Om utlandet Tyskland

Gifta sig utomlands

Sveriges ambassad i Berlin ställer ut äktenskapscertifikat till svenska medborgare som är bosatta i Tyskland, som är avregistrerade från Sverige och som avser gifta sig inför utländsk myndighet.

För svenska medborgare som är folkbokförda i Sverige sker hindersprövning av Skatteverket i Sverige, oavsett om du avser gifta dig i Sverige eller utomlands.

Även för dig som är folkbokförd utomlands och som avser gifta dig i Sverige sker hindersprövning av det skattekontor på den ort där du uppehåller dig under vistelsen i Sverige.

Ansökan vid Sveriges ambassad i Berlin

Processen skilljer sig beroende på om du avser att gifta dig inför en svensk vigselförättare i utlandet eller vid en utländsk myndighet i utlandet.

- Vigsel inför svensk vigselförättare

- Vigsel inför tysk/utländsk myndighet

Vigsel vid svensk ambassad

Vigsel kan förrättas vid ett begränsat antal svenska utlandsmyndigheter, dock ej vid Sveriges ambassad i Berlin. För information om vid vilka svenska ambassader vigsel är möjligt, se vigsel på ambassad.

Vigsel vid Svenska kyrkan i utlandet

För vigsel vid Svenska kyrkan i utlandet, se Svenska kyrkan i utlandet SKUT:s webbplats.