Meny
  • Svenska

Om utlandet Jordanien

Avrådan

Jordanien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Jordaniens gränsområde mot Syrien och Irak, upp till ett avstånd om tre kilometer från gränsen (tidigare avrådan avsåg tio kilometer).

Avrådan gäller tills vidare.

29 jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 29 juli fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

COVID-19 

COVID-19 har begränsad utbredning i Jordanien. Omkring 135 personer är såvitt känt sjuka och de är inlagda på sjukhus. Dagligen tas coronaprov på tusentals jordanier, den 30 juli hade sammantaget 585 469 personer testats.

Av de som testats totalt sedan mars, är 1213 bekräftat smittade, varav omkring 1065 har friskförklarats. Elva personer i Jordanien har avlidit. Det går att ringa nödsamtal till telefonnummer 111 om Corona.

Munskydd och handskar är ett krav för att besöka butiker och institutioner. Utegångsförbud råder kl 00.00-06.00 varje natt och att röra sig utomhus nattetid kan ge upp till ett års fängelse. Från och med den 6 juni är det åter tillåtet att ta sig över gränsen mellan olika län (så kallade governorates).

Moskéer och kyrkor har nu åter öppnat för gudstjänster och böner med tydliga villkor för minskad smittspridning. Också restauranger, gym och affärer återgick den 6 juni till reguljära öppettider med regler för social distansering och särskild hygien.

Skolor och universitet i Jordanien är fortsatt stängda till förmån för hem- och distansundervisning. Sociala aktiviteter för upp till 20 personer tillåts medan konferenser, festivaler och offentliga evenemang är förbjudna.

Det tidigare uttalandet om att flygplatsen QAIA i Amman kommer att öppna 5 augusti för så kallade "gröna" länder har ändrats. Öppnandet av Ammans flygplats skjuts upp, Jordaniens regering har inte angett något nytt datum för återupptagande av reguljärflyg. Svenskar i Jordanien uppmanas till att följa regeringen för den senaste informationen.

Sveriges regering beslutade 17 mars att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till Sverige över en yttre gräns, det vill säga från länder utanför EU/EES med undantag för Storbritannien och Schweiz. Regeringen beslutatade den 2 juli att förlänga inreseförbudet till och med den 31 augusti 2020. Samtidigt har regeringen beslutat att lätta på restriktionerna för fler resenärer. Ändringarna börjar att gälla den 4 juli. För frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet och vilka som omfattas, besök polisens hemsida här eller regeringens hemsida här

Den 20 april arrangerade UD ett repatrieringsflyg för 187 svenskar och andra euroéer från Amman till Stockholm via Frankfurt. Svenska UD förlängde den 13 maj sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder, vilket gäller till den 15 juli 2020.

Sveriges regering, UD och utlandsmyndigheterna följer utvecklingen noga och står i kontakt med relevanta myndigheter, i synnerhet Folkhälsomyndigheten. Allmän information ges på regeringens hemsida. Bra information om det internationella arbetet mot coronaviruset ges av WHO, inklusive om coronasituationen i Mellanöstern. 

Oroligheter i regionen

Kriget i Syrien, utvecklingeni Irak, situationen i Israel-Palestina och ett kraftigt prisfall på olja gör säkerhetsläget i Mellanöstern svårbedömt. Om Israel gör verklighet av att annektera delar av Västbanken, som koalitionsregeringen enats om att eventuellt göra efter den 1 juli,  skulle det kunna föranleda omfattande protester i Jordanien. De socioekonomiska konsekvenserna av coronapandemin riskerar också att påverka stabiliteten.

Svenskar som befinner sig i Jordanien bör hålla sig uppdaterade via medier och ambassadens reseinformation.

Övervägande lugnt i Jordanien

Jordanien är ett fredligt land som hade en snabbt växande turism till dess gränserna stängdes p.g.a. Covid-19. Frustration över utbredd arbetslöshet och höga levnadsomkostnader kan ibland föranleda manifestationer i Amman och vissa andra jordanska städer.

Innan utegångsförbud infördes var demonstrationer vanliga på torsdagskvällar och i samband med fredagsbön. Det är klokt att vara vaksam på utvecklingen samt att följa lokala myndigheters uppmaningar. 

Sommaren 2018 föranledde en fredlig protestvåg regeringen att avgå. Den nya regeringen under premiärminister Omar Razzaz utlovade stärkt dialog med civilsamhället. Emellertid återupptogs protesterna i slutet av 2018, eftersom många uppfattade att den nya regeringen tröskade vidare i gamla hjulspår. Demonstrationer organiserades regelbundet torsdag kväll på utvalda platser under hösten 2019, främst med kravet att politiska fångar skulle friges.

Trots krig och oroligheter i grannländerna har Jordanien förblivit lugnt och under 2017 var landet förskonat från terrordåd, med undantag för våld i ett flyktingläger (Rukban) längst upp i nordost på gränsen mot Syrien. Även 2018 rådde i huvudsak lugn i Jordanien men i augusti 2018 sprängdes en polisbil i staden Fuheis och en polisman dödades. Dagen därpå angrep specialstyrkor en grupp misstänkta extremister i ett hus i den närliggande staden Salt. Fyra terrorister och fem militärer dödades i sammandrabbningen.

Den 6 november 2019 attackerades tre mexikanska och en schweizisk turist med kniv i staden Jerash. Också en vakt och en lokal guide skadades. Dådet utfördes av en 22-årig jordansk man som omedelbart greps av polis och har dömts för terrorbrott. Den typen av våld är mycket ovanligt i Jordanien. Ambassaden följer utvecklingen i Jordanien och i regionen noga.

Det finns inga uttalade hot riktade mot svenska medborgare eller svenska intressen.

Senast uppdaterad 04 aug 2020, 16.20
Ambassadens reseinformation