Meny
 • Svenska

Om utlandet Ecuador

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Avrådan

Ecuador - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till kommunerna (cantonerna) San Lorenzo och Eloy Alfaro i provinsen Esmeraldas och till den 20 km breda militärbevakade säkerhetszonen utmed gränsen mot Colombia i provinserna Esmeraldas och Carchi, med undantag från gränsövergången i Ipiales och staden Tulcán i provinsen Carchi.

Senast uppdaterad 11 jun 2020, 04.56

Aktuella händelser

 

Information: Corona Covid-19 i Ecuador 

Ecuadors president Lenin Moreno deklarerade undantagstillstånd i Ecuador den 16 mars, som kommer att pågå som minst till den 16 juni.

Generella nationella restriktioner gäller enligt nedan:

 • Självisolering för alla över 60 år, eller tillhör en riskgrupp, är obligatorisk.
 • Det är obligatoriskt att använda munskydd på offentliga platser och den som inte följer detta kan bötfällas. Bötesbeloppen bestäms i respektive provins/stad.
 • Resor mellan provinser förbjudna, inklusive resor med buss och i privata fordon. Varor tillåts skickas mellan provinserna.
 • Alla offentliga sammankomster är förbjudna. Alla nationalparker, museer och nöjescentra är stängda tills vidare.
 • Stormarknader, apotek, restauranger med take-away-service, bensinstationer och vissa banker är öppna.
 • Skolor och universitet är stängda, men utbildning erbjuds online.
 • Alla företag och industrier måste utarbeta ett preventivt hälsoprotokoll

Sedan den 4 maj introducerade regeringen en ny fas av ”social distansering” för att lätta på restriktionerna gradvis utifrån situationen lokalt. Systemet har, liksom ett trafikljus, tre nivåer – rött, gult och grönt. Myndigheterna i respektive kommun är ansvariga för att besluta om när de kan röra sig från en ”färg” till en annan. En interaktiv karta som visar vilken färg varje stad har kan du hitta här. (https://srvportal.gestionderiesgos.gob.ec/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5ecd2baea7024774b72765fb764d3690)

Flera områden har under maj månad gått från rött ljus till gult ljus, inklusive den hårt drabbade staden Guayaquil (från den 20 maj).

Nedan följer några huvudpunkter för vad som gäller för respektive färg.

Rött:

 • Utegångsförbud mellan kl 14 och 05.
 • Transaktioner för att köpa mat och andra produkter online kan ske mellan kl 07 och 22.
 • Taxibilar kan operera mellan kl 05 och 22.
 • Distansarbete gäller förutom för samhällsbärande sektorer.
 • Privata fordon kan cirkulera en gång i veckan utifrån ett system byggt på sista numret i dess nummerplåt.

Gult:

 • Utegångsförbud mellan kl 21 och 05.
 • Offentliga och privata institutioner som inte räknas som samhällsbärande kan operera till 50 procent av sin kapacitet och ska implementera skift för att undvika trängsel. Distansarbete är fortfarande normen.
 • Företag och institutioner måste ha utarbetat ett preventivt COVID-protokoll för att undvika smittspridning bland kunder och anställda.
 • Butiker kan operera till 30 procent av sin kapacitet.
 • Läkare får ta emot patienter som har en bokad läkartid.
 • Transport i städerna och på korta sträckor är tillåtet. Bussar får operera till 30 procent av sin kapacitet.
 • Privata fordon får cirkulera två dagar i veckan utifrån ett system byggt på sista numret i dess nummerplåt.

Grönt:

 • Utegångsförbud mellan kl 00 och 05.
 • Offentliga och privata institutioner som inte räknas som nödvändiga kan operera till 60 procent av sin kapacitet och ska implementera skift för att undvika trängsel. Distansarbete är fortfarande normen.
 • Läkare får ta emot patienter som har en bokad läkartid.
 • Butiker kan operera till 50 procent av sin kapacitet.
 • Transport i städerna och mellan orter i provinsen är tillåtet. Bussar får operera till 50 procent av sin kapacitet.
 • Privata fordon får cirkulera 3-4 dagar i veckan utifrån ett system byggt på sista numret i dess nummerplåt.

Utrikesministeriet i Ecuador har bekräftat att alla turistvisum automatiskt förlängs om de går ut under den period då undantagstillståndet råder.

På grund av utegångsförbudet i Ecuador så går det ej att nå Sveriges konsulat i Quito och Guayaquil via telefon. För konsulära ärenden och andra frågor, kontakta konsulatet i Quito via e-post: consuladosuecoquito@gmail.com, eller konsulatet i Guayaquil: consuladosuecoguayaquil@gmail.com.

Om ni befinner er i Ecuador och vid brådskande ärenden vänligen kontakta konsulaten på följande nummer:

Quito: +593 (0)984500925; +593 (0)994514908

Guayaquil: +593 (0)9996338398; +593 (0)991068798

Att ta hänsyn till vid eventuell resa hem till Sverige

Den 14 mars beslutade svenska utrikesdepartementet att avråda från icke-nödvändiga resor till alla länder. Se länk: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/utlandsresor--avradan-for-alla-lander

Gränserna i Ecuador är stängda sedan 16 mars för icke-ecuadorianska medborgare, ecuadorianer och bofasta att komma in i landet (flyg, land- eller sjöväg). Den 18 mars ställdes inrikesflyg och nationella långfärdsbussar in. Resor till Galapagos har upphört. Vissa inrikes flyg från Galapagos till fastlandet har satts in för att turister ska kunna lämna öarna.

Internationella inkommande flyg upphör och utgående internationell flygtrafik är begränsad till humanitära flyg och varutransporter. Kontakta konsulatet i Quito, consuladosuecoquito@gmail.com, konsul Ola Ernberg (sve, eng), eller consuladosuecoguayaquil@gmail.com, konsul Johanna Bohman (eng), för att lista svenskar på väntelistor för flyg som koordineras av EU (eller andra medlemsstater) i Quito. Information finns om att kommersiell flygtrafik kommer att vara igång från och med 1/6 i Quito, i Guayaquil gäller 1/6 för internationell flygtrafik och 15/6 för lokal flygtrafik.

Vi rekommenderar att man tar sig till flygplats under tider då utegångsförbud inte råder. De ecuadorianska myndigheterna kräver att alla som reser från provinserna till flygplatsen har ett särskilt dokument för att kunna passera, ett s.k. salvoconducto. Skicka mejl till consuladosuecoquito@gmail.com för att få ett sådant intyg. Du måste också alltid bära andra dokument som motiverar din transport, såsom en bekräftad flygbokning och ditt pass. Om du inte har någon bokning men vill ta dig till flygplatsen för att försöka komma på ett flyg, bör du ta med information som du har erhållit från konsulatet eller ambassaden (för eventuell chaufför räcker det att kunna visa ditt intyg).

Ecuadorianska myndigheter kräver att alla passagerare och personal på flyget har munskydd på sig.

Restriktioner vad gäller resande ändras med kort varsel. Resenärer ombeds vara uppmärksamma på uppdateringar.

Svenskar i landet uppmanas följa myndigheters instruktioner och anvisningar och hålla sig informerade om utvecklingen.

Får du symptom under din vistelse i Ecuador ring 171 för rådgivning.  Officiell information (på spanska) kan följas på sociala medier:  @Salud_Ec

Information om coronaviruset finns också på www.who.int (engelska) och www.folkhalsomyndigheten.se (svenska).

Svenskar i landet uppmanas registrera sig på svensklistan:  https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Avrådan till icke nödvändiga resor i vissa gränsområden mot Colombia gäller fortfarande.

Allmänna säkerhetsläget

Resor till de flesta turistområden och orter i Ecuador kan göras utan problem, med iakttagande av sedvanlig försiktighet. Stölder och rån förekommer, särskilt i större städer I Quito bör extra vaksamhet beaktas i distrikten ”La Mariscal”, ”La Floresta” och ”La Marin” samt i bussterminaler och gamla stan. I Guayaquil bör extra vaksamhet beaktas i områdena Urdesa, Kennedy, Alborada och distriktet ”Malecon Simon Bolivar” så väl som bussterminaler.

Politiska demonstrationer genomförs stundtals i alla delar av landet vilket kan leda till avspärrningar av vägar på landsbygden. Då det allmänna säkerhetsläget kan förändras hastigt uppmanas resenärer att hålla sig uppdaterade om den aktuella situationen. Detta gäller särskilt inom provinsen Esmeraldas, var extra vaksam och följ varningar utfärdade av ecuadorianska myndigheter.

Den interna väpnade konflikten i Colombia spiller över på grannländerna. Illegala aktiviteter såsom smuggling av narkotika liksom lätta vapen samt kidnappningar förekommer i landets norra delar, längs med gränsen till Colombia. 

Ambassaden avråder samtliga resor längst landsgränsen mot Colombia, med undantag från den officiella landsövergången i staden Tulcán i provinsen Carchi.

Terrorism

Risken för terroristdåd bedöms vara låg. Däremot är risken förhöjd i gränsområdena med Colombia på grund av den interna väpnade konflikten som råder i grannlandet. Under 2018 har flera attacker och kidnappningar skett i den nordliga provinsen Esmeraldas.

Naturförhållanden och katastrofer

Bergskedjan Anderna sträcker sig igenom Ecuador och utgör en jordbävningsdrabbad riskzon med flera aktiva vulkaner. Massiva regn förekommer i stora delar av landet och orsakar skador bland annat på infrastruktur och gör vägarna svårframkomliga i perioder. Se aktuella händelser för information om vulkanen Tungurahua, nära den populära turistorten Baños.

In- och utresebestämmelser

För inresa i Ecuador krävs att passet är giltigt i minst i sex månader.
Sjukförsäkring krävs för resa till Galapagosöarna. En svensk medborgare får normalt stanna som turist i upp till 90 dagar under ett år.
Det är resenärens ansvar att tillse att inresan i Ecuador sker i enlighet med bestämmelserna och för senast uppdaterad information samt för information om vilken typ av tillstånd som behövs för besök som inte är turistbesök, tex. den som reser i tjänsten för en organisation, eller företagsbesök vänligen kontakta Ecuadors ambassad i Sverige.

Ecuadors ambassads hemsida: http://suecia.embajada.gob.ec/ 

Ecuadors migrationsmyndighets hemsida: http://www.ministeriointerior.gob.ec/migracion/

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. 

Hälso- och sjukvård

Resenärer bör försäkra sig om att de har ett tillräckligt och aktualiserat vaccinationsskydd. För ytterligare hälsoinformation och information om vaccin, kontakta din närmaste vaccinationscentral samt se Vårdguidens särskilda information för landet: https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Amerika/Ecuador/

Gula febern förekommer i vissa områden i Ecuador. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt för inresande i landet som kommer från länder där sjukdomen finns, bland annat Brasil, Dominikanska Republiken och Kongo. Vaccin mot Hepatit A och stelkramp (tetanus) är även rekommenderat för samtliga resenärer.

Malaria, denguefeber  samt zika förekommer i vissa områden i Ecuador. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) användande av myggnät och luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna inklusive chikungunya.

Resenären bör således vidta åtgärder för att undvika myggbett och tillse att vaccinationsskyddet är aktualiserat.

Besökare till huvudstaden Quito kan behöva några dagar för att vänja sig vid den höga höjden, 2 800 meter över havet.

I de stora städerna finns privata sjukhus och klinker med god standard. Utanför huvudstaden är standarden på hälsovården sämre.

Zikavirus
Efter att ha nått sin pik 2016, har antal fall av Zikasmitta nu sjunkit drastiskt i landet. Sedan börjar på 2018 har 4 fall av zikasmitta rapporterats längst den ecuadorianska kusten.

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/ 

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den juridiska processen är långsam och förhållandena i de ecuadorianska fängelserna svåra och inte jämförbara med de svenska.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Rån och ficktjuvar förekommer allt oftare i hela landet, speciellt i större städer. Resenären rekommenderas därför att inte bära smycken och andra värdesaker synligt samt undvika att medföra större summor i kontanter. Även fall av väpnade överfall och våldtäkter har ökat den senaste tiden. Ambassaden uppmanar resenärer att inte resa på egen hand då det kan öka risken för rån och överfall.

Ambassaden vill även göra resenärer uppmärksamma på drogen burundanga (scopolamin) som intas via mat, dryck eller cigarretter. Drogen kan även ge verkan genom spridning via luften, till exempel genom en viftning med en näsduk. Drogen, som används vid bland annat rån, är mycket snabbverkande och kan göra den drabbade viljelös samt resultera i medvetslöshet.

Taxiresor bör alltid förbeställas för att undvika onödiga risker. Hotell, restauranger och större köpcentrum är ofta behjälpliga med att beställa taxi från kända taxibolag.

Inför resan är det viktigt att resenären packar sitt bagage på egen hand och inte erbjuder sig att forsla varor för okända individers räkning.

Trafiksäkerhet

Resor inom landet är att föredra med flyg då det kan vara riskabelt att transporteras långa sträckor med bil eller buss i synnerhet efter mörkrets inbrott. Trafikkulturen i Ecuador avviker från den svenska. Det är viktigt att iaktta största möjliga försiktighet vid färd såväl till fots som med bil.

Vägnätet är på vissa håll underdimensionerat men de större vägarna är generellt i gott skick. Trafikolyckor är ganska vanligt förekommande.

Försäkringsskydd

Det är resenärens ansvar att tillse att hen har en giltig försäkring om olyckan skulle vara framme. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn, och det är viktigt att resenären kontaktar sitt försäkringsbolag för att veta exakt vad som ingår.

Ecuador har tidigare krävt att turister ska ha en sjukförsäkring för att resa i landet men detta krav gäller numera enbart för resa till Galapagosöarna.

Läs mer om råd inför resan på UD:s hemsida: www.ud.se