Meny
  • Svenska

Om utlandet Rumänien

Gifta sig i Rumänien

 

Sveriges ambassad i Bukarest ställer ut äktenskapscertifikat till svenska medborgare som är bosatta i Rumänien, som är avregistrerade från Sverige och som avser gifta sig inför utländsk myndighet. Svenska medborgare som är folkbokförda i Sverige ska alltid hindersprövas av skattemyndigheten i Sverige oavsett om de avser gifta sig i Sverige eller utomlands.

Svensk medborgare som är folkbokförd i Rumänien

Fyll i och underteckna Skatteverkets blankett SKV 7881, Äktenskapscertifikat, Ansökan och försäkran (blankett nedan). Observera att om båda parter är svenska medborgare görs två äktenskapscertifikat, och då fyller var och en i en egen blankett.

Följande dokument ska tas med till ambassaden:

  • Pass eller Id-kort för båda
  • Personbevis för den svenska parten
  • Bevis om uppehållsrätt/uppehållstillstånd utfärdad av rumänska immigrationsmyndigheten
  • Födelseintyg från rumänska folkbokföringen avseende din blivande make/maka
  • Om du varit gift tidigare skall upplösandet av äktenskapet styrkas tex. genom en lagakraftvunnen äktenskapsskillnadsdom

Avgift se länk nedan. Certifikatet är giltigt i 4 månader från utfärdandet.

Svensk medborgare som är folkbokförd i Sverige

Hindersprövning görs i Sverige och av Skatteverket. Det är även Skatteverket som utfärdar "Äktenskapscertifikatet".

Ambassaden kan intyga att detta certifikat är utfärdat av en behörig svensk myndighet och att det i enlighet med svensk lag inte föreligger något hinder gentemot äktenskap. (Äktenskapscertifikatet tas med i original till besöket på ambassaden.)

Avgift utgår. Både du och din blivande make/maka skall vara närvarande vid besöket och kunna legitimera er.

Avgifter

 

Gifta sig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer