Om utlandet Peru

Hjälp till svenskar utomlands

Svenskar som är i behov av råd eller konsulärt stöd i Peru hänvisas till Sveriges ambassad i Santiago de Chile och kan också vända sig till de svenska konsulaten i Lima och Cusco. Här finns relevant information till svenska medborgare som befinner sig i Peru.

Vanliga frågor om hjälp utomlands