• Svenska

Om utlandet Jordanien

Avrådan

Jordanien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Jordaniens gränsområde mot Syrien och Irak, upp till ett avstånd om tre kilometer från gränsen (tidigare avrådan avsåg tio kilometer).

Avrådan gäller tills vidare.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här

Aktuella händelser

COVID-19 

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information här.

Sveriges regering, UD och utlandsmyndigheterna följer utvecklingen kring covid-19 noga och står i kontakt med relevanta myndigheter, i synnerhet Folkhälsomyndigheten. Allmän information ges på regeringens hemsida. Bra information om det internationella arbetet mot coronaviruset ges av WHO, inklusive om coronasituationen i Mellanöstern

Det pågår ett intensivt arbete inför kommande vaccinering mot covid-19. Alla bosatta i Sverige kommer att kunna erhålla fri vaccinering i Sverige. Personer bosatta utomlands som vill vaccinera sig bör vända sig till lokala myndigheter och lokal sjukvård där de bor och själva undersöka vilka förutsättningar som gäller för att få den vaccinering som landet i fråga eventuellt rekommenderar och erbjuder, alternativt kräver.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

Svenskar i Världen, SVIV, är en ideell organisation som stödjer de cirka 660 000 svenskar som studerar, arbetar och bor utomlands, men också de som flyttar tillbaka. SVIV är utlandssvenskarnas röst i Sverige genom att vara remissinstans och bedriva påverkansarbete för att säkerställa att utlandssvenskarnas perspektiv beaktas.

SVIV har cirka 100 representanter runt om i världen som står redo att hjälpa svenskar med sina nätverk och lokala expertis. Motsvarande hjälp kan man få när man återvänder till Sverige. Läs mer här.

Oroligheter i regionen

Kriget i Syrien, utvecklingen i Irak, situationen i Israel-Palestina, krisen i Libanon och ett kraftigt prisfall på olja gör säkerhetsläget i Mellanöstern svårbedömt. De socioekonomiska konsekvenserna av coronapandemin riskerar likaså att påverka stabiliteten.

Svenskar som befinner sig i Jordanien bör hålla sig uppdaterade via medier och ambassadens reseinformation.

Övervägande lugnt i Jordanien

Jordanien är ett i regionen stabilt och fredligt land. Turismsektorn utgjorde en av landets största inkomstkällor tills dess att gränserna stängdes på grund av Covid-19.

Frustration över den utbredda arbetslösheten och de höga levnadsomkostnaderna kan ibland föranleda manifestationer i Amman och vissa andra jordanska städer.

Innan utegångsförbudet infördes var demonstrationer vanligt förekommande på torsdagskvällar och i samband med fredagsbönen. Det är rekommenderat att vara vaksam på utvecklingen samt att följa lokala myndigheters uppmaningar. 

Trots krig och oroligheter i grannländerna har Jordanien förblivit lugnt. Terrordåd riktat mot civila har i princip lyst med sin frånvaro de senaste 15 åren. De attacker som skett har huvudsakligen riktats mot jordanska säkerhetsstyrkor.  

6 november 2019 attackerades tre mexikanska och en schweizisk turist med kniv i staden Jerash. Också en vakt och en lokal guide skadades. Dådet utfördes av en 22-årig jordansk man som omedelbart greps av polis och sedemera dömdes för terrorbrott. Risken för terrorbrott bedöms överlag som låg. Ambassaden följer utvecklingen i Jordanien och i regionen noga.

Senast uppdaterad 16 aug 2021, 09.41
Ambassadens reseinformation
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer