Meny

Om utlandet Tyskland

Aktuella händelser

VIKTIG RESEINFORMATION I KORTHET

Här är några viktiga punkter i ambassadens reseinformation. Läs hela reseinformationen nedan!

 • Just nu klassificeras Stockholms län, Uppsala län, Örebro län, Jämtlands län, Jönköpings län och Östergötlands län som riskområden. Därmed gäller i regel 14 dagars karantän eller uppvisande av negativt test för resande från dessa områden.
 • Transitresor genom ett riskområde är i regel möjliga utan karantän i Tyskland. Karantänsbestämmelserna varierar dock mellan förbundsländerna.
 • För resande från ett riskområde är direkta transitresor genom Tyskland till ett annat land möjliga.
 • Sedan den 23 september klassificeras Regionen Hovedstaden (omfattande bla. Köpenhamn) i Danmark som riskområde. Transit på flygplatsen Kastrup och direkta transitresor genom regionen är i regel möjliga utan 14 dagars karantän i Tyskland.
 • Från den 2 november tillåts inte övernattningar vid turistresor i Tyskland, enbart vid nödvändiga resor. All gastronomi kommer att stänga. Personer från högst två hushåll får träffas på allmän plats.
 • Sedan tidigare gäller säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter. Mun- och nässkydd skall i regel bäras i butiker och vid resor med kollektivtrafiken. Restriktionerna varierar mellan de olika förbundsländerna.

Karantänsbestämmelser i Tyskland - gäller resande från Stockholms län, Uppsala län, Örebro län och Jämtlands län (från 17 oktober) samt från den 24 oktober resande från Jönköpings län och Östergötlands län

Sedan den 17 oktober klassificerar det tyska Robert-Koch-Institutet fyra regioner i Sverige som riskområden; Stockholms län, Uppsala län, Örebro län och Jämtlands län. Sedan den 24 oktober klassificeras även Jönköpings län och Östergötlands län som riskområden. Därmed gäller de tyska karantänsbestämmelserna för resande från dessa områden.

Robert-Koch-Institutet publicerar regelbundet en lista över de länder och regioner som klassificeras som riskområden. Personer som någon gång de senaste 14 dagarna uppehållit sig i dessa regioner (eller i något annat riskområde) omfattas av karantänsbestämmelserna i de tyska förbundsländerna. I regel innebär detta 14 dagars karantän, om man inte kan uppvisa ett negativt corona-test. Detta måste vara genomfört högst 48 timmar före inresan i Tyskland. Testet kan också göras på plats i Tyskland. Sedan den 8 augusti är resande från riskområden ålagda att testa sig. De skall i regel också anmäla sig hos de lokala hälsomyndigheterna. Bestämmelserna varierar dock mellan de olika förbundsländerna.

För mer information om vilka krav som gäller vid inresor från riskområden hänvisas till Bundesministerium für Gesundheit. Där finns också länkar till de olika förbundsländernas bestämmelser.

Folkhälsomyndigheten har en lista över privata aktörer i Sverige som erbjuder test för covid-19.

Direkta transitresor genom ett riskområde är i regel möjliga utan 14 dagars karantän vid ankomsten till Tyskland. Men eftersom karantänsbestämmelserna varierar mellan de olika förbundsländerna bör resande informera sig om bestämmelserna i det förbundsland man reser till.

För resande som uppehållit sig i ett riskområde är det möjligt att resa direkt genom Tyskland (utan uppehåll) till ett annat land. Övernattningar är i regel inte möjliga utan att karantänsbestämmelserna träder i kraft. Resande som planerar att göra ett stopp under resan bör undersöka hur bestämmelserna ser ut i det aktuella förbundslandet.

Sedan den 23 september klassificeras Region Hovedstaden i Danmark (som bla. omfattar Köpenhamn samt flygplatsen Kastrup) som riskområde. Därmed gäller 14 dagars karantän i Tyskland för resande som uppehållit sig i regionen. Transit på flygplatsen Kastrup och direkta transitresor genom regionen är i de flesta fall möjliga utan karantän vid ankomsten till Tyskland, men resande bör informera sig om bestämmelserna i det förbundsland man reser till.

En översikt över de regionala bestämmelserna finns bla. på tyska Tourismus-Wegweiser.

Resor mellan Sverige och Tyskland

Den 14 juli beslutade UD att häva den tidigare svenska avrådan från icke nödvändiga resor till Tyskland.

Sedan den 17 oktober avråder Tyskland från icke nödvändiga resor till Stockholms län, Uppsala län, Örebro län samt Jämtlands län. Sedan den 24 oktober avråds även från icke nödvändiga resor till Jönköpings och Östergötlands län.

Den 15 juni avskaffades kontrollerna vid Tysklands landgränser helt. Därmed är resor till Tyskland och också genom Tyskland till ett annat europeiskt land möjliga.

Vid inresor med flyg till Tyskland från ett land utanför EU/Schengen äger gränskontroller rum. Hemresor till Sverige via Tyskland från ett är land utanför EU/Schengen är möjliga, även landvägen. Det är alltså möjligt att lämna flygplatsen för tex. en fortsatt resa hem med bil eller tåg.

För frågor om de olika  förbundsländernas bestämmelser hänvisas till respektive förbundsland.

Från den 2 november tillåts inte övernattningar vid turistresor i Tyskland. Övernattningar tillåts endast vid enbart vid nödvändiga resor, tex. vid nödvändiga tjänsteresor. Bestämmelsen är avsett att gälla under november månad, enligt den senaste överenskommelsen mellan regeringen och förbundsländerna (se nedan). Resande uppmanas kontakta hotellen direkt för frågor kring detta och för att försäkra sig om att man verkligen kommer att kunna tas emot där.

Tillfälligt inreseförbud till Sverige – resor från Tyskland berörs inte

Sedan den 19 mars råder råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Inreseförbudet omfattar alla icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa (EU-länder samt Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz). Resor inom Europa - tex. från Tyskland till Sverige - omfattas alltså inte av inreseförbudet, detta oavsett vilket medborgarskap den resande har.

Inresa tillåts för svenska medborgare, personer med uppehållstillstånd i Sverige samt EU-medborgare och deras familjemedlemmar. Även personer med särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner kan undantas från inreseförbudet. Dessutom får i nuläget personer som är bosatta i tio angivna länder utanför EU resa in i Sverige. Se mer information om det aktuella inreseförbudet på Regeringskansliets hemsida.

Med sitt beslut följer regeringen en uppmaning från EU-kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till EU. Inreseförbudet har förlängts efter rekommendation från kommissionen och gäller nu till och med den 31 oktober.

Restriktioner i Tyskland för minskad smittspridning               

Enligt den senaste överenskommelsen mellan regeringen och förbundsländerna kommer bla. följande inskränkningar att gälla från den 2 november:

 • Övernattningar i Tyskland tillåts endast vid nödvändiga resor, inte vid turistresor (vid tex. nödvändiga tjänsteresor är övernattningar möjliga).
 • Personer från högst två hushåll och sammanlagt högst tio personer får träffas på allmän plats.
 • All gastronomi (restauranger, barer o.d.) stängs ner. Leverans av mat kan fortfarande äga rum.
 • Nöjestillställningar, biografer, teatrar, konserter o.d. stängs. 
 • Butiker kommer att hålla öppna.

Bestämmelserna är avsedda att gälla under november månad.

I grunden gäller i grunden även följande restriktioner för hela Tyskland:

 • Säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter mellan varje person.
 • Mun- och nässkydd skall bäras där säkerhetsavståndet inte kan hållas, framför allt vid resor med kollektivtrafik och vid inköp i butiker.  Se praktisk information om detta.

Bestämmelserna i Tyskland varierar mellan de olika förbundsländerna. För närmare frågor hänvisas därför till respektive förbundsland. Här finns information om de regionala bestämmelserna; Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein och Thüringen.

Information om coronaviruset (covid-19) i Tyskland

För aktuell information om hälsosituationen i Tyskland hänvisas framför allt till Robert-Koch-Institutet och Bundesministerium für Gesundheit. Robert-Koch-Institutet har en karta över den aktuella situationen i Tyskland.

Den som befinner sig i Tyskland och tror sig vara smittad skall undvika kontakter med andra personer och omedelbart kontakta den lokala hälsomyndigheten. Kontakter till dessa finns här

För den som befinner sig i Berlin och vill testa sig för coronaviruset finns information och adresser till testcentraler här.

Viktiga telefonnummer:

 • Patientservice (medicinsk beredskapstjänst): 116 117
 • Tyska hälsoministeriets hotline: (030) 34 64 65 100
 • Corona-hotline Berlin: (030) 9028 2828 

Kontakter och information i Sverige

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Svenska resenärer kan ladda ner appen UD Resklar och anmäla sig till Svensklistan Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer på deras hemsida

Senast uppdaterad 29 okt 2020, 07.06
Ambassadens reseinformation