• Svenska

Om utlandet Rumänien

Beställning av samordningsnummer i Rumänien

Kontakta ambassaden per e-post eller telefon för att boka en tid

Ambassaden kan endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
Följande handlingar behöver uppvisas:

  • Barnets födelsebevis i original
  • Vårdnadshavarnas pass/nationellt ID-kort eller annan giltig fotolegitimation. Om endast ena vårdnadshavaren lämnar in ansökan måste denne ha med sig den andres pass/giltig fotolegitimation i original eller styrkt kopia
  • Om barnet är fött före 1 april 2015 och endast fadern är svensk medborgare krävs föräldrarnas vigselbevis. Om de inte var gifta med varandra vid barnets födelse och endast fadern är svensk medborgare, krävs att faderskapet är fastställt via domstol. Den svenske fadern kan anmäla svenskt medborgarskap för barnet hos Migrationsverket. Sedan 1 april 2015 blir barnet automatiskt svensk medborgare om någon av föräldrarna är det. 
  • Blanketten "Förnamn och efternamn - Anmälan" ska lämnas in till ambassaden, underskriven av vårdnadshavarna.

Det tar ca 3-6 veckor att få samordningsnumret från Skatteverket. Därefter kan ansökan om pass göras.
Ansökan är avgiftsfri.