Meny
  • Svenska

Om utlandet Peru

Ambassadens Reseinformation

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 14 apr 2020, 17.16

Aktuella händelser

Undantagstillståndet förlängs till 30:e juni (22:e maj)  

Den peruanska regeringen har meddelat att det rikstäckande undantagstillståndet förlängs till den 30 juni. Nuvarande restriktioner kvarstår men vissa ekonomiska aktiviteter reaktiveras. Utegångsförbudet mån-lör i Lima får ny start kl. 21.00 . I andra regioner som Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica, och vissa delar av Ancash, gäller undantagstillståndet mån-lör mellan kl. 18.00 och 04.00. Söndagar är det utegångsförbud hela dagen i hela landet.

Sveriges ambassad i Peru uppmanar alla medborgare att följa lokala myndigheters anvisningar.

Förlängning av tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige med anledning av covid-19 (15:e maj) 

Regeringen beslutade 14e maj att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 juni 2020. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19. Läs mer om beslutet här .

Uppdaterade telefontider under Covid19 (11:e maj)

Med anledning av beslutet att införa nationellt nödläge och karantän från den 16 mars 2020 kommer ambassaden inte att ha öppet för allmänheten under denna period och behöva begränsa sin verksamhet.  

Ambassaden kommer därmed inte kunna bistå i ordinarie pass- och medborgarskapsärenden, legaliseringar eller migrationsärenden. Vänligen kontakta ambassaden via email på följande adress: ambassaden.lima@gov.se

Ambassadens telefontider är måndag-fredag från kl. 09.00 till kl. 13.00 på telefonnummer +51-1-566 9240. Tryck [1] för svenska och [9] för att prata med en av våra medarbetare.

Vid akuta situationer utanför kontorstider och helger, vänligen kontakta UD-jouren på +46 8 405 5005.

Undantagstillståndet förlängs till 24:e maj (8:e maj)

 

Den peruanska regeringen har meddelat att det rikstäckande undantagstillståndet förlängs till den 24 maj. Nuvarande restriktioner kvarstår förutom utegångsförbudet mån-lör med ny start kl. 20.00 istället för kl. 18.00. Sveriges ambassad i Peru uppmanar alla medborgare att följa lokala myndigheters anvisningar.

Undantagstillståndet förlängs till 10:e maj (23:e april) 

Den peruanska regeringen har meddelat att det rikstäckande undantagstillståndet förlängs till den 10 maj. Nuvarande restriktioner kvarstår. Sveriges ambassad i Peru uppmanar alla medborgare att följa lokala myndigheters anvisningar.

Om repatrieringsflyg och interna transporter (21:a april)

 

Repatrieringsflyg

Från den 22 april ges tillstånd för statligt organiserade repatrieringsflyg enbart i undantagsfall. Detta betyder att många som är fortsatt strandsatta i Peru troligen måste avvakta till dess att reguljär flygtrafik sätter igång igen.

Det finns dock en liten möjlighet att s.k. ”sweeper flights” anordnas via Europeiska unionen för att bistå de få som fortfarande är strandsatta i Peru. Det finns även en liten möjlighet att flyg som peruanska regeringen kommer att organisera för att bistå peruaner som är strandsatta i utlandet, kan ta med utländska medborgare. Ambassaden är i kontakt med peruanska utrikesministeriet angående detta. Om något av alternativen blir aktuella kommer ambassaden att skicka informationen till samtliga som är registrerade på svensklistan, liksom till de personer som aktivt angivit att man önskar ambassadens hjälp med assisterad utresa.

De turister som, p.g.a. den stängda gränsen, kommer att ha stannat längre än turistvisum ger rätt till, kommer inte att behöva betala böter.  

Interna transporter

Vad gäller interna transporter har regionala myndigheter börjat arrangera transporter för strandsatta peruaner som man kan anmäla sig till. För att få mer information om och anmäla sig till dessa eventuella transportinsatser besök regionala myndigheters hemsidor. Det finns inga ambassadtransporter inplanerade. 

För transporter som inte är organiserade av peruanska myndigheter krävs fortfarande tillstånd från utrikesministeriet. Ambassaden bistår i så fall med att söka tillstånd hos peruanska utrikesministeriet. Ansökan om tillstånd måste skickas in till ambassaden senast 48 timmar före planerad resa.

Ambassaden har hittills bistått 345 personer med svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige med assisterad utresa från Peru

 

Uppdatering angående nationellt undantagstillstånd i Peru (14e april)

Undantagstillståndet i Peru gäller tills vidare fram till den 26 april, men kan eventuellt komma att förlängas eftersom smittspridningen av coronaviruset i Peru fortsätter. Regeringen har meddelat att det könsuppdelade utegångsförbudet har upphävts och ersatts med en familjebaserad modell. Istället för att kvinnor och män får gå ut varannan dag för att uträtta nödvändiga ärenden, får nu en person per familj gå ut under dagtid. Detta innebär alltså att en person per familj får gå ut måndag-lördag för att köpa mat, gå till apoteket eller gå till banken. Totalt utegångsförbud kommer fortsatt att råda från kl 18 på kvällen till kl 04 på morgonen, förutom i regionerna Tumbes, Piura, Loreto, Lambayeque och La Libertad, där utegångsförbudet inleds redan kl 16 på eftermiddagen. Totalt utegångsförbud råder även fortsättningsvis på söndagar i hela landet.

Statliga evakueringsflygning från Peru kommer upphöra från och med denna vecka. Perus regering har meddelat att repatrieringsflyg för utländska medborgare som är strandade i Peru inte kommer att få tillstånd annat än i undantagsfall från och med den 22 april. Detta innebär att det kommer finnas mycket små möjligheter för svenska medborgare att ta sig till Sverige från Peru från och med den 22 april till dess att den reguljära kommersiella flygtrafiken kan komma igång igen.

Undantagstillståndet kan innebära att situationen upplevs som besvärlig, vid eventuella incidenter rekommenderas först och främst kontakt med turistinformationsmyndigheten i Peru på nummer: +51 1 574 8000 (spanska/engelska). På grund av utegångsförbudet håller ambassaden fortsatt stängt för allmänheten, men vid en akut nödsituation kan ambassaden nås på jourtelefonnummer: +51 971 823 009. Under kvällstid och på helger kan vid en akut nödsituation UD-jouren i Stockholm nås på telefonnummer: +46 8 405 5005.

 

Hemresor till Sverige (11 april)

Antalet flygningar från Peru till Europa blir allt färre. Igår meddelade Perus regering att repatrieringsflyg för utländska medborgare som är strandade i Peru inte kommer att få tillstånd annat än i undantagsfall från och med den 22 april. Detta innebär att det kommer finnas mycket små möjligheter för svenskar att ta sig tillbaka till Sverige från Peru från och med den 22 april till dess att den reguljära kommersiella flygtrafiken kommer igång igen. Undantagstillståndet i Peru gäller fram till den 26 april, men kan mycket väl förlängas eftersom smittspridningen av coronaviruset i Peru fortsätter, och därför finns det inga garantier för att den reguljära flygtrafiken kommer igång igen i närtid.

Under veckan som kommer det att avgå repatrieringsflyg till bl.a. Madrid och London, med vilka det kan finnas möjligheter även för svenskar att resa hem. Vänligen skicka snarast ett mejl till svenska ambassaden i Lima (ambassaden.lima@gov.se) om du behöver hjälp med assisterad hemresa. Meddela även om du har beslutat att stanna kvar i Peru trots att du tidigare bett om hjälp med assisterad hemresa. Ambassaden kommer löpande att skicka ut information om tillgängliga flyg från Peru till Europa och det är viktigt att våra listor över personer som behöver hjälp med hemresa är aktuella.

De flesta flygen till Europa avreser från Lima. Flera svenskar är strandsatta i orter utanför Lima, vilket innebär att ni själva behöver ordna transporter till Lima. Vi föreslår att ni som ett första steg kontaktar Perus turistmyndighet iPeru (https://www.peru.travel/en/useful-data/iperu) för att höra om några transporter finns planerade. Om ni lyckas boka en transport så kontaktar ni oss på ambassaden så vi kan ordna ett transporttillstånd från peruanska myndigheter.

Alla frågor om flyg och transporter bör skickas till ambassadens brevlåda ambassaden.lima@gov.se. Vid akuta frågor, vänligen kontakta +51 1 566 92 40 eller +51 922 140 342.

 

Uppdatering: undantagstillstånd och utegångsförbud (11 april) 

Igår meddelade president Vizcarra att det könsuppdelade utegångsförbudet upphävs och ersätts med en familjebaserad modell. Istället för att kvinnor får gå ut varannan dag och män varannan dag för att uträtta nödvändiga ärenden så kommer nu en person per familj att få gå ut under dagtid för att uträtta nödvändiga ärenden. Detta innebär alltså att en person per familj får gå ut måndag-lördagar för att köpa mat, gå till apoteket eller gå till banken. Totalt utegångsförbud kommer fortsatt att råda från kl 18 på kvällen till kl 4 på morgonen – förutom i regionerna Tumbes, Piura, Loreto, Lambayeque och La Libertad, där utegångsförbudet inleds redan kl 16 på eftermiddagen. Totalt utegångsförbud rådet även fortsättningsvis på söndagar.

På grund av utegångsförbudet håller ambassaden fortsatt stängt, men det finns personal på plats som kan svara på frågor i nödläge. Vänligen ring +51 922 140 324 om du behöver akut hjälp. 

 

Undantagstillståndet förlängt (8 april)

President Vizcarra deklarerade den 8 april att den nationella karantänen som infördes den 2 april förlängs ytterligare två veckor till den 26 april

  

Till svenskar i Peru (uppdaterat 3 april) 

 För den som befinner sig i en akut nödsituation går det att nå UD-Jouren på +51 971 823 009, klockan 08:30-16-30 lokal tid och efter kontorstid nås UD-Jouren via +46 8 405 5005. Det går även att kontakta oss via mejl på ambassaden.lima@gov.se

Vi förstår också att det kan uppstå situationer som är besvärliga och om det sker incidenter rekommenderar vi att ni kontaktar turistinformationsmyndigheten i Peru på nummer (51-1) 574 8000 (spanska/engelska) och rapporterar in det.

Resenärer uppmanas att följa uppdateringar på våra sociala medier och att hörsamma nationella och lokala myndigheters rekommendationer.
Ambassaden uppmanar alla att anmäla sig till svensklistan. Genom att vara anmäld till svensklistan ger du UD och ambassaden möjlighet att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle uppstå.

Ladda även gärna med appen Resklar. På sidan Resklar - UD:s råd inför utlandsresan finns information och instruktion. Du kan också följa UD Resklar på Facebook och Twitter. Ambassaden i Lima har en Facebook-sida som du också kan följa där vi lägger upp information kontinuerligt. Embassy of Sweden in Lima  @SwedeninPeru och Twitter @SwedeninPeru

 

  

Ambassadens öppettider under karantänperioden (uppdaterat 3 april)

Med anledning av beslutet att införa nationellt nödläge och karantän i 15 dagar från den 16 mars 2020 kommer ambassaden inte att ha öppet för allmänheten under denna period och behöva begränsa sin verksamhet. Ambassaden kommer därmed inte kunna bistå i ordinarie pass- och medborgarskapsärenden, legaliseringar eller migrationsärenden.

Vänligen kontakta ambassaden via email på följande adress: ambassaden.lima@gov.se. För den som befinner sig i en akut nödsituation går det att nå UD-Jouren på +51 971 823 009, klockan 08:30-16-30 lokal tid och efter kontorstid nås UD-Jouren via +46 8 405 5005.
_________________________________________________________________________________________

 

 

Nya migrationsbestämmelser för resande till Peru

Från och med den 1:a januari 2019 måste utländska resenärer som vill resa in i eller ut ur Peru kunna visa upp ett pass som är giltigt minst 6 månader från den dagen resenären anländer till landet. Detta enligt en ändring i Perus migrationslag artikel 24 sektion A, enligt Perus migrationsmyndighet.

Vi uppmanar svenska resenärer till Peru att ha pass som är giltiga i mer än 6 månader från den dagen ni anländer till Peru i enlighet med det nya krav som Perus migrationslag ställer. Om ni vill ha mer information om de nya migrationsbestämmelserna, vänligen ta kontakt med Perus ambassad i Stockholm.

     

Uppmaning till försiktighet

Brottsligheten i landet varierar men den är som regel högre i huvudstaden Lima och mer turisttäta städer och platser, så som Cusco, Arequipa och Máncora. Brottsligheten ökar under semestertider, varför ambassaden nu uppmanar turister till extra försiktighet.

Viktiga ägodelar, så som pass och kreditkort, bör förvaras på ett säkert ställe och gärna så nära kroppen som möjligt när man rör sig utomhus. Ha en kopia av pass - och eventuellt visum med på resan och förvara dem separat från originalen.

Ficktjuvar är särskilt vanliga runt bussterminaler, flygplatser och populära turistattraktioner, som till exempel Machu Picchu. Illegala taxibilar som kör utan taxameter eller app är vanliga vid flygplatser och tågstationer och bör undvikas.

Viktiga nummer                                                                                   
Turistpolisen (51-1) 460 1060 (dygnet runt - spanska/engelska)
IPERU (information för turister) (51-1) 574 8000 (spanska/engelska)
Polisen 105 (akutnummer)

      

Allmänna säkerhetsläget

Undantagstillstånd för geografiskt begränsade områden kan utfärdas på grund av naturkatastrofer och demonstrationer eller sociala konflikter. Jordskalv är vanliga och jordbävningar kan inträffa.

Försiktighet måste iakttagas vid resor i Peru, särskilt på landsvägarna. Man bör förvissa sig om läget längs vägen innan man börjar resan. Riskfaktorer är bland annat bristande trafiksäkerhet, jordskred, oroligheter som ibland kan medföra vägspärrar, och brottslighet i form av överfall m.m. I Lima, Cusco, Trujillo, Arequipa och andra större städer löper turister likaledes risk för rån och stöld, särskilt efter mörkrets inbrott.

          

Terrorism

Peru har i närtid inte direkt berörts av internationell terrorism. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism på UD:s hemsida.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

              

Naturförhållanden och katastrofer

Större eller mindre jordskalv förekommer i Peru. Jordskred, översvämningar och liknande naturfenomen likaså, särskilt under regnperioden oktober – april.

Mer information om Perus klimat: SENAMHI

Se även Perus civilförsvars- och beredskapsmyndighets hemsida för mer information: INDECI

              

In- och utresebestämmelser

Kontakta alltid först Perus ambassad i Sverige för att få aktuell information vad gäller in- och utresor. Enligt nya bestämelser måste alla svenska besökare inneha ett pass som är giltigt minst sex månader räknat från inresedatumet till Peru.

Som turist får man normalt 30, 60 eller 90 dagars visum, som stämplas i passet vid inresa i landet. Om du överskrider antalet tillåtna dagar är du tvungen att betala böter på 4,05 PEN per överkriden dag, som kan betalas på flygplatsen vid utresan eller på migrationsverkets centrala myndighet. Om du stannar mer en 183 dagar som turist, är du illegalt i landet och behöver gå igenom en komplicerad process. 

Mer information på: Migrationsverket - Peru och Perus ambassad i Stockholm

          

Hälso- och sjukvård

Man bör inte resa till Peru utan att ha en heltäckande rese- och sjukförsäkring och nödvändiga vaccineringar.  Denguefeber, zikavirus, hepatit A, malaria och gula febern förekommer på olika håll i Peru. Vissa länder kan ha krav på vissa vacciner om du kommer från Peru.

Den som reser till högt belägna turistmål som Cusco eller Titicacasjön bör tänka på risken för höjdsjuka. Rådgör lämpligen innan med läkare eller apotek vid behov av förebyggande medicin eller om du har hälsoproblem. I allmänhet bör man ta det lugnt och låta kroppen anpassa sig till den höga höjden. Det är även rekommenderat att dricka mycket vatten, äta lite/lätt och inte inta alkohol. 

I större städer finns tillgång till privat sjukvård med europeisk standard.

           

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är landets huvudspråk. Man kan inte räkna med att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Man måste kunna visa upp pass eller annat ID-kort på inrikesflyg, tåg, bussar och hotell. I en del fall krävs föräldrars skriftliga tillstånd för barn och ungdomar under 18 år som reser ensamma, utan den ena föräldern eller med tredje person. Kontakta Perus konsulatför närmare upplysningar.

Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den jurdiska processen är långsam och förhållandena i de peruanska fängelserna är svåra och inte jämförbara med de svenska.

          

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten har ökat märkbart i de större städerna, varför allmän försiktighet är nödvändig. Som utlänning bör man undvika folksamlingar. Såväl kidnappningar som våldtäkter förekommer i viss utsträckning. Även väskryckningar förekommer och extra uppmärksamhet bör iakttas ombord på bussar, på busstationer och vid busshållplatser.

Skylta inte med värdesaker såsom kameror, dyra klockor, smycken eller större summor kontanter. Lämna aldrig väskor eller ryggsäckar utan uppsyn! Väskryckningar och fickstölder är de vanligaste formerna av brottslighet som utländska besökare möter. Förvara pass och andra viktiga dokument samt pengar på ett säkert sätt, helst i en ficka eller väska som kan hållas platt mot kroppen, eller i förvaringsbox på hotellet. Kontakta alltid polisen vid eventuella brott. Hemsida: Policía Nacional del Perú

Var uppmärksam på restauranger, diskotek och barer. Köp din egen dryck och håll ögonen på den hela tiden eftersom det finns en risk att någon blandar i droger. Om du är i en bar och inte mår bra, försök att söka hjälp från personer du känner.

Droger, organiserad brottslighet och terrorism är ofta är sammankopplade med varandra. Säkerhetsriskerna ökar i områden med kokaodling och kokaintillverkning, särskilt i Alto Huallaga, Aguaytía och VRAEM (Apurimac-Ene och Mantaro-dalarna). Några få fortfarande aktiva i terroristgruppen Sendero Luminoso fortsätter att genomföra attacker mot huvudsakligen polis och militära styrkor i dessa områden. Förekomst av denna terroristgrupp har också rapporterats längs vandringsleden till Espiritu Pampa i Cusco-regionen. Sök vägledning hos lokala myndigheter rörande farliga områden.

Viktiga nummer

Turistpolisen (51-1) 460 1060 (dygnet runt - spanska/engelska)

IPERU (information för turister) (51-1) 574 8000 (spanska/engelska)

Polisen 105 (Akutnummer)

       

Trafiksäkerhet

Trafiken i Lima är hetsig och riskabel. På landsvägarna är trafikolyckor vanliga, ofta med långfärdsbussar. Det är viktigt att iaktta stor försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil. Olycksfrekvensen är hög, såväl i stad som på motorvägar och landsvägar.

Taxi
Man bör inte röra sig ensam i Limas gamla centrum efter mörkrets inbrott. Ta som regel ingen taxi direkt på gatan. Använd gärna taxiappar som UBER, BEAT, TAXI SATELITAL, EASY TAXI eller CABIFY. På den internationella flygplatsen i Lima bör man beställa taxi över disk inne i terminalen utanför bagagerummet. Bildörrar bör hållas låsta, och inget av värde lämnas synligt på bilsätena.

Det har förkommit fall där taxichaufförer och guider har kört iväg med unga utländska resenärer på vägen mellan Huanchaco och Trujillo i norra Peru, Arequipa och Cusco för att råna dem.

Buss
Undvik att åka nattbuss i Peru – en sovande passagerare är ett lättare offer för tjuvar. Brott och trafikolyckor inträffar ofta nattetid, chaufförerna kan vara trötta och ibland även alkoholpåverkade. Utanför städerna och även på riksvägarna löper man – i synnerhet i mörkret – risk för att råka ut för vägspärrar som tvingar bilar och bussar att stanna, varefter passagerarna rånas. I en del fall har det även hänt att resenärerna utsatts för övergrepp, i turistområden som Cusco mot Puerto Maldonado, runt Arequipa och Puno. Även om du reser buss dagtid, ha ditt pass på dig under bussresan. Var försiktig med och håll uppsikt över övriga värdesaker.

        

Vid ankomst till Limas flygplats

Var särskilt uppmärksam när du anländer till Jorge Chavez flygplats i Lima. Falska taxichaufförer som även utger sig för att vara researrangörer närmar sig ankommande passagerare för att ”sälja” sina tjänster. Det förekommer att dessa oseriösa taxiåkare rånar sina passagerare. Om du tar en taxi, använd en av de officiella företag som är belägna vid disken strax utanför bagagerummet och tullen. Mer information finns på Lima Airport Partnershemsida.

När du reser tillbaka till flygplatsen, boka transport från ett registrerat företag. Undvik att ta en taxi på gatan. Uber finns också som ett bra alternativ.

Busservice – Airport Express Lima 

Från och med februari 2017, finns nu Airport Express Lima tillgängning för allmänheten. En modern buss av hög kvalitet som går mellan Limas flygplats och Miraflores, som är ett område i Lima där flest turister bor under sin vistelse. Bussen avgår var 30:e min och är fullt utrustad, med tillgång till både fritt WiFi, USB-uttag vid varje passagerarplats och ett obegränsat bagageutrymme för varje busspassagerare. Bussen stannar på 6 olika hållplatser i Miraflores. Från varje hållplats till närmaste hotell eller hostel är det endast 4 minuters gångavstånd. Detta är ett enkelt och säkert sätt ta sig från Limas flygplats.

Airport Express Lima har sina biljettautomater endast på flygplatsens internationella och lokala ankomsthallar. Bussbiljetterna går också att köpa på deras hemsida: www.airportexpresslima.com/

          

Turistresemål

Anlita formella turistföretag

Du som kommer som turist till Peru bör anlita registrerade och formella turistföretag för deras tjänster.

Ta alltid reda på företagets kommersiella namn och organisationsnummer som i Peru kallas för RUC. På nästan alla flygplatser i landet finns en informationsdisk för turister - IPERU. Med deras hjälp kan du ta reda på om de tjänster du har köpt eller vill köpa erbjuds av formella och pålitliga företag. Mer information på www.peru.travel/plan-your-trip.aspx

Varning för hälsorisk i samband med så kallad ”andlig rensning” eller Ayahuasca

Shamaner och andra individer erbjuder så kallad ”andlig rensning” för turister i Cuzco och i Amazonas-området. Tjänsten kallas Ayahuasca eller San Pedro och innebär konsumtion av en dryck, som innehåller dimetyltryptamin (DMT), vilket är en hallucinogen drog som kan vara mycket farlig.

Konsumtion av denna dryck är inte reglerad i Peru och utgör en allvarlig hälsorisk. Hur intag av drycken påverkar individen varierar. Starkt illamående och kräkningar är vanligt förekommande, men även dödsfall har inträffat.Personer med psykiska sjukdomar och/eller alkohol- och drogberoenden bör inte heller inta drycken på grund av hög risk för negativa hälsoeffekter på kroppen och psyket.

Notera att dessa ceremonier brukar erbjudas långt från befolkade områden, vilket gör det svårt att få akut läkarvård om det skulle behövas.

Machu Picchu

Under tider på året kan nederbörd och underhållsarbeten medföra att det populära turistmålet Machu Picchu tillfälligt stängs. Kolla med din resebyrå eller besök Perus officiella portal www.peru.travelför senaste uppdatering.