• Svenska

Om utlandet Rumänien

Gifta sig i Rumänien

Vi tillämpar tidsbokning för att ställa ut äktenskapscertifikat. Här kan du boka tid. Välj "besöka oss under expeditionstid".

Sveriges ambassad i Bukarest ställer ut äktenskapscertifikat till svenska medborgare som är bosatta i Rumänien, som är avregistrerade från Sverige och som avser gifta sig inför utländsk myndighet. Svenska medborgare som är folkbokförda i Sverige ska alltid hindersprövas av skattemyndigheten i Sverige oavsett om de avser gifta sig i Sverige eller utomlands.

Svensk medborgare som är folkbokförd i Rumänien

Fyll i och underteckna Skatteverkets blankett SKV 7881 Äktenskapscertifikat, Ansökan och försäkran. Observera att om båda parter är svenska medborgare görs två äktenskapscertifikat, och då fyller var och en i en egen blankett.

Följande dokument ska tas med till ambassaden:

  • Pass eller Id-kort för båda
  • Personbevis för den svenska parten (för att underlätta ärendet senare hos rumänska myndigheter rekommenderar vi att du beställer från Skatteverket ett personbevis som födelsebevis, på engelska, med signatur och stämpel, samt att du beställer en flerspråkskopia som ofta efterfrågas av rumänska myndigheter). Ta med originalen.
  • Bevis om uppehållsrätt/uppehållstillstånd utfärdad av rumänska immigrationsmyndigheten
  • Födelseintyg från rumänska folkbokföringen avseende din blivande make/maka
  • Om du varit gift tidigare skall upplösandet av äktenskapet styrkas tex. genom en lagakraftvunnen äktenskapsskillnadsdom

Dokumenten kan också uppvisas i original vid honorärkonsulatet i Cluj som vidarebefordrar kopior till ambassaden för utfärdande av äktenskapscertifikatet.

Både du och din blivande make/maka skall vara närvarande vid besöket och kunna legitimera er.

Avgift se länk nedan. Certifikatet är giltigt i 4 månader från utfärdandet.

Svensk medborgare som är folkbokförd i Sverige

Hindersprövning görs i Sverige och av Skatteverket. Det är även Skatteverket som utfärdar "Äktenskapscertifikatet". Vi rekommenderar att alla dokumnet som du beställer från Skatteverket är på engelska och har signatur och stämpel. Om det finns ett flerspråkskopia av dokumentet som du beställer av Skatteverket, be om att få det också. 

Ambassaden kan intyga att detta certifikat är utfärdat av en behörig svensk myndighet och att det i enlighet med svensk lag inte föreligger något hinder gentemot äktenskap. (Äktenskapscertifikatet tas med i original till besöket på ambassaden.)

Både du och din blivande make/maka skall vara närvarande vid besöket och kunna legitimera er.

Avgift utgår. 

Avgifter