• Svenska

Om utlandet Ecuador

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Avrådan

Ecuador - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till kommunerna (cantonerna) San Lorenzo och Eloy Alfaro i provinsen Esmeraldas och till den 20 km breda militärbevakade säkerhetszonen utmed gränsen mot Colombia i provinserna Esmeraldas och Carchi, med undantag från gränsövergången i Ipiales och staden Tulcán i provinsen Carchi.

Senast uppdaterad 13 okt 2021, 10.37

Aktuella händelser

 

Information: Covid-19 i Ecuador

Spridningen av coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information.

Avrådan från icke nödvändiga resor i vissa gränsområden mot Colombia gäller fortfarande.

Allmänna säkerhetsläget

Resor till de flesta turistområden och orter i Ecuador kan göras utan problem, med iakttagande av sedvanlig försiktighet. Stölder och rån förekommer, särskilt i större städer I Quito bör extra vaksamhet beaktas i distrikten ”La Mariscal”, ”La Floresta” och ”La Marin” samt i bussterminaler och gamla stan. I Guayaquil bör extra vaksamhet beaktas i områdena Urdesa, Kennedy, Alborada och distriktet ”Malecon Simon Bolivar” så väl som bussterminaler.

Politiska demonstrationer genomförs stundtals i alla delar av landet vilket kan leda till avspärrningar av vägar på landsbygden. Då det allmänna säkerhetsläget kan förändras hastigt uppmanas resenärer att hålla sig uppdaterade om den aktuella situationen. Detta gäller särskilt inom provinsen Esmeraldas, var extra vaksam och följ varningar utfärdade av ecuadorianska myndigheter.

Den interna väpnade konflikten i Colombia spiller över på grannländerna. Illegala aktiviteter såsom smuggling av narkotika liksom lätta vapen samt kidnappningar förekommer i landets norra delar, längs med gränsen till Colombia. 

Ambassaden avråder samtliga resor längst landsgränsen mot Colombia, med undantag från den officiella landsövergången i staden Tulcán i provinsen Carchi.

Terrorism

Risken för terroristdåd bedöms vara låg. Däremot är risken förhöjd i gränsområdena med Colombia på grund av den interna väpnade konflikten som råder i grannlandet. Under 2018 har flera attacker och kidnappningar skett i den nordliga provinsen Esmeraldas.

Naturförhållanden och katastrofer

Bergskedjan Anderna sträcker sig igenom Ecuador och utgör en jordbävningsdrabbad riskzon med flera aktiva vulkaner. Massiva regn förekommer i stora delar av landet och orsakar skador bland annat på infrastruktur och gör vägarna svårframkomliga i perioder. Se aktuella händelser för information om vulkanen Tungurahua, nära den populära turistorten Baños.

In- och utresebestämmelser

För covid-19 specifik in- och utreseinformation, se denna sida.

För inresa i Ecuador krävs att passet är giltigt i minst i sex månader.

För inresa i Ecuador krävs att passet är giltigt i minst i sex månader.

Enligt Ecuadoriansk lag anses barn under 18 år som är födda i Ecuador automatiskt vara ecuadorianska medborgare, även om de reser med ett svenskt pass (dubbla medborgare).

Inför resa till Galapagosöarna måste turister kunna visa upp att de har en bokad returbiljett. ”Galapagos Transit Control Card” ska fyllas i online minst 24 timmar före avresa. En giltig reseförsäkring är obligatorisk för utländska turister som vill besöka Galapagos. Maxtiden för vistelse som turist på Galapagosöarna är 60 dagar.

En svensk medborgare får normalt stanna som turist i upp till 90 dagar under ett år i resten av Ecuador. Vistelsen kan förlängas till max 180 dagar hos Ecuadors migrationsmyndighet. För vidare frågor mejla; servicios.migratorios@ministeriodegobierno.gob.ec.

Det är resenärens ansvar att tillse att inresan i Ecuador sker i enlighet med bestämmelserna.

För uppdaterad information samt för information om vilken typ av tillstånd som behövs för besök som inte är turistbesök, tex. den som reser i tjänsten för en organisation, eller företagsbesök vänligen kontakta Ecuadors ambassad i Sverige.

Vid inresa till Ecuador via landgränsen från Peru eller Colombia bör resenärer insistera på att få en inresestämpel vid gränsen som visar datum för ankomst. Det har förekommit att bussar inte stannat vid gränsen, vilket har orsakat svårigheter för resenärer. Resenärer har senare behövt återvända till gränsen för att registrera sig och få en stämpel i passet. Om det inte finns utresestämpel från det senast besökta landet, kan ecuadorianska tjänstemän inte ge en inresestämpel och inträde kommer att nekas.

Ecuadors migrationsmyndighets hemsida: http://www.ministeriointerior.gob.ec/migracion/

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. 

Hälso- och sjukvård

Besökare till huvudstaden Quito kan behöva några dagar för att vänja sig vid den höga höjden, 2 800 meter över havet.

I de stora städerna finns privata sjukhus och klinker med god standard. Utanför huvudstaden är standarden på hälso- och sjukvården sämre.

Privata sjukhus kräver en kreditkortsgaranti för att ta emot en utländsk patient utan lokal sjukförsäkring, så även om reseförsäkring är tecknad så kan den sjuke behöva lägga ut pengar i förskott för att få vård. Vid livshotande nödsituationer är i princip alla privata och statligt sjukhus skyldiga enligt lag att ta emot en patient. Vid nödfall ring nummer 911 för att beställa en ambulans.

Vaccinering
Resenärer bör försäkra sig om att de har ett tillräckligt och aktualiserat vaccinationsskydd. För ytterligare hälsoinformation och information om vaccin, kontakta din närmaste vaccinationscentral.

Gula febern förekommer i vissa områden i Ecuador. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt för inresande i landet som kommer från länder där sjukdomen finns, bland annat Brasilien, Dominikanska Republiken och Kongo. Vaccin mot Hepatit A och stelkramp (tetanus) är även rekommenderat för samtliga resenärer.

Malaria, denguefeber samt zika förekommer i vissa områden i Ecuador. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) användande av myggnät och luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna sjukdomar inklusive chikungunya.

Resenären bör således vidta åtgärder för att undvika myggbett och tillse att vaccinationsskyddet är aktualiserat.

Psykisk ohälsa
Innan avresa är det bra att ta reda på vilken typ av vård som går att få om ens psykiska hälsa skulle försämras på plats. Tillgång till vårdinrättningar med adekvat behandling kan variera stort mellan olika regioner, likaså förståelsen och kunskapen om psykisk ohälsa. Ta kontakt med läkare i god tid före resan för att få råd och tillräckligt med medicin för hela utlandsvistelsen. Det kan det vara svårt att få tag på mer medicin på plats ifall medhavda mediciner skulle ta slut. Under följande länk finns mer information och tips på förebyggande åtgärder inför resan.

Zikavirus
Efter att ha nått sin pik år 2016, har antal fall av Zikasmitta nu sjunkit drastiskt i landet. Sedan början på år 2018 har 4 fall av zikasmitta rapporterats längst den ecuadorianska kusten.

Zikaviruset överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikaviruset.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/ 

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den juridiska processen är långsam och förhållandena i de ecuadorianska fängelserna svåra och inte jämförbara med de svenska.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Rån och ficktjuvar förekommer allt oftare i hela landet, speciellt i större städer. Resenären rekommenderas därför att inte bära smycken och andra värdesaker synligt samt undvika att medföra större summor i kontanter. Även fall av väpnade överfall och våldtäkter har ökat den senaste tiden. Ambassaden uppmanar resenärer att inte resa på egen hand då det kan öka risken för rån och överfall.

Ambassaden vill även göra resenärer uppmärksamma på drogen burundanga (scopolamin) som intas via mat, dryck eller cigarretter. Drogen kan även ge verkan genom spridning via luften, till exempel genom en viftning med en näsduk. Drogen, som används vid bland annat rån, är mycket snabbverkande och kan göra den drabbade viljelös samt resultera i medvetslöshet.

Taxiresor bör alltid förbeställas för att undvika onödiga risker. Hotell, restauranger och större köpcentrum är ofta behjälpliga med att beställa taxi från kända taxibolag.

Inför resan är det viktigt att resenären packar sitt bagage på egen hand och inte erbjuder sig att forsla varor för okända individers räkning.

Trafiksäkerhet

Vägnätet är på vissa håll underdimensionerat men de större vägarna är generellt i gott skick. Trafikolyckor är ganska vanligt förekommande.

Resor inom landet är att föredra med flyg då det kan vara riskabelt att transporteras långa sträckor med bil eller buss i synnerhet efter mörkrets inbrott. Det är viktigt att iaktta största möjliga försiktighet vid färd såväl till fots som med bil.

Försäkringsskydd

Det är resenärens ansvar att i förväg teckna en försäkring som täcker hela vistelsen. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn, i annat fall kan en separat reseförsäkring köpas. Observera att reseförsäkringen vanligen inte gäller när UD har utfärdat reseavrådan gällande platsen för besöket. Det är viktigt att resenären kontaktar sitt försäkringsbolag för att veta exakt vad som gäller.

Ecuador har tidigare krävt att turister ska ha en sjukförsäkring för att resa i landet men detta krav gäller numera enbart för resa till Galapagosöarna.

Att vidta försiktighetsåtgärder såsom att resa med en giltig reseförsäkring, extra medel samt vara påläst på området som ska besökas är en förutsättning för att få konsulär service, läs mer på regeringens hemsida.

Läs mer om råd inför resan här.