• Svenska

Om utlandet Israel

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande. 

För information om resor till Palestina och Jerusalem se generalkonsulatet i Jerusalems reseinformation.

Avrådan

Israel - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Israels närområde mot Gaza, upp till ett avstånd om 40 km från Gaza.

Senast uppdaterad 28 jun 2022, 08.48

Aktuella händelser

Israeliska polisen i förhöjd beredskap efter flera dödliga terrordåd på kort tid

Den israeliska polisen har höjd beredskap efter flera allvarliga terrordåd på kort tid. Den 22 mars inträffade ett terrordåd i Beersheba där fyra personer och en gärningsman dödades. Den 27 mars inträffade ett terrordåd i Hadera där två personer och två gärningsmän dödades. Den 29 mars inträffade ett terrordåd i Bnei Brak där fem personer och en gärningsman dödades. Den 7 april inträffade ett terrordåd i Tel Aviv där tre personer och en gärningsman dödades. Den 5 maj inträffade ett terrordåd i Elad där tre personer dödades. I samtliga händelser rapporterades det om flera skadade. Det finns en risk för ytterligare terrordåd och resenärer bör vara pålästa om de hot som finns, vara uppmärksamma på sin omgivning, hålla sig informerade om situationen i landet samt noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. Se vidare information under rubriken "Terrorism".

Information om Coronaviruset (Covid-19) i Israel

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk.

Lägesbild och reseinformation Covid-19

Allmänna säkerhetsläget

Turismen från Sverige har ökat de senaste åren och de flesta besökare till Israel upplever en problemfri resa. Den civila krisberedskapen hos israeliska myndigheter är god. Svenskar som vistas i landet bör dock vara medvetna om att säkerhetssituationen snabbt kan ändras och uppmanas att regelbundet besöka ambassadens hemsida samt följa den lokala nyhetsrapporteringen och israeliska myndigheters säkerhetsinstruktioner. Detta gäller särskilt i närområdet till Gaza (se ovan för UD:s avrådan), men särskild vaksamhet bör även iakttas vid gränsen mot Libanon och Syrien, inklusive de ockuperade Golanhöjderna, samt gränsen mot Egypten.

Raketbeskjutningar in i Israel kan i tider av ökade spänningar förekomma, men det är relativt ovanligt att dessa drabbar platser utanför det område som omfattas av UD:s avrådan. Under perioden 10-21 maj 2021 skedde dock ett stort antal raketbeskjutningar från Gaza mot skilda mål i stora delar av södra och centrala Israel, inklusive mot större städer såsom Tel Aviv, Ashdod, Rishon LeZion, Petah Tikva och Beersheba. De flesta raketerna som sköts mot Israel sköts ned av israeliskt missilförsvar, men ett antal slog ner i tätbebyggda områden och orsakade dödsfall, personskador och materiell förstörelse. Sedan fredagen den 21 maj klockan 02.00 råder eldupphör, men då situationen snabbt kan förändras uppmanas resenärer att hålla sig informerade om var närmaste säkra plats (exempelvis skyddsrum eller förstärkt rum) är belägen samt omedelbart söka sig till denna om varningssirener hörs. Raketlarm har vid enstaka tillfällen även gått i norra delen av Israel, till följd av att enstaka raketer skjutits in i Israel från Libanon.

Sociala oroligheter, inklusive upplopp, stenkastning och andra våldsamheter, kan i tider av ökad spänning inträffa på olika platser i landet. Under perioden 10-21 maj 2021 blossade oroligheter upp i flera städer runtom i Israel, inklusive protester, upplopp, stenkastning och våldsamheter, vilka orsakade dödsfall, personskador och materiella skador. Ambassaden uppmanar boende och besökare att iaktta försiktighet och vara vaksamma samt att undvika folksamlingar, demonstrationer, protester och platser där oroligheter ofta förekommer, i synnerhet i tider av ökad spänning. Undantagstillstånd och utegångsförbud kan i händelse av upplopp och oroligheter utlysas med kort varsel, något som skedde i staden Lod under oroligheterna i maj 2021.

Det israeliska civilförsvaret (The Home Front Command) ansvarar för den civila krisberedskapen i Israel. Mer information från dem finns på länken nedan.  (Du kan endast se sidan när du befinner dig i Israel). 

Home Front Command

Det finns ett antal engelskspråkiga israeliska nyhetsmedier, som kontinuerligt rapporterar om den lokala händelseutvecklingen, däribland:

HaaretzThe Jerusalem PostThe Times of Israel och Ynet News

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan. Genom att vara anmäld till svensklistan ger du UD och ambassaden möjlighet att snabbt kunna kontakta dig om en krissituation skulle drabba det området du befinner dig i. När du kommit hem till Sverige igen ber vi dig att avanmäla dig från listan genom att klicka här.

Ladda även ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser.

För information om resor till Palestina och Jerusalem hänvisas till generalkonsulatet i Jerusalem.

Terrorism

Antalet terrordåd i Israel har under senare år inträffat mer sällan, men den senaste tiden har flera terrordåd inträffat på kort tid. Den 22 mars inträffade ett terrordåd i Beersheba där fyra personer och en gärningsman dödades. Den 27 mars inträffade ett terrordåd i Hadera där två personer och två gärningsmän dödades. Den 29 mars inträffade ett terrordåd i Bnei Brak där fem personer och en gärningsman dödades. Den 7 april inträffade ett terrordåd i Tel Aviv där tre personer och en gärningsman dödades. Den 5 maj inträffade ett terrordåd i Elad där tre personer dödades. I samtliga händelser rapporterades det om flera skadade. Det finns en risk för ytterligare terrordåd och den israeliska polisen har höjt beredskapen. Hotnivåerna varierar över tid och förändringar kan komma snabbt.

Det allmänna rådet till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang och religiösa högtider, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader samt i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

För information om situationen i Jerusalem och på Västbanken, se generalkonsulatet i Jerusalems reseinformation.

Naturförhållanden och katastrofer

Israel ligger i ett seismiskt aktivt område. Jordbävningar förekommer, men oftast av liten omfattning, vanligen i om­rådet runt Döda Havet och Eilat. Senast en större jordbävning ägde rum var i början av 1900-talet.

Jordbävningar under havet kan förorsaka flodvågor (tsunami). Resenärer uppmanas att följa de lokala myndigheternas anvisningar i farosituationer och på förhand bekanta sig med evakueringsvägar.

I händelse av naturkatastrof uppmanas resenärer att följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

För information om beredskap vid naturkatastrofer, se israeliska civilförsvarets hemsida. (Du kan endast se sidan när du befinner dig i Israel)

In- och utresebestämmelser

Sveriges ambassad i Tel Aviv och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Enligt ambassadens kännedom behöver dock svenska medborgare, i normalfallet, inte visum för att resa som turist till Israel för vistelser upp till 90 dagar.  

Vid inresa till Israel får svenska resenärer nu ett inresekort i passet (ett s.k. Border Control Entry Permit) istället för en stämpel. Detta kort är ett bevis på att inresan i landet skett lagligt och ska behållas i passet under hela vistelsen. Kortet kan också komma att efterfrågas vid kontroller till övergångar till de ockuperade palestinska territorierna.

För mer detaljerad information om inreseregler till Israel och andra typer av tillstånd för vistelse i Israel samt i de ockuperade palestinska territorierna kontakta israeliska myndigheter, till exempel Israels ambassad i Stockholm

Särskilda problem vid inresa

Resenärer till Israel får förvänta sig att vid ankomst svara på frågor om syftet med resan till Israel. Personer som har stämplar i sitt pass från länder som Israel inte har diplomatiska förbindelser med, eller som har varit involverade i aktivist- eller missionsverksamhet, kan löpa större risk att utsättas för grundligare utfrågningar och att få sitt bagage genomsökt vid in- och utresa. Det har även hänt att resenärers elektroniska utrustning genomsökts. Försök att motsätta sig säkerhetskontroll, lämnande av felaktiga uppgifter eller vägran att svara på frågor kan leda till att inresa i landet nekas. Det bör uppmärksammas att svenska resenärer har nekats inresa till Israel med hänvisning till säkerhetsskäl utan närmare förklaring än så.

Israels parlament antog i mars 2017 en lag som möjliggör för myndigheterna att neka inresa till personer som öppet manat till bojkott av Israel och/eller "områden under dess kontroll", vilket inkluderar bosättningar. Den 7 januari 2018 publicerade israeliska myndigheter en lista över organisationer som anses stödja rörelsen för bojkott, divestering och sanktioner mot Israel (BDS). Individer med kopplingar till dessa organisationer som planerar att resa till Israel uppmanas att kontakta israeliska myndigheter i god tid före avresa.

Resenärer som nekats inresa på Ben Gurion-flygplatsen får stanna kvar på flygplatsen och tas till en särskild avdelning i väntan på nästa lediga avgångsflyg tillbaka. Beroende på när nästa lediga avgång är, kan resenärer som nekats inresa behöva stanna ett tag på flygplatsen. Om du nekats inresa och hålls kvar på flygplatsen kan du kontakta ambassaden på telefonnummer +972-3-718 00 00 för konsulär assistans. Ambassaden kan inte påverka israeliska myndigheters beslut om nekad inresa. Om du tidigare haft problem med inresa till Israel eller om du tror att du kan få problem bör du ta kontakt med Israels ambassad i Stockholm i förväg.

Särskilda restriktioner för in- och utresa gäller för personer med palestinskt ursprung. Personer som är eller någon gång har varit registrerade hos palestinska myndigheter eller är behöriga för palestinskt ID-kort tillåts i princip inte resa till eller från Israel via Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv, utan hänvisas i normalfallet av israeliska myndigheter istället till gränsövergången Allenby Bridge (också kallad King Hussein Bridge). För mer information kring dessa bestämmelser hänvisas till Israels ambassad i Stockholm.

Personer med både svenskt och israeliskt medborgarskap betraktas av Israel som enbart israeliska medborgare och måste använda israeliskt pass vid in- och utresa. Personer med dubbelt medborgarskap samt personer med bakgrund i de ockuperade palestinska områdena och som nu är svenska medborgare rekommenderas att läsa Utrikesdepartementets information om dubbelt medborgarskap.

Resenärer till Palestina hänvisas till generalkonsulatet i Jerusalems hemsida.

För ytterligare frågor om in- och utresebestämmelser, kontakta Israels ambassad i Stockholm.

 

Hälso- och sjukvård

Hälsoförhållandena i Israel är goda och kvaliteten på sjukvården hög. Resenärer som önskar närmare information om hälsoförhållandena i Israel och information om vaccinationer hänvisas till sin ordinarie vårdförmedlare eller vaccinationscentral för rådgivning.

Om akut hjälp behövs ring 101 och begär ambulans. 

Kranvattnet är för det mesta drickbart, men det kan smaka annorlunda.

Lokala lagar och sedvänjor

Den judiska religionen har en framträdande plats i den israeliska vardagen. En stor del av befolkningen följer åtminstone delar av judendomens regler och iakttar de judiska högtiderna. Ambassaden har stängt i samband med de viktigaste judiska högtiderna.

I Israel är lördagen den stora vilodagen. Sabbaten och alla judiska högtidsdagar infaller vid solnedgången kvällen före högtidsdagen och är över vid solnedgången dagen efter. ​​​ Banker, kontor och statliga företag är stängda under såväl sabbat som högtider. I de större städerna är dock många restauranger, biografer, nattklubbar och diskotek öppna även på helgdagar. Det kan vara bra att komma ihåg att de allra flesta allmänna kommunikationsmedel inte går under sabbaten och högtidsdagar, men det brukar finnas möjlighet att åka taxi istället.

Vid besök på heliga platser, samt i bostadsområden med tydlig religiös prägel, är det viktigt att inte klä sig på ett sätt som kan uppfattas som provocerande. Det är också bra att informera sig om bland annat vad som gäller i fråga om krav på uppträdande i samband med högtider, religiösa såväl som sekulära.

För besök i Jerusalem hänvisas till generalkonsulatet i Jerusalems reseinformation om vilka lokala sedvänjor som bör iakttas där.

I de större städerna längs kusten, i synnerhet Tel Aviv, råder stor öppen­het mot homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner (hbtqi-personer). Samtidigt kan attityderna variera inom landet och från område till område. Hbtqi-resenärer bör vara uppmärksamma på sin omgivning, i synnerhet vid besök i områden med tydlig religiös eller socialkonservativ prägel.

Du bör använda din kamera med omdöme. Det är inte tillåtet att fotografera militära anläggningar och militär- och polispersonal. Hänsyn och försiktighet bör iakttas vid fotografering i muslimska och ortodoxa judiska områden. Det är alltid säkrast att på förhand fråga om lov vid fotografering av andra personer.

Bär alltid med dig någon form av giltig ID-handling samt bevis för att du har rätt att vistas i Israel.

Personer som befinner sig i Israel lyder under israelisk lagstiftning, vilken kan skilja sig avsevärt från den svenska. Polis och andra myndighetspersoner talar inte alltid engelska. Den som arresteras eller blir medtagen till en polisstation kan begära att Sveriges ambassad underrättas. Generell information om frihetsberövanden i utlandet hittar du här.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Israel är relativt låg och det är förhållandevis ovanligt att besökare i Israel råkar ut för allvarligare incidenter. Stöld av pass, kreditkort och andra värdesaker kan förekomma, varför resenärer uppmanas att hålla sina värdesaker under uppsikt.

Vid brott kontakta polisen på nummer 100 eller uppsök närmaste poliskontor

 

Trafiksäkerhet

Trafiken i Israel, framför allt i de större städerna, är tät och kan upplevas som intensiv jämfört med Sverige. Trafikolyckor är mer vanligt förekommande än i Sverige. 

Allmänna kommunikationsmedel utgörs i Israel av bland annat tåg, buss och servicetaxi i form av minibussar, s.k. sherut. Det anses i allmänhet säkert att ta taxi och det rekommenderas att be om att få åka med taxameter påslagen. Det är i regel inte möjligt att betala med kort utan endast med kontanter i lokal valuta.

Cykel och elsparkscykel är populära färdmedel i Israel och det finns gott om cykeluthyrningar. Användande av cykelhjälm rekommenderas.

Övriga upplysningar

Internationella bank- och kreditkort är i allmänhet gångbara även i Israel. Kontantuttag kan göras på de flesta bankomater. Vid besök på marknader samt vid resor utanför de större städerna kan det vara bra att ha med sig kontanter.

Nödtelefonnummer:

Polis: 100

Ambulans: 101

Brandkår: 102