Om utlandet Italien

Ansökan om provisoriskt pass

Om du förlorat ditt pass eller får en hastigt uppkommen resa och saknar en giltig resehandling kan du ansöka om ett provisoriskt pass.

Ett provisoriskt pass eller ”nödpass” är både tidsmässigt och geografiskt begränsat och kan utfärdas för en specifik nödvändig nära förestående resa, främst för enkel resa hem till Sverige. Giltighetstiden varierar beroende på resans längd men vanligtvis utfärdas provisoriska pass för några dagar.

Om du reser till annat land än Sverige måste du själv kontrollera att landet godtar ett svenskt provisoriskt pass i A4 format, det gör du lättast genom att kontakta landets ambassad eller resebyrå.

Utöver ambassaden i Rom kan du ansöka om provisoriskt pass vid följande konsulat:

 • Castiglione della Pescaia;
 • Milano;
 • Neapel;
 • Venedig.

Kontakta ambassaden eller närmaste konsulat för att boka tid för ansökan om provisoriskt pass om du är i detta behov.

För att ansöka om ett provisoriskt pass behövs följande underlag:

 • polisanmälan (vid förlorat eller stulet pass);
 • giltig legitimation, har du inte någon legitimation kan en medföljande nära anhörig eller annan person som känner dig väl styrka din identitet (denne måste medta egen id-handling);
 • flygbiljett, alternativt bokning (vid resa med flyg);
 • information om resans längd samt om eventuell genomresa av andra länder (ex. mellanlandning i Frankfurt);
 • om resan inte gäller hemresa till Sverige bör du kunna visa underlag som bekräftar planerad resa, ex. bokningsbekräftelse eller intyg från arbetsgivare;
 • innehav av personnummer eller samordningsnummer;
 • 2 foton tagna rakt framifrån mot ljus bakgrund (endast vid ansökan på något av ovannämnda konsulat);
 • ansökningsavgiften tas ut i Euro. Uppdaterad valutakurs under avgifter. Vid ambassaden i Rom kan avgiften betalas med kreditkort (Visa och Mastercard/Eurocard) vid konsulaten endast med kontanter.

För ansökan av provisoriskt pass för minderåriga ska även båda föräldrarnas/vårdnadshavares medgivande medtagas.

Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagakraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas. Föräldrar/vårdnadshavare måste kunna styrka sina identiteter med giltig fotolegitimation.

Om ena eller båda vårdnadshavarna inte kan närvara är det möjligt att ge sitt medgivande på en polisstation i Sverige, på annan ambassad eller på ett konsulat. Det är även möjligt att ge sitt medgivande genom att fylla i blanketten Passbilaga - vårdnadshavares medgivande. Vårdnadshavares namnteckning måste då bevittnas med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person, dock ej tillhörande familjen, fotokopia på dennes samt vårdnadshavarens giltiga id-handling ska bifogas.

Om du har ett ordinarie pass som fortfarande är giltigt när du ansöker om ett provisoriskt pass, kommer det att spärras. Du måste lämna in det spärrade passet till närmaste passexpedition så fort det är möjligt. Passet kan inte användas efter att det har spärrats.

Ett provisoriskt pass kan inte användas som legitimation.