Meny
  • Svenska

Om utlandet Peru

Pass utomlands i Peru

Ambassaden i Lima har inte passbemyndigande. Detta innebär att vi inte kan utfärda några ordinarie pass. Om du har förlorat ditt pass eller om ditt ordinarie pass är ogiltigt och du måste resa hem till Sverige eller boende ort, kan du ansöka om ett provisoriskt pass. Se mer under Provisoriskt pass - Peru

I Sydamerika kan man ansöka om ordinarie pass hos svenska ambassaden i Bogotá, Santiago de Chile, Brasilia eller Buenos Aires. 

Pass utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer