Om utlandet Tyskland

Pass och ID-kort

Ansökan om pass eller nationellt ID-kort kan enbart göras personligen på svensk ambassad. Det är inte möjligt att ansöka om pass eller nationellt ID-kort vid ett svenskt konsulat i Tyskland. Handlingarna kan dock mot en utlämningsavgift och portoavgift skickas till ett konsulat för utlämning.

Sveriges ambassad i Berlin har för tillfälligt längre väntetid än vanligt för att ansöka om pass och nationellt ID-kort. Ambassaden har ingen reservlista för passansökningar. Det är dock många som avbokar redan bokade tider och dessa blir då lediga direkt för andra att boka. Om du redan har bokat en tid kan du enkelt boka om tiden genom den bokningskod du får via mejl när du bokar en tid. Om du bokat en tid och får förhinder, tänk på att avboka tiden i så god tid som möjligt.

Ansökan vid Sveriges ambassad i Berlin

Ansökan om pass och nationellt ID-kort för vuxen

Ansökan om pass och nationellt ID-kort för minderårig

Ansökan om provisoriskt pass

Kontakt med myndigheter är i regel undantaget eventuella inskränkningar gällande rörelsefrihet med anledning av coronapandemin. Besök på ambassaden i myndighetssyfte (tex. passansökan) betraktas därför normalt som giltigt skäl till att resa eller lämna det egna hemmet. För mer information bör du dock kontakta lokala myndigheter där du är bosatt.

Ansökan vid Polismydigheten i Sverige

Det går även att ansöka om pass och nationellt ID-kort vid Polismyndigheten i Sverige och få handlingarna skickade till Tyskland. Ansökningsavgiften för pass och nationellt ID-kort är lägre i Sverige. Mer information om att ansöka om pass och nationellt ID-kort i Sverige finns på Polismyndighetens hemsida.

Om du har ansökt i Sverige och vill hämta ut handlingarna vid ett svenskt konsulat i Tyskland kan du mejla till konsular.berlin@gov.se så skickar ambassaden handlingarna till konsulatet.