
 • Corona-hotline Berlin: (030) 9028 2828 

Kontakter och information i Sverige

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Svenska resenärer kan ladda ner appen UD Resklar och anmäla sig till Svensklistan Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer på deras hemsida.

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO). 

Senast uppdaterad 29 sep 2020, 08.55
Ambassadens reseinformation