• Svenska

Om utlandet Rumänien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 05 jun 2024, 14.26

Aktuella händelser

Mässlingsutbrott i Rumänien hösten 2023

Rysslands invasion av Ukraina

Ryssland har invaderat Ukraina. Säkerhetsläget är mycket allvarligt. Situationen påverkar möjligheten att resa från Ukraina till angränsande länder. Läs mer på ambassaden i Ukrainas webbsida.

Gränsövergångarna mellan Rumänien och Ukraina vid Siret, Sighetul Marmatiei, Halmeu, Isacea och Radauti Prut är öppna. Likaså gränsövergångarna mellan Rumänien och Moldavien. Det kan uppstå långa väntetider för att korsa gränsen till Rumänien. Observera att situationen kan förändras snabbt.

Det finns för närvarande inga andra aktuella händelser att rapportera.

Allmänna säkerhetsläget

Rumänien bör ses som ett tämligen tryggt och säkert resmål. Riskerna för politiska oroligheter eller terrordåd bedöms i dagsläget vara små.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt SÄPO har terrororganisationen IS sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt nyligen genomförda attentat pekar i riktningen att IS avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. http://www.sakerhetspolisen.se/

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t ex offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. 

För mer information avseende läget i Rumänien se General Inspectorate for Emergency Situations (välj språk i högermarginalen): https://www.igsu.ro/

Läs även gärna mer om terrorism och turism på UD:s hemsida.

Naturförhållanden och katastrofer

Rumänien ligger i ett område där jordbävningar och jordskalv förekommer från tid till annan. Mer detaljerad information om jordbävningar och hur man bäst förbereder sig kan du hitta under Jordbävningsberedskap

Rumänien har under senare år haft flera svåra översvämningar framför allt i landets östra och södra delar, som orsakat stora skador på hus och infrastruktur och tvingat tusentals människor att lämna sina hem.

In- och utresebestämmelser

Rumänien är med i Schengensamarbetet. Likväl kan du anmodas att identifiera dig under resan så res aldrig utan en giltig resehandling såsom pass eller nationellt ID-kort. En svensk /EU- medborgare kan vistas i Rumänien i upp till 90 dagar utan särskilt tillstånd, men för vistelse i mer än tre månader måste man registrera sig och erhålla ett s.k. uppehållskort vid Oficiul Român pentru Imigrări (Romanian Office for Immigration) som har kontor runt om i landet. För minderåriga svenska medborgare behövs inget särskilt inresetillstånd. Däremot har flygbolagen olika regler gällande ensamresande minderåriga.

Provisoriska pass kan ibland bemötas med viss skepsis av de lokala gränsmyndigheterna, som inte alltid känner igen eller är familjära med dessa resehandlingar. Dock är de fullt giltiga som passhandlingar.

Noteras bör att körkort inte accepteras som giltig ID-handling för att växla pengar, besöka offentliga byggnader eller dylikt. I de fallen måste alltså pass eller nationellt ID-kort medtas. 

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet anvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet som du får gratis av Försäkringskassan. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få akutsjukvård när du vistas i ett annat EU/EES- land. Kostnaden för sjuktransport till Sverige täcks inte av kortet. Komplettera med reseförsäkring eller kontrollera om sådan kostnad täcks av hemförsäkring.

Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa, men många vaccinationskliniker rekommenderar att det s.k. grundskyddet ses över (polio-, stelkramps- och difterivaccinationer). Därtill rekommenderas skydd mot hepatit A (gulsot) för de som stannar mer än en månad eller arbetar inom sjukvården rekommenderas även hepatit B. För de som stannar längre än 6 månader eller arbetar inom sjukvården kan övervägas vaccin mot tuberkolos. För de som under sommarhalvåret ska vistas mycket i naturen, t.ex. fågelskådare, orienterare etc, rekommenderas vaccination mot fästingvirus (tbe), särskilt för den nordvästra delen av landet. 

Rumänien har fortfarande problem med gatuhundar, även om de i centrala Bukarest i stort sett inte längre syns till. De gatuhundar som förekommer kan bära på rabies-smitta. Hundbett bör alltid behandlas av medicinsk personal (Spitalul Matei Bals). Hundarna utgör oftast ingen fara, men direktkontakt med dem rekommenderas inte då det har förekommit attacker även gentemot människor. För mer information, tex. vad man bör göra om man blir attackerad, finns på Citykompass.ro

Lokala lagar och sedvänjor

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det är relativt tryggt att resa i Rumänien och oftast är det fullt tillräckligt att iaktta normal försiktighet. På torg, lokala marknader och shoppinggator med många människor samt i offentliga fortskaffningsmedel bör man, liksom i de flesta av världens storstäder, vara på sin vakt för ficktjuvar och väskryckare.

Trafiksäkerhet

Körkulturen är mer riskfylld och hetsig än den svenska, såväl i städerna som på landsbygden. I centrala Bukarest kan det vara svårt att hitta parkering och många gånger parkeras bilarna på trottoarer, vilket medför att man ofta kan behöva gå ut på gatan för att kunna passera. Det kan vara en god idé att försöka undvika bilkörning under rusningstrafik, särskilt sen eftermiddag.

Att köra utanför städerna efter mörkrets inbrott bör om möjligt också undvikas, dels för att vägarna i många fall är i mycket dåligt skick, dels på grund av svårigheten att upptäcka människor och djur som ofta vistas på vägarna och fordon som saknar belysning. På landsvägarna är polispatruller vanliga – fartkontroller förekommer ofta på de större huvudvägarna. Storleken på trafikböter ökades kraftigt från och med den 1 mars 2015, vilket främst rör fortkörning och ett totalförbud mot att tala i mobiltelefon (handsfree är däremot tillåtet). För grövre trafikförseelser kan man bestraffas med indragning av körkortet i 30, 60 och 90 dagar.

För att få köra på vägar utanför Bukarest måste en vägavgift betalas. Avgiften kan erläggas vid vissa bensinstationer och kvittot ska kunna uppvisas vid poliskontroll. Kostnaden är ca tre euro för sju dagars giltighetstid men böterna betydligt högre om avgiften inte betalats. Mer info samt betalning görs enklast på Roviniete.ro

När det gäller alkohol och bilkörning råder nolltolerans.

Svenskt körkort är giltigt i Rumänien. Bilens registreringsbevis måste dock kunna visas upp, varav bilens ägare framgår. Vid hyrning av bil måste ett giltigt körkort visas upp. Vid bilresa till Moldavien måste man kunna uppvisa internationellt körkort, registreringsbevis samt grönt kort.

Bensinstationerna håller allmänt sett hög standard. De flesta bensinstationer accepterar betalkort. På pumparna står 95H och/eller "fara plumb" för blyfri 95-oktanig bensin. På vissa ställen finns personal som hjälper till att tanka. Det är vanligt att ge personalen ett litet belopp i dricks.

Resa i landet

Bukarest har en väl utvecklad kollektivtrafik med bussar, spårvagnar och tunnelbana. Biljettpriserna är låga, men trängseln tidvis ganska stor. Buss- och tågförbindelserna mellan de större orterna i Rumänien är ganska väl utvecklade. Reser du med inrikesflyg, se till att passet medförs. Bortsett från flygbiljetter är biljettpriserna för regionala resor låga. Punktligheten kan dock variera – tidtabeller är närmast att se som riktvärden, särskilt när det gäller busstrafiken.

Taxiresor

I ankomsthallen på Bukarests flygplats finns en automat, med instruktioner även på engelska, från vilken taxi kan beställas. Det kan påpekas att man bör vara på sin vakt för att undvika att råka ut för någon av de taxichaufförer som tar ett överpris av nya besökare. Bäst är att göra upp priset innan resan påbörjas. Om man beställer en taxi för att åka till flygplatsen bör man nämna att  man ska till flygplatsen, inte alla taxibilar har tillstånd att köra dit. 

Om man bor på ett hotell eller har besökt en restaurang rekommenderas att be dem att ringa efter en taxi, även detta för att undvika att betala överpris. Om man tar en taxi på gatan bör man se till att taxametern sätts på alternativt göra upp om priset innan resan. Inget av dessa tillvägagångssätt är dock en garanti för att inte bli debiterad överpris. Värt att nämna är också att taxichaufförer ofta inte har växel av större sedlar. Det är därför bra att ha kontanta medel i mindre valörer med sig.

Det säkraste sättet  att beställa taxi på är via en app. Flera taxibolag i Bukarest använder appar, t.ex. Meridian Taxi, Speed Taxi, Cris Taxi, Taxi Cobalcescu, Taxi Pelicanul, Taxi Bucharest – Airport Transfer, BlackCab, TaxiLeone. Appen CleverTaxi är en app som flera olika taxibolag är anslutna till.

Även bolagen Uber och Bolt har numera verksamhet i Rumänien. 

Pengar och kreditkort

Med kreditkort kan kontanter tas ut från bankomater i de flesta större städer. Kontantbetalning är vanligast förekommande på mindre näringsställen och i småbutiker, särskilt på landsbygden. Möjligheten att betala med kreditkort har dock ökat och de stora hotellen och affärerna samt större bensinmackar accepterar vanligtvis denna typ av betalning. Föredrar man att använda medförda kontanter rekommenderas Euro, som växlas till lokal valuta i de rikligt förekommande växlingskontoren.

Den rumänska valutan kallas RON (1 RON motsvarar ca 2,20 SEK). Sedlarna har valörerna 500, 200, 100, 50, 10, 5 och 1 RON. Mynten kallas bani; 50, 10 respektive 5 bani.

Bergsvandring

Rumänska Karpaterna är kända för sin vildmark och skönhet. Den största populationen av europeiska björnar bor här. Även om vilda djur försöker undvika människor, föreslås vissa försiktighetsåtgärder. Innan du påbörjar en vandring rekommenderas att ta kontakt med Romanian Mountain Rescue Service, Salvamont, för förhållanden vid ett specifik område. I allmänhet råder de att vandra i grupp, prata och till och med föra oväsen för att hålla björnar borta. Om era vägar ändå korsas ska man undvika plötsliga rörelser, inte skrika och backa tillbaka sakta. Om det finns någon bil eller byggnad i närheten bör man ta skydd där.

Tolkar

Rumäniens ambassad i Stockholm kan upplysa om tolkar och översättare till/från rumänska språket.

 

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer