Meny

Om utlandet Tyskland

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. Beslutet gäller även Ungern, San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Utlandsresor - Sverige häver reseavrådan för ett antal länder i Europa från den 30 juni. Avrådan för Tyskland kvarstår.

UD häver från och med den 30 juni avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien.

Förr övriga länder inom EU, EES och Schengen - däribland Tyskland - kvarstår avrådan till och med den 15 juli.

För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Mer information om avrådan finns här.

VIKTIG RESEINFORMATION I KORTHET

Här är några viktiga punkter i ambassadens reseinformation. Läs hela reseinformationen nedan!

 • I nuläget gäller 14 dagars karantän för resande från Sverige i samtliga tyska förbundsländer. Transitresor direkt genom Tyskland är möjliga.
 • Den 15 juni avskaffades kontrollerna vid de tyska landgränserna. Därmed är i grunden resor till Tyskland och även resor genom Tyskland till ett annat europiskt land möjliga.
 • Vid inresor med flyg till Tyskland från ett land utanför EU/Schengen sker gränskongroller som vanligt. Hemresor till Sverige via Tyskland från ett land utanför EU/Schengen är möjliga.
 • Många flyg mellan Tyskland och Sverige är fortfarande inställda. Kontakta flygbolagen för frågor om detta.
 • Färjetrafiken mellan Tyskland och Sverige fungerar, även mellan Tyskland och Danmark. Förbindelsen Sassnitz-Trelleborg har ställts in.
 • Tågförbindelser från Tyskland till utlandet har återupptagits igen.
 • För att minska smittspridningen gäller säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter. Mun- och nässkydd skall i regel bäras i butiker och vid resor med kollektivtrafiken. Antalet personer som träffas skall hållas så lågt som möjligt. Restriktionerna varierar dock mellan de olika förbundsländerna.
 • Butiker, restauranger och hotell i Tyskland har öppnat igen. Bestämmelserna varierar beroende på förbundsland.

Tillfälligt inreseförbud till Sverige – resor från Tyskland berörs inte

Den 17 mars beslutade den svenska regeringen att tillfälligt stoppa alla icke-nödvändiga resor till Sverige. Beslutet gäller enbart resor från länder utanför Europa (EU-länder samt Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz). Resor inom Europa - tex. från Tyskland till Sverige - omfattas alltså inte av inreseförbudet, detta oavsett vilket medborgarskap den resande har.

Svenska medborgare, personer med uppehållstillstånd i Sverige samt EU-medborgare på väg till sitt hemland berörs heller inte, utan kan återvända hem även om de reser från ett land utanför Europa. Även personer med särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige får resa in. Med sitt beslut följer regeringen en uppmaning från EU-kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till EU. Inreseförbudet har förlängts vid tre tillfällen och gäller nu till och med den 7 juli.

Se mer information om inreseförbudet på Regeringskansliets hemsida

Resor från Tyskland till Sverige

Det är möjligt att resa hem till Sverige via Tyskland. Från den 15 juni har kontrollerna vid de tyska landgränserna avskaffats helt.

Vid inresor med flyg till Tyskland från ett land utanför EU/Schengen äger gränskontroller rum som vanligt. Här krävs fortfarande ett giltigt skäl för inresa i Tyskland. Hemresor till Sverige via Tyskland från ett är land utanför EU/Schengen är möjliga, även landvägen. Det är alltså möjligt att lämna flygplatsen för tex. en fortsatt resa hem med bil eller tåg. Den resande bör kunna visa att den fortsatta resan till Sverige är en direkt transitresa.

Många flyg mellan Tyskland och Sverige är fortfarande inställda. För närmare information  hänvisas till respektive flygbolag.

Färjetrafiken mellan Tyskland och Sverige fungerar. Stena Line har dock ställt in förbindelsen Sassnitz-Trelleborg. Färjeförbindelserna mellan Tyskland och Danmark (Puttgarden-Rødby och Rostock-Gedser) fungerar också som vanligt. För närmare information, se respektive färjelinje: Stena Line, TT-Line, Finnlines och Scandlines.

Tågtrafiken mellan Tyskland och utlandet har återupptagits. Tågrafiken inom Tyskland fungerar i regel som tidigare. För aktuell information hänvisas till Deutsche Bahn.

14 dagars karantän för resande från Sverige till Tyskland

Sedan den 4 juni gäller 14 dagars karantän vid inresa från Sverige till Tyskland. Karantänskravet gäller i samtliga tyska förbundsländer sedan det tyska Robert-Koch-Institutet klassificerat Sverige i kategorin rött, dvs. med mer än 50 nya smittfall per 100.000 invånare under den senaste sjudagarsperioden.

Därmed har Sverige placerats på institutets lista över riskområden. Så länge Sverige finns på denna lista gäller i regel 14 dagars karantän vid inresa i Tyskland. (Detta gäller även om Sverige under några dagar inte klassificeras i kategorin rött.)

I grunden gäller karantänskravet alla som befunnit sig i Sverige någon gång under de senaste 14 dagarna före inresan i Tyskland. Personer som omfattas av karantän skall vanligtvis också anmäla sig hos lokala myndigheter (tex. Gesundheitsamt).

Uppvisande av ett negativt test (inte äldre än 48 timmar) kan leda till att karantänen hävs. För frågor om detta hänvisas till lokala hälsomyndigheter i Tyskland.

Folkhälsomyndigheten har en lista över digitala vårdgivare i Sverige som genomför test inför utlandsresor. Resande bör undersöka i vilken mån dessa test accepteras av de tyska förbundsländerna.

Direkta resor genom förbundsländerna - och därmed genom Tyskland - är i normalfall möjliga utan karantän. För ytterligare information hänvisas till respektive förbundsland. 

Resor från Sverige till Tyskland

UD:s avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder omfattar även Tyskland. Tänk på att en reseavrådan kan påverka reseförsäkringens giltighet. Med icke nödvändiga resor avses turist- och besöksresor.

Från den 15 juni har kontrollerna vid Tysklands landgränser avskaffats. Därmed är resor till Tyskland och också genom Tyskland till ett annat europeiskt land  möjliga. Samtidigt måste karantänsbestämmelserna beaktas.

Samtliga tyska förbundsländer tar nu emot utländska resande, även turister. För frågor om de olika  förbundsländernas bestämmelser hänvisas till respektive förbundsland.

Hotellen i Tyskland har öppnat igen, men bestämmelserna avseende övernattningsmöjligheter varierar mellan förbundsländerna. Det är en god idé att kontakta hotellen direkt i samband med bokning, för att vara säker på att man också kommer att kunna tas emot.

Deutscher Tourismusverband har en översikt över bestämmelserna för övernattningar o.d. i de olika förbundsländerna.

Restriktioner i Tyskland för minskad smittspridning                                      

Bestämmelserna i Tyskland varierar i de olika förbundsländerna. I grunden gäller dock följande restriktioner för hela Tyskland:

 • Säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter mellan varje person på allmän plats.
 • Mun- och nässkydd skall bäras vid resor med kollektivtrafik och vid inköp i butiker.  Se praktisk information om detta.
 • Antalet personer som träffas samtidigt skall hållas så lågt som möjligt.

Läs här om den senaste överenskommelsen mellan regeringen och förbundsländerna från den 17 juni.

Här finns information om bestämmelserna i de olika förbundsländerna; Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein och Thüringen.

Information om coronaviruset (covid-19) i Tyskland

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar. För aktuell information om hälsosituationen i Tyskland hänvisas framför allt till Robert-Koch-Institutet och Bundesministerium für Gesundheit. Robert-Kock-Institutet har även en översikt över coronavirusets  regionala spridningi Tyskland.

Den som befinner sig i Tyskland och tror sig vara smittad skall undvika kontakter med andra personer och omedelbart kontakta den lokala hälsomyndigheten. Kontakter till dessa finns här

För den som befinner sig i Berlin och vill testa sig för coronaviruset finns information och adresser till testcentraler här.

Viktiga telefonnummer:

 • Patientservice (medicinsk beredskapstjänst): 116 117
 • Tyska hälsoministeriets hotline: (030) 34 64 65 100
 • Corona-hotline Berlin: (030) 9028 2828 

Kontakter och information i Sverige

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Svenska resenärer kan ladda ner appen UD Resklar och anmäla sig till Svensklistan Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO). 

Senast uppdaterad 02 jul 2020, 08.09
Ambassadens reseinformation