• Svenska

Om utlandet Ecuador

Avrådan

Ecuador - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 24 januari 2024 beslutat om att utöka avrådan för Ecuador. Följande avrådan gäller:

UD avråder från icke nödvändiga resor till provinserna: Esmeraldas, Manabí, Santa Elna, Guayas, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas samt Los Rios - med undantag från Guayaquils internationella flygplats.

Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till den 20 km breda militärbevakade säkerhetszonen utmed gränsen mot Colombia – med undantag från gränsövergången Rumichaca, panamerikanska motorvägen och staden Tulcán i provinsen Carchi.

Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 12 jun 2024, 12.46

Aktuella händelser

Försämrat säkerhetsläge och undantagstillstånd i Ecuador

Säkerhetsläget har försämrats i Ecuador under de senaste året genom närvaron av illegala väpnade grupper har ökat och allvarliga våldsdåd har förekommit i flera delar av landet. Säkerhetsläget bedöms vara oberäkneligt och riskerna för att civila drabbas på offentliga platser har ökat.

Den 23 maj 2024 beslutade Ecuadors president om undantagstillstånd i sju av landets 24 provinser – Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabi, Sucumbios, Orellana och Los Rios, samt ett område i provinsen Azuay. Undantagstillstånd gäller 60 dagar.

I samband med undantagstillstånd har också utegångsförbud införts som varierar i tid mellan landets 221 kantoner. Vissa undantag tillämpas i utgångsförbudet för att bl.a. försäkra mobilitet till/från flygplatser inför flygankomster/avgångar. Vänligen notera att enbart resenärer med giltiga resehandlingar samt flygbiljetter kommer tillåtas komma in på flygplats inga medföljare. 

Skärpta gränskontroller

Ecuador pga det försämrade säkerhetsläget skärpt gränskontroller för alla utländska medborgare som anländer till Ecuador via gränspassage landvägen från Colombia och Peru. Samtliga utländska medborgare måste vid gränskontroll kunna uppvisa utdrag från belastningsregister som är översatt och givet apostille stämpel som intygar att en signatur är äkta. Följande personer är undantagna från uppvisande av kriminalregistret:

  • Innehavare av ett giltigt ecuadorianskt visum
  • Innehavare av diplomatpass
  • Barn och ungdomar under 18 år
  • Offer för människohandel eller de som söker internationellt skydd enligt Ecuadors lag om mänsklig rörlighet.

Alternativt, om du inte har ett legaliserat brottsregister, kan du be Migrationsmyndigheterna att utföra en kontroll i systemet "SIMIEC"(som kontrollerar för reseförbud eller INTERPOL-varningar).

Obs detta gäller inte utländska medborgare som flyger in till Ecuador och gör gränspassering på flygplatsen. 

Reseavrådan 

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 24 januari 2024 beslutat om att utöka reseavrådan för Ecuador. UD:s information och råd är rekommendationer till svenska resenärer. En avrådan grundar sig på en helhetsbedömning som tillsammans ger en bild av det allmänna säkerhetsläget. När UD avråder från resor är det en signal om att säkerhetsläget är allvarligt och att man som resenär noga bör tänka över sitt beslut att resa.

Svenskar på plats uppmanas att att hålla sig uppdaterad om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters råd, ta del av myndigheters reseinformation, registerna sig på svenskalistan och ladda ner appen UD Resklar(samt aktivera push notiser).

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. 

För uppdaterad information samt för information om vilken typ av tillstånd som behövs för besök som inte är turistbesök, tex. den som reser i tjänsten för en organisation, eller företagsbesök råder ambassaden att kontanta närmaste Ecuadorianska ambassaden tex ambassaden i Sthockholm: Ecuadors ambassad i Sverige.

Läs de om Ecuadors inresebestämmelser eller eventuella visumkrav på migrationsmyndighets hemsida: https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/migracion/

Generella in-och utresebestämmelser

För inresa i Ecuador krävs att passet är giltigt i minst i sex månader.

Visum

En svensk medborgare får normalt stanna som turist i upp till 90 dagar under ett år i resten av Ecuador. Vistelsen kan förlängas till max 180 dagar hos Ecuadors migrationsmyndighet. 

Resa med minderårig 

Barn under 18 år som reser ensamma, utan den ena föräldern eller med en tredje part måste ha en kopia av sitt födelsebevis och ett skriftligt tillstånd där båda föräldrarna eller den ena frånvarande föräldern ger sitt barn tillstånd att resa ensamt. Det skriftliga tillståndet ska vara bestyrkt av en notarie och översatt till spanska.

Enligt Ecuadoriansk lag anses barn under 18 år som är födda i Ecuador automatiskt vara ecuadorianska medborgare, även om de reser med ett svenskt pass (dubbla medborgare).

Galapagosöarna 

Inför resa till Galapagosöarna måste turister kunna visa upp att de har en bokad returbiljett. ”Galapagos Transit Control Card” ska fyllas i online minst 24 timmar före avresa. En giltig reseförsäkring är obligatorisk för utländska turister som vill besöka Galapagos. Maxtiden för vistelse som turist på Galapagosöarna är 60 dagar.

Landsgränser till Colombia och Peru

Landsgränser till Colombia och Peru hålls delvis stängda förutom via Rumichaca från Colombia och Huaquillas samt Macará från Peru. Vid inresa till Ecuador via landgränsen från Peru eller Colombia bör resenärer insistera på att få en inresestämpel vid gränsen som visar datum för ankomst. Det har förekommit att bussar inte stannat vid gränsen, vilket har orsakat svårigheter för resenärer. Resenärer har senare behövt återvända till gränsen för att registrera sig och få en stämpel i passet. Om det inte finns utresestämpel från det senast besökta landet, kan ecuadorianska tjänstemän inte ge en inresestämpel och inträde kommer att nekas.

Covid-19 inresebestämmelser 

Från och med den 20 oktober 2022 är det inte längre krav på att uppvisa vaccinbevis eller negativt covid-test för inresa till Ecuador eller Galapagos. 

Det är fortsatt obligatoriskt att fylla i en hälsodeklaration innan inresa. Klicka på följande länk för att komma till hälsodeklarationen: länk.

Allmänna säkerhetsläget

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till kommunerna (cantonerna) San Lorenzo och Eloy Alfaro i provinsen Esmeraldas och till den 20 km breda militärbevakade säkerhetszonen utmed gränsen mot Colombia i provinserna Esmeraldas och Carchi, med undantag från gränsövergången i Ipiales och staden Tulcán i provinsen Carchi.

Säkerhetsläget har försämrats i Ecuador under de senaste året genom ökat våld från och mellan gängkriminalla utifrån att Ecuador i allt större utsträckning blivit ett transitland för narkotikahandel. 

Svenskar i landet uppmanas att hålla sig uppdaterade om säkerhetsläget och följa lokala myndigheters anvisningar och följa nyhetsrapportering. Du som resenär ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. 

Politiska demonstrationer genomförs stundtals i alla delar av landet vilket kan leda till avspärrningar av vägar på landsbygden. Då det allmänna säkerhetsläget kan förändras hastigt uppmanas resenärer att hålla sig uppdaterade om den aktuella situationen. 

Den interna väpnade konflikten i Colombia spiller över på grannländerna. Illegala aktiviteter såsom smuggling av narkotika liksom lätta vapen samt kidnappningar förekommer i landets norra delar, längs med gränsen till Colombia. 

Terrorism

Det finns en ökad risk för bombattentat främst med kopplingar till organiserad brottslighet.

Ökad hotbild

Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och flera saker tyder på att hotbilden mot svenska intressen ökat generellt. I ljuset av utvecklingen bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet. Svenska resenärer bör generellt iaktta försiktighet i närheten av folksamlingar och så långt som möjligt undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter.

Naturförhållanden och katastrofer

Fastlandet brukar delas in i tre huvudregioner: kustlandet vid Stilla havet, ett regnskogsbevuxet lågland i öster, och däremellan höglandet som är en del av bergskedjan Anderna. Cirka 100 mil ut i Stilla havet ligger Galápagosöarna som hör till Ecuador.

Klimatet är huvudsakligen tropiskt men varierar med höjden över havet.

Ecuador ligger i en seismiskt aktiv region, med runt 100 vulkaner i landets andel av Anderna. Vulkanutbrott och jordbävningar förorsakar emellanåt katastrofer.

Massiva regn förekommer i stora delar av landet under regnperioden och kan orska skador bland annat på infrastruktur och gör vägarna svårframkomliga i perioder.

Ecuador drabbas ibland hårt av El Niño, ett väderfenomen i Stillahavsområdet som uppträder med några års mellanrum och orsakar stora störningar med bland annat översvämningar som följd.

Hälso- och sjukvård

Besökare till huvudstaden Quito kan behöva några dagar för att vänja sig vid den höga höjden, 2 800 meter över havet.

I de stora städerna finns privata sjukhus och klinker med god standard. Utanför huvudstaden är standarden på hälso- och sjukvården sämre.

Privata sjukhus kräver en kreditkortsgaranti för att ta emot en utländsk patient utan lokal sjukförsäkring, så även om reseförsäkring är tecknad så kan den sjuke behöva lägga ut pengar i förskott för att få vård. Vid livshotande nödsituationer är i princip alla privata och statligt sjukhus skyldiga enligt lag att ta emot en patient. Vid nödfall ring nummer 911 för att beställa en ambulans.

Vaccinering

Resenärer rekommenderas att konsultera en vaccinationscentral för att få den senaste informationen om vilka vacciner som rekommenderas ungefär 4-8 veckor innan avresa till Ecuador. 

Gula febern förekommer i vissa områden i Ecuador. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt för inresande i landet som kommer från länder där sjukdomen finns, bland annat Brasilien, Dominikanska Republiken och Kongo. Vaccin mot Hepatit A och stelkramp (tetanus) är även rekommenderat för samtliga resenärer.

Malaria, denguefeber samt zika förekommer i vissa områden i Ecuador. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) användande av myggnät och luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna sjukdomar inklusive chikungunya.

Resenären bör således vidta åtgärder för att undvika myggbett och tillse att vaccinationsskyddet är aktualiserat.

Försäkring 

Det är dyrt och svårt att ordna hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har heltäckande reseförsäkring. Om du reser till Galápagosöarna ska du kontrollera att reseförsäkringen ersätter evakuering, eftersom sjukvården på öarna är mycket begränsad. Var beredd att först betala läkararvoden själv i Ecuador, eftersom de flesta läkare inte godkänner betalningsförbindelser av utländska försäkringsbolag. Därför är det bra om du har med dig ett internationellt kreditkort.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Psykisk ohälsa
Innan avresa är det bra att ta reda på vilken typ av vård som går att få om ens psykiska hälsa skulle försämras på plats. Tillgång till vårdinrättningar med adekvat behandling kan variera stort mellan olika regioner, likaså förståelsen och kunskapen om psykisk ohälsa. Ta kontakt med läkare i god tid före resan för att få råd och tillräckligt med medicin för hela utlandsvistelsen. Det kan det vara svårt att få tag på mer medicin på plats ifall medhavda mediciner skulle ta slut. Under följande länk finns mer information och tips på förebyggande åtgärder inför resan.

Zikavirus
Efter att ha nått sin pik år 2016, har antal fall av Zikasmitta nu sjunkit drastiskt i landet. Zikaviruset överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikaviruset. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/ 

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den juridiska processen är långsam och förhållandena i de ecuadorianska fängelserna svåra och inte jämförbara med de svenska.

Ecuadors lagstiftning kräver att medborgare som turister bär legitimation på sig hela tiden. 

Traditioner, seder och bruk kan i Ecuador skilja sig väsentligt åt mellan olika regioner och olika folkslag. Ecuadors geografiska och etniska mångfald har gett upphov till en bredd av kulturer med vitt skilda traditioner och ursprung. 

Det officiella språket i Ecuador är spanska, som talas av cirka 80 procent av befolkningen. Quichua är utbrett som vardagsspråk, framför allt i bergsregionen. Därutöver finns ett tiotal andra mindre språk däribland Shuar.  

Redan år 1904 skildes den katolska kyrkan från staten i Ecuador men katolska kyrkan har fortfarande inflytande i samhället och religionen har stor betydelse för de flesta ecuadorianer.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten har ökat kraftigt sedan början på året. Då det allmänna säkerhetsläget kan förändras hastigt uppmanas resenärer att hålla sig uppdaterade om den aktuella situationen. 

Ambassaden vill även göra resenärer uppmärksamma på drogen burundanga (scopolamin) som intas via mat, dryck eller cigarretter. Drogen kan även ge verkan genom spridning via luften, till exempel genom en viftning med en näsduk. Drogen, som används vid bland annat rån, är mycket snabbverkande och kan göra den drabbade viljelös samt resultera i medvetslöshet.

Stölder och rån förekommer, särskilt i större städer. I Quito bör extra vaksamhet beaktas i distrikten ”La Mariscal”, ”La Floresta” och ”La Marin” samt i bussterminaler och gamla stan. I Guayaquil bör extra vaksamhet beaktas i områdena Urdesa, Kennedy, Alborada och distriktet ”Malecon Simon Bolivar” så väl som bussterminaler.

Resenären rekommenderas därför att inte bära smycken och andra värdesaker synligt samt undvika att medföra större summor i kontanter.

Även fall av väpnade överfall och våldtäkter har ökat den senaste tiden. Ambassaden uppmanar resenärer att inte resa på egen hand då det kan öka risken för rån och överfall.

Taxiresor bör alltid förbeställas för att undvika onödiga risker. Hotell, restauranger och större köpcentrum är ofta behjälpliga med att beställa taxi från kända taxibolag.

Inför resan är det viktigt att resenären packar sitt bagage på egen hand och inte erbjuder sig att forsla varor för okända individers räkning.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiksäkerhet

Ambassaden uppmanar till försiktighet i trafiken. Trafikkulturen i Ecuador är hetsig i jämförelse med den svenska. Vägnätet är på vissa håll underdimensionerat men de större vägarna är generellt i gott skick. Trafikolyckor är ganska vanligt förekommande.

Resor inom landet är att föredra med flyg då det kan vara riskabelt att transporteras långa sträckor med bil eller buss i synnerhet efter mörkrets inbrott. Det är viktigt att iaktta största möjliga försiktighet vid färd såväl till fots som med bil. Kontrollera att den bil du reser i är väl underhållen och har säkerhetsbälten. 

Trafikolyckor är vanligt förekommande. Den juridiska processen vid en eventuell bilolycka, där föraren har det straffrättsliga ansvaret, kan bli långdragen. Vid eventuell trafikolycka tillkalla polis. 

Försäkringsskydd

Det är resenärens ansvar att i förväg teckna en försäkring som täcker hela vistelsen. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn, i annat fall kan en separat reseförsäkring köpas. Observera att reseförsäkringen vanligen inte gäller när UD har utfärdat reseavrådan gällande platsen för besöket. Det är viktigt att resenären kontaktar sitt försäkringsbolag för att veta exakt vad som gäller.

Ecuador har tidigare krävt att turister ska ha en sjukförsäkring för att resa i landet men detta krav gäller numera enbart för resa till Galapagosöarna.

Att vidta försiktighetsåtgärder såsom att resa med en giltig reseförsäkring, extra medel samt vara påläst på området som ska besökas är en förutsättning för att få konsulär service, läs mer på regeringens hemsida.

Ladda ner appen UD Resklar

I appen UD Resklar finns bland annat samlat reseinformation från svenska ambassader utomlands per land och deras kontaktuppgifter. Genom appen kan du även välja att få push-notiser med till exempel information om UD:s avrådan från resor ändras eller reseinformation från svenska ambassader.

Skriv upp dig på svensklistan

Om du skriver upp dig på svensklistan kan svenska ambassad eller Utrikesdepartementet vid behov nå dig i en krissituation. Anmäl dig till svensklistan

Håll kontakten med din researrangör eller flygbolag

Om du har frågor om en kommande resa eller frågor om av- eller ombokning av biljetter bör du ta kontakt med din researrangör. Din researrangör har ett ansvar för dig som resenär.

Håll kontakten med dina anhöriga 

Informera anhöriga om dina resplaner gällande resrutt/ boende/resesällskapoch om hur du kommer att vara nåbar. 

Läs mer om råd inför resan här.