Meny
  • Svenska

Om utlandet Peru

Avgifter

Ambassaden kan endast ta emot betalningar via banköverföring eller bankinsättning och har ej möjlighet att hantera kontant- eller kortbetalning. Om du har frågor kan du ta kontakt med ambassaden genom att skriva till vår brevlåda ambassaden.lima@gov.se Priserna avser USD och gäller från september 2019. Betallningen på banken gäller inte för avgifter om uppehållstillstånd. Andra ärenden betalas genom insättning på ambssadens bankkonto och bankkvittot ska visas upp på ambassaden: *Dollar konto Banco BBVA Continental: 0011-0661-690100067778 *Codigo Interbancario Banco BBVA COntinental : 011-661-00010006777869

Intyg 12
Pass och medborgarskap  
Pass/Id handling (utfärdat på annan ambassad än Lima) 142
Provisoriskt pass 163
Uthämntning pass/Id-kort som ansökts i Sverige eller annan ambassad 15
Körkort  
Hämta ut svenskt körkort som ansökts i utlandet 40
Hämta ut svenskt körkort som ansökts i Sverige 15
Uppehållstillstånd familjeanknytning  
Vuxna 153
Barn 76
Uppehållstillstånd längre besök, studier, arbete och praktik  
Vuxna 102
Barn

51

Arbetstillstånd  204

medföljande make/maka, barn över 18

Internationellt uybyte (au-pair, idrottsutövare elelr praktikanter)

uppehållstillstånd för minderåriga

102

102

51

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer