Om utlandet Peru

Reseinformation

Här finns råd och information som du har nytta av inför och under din utlandsresa. Ambassaden uppdaterar med aktuell reseinformation som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Ambassadens reseinformation

Ambassadens reseinformation innehåller landspecifik information och aktuella händelser som kan påverka dig som är i landet.

Ambassadens reseinformation – Peru

UD:s generella reseinformation

På regeringen.se finns UD:s reseavrådan, råd och tips inför din utlandsresa och information om vilken hjälp du kan få av UD i olika situationer.

UD:s reseinformation på regeringen.se