• Svenska

Om utlandet Jordanien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras detta under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Avrådan

Jordanien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Jordaniens gränsområde mot Syrien och Irak, upp till ett avstånd om tre kilometer från gränsen (tidigare avrådan avsåg tio kilometer).

Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 01 aug 2022, 13.41

Aktuella händelser

COVID-19 

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noggrant ta del av denna information här.

Sveriges regering, UD och utlandsmyndigheterna följer utvecklingen kring covid-19 noga och står i kontakt med relevanta myndigheter, i synnerhet Folkhälsomyndigheten. Allmän information ges på regeringens hemsida. Bra information om det internationella arbetet mot coronaviruset ges av WHO, inklusive om coronasituationen i Mellanöstern

Det pågår ett intensivt arbete inför kommande vaccinering mot covid-19. Alla bosatta i Sverige kommer att kunna erhålla fri vaccinering i Sverige. Personer bosatta utomlands som vill vaccinera sig bör vända sig till lokala myndigheter och lokal sjukvård där de bor och själva undersöka vilka förutsättningar som gäller för att få den vaccinering som landet i fråga eventuellt rekommenderar och erbjuder, alternativt kräver.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

Svenskar i Världen, SVIV, är en ideell organisation som stödjer de cirka 660 000 svenskar som studerar, arbetar och bor utomlands, men också de som flyttar tillbaka. SVIV är utlandssvenskarnas röst i Sverige genom att vara remissinstans och bedriva påverkansarbete för att säkerställa att utlandssvenskarnas perspektiv beaktas.

SVIV har cirka 100 representanter runt om i världen som står redo att hjälpa svenskar med sina nätverk och lokala expertis. Motsvarande hjälp kan man få när man återvänder till Sverige. Läs mer här.

Oroligheter i regionen

Kriget i Syrien, utvecklingen i Irak, situationen i Israel-Palestina, krisen i Libanon och ett kraftigt prisfall på olja gör säkerhetsläget i Mellanöstern svårbedömt. De socioekonomiska konsekvenserna av coronapandemin riskerar likaså att påverka stabiliteten.

Svenskar som befinner sig i Jordanien bör hålla sig uppdaterade via medier och ambassadens reseinformation.

Övervägande lugnt i Jordanien

Jordanien är ett i regionen stabilt och fredligt land. Turismsektorn utgjorde en av landets största inkomstkällor tills dess att gränserna stängdes på grund av Covid-19.

Frustration över den utbredda arbetslösheten och de höga levnadsomkostnaderna kan ibland föranleda manifestationer i Amman och vissa andra jordanska städer.

Innan utegångsförbudet infördes var demonstrationer vanligt förekommande på torsdagskvällar och i samband med fredagsbönen. Det är rekommenderat att vara vaksam på utvecklingen samt att följa lokala myndigheters uppmaningar. 

Trots krig och oroligheter i grannländerna har Jordanien förblivit lugnt. Terrordåd riktat mot civila har i princip lyst med sin frånvaro de senaste 15 åren. De attacker som skett har huvudsakligen riktats mot jordanska säkerhetsstyrkor.  

6 november 2019 attackerades tre mexikanska och en schweizisk turist med kniv i staden Jerash. Också en vakt och en lokal guide skadades. Dådet utfördes av en 22-årig jordansk man som omedelbart greps av polis och sedemera dömdes för terrorbrott. Risken för terrorbrott bedöms överlag som låg. Ambassaden följer utvecklingen i Jordanien och i regionen noga.

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget är förhållandevis gott. Polis är på ett betryggande sätt närvarande på allmänna platser. Kriminaliteten är relativt låg.  

Jordanska myndigheter bedriver ett högst kvalificerat arbete för att förhindra terrorhandlingar. Terrordåd i Jordanien kan ändå inte uteslutas, med störst risk för militär och polis att drabbas snarare än civila mål. Svenskar i Jordanien uppmanas att vara allmänt vaksamma och uppmärksamma, hålla sig uppdaterade om läget i landet samt följa ambassadens reseinformation.

I norra Jordanien, nära gränsen till Syrien, bor en betydande andel syriska flyktingar. Våldsamheter och upplopp har förekommit i urbana miljöer med många flyktingar. I landets största flyktingläger Za'atari med 80 000 människor var våld för några år sedan vanligt förekommande. Kriminaliteten är nu rentav lägre där än i övriga Jordanien.

Demonstrationer förekommer i Amman och andra större städer, framförallt på fredagar som är helgdag. Demonstrationer motiveras ofta av frågor som rör Israel/Palestina-konflikten eller missnöjesyttringar mot regeringens socioekonomiska politik. Demonstrationer genomförs oftast lugnt och fredligt. Dock har våld förekommit. Ambassadens råd är att undvika demonstrationer och andra större folksamlingar. Besökare bör iaktta särskild försiktighet efter fredagsbönen i området kring Husseini Mosque i centrala Amman där manifestationer ibland hålls. 

Sammandrabbningar mellan civila och polisiära myndigheter är ovanligt förekommande i Jordanien. Generellt är både polisen såväl som militären högt respekterade i samhället och har en hög närvaro i hela landet. En exceptionell händelse är sålunda kravallerna i Ajloun den 15–16 februari 2019 som uppstod till följd av ett polisingripande mot en bil. Flertalet individer skadades och en omkom i skottlossning mellan civila och polisen.

Jordanien är ett klanbaserat land där rättskipning för individen är en kollektiv angelägenhet. Konflikter mellan individer riskerar att eskalera och bli våldsamma klankonflikter. Våld förekommer även mot jordanska myndigheter i fall där rättsskipning upplevts vara orättvis eller kränkande mot klanen. Jordanska myndigheter stänger vid behov av vägar och områden där protester blir våldsamma, framförallt i södra Jordanien.

Terrorism

Hotbedömning

Det föreligger ett fortsatt hot om terrorattentat. Jordaniens deltagande i koalitionen mot IS medför en förhöjd risk för hämndaktioner i landet. Jordanien är ett av de länder som sett flest medborgare resa till Syrien och Irak för att strida med extremistiska grupper. När IS förlorar militärt finns en risk att krigare återvänder till Jordanien med förmåga, utrustning och motivation att bedriva terror. Radikalisering och stöd för extremistgrupper är, om än i begränsad omfattning, en realitet i det jordanska samhället. Jordanska myndigheter bedriver ett omfattande arbete för att förhindra terrorhandlingar.  

På senare år har terrordåd utförts ungefär var artonde månad. Under 2016 ägde ett antal mindre attentat rum som i huvudsak riktades mot den jordanska säkerhetstjänsten. Civila har i vissa fall skadats och omkommit i samband med dessa. Risken för attacker på allmänna platser där mycket folk samlas, t.ex. köpcentra och hotell kan inte uteslutas.

Den 18 december  2016 omkom 10 personer och 29 skadades efter att polis ingrep mot en förmodad terrorcell (eller tungt beväpnad kriminell grupp) i Karak i centrala Jordanien. Tre av de omkomna var civila. De jordanska säkerhetstjänsterna genomförde våren 2017 operationer i området som lett till ytterligare dödsfall.

Den 21 juni 2016 genomfördes en självmordsbombning mot en gränspostering vid Jordaniens nordöstra gräns till Syrien. Sju personer omkom och 14 skadades. Tidigare samma månad utsattes den jordanska säkerhetstjänstens kontor ca 10 km norr om Amman för en attack som dödade fem personer. 

I mars 2016 genomförde säkerhetstjänsten en väpnad antiterrorinsats i Irbid som resulterade flera arresterade och ett antal döda, inklusive en person från jordanska specialförbanden.

I november 2015 attackerade en gärningsman ett polisträningscenter i Amman och dödade 5 personer, varav tre var internationell personal. Radikala motiv har inte uteslutits.

Det största terrorattentatet i landets historia ägde rum 2005, då tre hotell i Amman utsattes för bombattentat med 60 döda.

Råd till svenska resenärer

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor samt följa ambassadens reseinformation.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Klimatet i Jordanien varierar. I Jordandalen och vid Döda havet är klimatet närmast tropiskt. Bergskedjan öster om Jordandalen har inslag av Medelhavsklimat. Klimatet i Amman är förhållandevis svalare än i kuststaden Aqaba därför att staden ligger på cirka 950 m. höjd över havet.

Medeltemperaturen för Amman är om sommaren 27 grader och om vintern cirka 10 grader. På senare år har temperaturen periodvis överstigit 40 grader dagtid under sommaren. Vintern utgörs av en regnperiod november-mars, då temperaturen kan sjunka till nollpunkten. Vid kraftiga regn förekommer risk för översvämning. Under vinterns förekommer snöfall, ibland i kraftiga mängder.

Sandstormar förekommer och kan, beroende på styrka, bidra till att flyg ställs in. Vattenbristen är Jordaniens största klimatproblem som blir allt mer dramatiskt. Under sommarmånaderna förekommer för det mesta ransonering. Endast 25 procent av landets totala yta är odlingsbar och ytan minskar pga bristfällig nederbörd.

Jordanien ligger i ett seismiskt aktivt område. Jordbävningar förekommer, oftast i liten omfattning. Den kraftigaste jordbävningen i modern tid ägde rum i Aqaba 1995. Jordbävningen mätte 7,3 på richterskalan. Det finns inga aktiva vulkaner i Jordanien.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Visum krävs för inresa i Jordanien. Det kan sökas på Jordaniens honorärkonsulat i Stockholm. Besöksadress: Brunnsgatan 21 B. Tel: 08-24 20 33. Oftast är det lättare att köpa visum direkt vid ankomst till Jordanien.

Svenska medborgare kan ansöka om visum direkt på flygplatserna Queen Alia och Marka i Amman, vid flygplatsen och hamnen i Aqaba, samt vid följande gränsövergångar mellan Jordanien och Israel: "Sheik Hussein Bridge" (norra Jordanien) och "Wadi Araba Crossing" (vid Aqaba/Eilat). En visumavgift om 40 jordanska dinarer (JOD) tas ut. På Queen Alia-flygplatsen i Amman kan avgiften betalas med kreditkort eller med kontanter. Vid vissa gränsövergångar kan avgiften normalt endast betalas i lokal valuta och kontant. Vid gränsen kan normalt endast visum för en enstaka resa erhållas.

Kontrollera att ditt pass är giltigt åtminstone sex månader efter planerad hemresa. Om sista giltighetsdag är tidigare än så, får du förmodligen inte lämna Sverige eller komma in i Jordanien.

Charterresenärer till Jordanien bör kontrollera med sin researrangör vad som gäller angående visum vid dessa resor.

Notera att inga viseringar utfärdas vid gränsövergången vid King Hussein Bridge (Allenby Bridge).

Gränsen till Syrien öppnades hösten 2018 mellan Jaber i Jordanien och Nassib i Syrien, utmed väg 15 till Damaskus. Observera att UD med anledning av säkerhetsläget tills vidare avråder från alla resor till Syrien och vistelser inom tio kilometer från den jordanska gränsen mot Syrien (utom i UmQais). Gränsen mellan Jordanien och Irak vid Trebil öppnades i oktober 2017 för person- och godstrafik.

Hälso- och sjukvård

Epidemisjukdomar förekommer sällan i Jordanien. Mindre utbrott av kolera har förekommit, särskilt under sensommaren. Malaria har funnits i Jordandalen, men anses nu utrotad. Gulsot finns och på landsbygden även tuberkulos. Läkemedel och apoteksvaror av god kvalitet kan anskaffas lokalt. I Amman är tillgången på läkare god och sjukhusen är av god standard. Vård i hemlandet rekommenderas i svårare fall. Tandläkare av acceptabel standard finns; dock kan inte alla typer av behandling utföras.

För råd och rekommendationer rörande vaccinationer hänvisas till sjukvårdsupplysningens reseråd.

Lokala lagar och sedvänjor

Jordaniens befolkning är till 95 procent sunnimuslimer och ca 3 procent kristna. Resterande 2 procent är druser och shiamuslimer. Det är stor skillnad mellan stad och landsbygd i fråga om efterlevnaden av lokala sedvänjor.

Amman är i mångt och mycket en modern stad. Man bör dock hålla i åtanke att den västerländska livsstil som besökare till Amman och Aqaba möter inte är representativ för hela samhället. Allt fler kvinnor bär slöja men det är inget krav.

Kvinnor diskrimineras av lagstiftningen och hedersrelaterade brott förekommer. Fysiska ömhetsbetygelser på allmän plats är inte i enlighet med lokal kutym. Gällande lagstiftning innehåller ingen kriminalisering av homosexuella handlingar. Däremot har det jordanska samhället en negativ syn på homosexualitet. Få homosexuella personer deklarerar öppet sin läggning. Jordaniens mindre städer och landsbygd är mer konservativa än Amman.

I Jordanien kan man dömas till dödsstraff för grova brott som mord och (grov) våldtäkt. Narkotikahantering är också belagt med långa straff.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den allmänna ordningen är god och brottsligheten är relativt låg. Officiell statistik pekar på sjunkande kriminalitet sedan 2012 men hög arbetslöshet och ökande inkomstklyftor riskerar att leda till fler stölder och småbrott.

Under 2018 har för första gången bankrån förekommit i Jordanien. Förövarna har i allmänhet varit enskilda skurkar som utfört sina brott klumpigt med enkla vapen såsom knivar. Flertalet har snabbt kunnat gripas av polis.

Det förekommer att kvinnor trakasseras verbalt och fysiskt. Trakasserier av taxichaufförer förekommer. Det är tillrådigt för kvinnor att sitta i baksätet när taxi används. Kvinnor som saknar skyddsnät i det jordanska samhället löper förhöjd risk att utsättas för sexuella övergrepp och sexuellt våld.

Trafiksäkerhet

Det största vardagshotet i Jordanien är trafiken. Trafikkulturen och inkonsekvent användning av säkerhetsbälte orsakar många döds- och svåra olycksfall varje år. Det är riskfyllt att promenera eller cykla i Amman då det inte finns en fungerande infrastruktur för detta utanför utpräglade turistområden.

Vägnätet är av förhållandevis god standard. Vissa huvudvägar, bland annat mellan Amman och Aqaba, är dock hårt trafikerade. Olycksfrekvensen är hög. Säkerhetskontroller är vanligt förekommande på vägarna. Det kan därför vara bra att ha med sitt pass eller en passkopia.

Den som hyr bil och kör själv bör ha ett internationellt körkort. Det är viktigt att samtidigt skaffa sig ett gott försäkringsskydd. Trafiklagstiftningen är annorlunda än i Sverige. En bilförare anses t.ex. alltid vara skyldig vid en kollision med en fotgängare. Den som vill köra bil i Jordanien uppmanas att ta reda på vilka särskilda bestämmelser som gäller.

Ammans lokala busstrafik är oregelbunden och otillförlitlig. Taxi är billigt och lätt att få tag på, även om chaufförernas lokalkännedom liksom språkkunskaper i engelska kan vara bristfälliga. Taxiappar fungerar bra.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad när du reser till Jordanien. Förvissa dig om att du har en bra reseförsäkring innan du åker, exempelvis genom att kontrollera att en reseförsäkring ingår i din hemförsäkring eller genom att skaffa dig en reseförsäkring på annat sätt. Med en reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

Övriga upplysningar

Arabiska är landets språk och engelska talas av de flesta i ledande ställning och av många jordanier i övrigt. Engelskspråkiga tv-nyheter sänds varje dag. Engelskspråkig radiostation finns, liksom engelskspråkig dagspress.

Muslimska helgdagar iakttas.

Myntenheten är jordanska dinarer och fils, 1 dinar = 1 000 fils. Valutan är knuten till US dollar med en fast växelkurs om 0.71. Kredit- och bankkort (framför allt VISA och MasterCard) kan användas, även för uttag ur bankomater. Det finns gott om banker och bankomater i Amman, Aqaba och andra större orter.

220 V växelström används. Det finns flera olika typer av kontakter. Adapter rekommenderas. För mått och vikt tillämpas decimalsystemet.

Vattenledningsvattnet är av dålig kvalitet och bör undvikas som dricksvatten. Buteljerat vatten finns i handeln.

Telefonnätet är relativt väl utbyggt, inkluderande flera vältäckande mobiltelefonsystem. Svenska mobiloperatörer har s.k. roamingavtal med sina jordanska motsvarigheter.

Historia och geografi

Det hashimitiska kungadömet Jordanien gränsar i norr till Syrien, i öster till Irak och Saudiarabien, i söder till Saudiarabien och i väster till Israel och de ockuperade palestinska områdena väster om Jordanfloden. Jordanien har längst i söder en 27 km lång kustremsa vid Aqaba-viken av Röda havet. Landets yta är cirka 90.000 kvadratkilometer, motsvarande ungefär Götalands storlek.

Många imperier och erövrare har lämnat sina avtryck: perserna, grekerna, nabateanerna, romarna, araberna, korstågsfararna, mongolerna, ottomanerna och britterna. Det område som nu täcks av Jordanien har sett dem alla komma och gå. Det finns lämningar från förhistorisk tid, reliker från biblisk tid och klassisk. Spåren av det ottomanska väldet kan framför allt ses i den då viktiga handelsstaden Salt väster om Amman.

Jordaniens nuvarande gränser grundar sig på det brittiska mandatet Transjordanien från 1921. Detta mandat upphörde 1945 och det hashimitiska kungadömet Jordanien utropades den 25 maj 1946, vilken dag sedan dess firas som nationaldag. Under de strider som följde på britternas återtåg ur Palestina 1948 tillföll de delar av Palestina som nu utgör Västbanken Jordanien. Sedan sexdagarskriget 1967 ockuperas Västbanken av Israel. 1988 hävde Jordanien kvarvarande administrativa och legala band med Västbanken. Jordanien har nu inga territoriella krav på Israel eller den Palestinska myndigheten (PA).

Jordanien regerades mellan 1952 och början av 1999 av kung Hussein. Han efterträddes av sin äldste son, Abdullah II, i februari 1999. Enligt författningen från 1952 är Jordanien en konstitutionell monarki. Försök till liberalisering av det politiska livet inleddes 1989. Val till parlamentet, som teoretiskt har den lagstiftande makten, ägde senast rum i januari 2013. Lokalval hölls senast i augusti 2017.

Jordanien har deltagit i krig med Israel 1948 och 1967 samt haft en inbördeskrigsliknande konflikt med PLO 1970. Ett historiskt fredsavtal slöts med Israel 1994. Kriget i Irak 2003 försvårade Jordaniens säkerhet. Utvecklingen i samband med de regionala omvälvningarna 2011 samt de efterföljande konflikterna i Syrien och Irak har haft allvarliga återverkningar på Jordanien. Sedan 2011 har Jordanien tagit emot över 600 000 syriska flyktingar som medfört påfrestningar på landets ekonomi och resurser.

Jordanien är mycket beroende av ekonomisk hjälp från utlandet. Särskilt stort är beroendet av USA och Gulfländerna, inte bara i form av direkt ekonomisk hjälp, utan också därför att många jordanier arbetar och skickar hem pengar till familjen i Jordanien från dessa länder.

Jordaniens befolkning uppgår till omkring 10 miljoner. Mer än halva befolkningen är av palestinskt ursprung (uppskattningsvis cirka 60 %). Resten av befolkningen består till största delen av östbanksjordanier. Vidare finns en tjerkessisk minoritet (från Kaukasus-området) på några tiotal tusen samt armenier. Hundratusentals gästarbetare från Egypten, Sudan och Sydasien arbetar i Jordanien, många i service- och turistsektorn.

Vidare finns cirka 150 000 Gaza-palestinier utan medborgarskap samt en stor andel irakier som anlänt sedan 2003. Det finns inte någon exakt siffra på hur många svenskar som för närvarande har sin hemvist i Jordanien, men cirka 280 svenska medborgare har registrerat sig hos ambassaden som bosatta i landet.