• Svenska

Om utlandet Rumänien

Ansökan om pass i Rumänien

Ansökan om svenskt pass och ID-kort - tidsbokning tillämpas

Tid för pass- eller ID-kortsansökan bokas via vårt bokningssystem. 

Uppgifterna i den svenska folkbokföringen ligger till grund för ansökan om svenskt pass och nationellt id-kort. Det är därför viktigt att i god tid före ansökan kontrollera med Skatteverket att rätt uppgifter är införda. Se vidare på hemsidorna för Skattverket samt Polisen.

För passökanden som är född utomlands och under 22 år finns särskilda bestämmelser angående passets giltighetstid och det svenska medborgarskapet. Ytterligare information finns på Migrationsverkets webbplats.

Nedanför i fältet "Hjälp till svenskar utomlands" kan du hitta anvisningar hur du gör för att ansöka om:

  • ansökan om pass och ID-kort för vuxna
  • ansökan om pass och ID-kort för barn under 18 år
  • ansökan om pass för barn under 18 år som inte haft svenskt pass tidigare
  • beställning av samordningsnummer samt namnanmälan
  • provisoriskt pass/nödpass
  • nationellt id-kort