• Svenska

Om utlandet Rumänien

Beställning av samordningsnummer i Rumänien

Ambassaden tillämpar tidsbokning för att göra en namnanmälan och rekvirera samordningsnummer.

Ambassaden kan endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
Följande handlingar behöver uppvisas:

  • Barnets födelsebevis i original
  • Vårdnadshavarnas pass/nationellt ID-kort eller annan giltig fotolegitimation. Om endast ena vårdnadshavaren lämnar in ansökan måste denne ha med sig den andres pass/giltig fotolegitimation i original eller styrkt kopia
  • Om barnet är fött före 1 april 2015 och endast fadern är svensk medborgare krävs föräldrarnas vigselbevis. Om de inte var gifta med varandra vid barnets födelse och endast fadern är svensk medborgare, krävs att faderskapet är fastställt via domstol. Den svenske fadern kan anmäla svenskt medborgarskap för barnet hos Migrationsverket. Sedan 1 april 2015 blir barnet automatiskt svensk medborgare om någon av föräldrarna är det. 
  • Blanketten "Förnamn och efternamn - Anmälan" ska lämnas in till ambassaden, underskriven av vårdnadshavarna.

Här kan du boka tid för att göra en namnanmälan och rekvirera ett samordningsnummer. I bokningssystemet väljer du alternativet "besöka oss under expeditionstid".

Det tar ca 6-8 veckor att få samordningsnumret från Skatteverket. Därefter kan ansökan om pass göras.
Ansökan är avgiftsfri.

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, Nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller Nationellt identitetskort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt. Namnanmälan på Skatteverkets hemsida

Har du redan fått samordningsnummer sedan tidigare gäller nya regler från 18 juni 2021

Ett samordningsnummer har efter den 18 juni 2021 olika status:

  • Aktivt
  • Vilandeförklarat

Ett samordningsnummer blir vilande förklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte någon anmälan eller ansökan om förnyelse inkommit till Skatteverket.

Om du har ett giltigt pass så gäller det till sista giltighetsdag även om ett samordningsnummer blir vilandeförklarat. När du ansöker om nytt pass kommer ansvarig passmyndighet att  begära förnyelse av samordningsnumret.

För information om vilken status ditt samordningsnummer har och när det blir vilandeförklarat vänder ni er till Skatteverket som är ansvarig myndighet.

Om du har ett samordningsnummer och byter kontaktadress ska du anmäla ny adress till Skatteverket. Det kan antingen vara en adress i Sverige eller en adress i ett annat land, men inte både och.

Du behöver också meddela Skatteverket om du byter personuppgifter så som namn eller medborgarskap.

Mer om samordningsnummer hittar du på Skatteverkets hemsida.