Om utlandet Tyskland

Pass och ID-kort

Sveriges ambassad i Berlin har ingen reservlista för passansökningar. De tider som finns publicerade på hemsidan är de som är bokningsbara. Ambassaden har inte heller fler tider att förmedla över telefon eller mejl. Nya passtider släpps i slutet av varje månad med två månaders framförhållning.

Ansökan om pass eller nationellt ID-kort kan enbart göras genom personligt besök. Det är inte möjligt att ansöka om pass eller nationellt ID-kort vid ett svenskt konsulat i Tyskland. Handlingarna kan dock mot en utlämningsavgift och portoavgift skickas till ett konsulat för utlämning.

Många avbokar redan bokade tider som då direkt blir lediga för andra att boka. Om du redan har bokat en tid kan du boka om tiden genom den bokningskod du fått via mejl när du bokade tiden. Om du har bokat en tid och får förhinder, tänk på att avboka tiden i så god tid som möjligt.

Ansökan vid Sveriges ambassad i Berlin

Ansökan om pass och nationellt ID-kort för vuxen

Ansökan om pass och nationellt ID-kort för minderårig

Ansökan om provisoriskt pass

Ansökan vid Polismydigheten i Sverige

Det går även att ansöka om pass och nationellt ID-kort vid Polismyndigheten i Sverige och få handlingarna skickade till Tyskland. Ansökningsavgiften för pass och nationellt ID-kort är lägre i Sverige. Mer information om att ansöka om pass och nationellt ID-kort i Sverige finns på Polismyndighetens hemsida.

Om du har ansökt i Sverige och vill hämta ut handlingarna vid ett svenskt konsulat i Tyskland kan du mejla konsular.berlin(a)gov.se så skickar ambassaden handlingarna till konsulatet.