Meny
  • Svenska

Palestina

Generalkonsulatets reseinformation

Avrådan

Palestina - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Gaza.

Senast uppdaterad 03 jun 2019, 07.52

Aktuella händelser

Utrikesdepartementet avråder, sedan tidigare och tills vidare, från alla resor till Gaza. Svenska myndigheter har mycket begränsade möjligheter att ge konsulär service till svenskar som trots avrådan reser till och vistas i Gaza. Generalkonsulatet följer händelseutvecklingen och reseinformationen uppdateras vid behov. För löpande uppdateringar om utvecklingen hänvisas också till lokal nyhetsmedia. 

I östra Jerusalem, Ramallah och övriga delar av Västbanken kan demonstrationer och sammanstötningar med israeliska säkerhetsstyrkor förekomna. Svenskar i området uppmanas därför att: 

  • iaktta stor försiktighet och vaksamhet
  • undvika folksamlingar och demonstrationer
  • följa utvecklingen noggrant via media och lokala myndigheter
  • följa lokala myndigheters uppmaningar och rekommendationer
  • hålla kontakten med anhöriga

Generalkonsulatet följer händelseutvecklingen och uppdaterar informationen vid behov.

Allmänna säkerhetsläget

Generalkonsulatet och Utrikesdepartementet följer noga utvecklingen i regionen och uppdaterar denna hemsida vid behov. Svenskar i området rekommenderas, att alltid följa nyhetsrapporteringar och lokala myndigheters säkerhetsanvisningar, eftersom situationen snabbt kan förändras. Det israeliska civilförsvaret (The Home Front Command) har information om civil krisberedskap på sin hemsida: www.oref.org.il.

På grund av de rådande politiska förhållandena kan funktionen av samhällsservice såsom beredskapsåtgärder i händelse av kris, beskydd från polis och annan säkerhetspersonal samt tillgång till akutsjukvård vara bristfällig i en del områden i östra Jerusalem och på Västbanken. Polis nås i Jerusalem på nr 100. Ambulans på 101 och brandkår på 102.

För mer information om resor till Israel hänvisas till ambassaden i Tel Aviv.

För mer information om resor till Egypten hänvisas till ambassaden i Kairo.

Situationen i Jerusalem och på Västbanken

Situationen i Jerusalem och på Västbanken är spänd och närvaron av säkerhets- och ordningsstyrkor är hög. Generalkonsulatet uppmanar boende och besökare i Jerusalem och på Västbanken till stor försiktighet och rekommenderar att lokal medierapportering följs kontinuerligt. Det förekommer demonstrationer, sammandrabbningar mellan civilbefolkningen och säkerhetsstyrkor samt ibland även stenkastning mot bland annat kollektiva trafikmedel. Protestaktioner och andra oroligheter förekommer och kan uppstå mycket snabbt. Det kan inte heller uteslutas att terroristattacker kan komma att inträffa. Särskilt efter fredagsbönen och i samband med religiösa helgdagar är situationen i och omkring Gamla Stan i Jerusalem ofta mycket spänd, särskilt kring Damaskusporten. Omfattande vägavspärrningar är vanligt förekommande i Jerusalem på fredagar och vid religiösa helgdagar m.m. Allmänt är också folksamlingar, kollektivtrafik, offentliga byggnader och heliga platser andra potentiella måltavlor för oroligheter. Vid resor på Västbanken bör resenärer också vara extra vaksamma i områden nära flyktingläger, israeliska bosättningar, vägspärrar (check points) och i städerna Jenin, Nablus och Hebron.

Vägar kan stängas med mycket kort varsel. Generalkonsulatet har inga möjligheter att påverka eventuella stängningar. Resor bör planeras noggrant och resenärer ha i åtanke att GPS-funktioner och telefoner anslutna till israeliska nätverk inte fungerar på Västbanken. Vid resor till Västbanken ska man ha med sitt pass, då detta kan efterfrågas i vägspärrar.

Gaza

Då säkerhetssituationen i Gaza är mycket instabil och ett besök i Gaza är förenat med påtaglig risk avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Gaza. De svenska medborgare som trots detta väljer att resa till Gaza måste vara medvetna om att detta innebär att svenska myndigheter har mycket begränsade möjligheter att bistå dem i de fall problem uppstår under deras vistelse där. Se också avrådan för Gaza ovan.

Den som reser in i Gaza via Rafah/Egypten får enligt israeliska regler inte resa ut ur Gaza in i Israel via Erez.

Gränsen i Rafah mot Egypten är tills vidare stängd.  

För aktuell information om öppettider se: http://www.accesscoordination.org/

För vidare information om in- och utresa via gränsövergången Rafah hänvisas till Palestinas representation i Stockholm.

För information om resor till Sinai hänvisas till ambassaden i Kairo.

Gränsövergången till Israel (vid gränsterminalen i Erez) är i princip stängd för privata resenärer. Undantag kan göras för personer med särskilda skäl, t.ex. biståndsarbetare. Tillstånd av israeliska militära myndigheter måste sökas i förtid för alla inresor i Gaza via Erez. Konsulatet har inte möjlighet att ansöka om tillstånd hos israeliska myndigheter för utresa via Erez för svenska medborgare som rest in i Gaza via Rafah. Endast i undantagsfall, då mycket särskilda skäl föreligger, kan assistans komma ifråga. I dessa fall bärs samtliga kostnader av den enskilda.

Även om tillstånd erhållits, är den säkerhetsbedömning som israeliska militära myndigheter gör helt avgörande för huruvida in- och utresa mellan Israel och Gaza slutligen beviljas. På basis av israeliska militärmyndigheters säkerhetsbedömningar kan gränsstationen Erez stängas med mycket kort varsel. Generalkonsulatet har ingen möjlighet att förutse en dylik åtgärd.

Möjligheten att erhålla konsulär hjälp i Gaza är ytterst begränsad.

Avrådan gäller även för alla resor över havet till Gaza.

Terrorism

 

Det finns en risk för terroristattacker i Jerusalem och Palestina. Hotnivåerna kan dock variera över tid och förändringar kan komma snabbt. UD uppmanar svenska resenärer att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i köpcentra, nattklubbar, diskotek, heliga platser och på andra platser med större folksamlingar där många människor vistas och som kan utgöra mål för terrordåd. Resenärer bör också hålla sig informerade om utvecklingen på vistelseorten via media och följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

 

Naturförhållanden och katastrofer

 

Jerusalem, Västbanken och Gaza är beläget i ett område där jordbävningar förekommer. Området har varit förskonade från större jordbävningar i många år men det kan inte uteslutas att en sådan kan komma att inträffa.

För information om beredskap för jordbävningar se:

www.ready.gov/earthquakes

www.oref.org.il

In- och utresebestämmelser

Svenska generalkonsulatet och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För resor med flyg till Jerusalem och Palestina via Ben Gurionflygplatsen i Tel Aviv finns viktig information om inresebestämmelser m.m. i Sveriges ambassads i Tel Aviv reseråd

Utländska medborgare av palestinskt ursprung tillåts i princip inte resa till eller från Israel via Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv, utan hänvisas istället till gränsövergången Allenby Bridge (vid Jordanfloden, på vägen till/från Amman). Det har även förekommit att utländska medborgare (inklusive svenska) av palestinskt ursprung blivit förvägrade tillstånd att resa in eller ut via Allenby Bridge.

Personer med palestinsk bakgrund som nu är svenska medborgare rekommenderas att läsa följande om dubbelt medborgarskap innan resa till de tidigare hemområdena företas: 

Svenska medborgare, som haft visering/inresestämpel från Libanon, Syrien och Iran i sitt pass, har ibland mött svårigheter vid inresa genom Allenby Bridge och via Ben Gurion-flygplatsen trots att de enligt det bilaterala viseringsfrihetsavtalet ska kunna resa in utan visering. Det är emellertid alltid upp till det enskilda landet att fatta det slutliga beslutet om vem som släpps in i landet. Och även om inresa medges kan inresestämplar från länderna ovan leda till långa förhör. 

Hälso- och sjukvård

Hälsoförhållandena i området är överlag goda. För närmare information se Vårdguidens information.

God sjukvård finns att tillgå i både östra och västra Jerusalem men är dyr. Sjukhus kommer att kräva att betalning kan ske och kan komma att vidta legala åtgärder för att försena en avresa om betalning inte skett. Det är därför av största vikt att ha en gällande reseförsäkring som också täcker kostnad för repatriering om sådan skulle behövas.

Om akut hjälp behövs ring 101 och begär ambulans. Notera dock att ambulanser från israeliska sjukhus inte åker in i eller i vart fall kan bli kraftigt fördröjda till vissa stadsdelar i Östra Jerusalem. I Östra Jerusalem och på Västbanken kontakta Red Crescent Society om behov av akut sjukvård uppstår. I Jerusalem tillkallas ambulans genom att ringa *9110 och på Västbanken 101.

Länkar till sjukhus:

Hadassah Medical Center

Red Crescent Society

 

 

Lokala lagar och sedvänjor

Utmanande klädsel bör undvikas i såväl Jerusalem som Palestina. Vid besök på religiösa platser bör de instruktioner som finns anslagna i anslutning till dessa följas. Generellt kan sägas att kläder som täcker axlar (helst ner över armbågarna) och knän bör bäras om man planerar besök vid sådana platser, avser att promenera i gamla stan i Jerusalem och vid resor på Västbanken. Detta även under de varma sommarmånaderna. Som kvinna kan det vara bra att bära med en sjal att kunna svepa in sig i vid behov.

I ultraortodoxa judiska områden i Jerusalem kan framförallt kvinnor som inte klär sig enligt de strikta lokala klädkoderna bemötas med förakt och aggression. Dessa områden bör undvikas helt under sabbaten, som varar från solnedgången på fredag till en timme efter solnedgången på lördag. Bilkörning i dessa områden under sabbaten kan förorsaka stenkastning från lokalbefolkningen.

Under den för muslimer heliga månanden Ramadan bör viss restriktivitet med att dricka, äta och röka offentligt iakttas i muslimska områden. Detta främst som en gest av artighet. Alkoholintag kan emellertid väcka anstöt, så undvik intag av detta på andra platser än på hotell och restauranger där det serveras.

Du bör använda din kamera med omdöme. Det är inte tillåtet att ta kort på militära anläggningar och militär- och polispersonal. Försiktighet bör iakttas med att ta kort på människor i muslimska och ortodoxa judiska områden.

Bär alltid med dig dokument för att kunna identifiera dig och visa din lagliga rätt att vistas i landet.

Straffen för att smuggla illegala droger är hårda och den som ertappas med droginnehav ska förvänta sig en fängelsedom. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det är relativt ovanligt att besökare i Jerusalem och på Västbanken råkar ut för mer allvarliga kriminella incidenter, men väsk- och fickstölder är vanligt, särskilt i turisttäta områden. Resenärer bör också vara vaksamma i stora folksamlingar och vid bruk av allmänna transportmedel. Ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Trafiksäkerhet

Trafiken är tät och intensiv och körstilen aggressiv jämfört med i Sverige.

Allmänna kommunikationsmedel utgörs i Israel av tåg, buss och servicetaxi i form av minibussar, s k sherut. Det är förhållandevis enkelt att hyra bil och taxi är billigare än i Sverige. Det är säkert att ta taxi och det rekommenderas att be om att åka med taxameter påslagen. Observera att alla taxibolag eller taxichaufförer inte kör in i västra respektive östra Jerusalem. Det är inte möjligt att betala med kort utan endast kontanter i lokal valuta.

Det går bussar från Jerusalem och till de stora städerna på Västbanken. Bussarna avgår från hållplatser i östra delarna av staden. Det går också bussar mellan de större städerna på Västbanken. Till och mellan mindre orter går minibussar, s.k. servis. Kollektivtrafiken går inte efter tidtabell men under dagtid med viss regelbundenhet.

Den som planerar att köra bil på Västbanken ska vara noga med att kontrollera att försäkringen gäller. Om bil hyrs via en israelisk hyrbilsfirma gäller normalt inte försäkringen på Västbanken utan för den som planerar att köra dit är det att rekommendera att ta kontakt med någon av hyrbilsfirmorna i östra Jerusalem. 

Övriga upplysningar

American Express, Diner’s Club, Visa och Mastercard/Access/Eurocard är allmänt gångbara i Jerusalem och kontantuttag kan göras på de flesta banker och från bankomater. På Västbanken och i Gaza förekommer också kortbetalningar i allt större utsträckning men är likväl inte lika utbrett som i Jerusalem det är därför att rekommendera att ta med kontanter vid besök i dessa områden.
Bästa sättet att följa den lokala händelseutvecklingen är via media, på engelska finns till exempel:

http://www.maannews.net/eng

www.haaretz.com

Information om vad som är på gång i Palestina finns på:

http://www.thisweekinpalestine.com/

När UD avråder från resa till viss plats kan effekten bli att reseförsäkringsdelen i en svensk hemförsäkring inte gäller. Var och en uppmanas att kontrollera detta direkt med sitt försäkringsbolag.

Det är var och ens ansvar att stå för alla biljett- och eventuella ombokningskostnader som kan bli följden av att resplanerna måste ändras på grund av säkerhetsläget.