• Svenska

Om utlandet Jordanien

Avrådan

Jordanien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Jordaniens gränsområde mot Syrien och Irak, upp till ett avstånd om tre kilometer från gränsen (tidigare avrådan avsåg tio kilometer).

Avrådan gäller tills vidare. Ursprungligt beslut om avrådan togs den 13 oktober 2014. Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Reseinformationen uppdateras löpande och kan även nås genom appen UD Resklar. Här hittar du reseinformation för Jordanien och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär.

Ambassaden uppmanar alla svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan, samt ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser för Jordanien. Glöm inte att avanmäla dig från svensklistan om du lämnar Jordanien. Du kan anmäla dig på Svensklistan på vår hemsida.

Du kan även anmäla dig till Svensklistan genom vår app UD Resklar. Länk nedan:

Ladda ner appen UD Resklar
Ladda ner UD resklar på Google Play: UD Resklar - Apps on Google Play
Ladda ner UD resklar på App Store: UD Resklar i App Store (apple.com)

Följ UD Resklar på Facebook och X
UD Resklar på Facebook: Facebook
UD Resklar på X: UD Resklar (@UDresklar) / X (twitter.com)

Senast uppdaterad 27 maj 2024, 09.02

Aktuella händelser

Givet läget i regionen kan säkerhetssituationen förändras snabbt. Följ lokala myndigheters anvisningar, håll dig uppdaterad om utvecklingen i regionen och i landet och läs vidare om UD:s avrådan (se nedan under Generella råd till svenska resenärer) och allmänna råd på ambassadens reseinformation.

Det förekommer veckovisa demonstrationer i Jordanien (ffa i Amman, men även andra delar av landet) kopplat till utvecklingen i Israel/Palestina. Ambassadens råd är att undvika demonstrationer och andra större folksamlingar.

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Israel och Palestina kan öppettiderna vid gränsövergångarna via land till Jordanien ändras med kort varsel.

  • Övergång: Allenby/King Hussein
  • Övergång: Sheikh Hussein/Jordan River crossing (nära Beit Shean)
  • Övergång: Wadi Araba Terminal (nära Eilat)

Viktig att notera att Sveriges ambassad i Amman och Utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Läs mer på Sveriges ambassad och generalkonsultats hemsida, länk nedan:

Reseinformation från Generalkonsulatet i Jerusalem

Reseinformation från ambassaden i Tel Aviv

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd.

Under året har flera incidenter, ffa. kopplat till smuggling, inträffat i gränsområdet mellan Jordanien och Syrien. Med anledning av detta vill ambassaden påminna om gällande reseavrådan.

Generella råd till svenska resenärer

Utrikesdepartementet avråder tills vidare från icke nödvändiga resor till Jordaniens gränsområde mot Syrien och Irak, upp till ett avstånd om tre kilometer från gränsen.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.

Resenärer uppmuntras därtill följa reseinformationen före och under resans gång.

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget är förhållandevis gott och Jordanien anses överlag som ett tryggt resmål. Det största vardagshotet i Jordanien är trafiken.

Myndigheterna har betydlig säkerhetsnärvaro på allmänna platser. 

Demonstrationer kan förekomma i Amman och andra större städer, framförallt på fredagar som är helgdag. Demonstrationer motiveras ofta av frågor som rör Israel/Palestina-konflikten eller andra missnöjesyttringar.

Demonstrationer genomförs oftast lugnt och fredligt, men våldsamheter kan förekomma. Ambassadens råd är att undvika demonstrationer och andra större folksamlingar. 

Kriget i Syrien, utvecklingen i Irak, situationen i Israel-Palestina, krisen i Libanon och andra uppkomna situationer är andra faktorer som kan få effekt på säkerhetsläget.

Terrorism

Hotbedömning

Jordanska myndigheter arbetar aktivt för att förhindra terrorhandlingar. Terrordåd är ovanligt men har tidigare förekommit i Jordanien, i huvudsak riktade mot den jordanska säkerhetstjänsten. Trots att terrordåd mot civila hör till ovanligheten kan det ändå inte uteslutas. 

Råd till svenska resenärer

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Svenskar i Jordanien uppmanas att vara allmänt vaksamma och uppmärksamma på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på marknader och i butikscentra. 

Som brukligt uppmanas resenärer hålla sig uppdaterade om läget i landet samt följa ambassadens reseinformation.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den allmänna ordningen är god och brottsligheten är relativt låg. 

Det förekommer att kvinnor trakasseras verbalt och fysiskt. Trakasserier av taxichaufförer förekommer. För att öka den personliga säkerheten rekommenderas att beställa taxi från taxi-appar istället för att anlita en från gatan. Det är tillrådigt för kvinnor att sitta i baksätet när taxi används. 

Trafiksäkerhet

Det största vardagshotet i Jordanien är trafiken. Trafikkulturen och inkonsekvent användning av säkerhetsbälte orsakar många döds- och svåra olycksfall varje år. Det är riskfyllt att promenera eller cykla i Amman, då det inte finns en fungerande infrastruktur för detta utanför utpräglade turistområden.

Vägnätet är av förhållandevis god standard. Vissa huvudvägar, bland annat mellan Amman och Aqaba, är dock hårt trafikerade. Olycksfrekvensen är hög. Säkerhetskontroller är vanligt förekommande på vägarna. Det kan därför vara bra att ha med sitt pass eller en passkopia.

Den som hyr bil och kör själv bör ha ett internationellt körkort. Det är viktigt att samtidigt skaffa sig ett gott försäkringsskydd. Trafiklagstiftningen är annorlunda än i Sverige. En bilförare anses t.ex. alltid vara skyldig vid en kollision med en fotgängare. Den som vill köra bil i Jordanien uppmanas att ta reda på vilka särskilda bestämmelser som gäller.

Ammans lokala busstrafik är oregelbunden och otillförlitlig. Taxi är billigt och lätt att få tag på, även om chaufförernas lokalkännedom liksom språkkunskaper i engelska kan vara bristfälliga. Taxiappar fungerar bra.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Klimatet i Jordanien varierar. I Jordandalen och vid Döda havet är klimatet närmast tropiskt. Bergskedjan öster om Jordandalen har inslag av Medelhavsklimat. Klimatet i Amman är förhållandevis svalare än i kuststaden Aqaba därför att staden ligger på cirka 950 meters höjd över havet.

Medeltemperaturen för Amman är om sommaren 27 grader och om vintern cirka 10 grader. På senare år har temperaturen periodvis överstigit 40 grader dagtid under sommaren. Vintern utgörs av en regnperiod november-mars, då temperaturen kan sjunka till nollpunkten. Vid kraftiga regn (och även snö) finns risk för översvämning. Då väderförhållanden påverkar sikt och väglag är det vanligt att framkomligheten i trafiken försämras eller stoppas. Sandstormar förekommer och kan, beroende på styrka, bidra till att flyg ställs in. 

Vattenbristen är Jordaniens största klimatproblem och blir allt mer dramatiskt. Under sommarmånaderna förekommer för det mesta ransonering. Endast 25 procent av landets totala yta är odlingsbar och ytan minskar pga bristfällig nederbörd.

Jordanien ligger i ett seismiskt aktivt område. Jordbävningar förekommer, oftast i liten omfattning. Den kraftigaste jordbävningen i modern tid ägde rum i Aqaba 1995. Jordbävningen mätte 7,3 på richterskalan. Det finns inga aktiva vulkaner i Jordanien.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Notera att personer med dubbelt medborgarskap (ex. svenskt-jordanskt) som reser in på ett annat pass än svenska, måste lämna Jordanien med samma pass som vid inresa. Det lämnar lite utrymme för ambassaden att vid behov bistå svenskar som har dubbelt medborgarskap och som har rest in i Jordanien under annan nationalitet än den svenska.

Du kan läsa mer om dubbelt medborgarskap på Regeringens hemsida.

Visum krävs för inresa i Jordanien. Oftast är det enklast att köpa visum direkt vid ankomst till Jordanien. Svenska medborgare kan ansöka om visum på samtliga flygplatser samt vid följande gränsövergångar mellan Jordanien och Israel: "Sheik Hussein Bridge" (norra Jordanien) och "Wadi Araba Crossing" (vid Aqaba/Eilat). En visumavgift om 40 jordanska dinarer (JOD) tas ut. På Queen Alia-flygplatsen i Amman kan avgiften betalas med kreditkort eller med kontanter. Vid vissa gränsövergångar kan avgiften normalt endast betalas i lokal valuta och kontant. Vid gränsen kan normalt endast visum för en enstaka resa erhållas. Visum kan även sökas på Jordaniens ambassad i Oslo. Kontaktinformation till jordanska ambassaden i Oslo: Bestumstubben 11, 0281 Oslo; e-post: oslo@fm.gov.jo(opens in a new tab)

Kontrollera att ditt pass är giltigt åtminstone sex månader efter planerad hemresa. Om sista giltighetsdag är tidigare än så, får du förmodligen inte lämna Sverige eller komma in i Jordanien. Tillfälliga pass godkänns inte som giltig resehandling för inresa till Jordanien. 

Gränsen till Syrien öppnades hösten 2021 mellan Jaber i Jordanien och Nassib i Syrien, utmed väg 15 till Damaskus. Observera att UD med anledning av säkerhetsläget tills vidare avråder från alla resor till Syrien och vistelser inom tre kilometer från den jordanska gränsen mot Syrien (utom i Umm Qais). Gränsen mellan Jordanien och Irak vid Trebil öppnades i oktober 2017 för person- och godstrafik.

Hälso- och sjukvård

Epidemisjukdomar förekommer sällan i Jordanien. Mindre utbrott av kolera har förekommit, särskilt under sensommaren. Malaria har funnits i Jordandalen, men anses nu utrotad. Gulsot finns och på landsbygden även tuberkulos. Läkemedel och apoteksvaror av god kvalitet kan anskaffas lokalt. I Amman är tillgången på läkare god och sjukhusen är av god standard. Vård i hemlandet rekommenderas i svårare fall. Tandläkare av acceptabel standard finns; dock kan inte alla typer av behandling utföras.

För råd och rekommendationer rörande vaccinationer hänvisas till sjukvårdsupplysningens reseråd.

Lokala lagar och sedvänjor

Jordaniens befolkning är till 95 procent sunnimuslimer och ca 3 procent kristna. Resterande 2 procent är druser och shiamuslimer. Det är stor skillnad mellan stad och landsbygd i fråga om efterlevnaden av lokala sedvänjor.

Amman är i mångt och mycket en modern stad. Man bör dock hålla i åtanke att den västerländska livsstil som besökare till Amman och Aqaba möter inte är representativ för hela samhället. Många kvinnor bär slöja men det är inget krav.

Kvinnor diskrimineras av lagstiftningen och hedersrelaterade brott förekommer. Fysiska ömhetsbetygelser på allmän plats är inte i enlighet med lokal kutym. Gällande lagstiftning innehåller ingen kriminalisering av homosexuella handlingar. Däremot har det jordanska samhället en negativ syn på homosexualitet. Få homosexuella personer deklarerar öppet sin läggning. Jordaniens mindre städer och landsbygd är mer konservativa än Amman.

I Jordanien kan man dömas till dödsstraff för grova brott som mord och (grov) våldtäkt. Narkotikahantering är också belagt med långa straff.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad när du reser till Jordanien. Förvissa dig om att du har en bra reseförsäkring innan du åker, exempelvis genom att kontrollera att en reseförsäkring ingår i din hemförsäkring eller genom att skaffa dig en reseförsäkring på annat sätt. Med en reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

Övriga upplysningar

Arabiska är landets språk och engelska talas av de flesta i ledande ställning och av många jordanier i övrigt. Engelskspråkiga tv-nyheter sänds varje dag. Engelskspråkig radiostation finns, liksom engelskspråkig dagspress.

Muslimska helgdagar iakttas.

Myntenheten är jordanska dinarer och fils, 1 dinar = 1 000 fils. Valutan är knuten till US dollar med en fast växelkurs om 0.71. Kredit- och bankkort (framför allt VISA och MasterCard) kan användas, även för uttag ur bankomater. Det finns gott om banker och bankomater i Amman, Aqaba och andra större orter.

220 V växelström används. Det finns flera olika typer av kontakter. Adapter rekommenderas. För mått och vikt tillämpas decimalsystemet.

Vattenledningsvattnet är av dålig kvalitet och bör undvikas som dricksvatten. Buteljerat vatten finns i handeln.

Telefonnätet är relativt väl utbyggt, inkluderande flera vältäckande mobiltelefonsystem. Svenska mobiloperatörer har s.k. roamingavtal med sina jordanska motsvarigheter.

Generella råd till svenska resenärer

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Israel och Palestina kan noteras att gränsövergångarna via land till Jordanien är öppna, men ändringar kan ske med kort varsel.

Övergång: Allenby/King Hussein

Övergång: Sheikh Hussein/Jordan River crossing (nära Beit Shean)

Övergång: Wadi Araba Terminal (nära Eilat)

 Viktig att notera att Sveriges ambassad i Amman och Utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.

Se även Reseinformation från Generalkonsulatet i Jerusalem: Generalkonsulatets reseinformation - Sweden Abroad och Ambassaden i Tel Aviv Ambassadens reseinformation - Sweden Abroad

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023