• Svenska

Om utlandet Tyskland

Behålla svenskt medborgarskap

Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap.

För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år. Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid har bott i Sverige eller om du regelbundet har besökt Sverige.

Du förlorar inte ditt svenska medborgarskap om detta skulle leda till att du blir statslös.

Förlora eller behålla svenskt medborgarskap (bibehållande)
Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du

  • är född utanför Sverige
  • aldrig har bott i Sverige och
  • inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige.

Ytterligare information och ansökningsblankett för att behålla det svenska medborgarskapet finns på Migrationsverkets webbplats.