Meny
  • Svenska

Om utlandet Rumänien

Ansökan om pass i Rumänien

Ansökan om svenskt pass och ID-kort

Uppgifterna i den svenska folkbokföringen ligger till grund för ansökan om svenskt pass och nationellt id-kort. Det är därför viktigt att passökanden i god tid före ansökan kontrollerar med Skatteverket att rätt uppgifter är införda. Se vidare på hemsidorna för Skattverket samt Polisen.

För passökanden som är född utomlands och under 22 år finns särskilda bestämmelser angående passets giltighetstid och det svenska medborgarskapet. Ytterligare information finns på Migrationsverkets webbplats.

Under följande rubriker i menyn i gula fältet nedan hittar du anvisningar hur du gör för att ansöka om:

  • ansökan om pass och ID-kort för vuxna
  • ansökan om pass och ID-kort för barn under 18 år
  • ansökan om pass för barn under 18 år som inte haft svenskt pass tidigare
  • beställning av samordningsnummer samt namnanmälan
  • namnändring
  • provisoriskt pass/nödpass
  • nationellt id-kort

Ansökningarna skickas elektroniskt till Rikspolisstyrelsen i Sverige som i sin tur vidarebefordrar dem till AB Svenska Pass, där passhandlingen tillverkas. Därefter skickas passen med kurirpost till utlandsmyndigheten som lämnar ut passet till sökande.