Meny
  • Svenska

Om utlandet Ecuador

Ambassadens reseinformation

Avrådan

Ecuador - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till kommunerna (cantonerna) San Lorenzo och Eloy Alfaro i provinsen Esmeraldas och till den 20 km breda militärbevakade säkerhetszonen utmed gränsen mot Colombia i provinserna Esmeraldas och Carchi, med undantag från gränsövergången i Ipiales och staden Tulcán i provinsen Carchi.

Senast uppdaterad 09 jan 2020, 15.58

Aktuella händelser

Efter de våldamma protesterna i Ecuador 3-13 oktober har situationen  normaliserats i landet.

Avrådan till icke nödvändiga resor i vissa gränsområden mot Colombia gäller fortfarande.

 

Allmänna säkerhetsläget

Resor till de flesta turistområden och orter i Ecuador kan göras utan problem, med iakttagande av sedvanlig försiktighet. Stölder och rån förekommer, särskilt i större städer I Quito bör extra vaksamhet beaktas i distrikten ”La Mariscal”, ”La Floresta” och ”La Marin” samt i bussterminaler och gamla stan. I Guayaquil bör extra vaksamhet beaktas i områdena Urdesa, Kennedy, Alborada och distriktet ”Malecon Simon Bolivar” så väl som bussterminaler.

Politiska demonstrationer genomförs stundtals i alla delar av landet vilket kan leda till avspärrningar av vägar på landsbygden. Då det allmänna säkerhetsläget kan förändras hastigt uppmanas resenärer att hålla sig uppdaterade om den aktuella situationen. Detta gäller särskilt inom provinsen Esmeraldas, var extra vaksam och följ varningar utfärdade av ecuadorianska myndigheter.

Den interna väpnade konflikten i Colombia spiller över på grannländerna. Illegala aktiviteter såsom smuggling av narkotika liksom lätta vapen samt kidnappningar förekommer i landets norra delar, längs med gränsen till Colombia. 

Ambassaden avråder samtliga resor längst landsgränsen mot Colombia, med undantag från den officiella landsövergången i staden Tulcán i provinsen Carchi.

Terrorism

Risken för terroristdåd bedöms vara låg. Däremot är risken förhöjd i gränsområdena med Colombia på grund av den interna väpnade konflikten som råder i grannlandet. Under 2018 har flera attacker och kidnappningar skett i den nordliga provinsen Esmeraldas.

Naturförhållanden och katastrofer

Bergskedjan Anderna sträcker sig igenom Ecuador och utgör en jordbävningsdrabbad riskzon med flera aktiva vulkaner. Massiva regn förekommer i stora delar av landet och orsakar skador bland annat på infrastruktur och gör vägarna svårframkomliga i perioder. Se aktuella händelser för information om vulkanen Tungurahua, nära den populära turistorten Baños.

In- och utresebestämmelser

För inresa i Ecuador krävs att passet är giltigt i minst i sex månader.
Sjukförsäkring krävs för resa till Galapagosöarna. En svensk medborgare får normalt stanna som turist i upp till 90 dagar under ett år.
Det är resenärens ansvar att tillse att inresan i Ecuador sker i enlighet med bestämmelserna och för senast uppdaterad information samt för information om vilken typ av tillstånd som behövs för besök som inte är turistbesök, tex. den som reser i tjänsten för en organisation, eller företagsbesök vänligen kontakta Ecuadors ambassad i Sverige.

Ecuadors ambassads hemsida: http://suecia.embajada.gob.ec/ 

Ecuadors migrationsmyndighets hemsida: http://www.ministeriointerior.gob.ec/migracion/

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. 

Hälso- och sjukvård

Resenärer bör försäkra sig om att de har ett tillräckligt och aktualiserat vaccinationsskydd. För ytterligare hälsoinformation och information om vaccin, kontakta din närmaste vaccinationscentral samt se Vårdguidens särskilda information för landet: https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Amerika/Ecuador/

Gula febern förekommer i vissa områden i Ecuador. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt för inresande i landet som kommer från länder där sjukdomen finns, bland annat Brasil, Dominikanska Republiken och Kongo. Vaccin mot Hepatit A och stelkramp (tetanus) är även rekommenderat för samtliga resenärer.

Malaria, denguefeber  samt zika förekommer i vissa områden i Ecuador. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) användande av myggnät och luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna inklusive chikungunya.

Resenären bör således vidta åtgärder för att undvika myggbett och tillse att vaccinationsskyddet är aktualiserat.

Besökare till huvudstaden Quito kan behöva några dagar för att vänja sig vid den höga höjden, 2 800 meter över havet.

I de stora städerna finns privata sjukhus och klinker med god standard. Utanför huvudstaden är standarden på hälsovården sämre.

Zikavirus
Efter att ha nått sin pik 2016, har antal fall av Zikasmitta nu sjunkit drastiskt i landet. Sedan börjar på 2018 har 4 fall av zikasmitta rapporterats längst den ecuadorianska kusten.

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/ 

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den juridiska processen är långsam och förhållandena i de ecuadorianska fängelserna svåra och inte jämförbara med de svenska.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Rån och ficktjuvar förekommer allt oftare i hela landet, speciellt i större städer. Resenären rekommenderas därför att inte bära smycken och andra värdesaker synligt samt undvika att medföra större summor i kontanter. Även fall av väpnade överfall och våldtäkter har ökat den senaste tiden. Ambassaden uppmanar resenärer att inte resa på egen hand då det kan öka risken för rån och överfall.

Ambassaden vill även göra resenärer uppmärksamma på drogen burundanga (scopolamin) som intas via mat, dryck eller cigarretter. Drogen kan även ge verkan genom spridning via luften, till exempel genom en viftning med en näsduk. Drogen, som används vid bland annat rån, är mycket snabbverkande och kan göra den drabbade viljelös samt resultera i medvetslöshet.

Taxiresor bör alltid förbeställas för att undvika onödiga risker. Hotell, restauranger och större köpcentrum är ofta behjälpliga med att beställa taxi från kända taxibolag.

Inför resan är det viktigt att resenären packar sitt bagage på egen hand och inte erbjuder sig att forsla varor för okända individers räkning.

Trafiksäkerhet

Resor inom landet är att föredra med flyg då det kan vara riskabelt att transporteras långa sträckor med bil eller buss i synnerhet efter mörkrets inbrott. Trafikkulturen i Ecuador avviker från den svenska. Det är viktigt att iaktta största möjliga försiktighet vid färd såväl till fots som med bil.

Vägnätet är på vissa håll underdimensionerat men de större vägarna är generellt i gott skick. Trafikolyckor är ganska vanligt förekommande.

Försäkringsskydd

Det är resenärens ansvar att tillse att hen har en giltig försäkring om olyckan skulle vara framme. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn, och det är viktigt att resenären kontaktar sitt försäkringsbolag för att veta exakt vad som ingår.

Ecuador har tidigare krävt att turister ska ha en sjukförsäkring för att resa i landet men detta krav gäller numera enbart för resa till Galapagosöarna.

Läs mer om råd inför resan på UD:s hemsida: www.ud.se