• Svenska

Om utlandet Peru

Reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Under rubriken Ambassadens reseinformation finns uppdaterad information om Peru. Under rubriken Covid-19: Lägesbild och reseinformation för Peru finns särskild information kopplat till coronaviruset.