Meny
  • Svenska

Om utlandet Peru

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Ändringar avseede utegångsförbud (16:e sept)

Perus president Martin Vizcarra annonserade idag, 16e september, ändringar relaterade till utegångsförbudet under rådande nationella nödläget. Läs mer här .

Förlängning av nationella nödläget till 30 september (28:e augusti)

Den peruanska regeringen har meddelat att nationella nödläget samt regionvis karantänläget förlängs till 30:e september. De restriktioner som infördes 31:a juli och 13:e augusti kvarstår. Läs mer om dessa här .

Förlängning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige till och med den 31 oktober 2020 (27:e augusti)

Svenska medborgare och medborgare i EU såväl som personer med giltigt uppehållstilltillstånd i Sverige och EU undantas från förbudet. Det är resenärens ansvar att ta reda på eventuella krav i eventuella transitländer. Klicka på följande länkar för att läsa pressmeddelandet och om fler undantag.

 

Utlandsresor – ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till alla änder i Europa (26:e augusti)

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

1)    Från och med den 27 augusti hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Bulgarien, Nederländerna och Rumänien.

(UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.)

2)    För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet[1] samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 9 september 2020.

3)    För samtliga länder som inte omfattas av punkt 1 eller punkt 2 ovan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 15 november 2020.


[1] Cypern, Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Slovenien och Slovakien.

Utlandsresor – ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till länder i Europa (15:e augusti)

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutade UD 12/8  följande:

1)    Efter den 12 augusti hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Liechtenstein och Österrike.

(UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Monaco, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Vatikanstaten.)

2)    För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet[1] samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 26 augusti 2020.

3)    UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien, till och med den 31 augusti 2020. Detta beslut gäller alltjämt.


[1] Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Rumänien, Slovakien och Slovenien.

Nya åtgärder mot spridningen av Covid-19 (12:e augusti)

Perus president Martin Vizcarra har idag 12/8 annonserat ytterligare åtgärder på grund av ökningen av positiva fall av COVID-19.  Läs mer här.

Förlängning av nationella nödläget till 31a augusti (3:e augusti)

Den peruanska regeringen har meddelat att nationella nödläget samt regionvis karantänläget förlängs till 31:a augusti. 

Läs mer här

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande (15 juli):

1)Efter den 15 juli 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Andorra, Polen och Tyskland 

  • (UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Monaco, Luxemburg, Portugal, San Marino, Schweiz (se punkt 2), Spanien, Ungern och Vatikanstaten. Med undantag av Schweiz gäller den hävda avrådan alltjämt för dessa länder.)

 2) Avrådan från icke nödvändiga resor till Schweiz införs från och med den 15 juli, och gäller till och med den 29 juli 2020.

 3) För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet [1] samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 29 juli 2020. 

  • (UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien, till och med den 31 augusti 2020. Detta beslut gäller alltjämt.)

[1] Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Irland, Letland, Lichtenstein, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Tjeckien, Österrike

UD:s arbete med reseavrådan (9:e juli)

Utrikesdepartementet kommer framöver att fatta beslut om reseavrådan var fjortonde dag – med start den 15 juli. Detta för att skapa ett så transparent, förutsägbart och enkelt system som möjligt.

Planerade datum för beslut om reseavrådan: 15 juli, 29 juli, 12 augusti.

Läs mer här

Förlängning av det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 31 augusti 2020 och lättnader i restriktionerna för fler resenärer (2:e juli) 

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen har i dag beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 31 augusti 2020. Samtidigt har regeringen beslutat att lätta på restriktionerna för fler resenärer. Dagens beslut har fattats efter rekommendation av ministerrådet.

Ta del av pressmeddelandet här

Nationella nödläget förlängs fram till 31/7 dock lyfts karantänläget från och med 1/7 i vissa regioner och med särskilda lokala restriktioner (30:e juni)

  • Ungdomar/barn under 14 år samt vuxna över 65 år får fortsätta att stanna hemma.
  • Ungdomar/barn under 14 år får gå ut i högst 1 timme, hålla sig 500 meter från bostaden, och hålla 2 meter avstånd från andra personer.   
  • Användningen av munskydd är obligatoriskt för alla, utan några undantag.
  • Karantänläget fortsätter i Arequipa, Ica, Junin, Huanuco, San Martin, Madre de Dios, och Ancash. Detta innebär att man får gå ut för att köpa mat, gå till apoteket, banken, eller för att arbeta med auktoriserade ekonomiska aktiviteter. I dessa regioner gäller totalt utegångsförbud mån-lör från kl. 20.00 till kl. 4.00 am. Söndagar är totalt utegångsförbud hela dagen. 
  • För övriga regioner är det utegångsförbud alla dagar från kl. 22.00 till kl. 4.00.
  • Socialt umgänge är fortfarande förbjudet.
  • Det finns fortfarande ingen officiell information angående öppningen av flygplatsen eller kommersiella resor.

Sveriges ambassad i Peru uppmanar alla medborgare att följa lokala myndigheters anvisningar.

Förlängning av tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige till och med den 7 juli 2020

Regeringen har i dag beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 7 juli 2020. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19. 

Ta del av pressmeddelandet här.

Allmän information inför kommande månaderna

Sveriges ambassad i Peru informerar om repatrieringsflyg, interna transporter och ambassadens uppdaterade öppettider under kommande månaderna. Läs mer här .

UD förlänger avrådan för icke nödvändiga resor (17:e juni)

UD förlänger avrådan till 31 augusti för länder utanför EU, EES och Schengen, samt häver avrådan för ett antal länder inom EU, EES och Schengen från och med den 30 juni. Ta del av pressmeddelandet här

Ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige (12:e juni)

Regeringen har i dag beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 30 juni 2020. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19. Läs mer här .

 

Ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige (4:e juni)

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen har idag beslutat om vissa förtydliganden i förbudet. Läs mer här

Undantagstillståndet förlängs till 30:e juni (22:e maj)  

Den peruanska regeringen har meddelat att det rikstäckande undantagstillståndet förlängs till den 30 juni. Nuvarande restriktioner kvarstår men vissa ekonomiska aktiviteter reaktiveras. Utegångsförbudet mån-lör i Lima får ny start kl. 21.00 . I andra regioner som Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica, och vissa delar av Ancash, gäller undantagstillståndet mån-lör mellan kl. 18.00 och 04.00. Söndagar är det utegångsförbud hela dagen i hela landet.

Sveriges ambassad i Peru uppmanar alla medborgare att följa lokala myndigheters anvisningar.

 

 

Senast uppdaterad 21 sep 2020, 14.13
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor