• Svenska

Om utlandet Peru

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 15 maj 2023, 14.56

Aktuella händelser

- Instabil politisk situation och utspridda demonstrationer 

Den politiska situationen i Peru har varit instabil sedan den 7 december 2022 då den tidigare presidenten avsattes. Detta ledde till protester och våldsamma konfrontationer mellan polis och demonstranter. Över 50 personer rapporteras ha omkommit i demonstrationerna.

Säkerhetsläget har förbättrats sedan slutet på januari 2023 men det förekommer fortfarande en del mindre omfattande demonstrationer på olika håll i landet. Dessutom råder det fortsatt undantagstillstånd i ett flertal regioner som nämns nedan. 

Undantagstillstånd i delar av landet: Perus regering har utlyst undantagstillstånd i specifika delar av landet. Att undantagstillstånd råder innebär bland annat att rörelsefrihet och mötesfrihet begränsas och att polisen tillsammans med militären i landet ansvarar för att upprätthålla säkerheten i de aktuella områdena.

 • Undantagstillstånd gäller i 60 dagar från och med den 7 april 2023 i regionen Puno (enligt dekret nr 47).
 • Undantagstillstånd gäller i 60 dagar från och med den 12 april i ett flertal distrikt i regionerna Ayacucho, Huancavelica, Cusco och Junín. De berörda distrikten listas i dekret nr 49.
 • Undantagstillstånd gäller i 60 dagar från och med den 19 april 2023 i provinserna Putumayo och Mariscal Ramón Castilla i regionen Loreto (enligt dekret nr 50).
 • Undantagstillstånd gäller i 30 dagar från och med den 15 april 2023 på följande nationella motorvägar: Panamericana Sur, Panamericana Norte, Carretera Central, Corredor Vial Sur Apurímac-Cuzco-Arequipa och Corredor Vial Interoceánico Sur (enligt dekret nr 51).

Att uppmärksamma: Resenärer bör undvik demonstrationer och stora folksamlingar samt uppmärksamma att situationen kan förändras med kort varsel.  Framkomlighet och transport kan begränsas utan förvarning i olika delar av landet då det finns risk för hastigt påkomna vägspärrar, poliskontroller, demonstrationer och möjliga upplopp. 

Användbara länkar:

Viktiga telefonnummer:

 • iPERU (information för turister): (51-1) 574 8000 (spanska/engelska)
 • Turistpolisen: (51-1) 460 1060 (dygnet runt - spanska/engelska)
 • Polisen: 105 (akutnummer)
 • Sveriges konsulat i Cusco, Peru: +51 9 9437 4176 (spanska/engelska)
 • Sverige Ambassad i Santiago de Chile: +56 2 2940 1700
 • UD-jouren i Sverige: +46 8 405 50 05

  - Utbrott av denguefeber

  Peruanska regeringen har (enligt dekret 002-2023-SA) utlyst sanitärt nödläge i flera områden p.g.a. ett utbrett utbrott av den myggburna sjukdomen denguefeber.

  Nödläget råder (enligt nytt dekret 009-2023-SA) i 120 dagar med utökning till flera distrikt i följande regioner: Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima (Lima Provincia och Lima Metropolitana), Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali; och la Provincia Constitucional del Callao.

  Viruset har under de senare åren blivit allt vanligare i delar av Peru och förekommer framförallt i varma tropiska områden. Smittade tillfrisknar oftast inom en vecka, men i vissa fall kan sjukdomen vara livshotande. Resenärer uppmanas att följa lokala och svenska hälsoråd, läs mer under avsnittet hälso- och sjukvård.

  - Kraftiga regn

  Flera personer har mist livet efter jordskred i olika delar av Peru som utlösts av kraftiga regn. Den peruanska regeringen har utlyst katastrofläge i regionerna Lambayeque, Piura och Tumbes enligt dekret 043-2023-PCM. Dekretet gäller i 60 dagar från och med 26 mars 2023.

  Försiktighetsåtgärder bör också tas i ett antal andra områden i regionerna Áncash, Cajamarca, La Libertad y Lima, där nödläge råder p.g.a. de kraftiga regnen. De berörda distrikten listas i dekret 059-2023-PCM. Dekretet gäller i 60 dagar från och med 2 maj 2023.

  Mer information under avsnittet naturförhållanden och katastrofer.

  - Förändring av konsulär hantering i Lima

  Svenskar som är i behov av råd eller konsulärt stöd i Peru hänvisas sedan 1 juni 2022 till Sveriges ambassad i Santiago de Chile och konsulaten i Lima och Cusco. Se kontaktuppgifter och mer information under Konsulat i Peru - Sweden Abroad

  In- och utresebestämmelser

  Inga särskilda krav relaterade till covid-19 gäller vid inresa i Peru. Observera att tidigare krav gällande covid-19-vaccinationer eller uppvisande av covid-19-tester för resor i Peru togs bort den 26 oktober 2022: Medidas para enfrentar la pandemia -  (www.gob.pe)

  Utländska resenärer som vill resa in eller ut ur Peru behöver visa upp ett pass som är giltigt minst 6 månader från den dagen resenären anländer till landet. 

  Som turist får man normalt 30, 60 eller 90 dagars visum, som stämplas i passet vid inresa i landet. Om du överskrider antalet tillåtna dagar är du tvungen att betala böter per överskriden dag, som kan betalas på flygplatsen vid utresan eller på migrationsmyndighetens kontor. Den tillåtna vistelsetiden kan förlängas till max 183 dagar under ett kalenderår. Är du turist och överskrider maxgränsen så är du illegalt i landet.

  För mer information vänligen ta kontakt med Perus migrationsmyndighet och Perus ambassad i Stockholm.

  Hälso- och sjukvård

  Ambassaden uppmanar samtliga resenärer att ha en heltäckande rese- och sjukförsäkring och nödvändiga vaccinationer inför resan till Peru.  Denguefeber, zikavirus, hepatit A, malaria och gula febern förekommer på olika håll i Peru. Vissa länder kan ha krav på vissa vacciner om du kommer från Peru.

  Den som reser till högt belägna turistmål som Cusco eller Titicacasjön bör tänka på risken för höjdsjuka. Rådgör lämpligen innan med läkare eller apotek vid behov av förebyggande medicin eller om du har hälsoproblem. I allmänhet bör man ta det lugnt och låta kroppen anpassa sig till den höga höjden. Det är även rekommenderat att dricka mycket vatten, äta lite/lätt och inte inta alkohol. 

  I större städer finns tillgång till privat sjukvård med europeisk standard.

  - Denguefeber

  Denguefeber i Peru har blivit allt vanligare under de senaste åren. Viruset sprids med myggor som främst sticker på dagen. Myggorna är vanligast i områden med tät bebyggelse och många invånare. Viruset smittar inte direkt mellan människor. Den är vanligast under regnperioden och kan då spridas snabbt i epidemier.

  Den peruanska regeringen har den 24 februari 2023 deklarerat sanitär kris under 90 dagar på grund av utbrett dengue-utbrott i flera regioner i Peru. Läs mer under aktuella händelser

  Läs mer sjukvårdsrådgivning kring denguefeber här:

  - Coronavirus (COVID-19)

  Information om det aktuella smittläget återfinns på WHO:s hemsida.

  Samlad information om Covid-19, smittläget, vaccin, rekommendationer och annat finns på den peruanska regeringens hemsida (gob.pe/coronavirus).

  För mer information och uppdateringar om de senaste officiella dekreten och publikationerna, besök Diario Oficial El Peruano (elperuano.pe).

  Om du får covid-19-symptom när du befinner dig i Peru ska du följa lokala anvisningar om testning och självisolering. Du bör inte resa hem förrän du är frisk. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och/eller hälsosystemet per telefon för mer information: ¿Qué hacer si me contagié de COVID-19? - Orientación - Ministerio de Salud - Gobierno del Perú (www.gob.pe)

  Uppmaning till försiktighet

  Brottsligheten i landet varierar men den är som regel högre i huvudstaden Lima och mer turisttäta städer och platser, så som Cusco, Arequipa och Máncora. Brottsligheten ökar under semestertider, varför ambassaden nu uppmanar turister till extra försiktighet.

  Viktiga ägodelar, så som pass och kreditkort, bör förvaras på ett säkert ställe och gärna så nära kroppen som möjligt när man rör sig utomhus. Ha en kopia av pass - och eventuellt visum med på resan och förvara dem separat från originalen.

  Ficktjuvar är särskilt vanliga runt bussterminaler, flygplatser och populära turistattraktioner, som till exempel Machu Picchu. Illegala taxibilar som kör utan taxameter eller app är vanliga vid flygplatser och tågstationer och bör undvikas.

  Viktiga nummer

  • Turistpolisen (51-1) 460 1060 (dygnet runt - spanska/engelska)
  • IPERU (information för turister) (51-1) 574 8000 (spanska/engelska)
  • Polisen 105 (akutnummer)

  Allmänna säkerhetsläget

  Undantagstillstånd för geografiskt begränsade områden kan utfärdas på grund av naturkatastrofer och demonstrationer eller sociala konflikter. Jordskalv är vanliga och jordbävningar kan inträffa.

  Ambassaden uppmanar till försiktighet vid inrikes resor i Peru, särskilt längs med landsvägar. Man bör förvissa sig om läget längs med vägen innan man påbörjar resan. Riskfaktorer är bland annat bristande trafiksäkerhet, jordskred, oroligheter som ibland kan medföra vägspärrar, och brottslighet i form av överfall m.m.

  I Lima, Cusco, Trujillo, Arequipa och andra större städer löper turister likaledes risk för rån och stöld, särskilt efter mörkrets inbrott.

  Terrorism

  Peru har i närtid inte direkt berörts av internationell terrorism. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism på UD:s hemsida.

  Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

                

  Naturförhållanden och katastrofer

  Både större och mindre jordskalv förekommer i Peru. Jordskred, översvämningar och liknande naturfenomen är inte heller ovanliga, särskilt under regnperioden oktober – april. För mer lokal information se:

  SENAMHI - Perus meteorologiska och hydrologiska myndighet:

  INDECI - Perus civilförsvars- och beredskapsmyndighet:

  COEN / SINAGERD - Perus myndighet för risk- och katastrofhantering:

  Lokala lagar och sedvänjor

  Spanska är landets huvudspråk. Man kan inte räkna med att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

  Man måste kunna visa upp pass eller annat ID-kort på inrikesflyg, tåg, bussar och hotell. I en del fall krävs föräldrars skriftliga tillstånd för barn och ungdomar under 18 år som reser ensamma, utan den ena föräldern eller med tredje person. Kontakta Perus konsulatför närmare upplysningar.

  Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den jurdiska processen är långsam och förhållandena i de peruanska fängelserna är svåra och inte jämförbara med de svenska.

            

  Kriminalitet och personlig säkerhet

  Brottsligheten har ökat märkbart i de större städerna, varför allmän försiktighet är nödvändig. Som utlänning bör man undvika folksamlingar. Såväl kidnappningar som våldtäkter förekommer i viss utsträckning. Även väskryckningar förekommer och extra uppmärksamhet bör iakttas ombord på bussar, på busstationer och vid busshållplatser.

  Skylta inte med värdesaker såsom kameror, dyra klockor, smycken eller större summor kontanter. Lämna aldrig väskor eller ryggsäckar utan uppsyn! Väskryckningar och fickstölder är de vanligaste formerna av brottslighet som utländska besökare möter. Förvara pass och andra viktiga dokument samt pengar på ett säkert sätt, helst i en ficka eller väska som kan hållas platt mot kroppen, eller i förvaringsbox på hotellet. Kontakta alltid polisen vid eventuella brott. 

  Var uppmärksam på restauranger, diskotek och barer. Köp din egen dryck och håll ögonen på den hela tiden eftersom det finns en risk att någon blandar i droger. Om du är i en bar och inte mår bra, försök att söka hjälp från personer du känner.

  Droger, organiserad brottslighet och terrorism är ofta sammankopplade med varandra. Säkerhetsriskerna ökar i områden med kokaodling och kokaintillverkning, särskilt i Alto Huallaga, Aguaytía och VRAEM (Apurimac-Ene och Mantaro-dalarna). Några få fortfarande aktiva i terroristgruppen Sendero Luminoso fortsätter att genomföra attacker mot huvudsakligen polis och militära styrkor i dessa områden. Förekomst av denna terroristgrupp har också rapporterats längs vandringsleden till Espiritu Pampa i Cusco-regionen. Sök vägledning hos lokala myndigheter rörande farliga områden.

  Viktiga nummer

  Turistpolisen +51 (1) 460 1060 (dygnet runt - spanska/engelska)

  Polisens växelnummmer +51 (1) 25-1197 / +51 (1) 225-4050 / +51 (1) 225-4225 

  IPERU (information för turister) +51 (1) 574 8000 (spanska/engelska)

  Polisen 105 (Akutnummer)

         

  Trafiksäkerhet

  Trafiken i Lima är hetsig och riskabel. På landsvägarna är trafikolyckor vanliga, ofta med långfärdsbussar. Det är viktigt att iaktta stor försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil eller buss. Olycksfrekvensen är hög, såväl i stad som på motorvägar och landsvägar.

  Taxi
  Man bör inte röra sig ensam i Limas gamla centrum efter mörkrets inbrott. Ta som regel ingen taxi direkt på gatan. Använd gärna taxiappar som UBER, BEAT, TAXI SATELITAL, EASY TAXI eller CABIFY. På den internationella flygplatsen i Lima bör man beställa taxi över disk inne i terminalen utanför bagagerummet. Bildörrar bör hållas låsta, och inget av värde lämnas synligt på bilsätena.

  Det har förkommit fall där taxichaufförer och guider har kört iväg med unga utländska resenärer på vägen mellan Huanchaco och Trujillo i norra Peru, Arequipa och Cusco för att råna dem.

  Buss
  Undvik att åka nattbuss i Peru – en sovande passagerare är ett lättare offer för tjuvar. Brott och trafikolyckor inträffar ofta nattetid, chaufförerna kan vara trötta och ibland även alkoholpåverkade. Utanför städerna och även på riksvägarna löper man – i synnerhet i mörkret – risk för att råka ut för vägspärrar som tvingar bilar och bussar att stanna, varefter passagerarna rånas. I en del fall har det även hänt att resenärerna utsatts för övergrepp, i turistområden som Cusco mot Puerto Maldonado, runt Arequipa och Puno. Även om du reser buss dagtid, ha ditt pass på dig under bussresan. Var försiktig med och håll uppsikt över övriga värdesaker.

          

  Vid ankomst till Limas flygplats

  Var särskilt uppmärksam när du anländer till Jorge Chavez flygplats i Lima. Falska taxichaufförer som även utger sig för att vara researrangörer närmar sig ankommande passagerare för att ”sälja” sina tjänster. Det förekommer att dessa oseriösa taxiåkare rånar sina passagerare. Om du tar en taxi, använd en av de officiella företag som är belägna vid disken strax utanför bagagerummet och tullen. Mer information finns på Lima Airport Partnershemsida.

  När du reser tillbaka till flygplatsen, boka transport från ett registrerat företag. Undvik att ta en taxi på gatan. Uber finns också som ett bra alternativ.

  Busservice – Airport Express Lima 

  Från och med februari 2017, finns nu Airport Express Lima tillgängning för allmänheten. En modern buss av hög kvalitet som går mellan Limas flygplats och Miraflores, som är ett område i Lima där flest turister bor under sin vistelse. Bussen avgår var 30:e min och är fullt utrustad, med tillgång till både fritt WiFi, USB-uttag vid varje passagerarplats och ett obegränsat bagageutrymme för varje busspassagerare. Bussen stannar på 6 olika hållplatser i Miraflores. Från varje hållplats till närmaste hotell eller hostel är det endast 4 minuters gångavstånd. Detta är ett enkelt och säkert sätt ta sig från Limas flygplats.

  Airport Express Lima har sina biljettautomater endast på flygplatsens internationella och lokala ankomsthallar. Bussbiljetterna går också att köpa på deras hemsida: www.airportexpresslima.com/

            

  Turistresemål

  Anlita formella turistföretag

  Du som kommer som turist till Peru bör anlita registrerade och formella turistföretag för deras tjänster. Ta alltid reda på företagets kommersiella namn och organisationsnummer som i Peru kallas för RUC. På nästan alla flygplatser i landet finns en informationsdisk för turister - IPERU. Med deras hjälp kan du ta reda på om de tjänster du har köpt eller vill köpa erbjuds av formella och pålitliga företag. Mer information på www.peru.travel/plan-your-trip.aspx

  För äventyrsporter eller aktiviteter som innebär något större risker, t.ex. flygningar med lätta flygplan, rekommenderas än mer försiktighet då olyckor förekommer.

  Varning för hälsorisk i samband med så kallad ”andlig rensning” eller Ayahuasca

  Shamaner och andra individer erbjuder så kallad ”andlig rensning” för turister i Cuzco och i Amazonas-området. Tjänsten kallas Ayahuasca eller San Pedro och innebär konsumtion av en dryck, som innehåller dimetyltryptamin (DMT), vilket är en hallucinogen drog som kan vara mycket farlig.

  Konsumtion av denna dryck är inte reglerad i Peru och utgör en allvarlig hälsorisk. Hur intag av drycken påverkar individen varierar. Starkt illamående och kräkningar är vanligt förekommande, men även dödsfall har inträffat.Personer med psykiska sjukdomar och/eller alkohol- och drogberoenden bör inte heller inta drycken på grund av hög risk för negativa hälsoeffekter på kroppen och psyket.

  Notera att dessa ceremonier brukar erbjudas långt från befolkade områden, vilket gör det svårt att få akut läkarvård om det skulle behövas.

  Machu Picchu

  Under tider på året kan nederbörd och underhållsarbeten medföra att det populära turistmålet Machu Picchu tillfälligt stängs. Kolla med din resebyrå eller besök Perus officiella portal www.peru.travelför senaste uppdatering.