• Svenska

Om utlandet Palestina

Avrådan

Palestina - avrådan

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 8 oktober 2023 beslutat att ändra avrådan för Palestina. Följande avrådan gäller:

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Gaza.

Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till övriga Palestina.

UD avråder sedan tio år tillbaka också från alla resor till Gaza. Avrådan mot alla resor till Gaza ligger kvar. Sedan tidigare avråder UD även från icke nödvändiga resor till delar av övriga Palestina, men genom beslut den 8 oktober har avrådan utökats till att gälla icke nödvändiga resor till samtliga delar av övriga Palestina.

Avrådan gäller tills vidare.

Generalkonsulatets reseinformation

Senast uppdaterad 14 maj 2024, 17.28

Aktuella händelser

Efter luftangreppen från Iran mot Israel under natten mellan 13 och 14 april, där ett flertal robotar och drönare sköts ner även över Jerusalem, har risken för ytterligare eskalering i regionen ökat. Säkerhetssituationen kan förvärras snabbt, med kort eller utebliven förvarning. Detta kan leda till att luftrum stängs och flyg ställs in samt andra begränsningar av transporter. Följ lokala anvisningar, håll dig uppdaterad om utvecklingen och läs vidare om allmänna råd på generalkonsulatets reseinformation. 

För kontaktuppgifter till israeliska myndigheter och råd till dig som befinner dig i Israel, se ambassaden i Tel Avivs reseinformation.

Under de senaste dygnen har hot- och våldsnivån var särskilt hög på flera platser på Västbanken, inklusive i områden utanför Ramallah. Situationen kan snabbt och oförutsägbart trappas upp. Generalkonsulatet uppmanar till extra försiktighet till dig som befinner dig på Västbanken.

Information om gränsövergångar

Öppettiderna och status för gränsövergångarna för resor landvägen kan variera och informationen kan snabbt ändras.

Viktig information angående gränsövergången från Gaza till Egypten vid Rafah

Gränspassagen i Rafah för tillfället är stängd på grund av israeliska markoperationer. Det finns i nuläget ingen information om och när gränsövergången kommer att öppnas igen. Generalkonsulatet avråder svenskar från att försöka ta sig till gränsen under dessa omständigheter. Svenskar i Gaza uppmanas att iaktta största försiktighet, hålla kontakt med sina anhöriga och hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen.

UD:s konsulära nödjour nås dygnet runt alla dagar via e-post ud-kc-resefragor@gov.se eller telefonnummer +46 (0) 8 405 19 00.

Raketbeskjutningar och attacker

Sedan den 7 oktober har ett ökande och mycket stort antal raketbeskjutningar skett från Gaza. Dessa har avfyrats mot framför allt södra och centrala Israel. Raketer har även riktats mot Jerusalem.

Oroligheter och våldsamheter förekommer i hela staden Jerusalem med anledning av den rådande situationen.

Generalkonsulatet uppmanar till försiktighet om du är ute och rör dig i staden och uppmanar alla att hålla sig i närheten av ett skyddsrum, följa de lokala myndigheternas rekommendationer, kontakta anhöriga och att hålla dig uppdaterad om händelseutvecklingen. 

För kontaktuppgifter till israeliska myndigheter och råd till dig som befinner dig i Israel, se ambassaden i Tel Avivs reseinformation.

Svenskar i landet och anhöriga till personer på plats som önskar komma i kontakt med UD:s konsulära nödjour i Stockholm uppmanas ringa det särskilda krisnumret: +46 8 405 19 00 (bemannad dygnet runt, alla dagar).

Anmäl dig till svensklistan. Svenskar uppmanas att registrera sig på svensklistan och att ladda ner appen UD Resklar. 

Svensklistan

Om UD Resklar – på regeringen.se

Allmänna säkerhetsläget

Den 7 oktober inledde Hamas en attack från Gaza mot Israel, med en markoffensiv i södra Israel och omfattande raketbeskjutningar mot framför allt södra och centrala Israel. Israel har svarat med flygbombningar av Gaza och med en kraftig militär mobilisering. Med anledning av händelseutvecklingen avråder UD från alla icke nödvändiga resor till Jerusalem och Palestina. För Gaza gäller avrådan från alla resor (se UD:s reseavrådan).

I delar av Jerusalem, Ramallah och övriga delar av Västbanken kan demonstrationer och sammanstötningar med israeliska säkerhetsstyrkor förekomna. Området präglas generellt av en hög spänningsnivå. Svenskar i området uppmanas därför att: 

  • iaktta försiktighet och vaksamhet
  • undvika folksamlingar och demonstrationer
  • vara särskilt uppmärksam vid religiösa högtider
  • följa utvecklingen noggrant via media och lokala myndigheter
  • följa lokala myndigheters uppmaningar och rekommendationer
  • hålla kontakten med anhöriga

Generalkonsulatet och Utrikesdepartementet följer noga utvecklingen i regionen och uppdaterar denna hemsida vid behov. Svenskar i området rekommenderas att följa nyhetsrapporteringar och lokala myndigheters säkerhetsanvisningar, eftersom säkerhetssituationen snabbt kan förändras.

Verksamhetsområdet för Sveriges generalkonsulat i Jerusalem är staden Jerusalem, Västbanken och Gaza. Generalkonsulatet följer händelseutvecklingen och uppdaterar informationen vid behov.

För information om resor till Israel hänvisas till ambassaden i Tel Aviv.

Situationen i Jerusalem och på Västbanken
Säkerhetsläget varierar i hög grad med den politiska utvecklingen och den specifika platsen. Våldsamheter och oroligheter är ofta lokala, och inte sällan koncentrerade till platser med kända spänningar. Spänningarna kan vara särskilt påtagliga vid folksamlingar, offentliga byggnader och heliga platser.

I östra Jerusalem och på övriga Västbanken förekommer regelbundet - och ofta – våldsamheter och konfrontationer mellan framför allt palestinier och israeliska säkerhetsstyrkor. Dessa kan drabba även andra, såsom förbipasserande. Stenkastning förekommer. Bosättarvåldet ökar på olika delar av Västbanken.

Protestaktioner och andra oroligheter kan uppstå mycket snabbt. Terroristattacker kan inte uteslutas. Efter fredagsbönen och i samband med olika religioners helgdagar är situationen i och omkring Gamla stan i Jerusalem ofta mycket spänd, framför allt kring Damaskusporten och i omedelbar anslutning till de heliga platserna.

Hot- och våldsnivån kan snabbt och relativt oförutsägbart trappas upp, utlöst av en enskild attack eller operation. Detta gäller också Västbanken och Jerusalem, framför allt östra delen.

Vägavspärrningar är relativt vanligt förekommande i Jerusalem, framför allt vid religiösa helgdagar och liknande. Vid resor på Västbanken bör resenärer vara extra vaksamma i områden nära flyktingläger, israeliska bosättningar, vägspärrar (check points) samt i städerna Jenin, Nablus och Hebron. Vägar kan stängas med mycket kort varsel.

Resor bör planeras noggrant och resenärer ha i åtanke att GPS-funktioner och telefoner anslutna till israeliska nätverk inte alltid fungerar på Västbanken. Vid resor till Västbanken ska man ha med sitt pass, då detta kan efterfrågas i vägspärrar.

Generalkonsulatet uppmanar boende och besökare i Jerusalem och på Västbanken till försiktighet och rekommenderar att lokal medierapportering följs kontinuerligt.

Generalkonsulatet vill påminna om möjligheten för svenska resenärer som befinner sig i utlandet att själva lämna uppgifter om var man befinner dig och hur man kan kontaktas av UD eller den aktuella utlandsmyndigheten om det blir nödvändigt i en konsulär krissituation. Du anmäler dig via Sweden Abroad. Planerar du en längre vistelse än ett år, krävs en årlig förnyelse. 

Gaza
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan lång tid och tills vidare från alla resor till Gaza. De svenska medborgare som trots detta väljer att resa till eller vistas i Gaza måste vara medvetna om att detta innebär att svenska myndigheter har mycket begränsade möjligheter att bistå dem i de fall problem uppstår under deras vistelse där. Avrådan gäller även för alla resor över havet till Gaza. Se också avrådan för Gaza ovan.

Den som reser in i Gaza via Rafah/Egypten får enligt israeliska regler inte resa ut ur Gaza in i Israel via Erezövergången.

För information om situationen på Sinaihalvön hänvisas till ambassaden i Kairo.

Tillstånd från israeliska militärmyndigheter måste sökas i förväg för alla inresor i Gaza via Erezövergången.

Generalkonsulatet har inte möjlighet att ansöka om tillstånd hos israeliska myndigheter för utresa via Erez för svenska medborgare som rest in i Gaza via Rafah.

Även om tillstånd erhållits, är det israeliska militärmyndigheter som avgör om in- och utresa mellan Israel och Gaza slutligen beviljas. Gränsstationen Erez kan stängas med mycket kort varsel. Generalkonsulatet har ingen möjlighet att förutse sådana åtgärder eller beslut.

Terrorism

Det finns en risk för terroristattacker i Jerusalem och Palestina. Hotnivåerna kan dock variera över tid och förändringar kan komma snabbt.

Utrikesdepartementet uppmanar svenska resenärer att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i köpcentra, på restauranger och caféer, heliga platser och på andra platser med större folksamlingar. Resenärer bör också hålla sig informerade om utvecklingen via media och följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Jerusalem, Västbanken och Gaza är beläget i ett område där jordbävningar förekommer. Området har varit förskonat från större jordbävningar i många år men det kan inte uteslutas att en sådan kan komma att inträffa.

In- och utresebestämmelser

Svenska generalkonsulatet och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För resor med flyg till Jerusalem och Palestina via Ben Gurionflygplatsen i Tel Aviv finns viktig information om inresebestämmelser och särskilda problem som kan uppstå vid inresa på Sveriges ambassad i Tel Aviv hemsida (reseinformation).

Utländska medborgare av palestinskt ursprung tillåts i princip inte resa till eller från Israel via Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv, utan hänvisas istället till gränsövergången Allenby Bridge (vid Jordanfloden, på vägen till/från Amman). Det har även förekommit att utländska medborgare (inklusive svenska medborgare) av palestinskt ursprung blivit förvägrade tillstånd att resa in eller ut via Allenby Bridge.

Personer med palestinsk bakgrund som nu är svenska medborgare rekommenderas att läsa följande om dubbelt medborgarskap innan resa till de tidigare hemområdena företas: 

Svenska medborgare, som haft visering/inresestämpel från Libanon, Syrien och Iran i sitt pass, har ibland mött svårigheter vid inresa genom Allenby Bridge och via Ben Gurion-flygplatsen trots att de enligt det bilaterala viseringsfrihetsavtalet ska kunna resa in utan visering. Det är emellertid alltid upp till det enskilda landet att fatta det slutliga beslutet om vem som släpps in i landet. Även om inresa medges kan inresestämplar från länderna ovan leda till långa förhör vid gränsen. 

Hälso- och sjukvård

På grund av de rådande politiska förhållandena kan grundläggande samhällsservice såsom beredskapsåtgärder i händelse av kris, beskydd från polis och annan säkerhetspersonal samt tillgång till akutsjukvård vara bristfällig i en del områden i östra Jerusalem och på övriga Västbanken. 

God sjukvård finns att tillgå i hela Jerusalem men är vanligtvis dyr. Sjukhus kommer att kräva att betalning genomförs och kan komma att vidta legala åtgärder för att försena en avresa om betalning inte skett. Det är därför viktigt att ha en gällande och heltäckande reseförsäkring.

Om akut hjälp behövs nås ambulans via nummer 101 eller *9110. På Västbanken rekommenderas att kontakta Red Crescent Society om behov av akut sjukvård uppstår. De nås på +972 2 584 8000.

Notera att ambulanser från israeliska sjukhus inte alltid åker in i eller i vart fall kan bli kraftigt fördröjda till vissa delar i östra Jerusalem

Länkar till sjukhus:

Hadassah Medical Center

Red Crescent Society

Lokala lagar och sedvänjor

Ett riktmärke är att anpassa klädsel till sin omgivning, och vanligtvis undvika att vara allt för lättklädd. Detta gäller inte minst vid besök vid religiösa platser. Vid besök på religiösa platser bör de instruktioner som finns anslagna i anslutning till dessa följas. Generellt kan sägas att kläder som täcker axlar (helst ner över armbågarna) och knän bör bäras om man planerar besök vid sådana platser, avser att promenera i gamla stan eller i de ultraortodoxa kvarteren i Jerusalem och vid resor på Västbanken. Detta även under de varma sommarmånaderna. Som kvinna kan det vara bra att bära med en sjal att använda vid behov.

Under Ramadan bör viss restriktivitet med att dricka, äta och röka offentligt iakttas i muslimska områden. Detta främst som en gest av artighet.

Du bör använda din kamera med omdöme. Det är inte tillåtet att ta kort på militära anläggningar och militär- och polispersonal. Försiktighet bör iakttas med att ta kort på människor i muslimska och ortodoxa judiska områden.

Bär alltid med dig dokument för att kunna identifiera dig och visa din lagliga rätt att vistas i landet.

Straffen för droginnehav och för att smuggla droger är hårda. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det är relativt ovanligt att besökare i Jerusalem och på Västbanken råkar ut för mer allvarlig kriminalitet, men väsk- och fickstölder är relativt vanligt, särskilt i turisttäta områden. Resenärer bör också vara vaksamma i stora folksamlingar och vid bruk av allmänna transportmedel. Ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Trafiksäkerhet

Trafiken är tät och intensiv och körstilen stundtals hektisk jämfört med i Sverige.

Det finns en rad allmänna kommunikationsmedel. Taxi är billigare än i Sverige. Det anses säkert att ta taxi och det rekommenderas att be om att åka med taxameter påslagen. Observera att alla taxibolag eller taxichaufförer inte kör in i västra respektive östra Jerusalem.

Det går bussar från Jerusalem till de stora städerna på Västbanken. Bussarna avgår från hållplatser i östra delarna av staden. Det går också bussar mellan de större städerna på Västbanken. Till och mellan mindre orter går minibussar, s.k. servis. Kollektivtrafiken går inte efter tidtabell men under dagtid med viss regelbundenhet.

Det är förhållandevis enkelt att hyra bil. Den som planerar att köra bil på Västbanken bör kontrollera att bilförsäkringen gäller.

Övriga upplysningar

Internationellt gångbara bank- och kreditkort är allmänt gångbara i Jerusalem och kontantuttag kan göras på de flesta banker och från bankomater. På Västbanken och i Gaza är kortbetalningar inte lika utbrett, men förekommer i allt större utsträckning. Det kan därför vara bra att ha med sig kontanter.

Bästa sättet att följa den lokala händelseutvecklingen är via media exempelvis via:

Palestinian news day by day | PNN

www.haaretz.com

 

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer