Meny
  • Svenska

Om utlandet Italien

Provisoriskt pass i Italien

Ett provisoriskt pass utfärdas vanligtvis samma dag som du lämnar in ansökan och gäller för en kort tid.

Om du hastigt måste resa och saknar en giltig resehandling kan ansöka om ett provisoriskt pass för den aktuella resan. Om ett giltigt pass förlorats eller stulits ska du göra en polisanmälan.

Provisoriska pass kan utfärdas av både polisen i Sverige och av en svensk utlandsmyndighet. Polisens provisoriska pass i bokform är maskinläsbara, medan en utlandsmyndighet endast kan utfärda provisoriska pass i A4-format. Den sökande måste själv kontrollera om det land man ska resa till godkänner provisoriska pass utfärdade i A4-format.

Utöver ambassaden i Rom kan du ansöka om provisoriskt pass vid  konsulaten i Florens, Milano, Genua, Neapel och Castiglione della Pescaia. Ansöker du om provisoriskt pass vid något av ovannämnda konsulat behöver du även ta med dig 2 foton tagna rakt framifrån mot ljus bakgrund.

Vid ambassaden i Rom kan avgiften betalas med kreditkort (Visa och Mastercard/Eurocard) vid konsulaten endast med kontanter. Beloppet i EURO kan variera beroende på den aktuella valutakursen, uppdaterad valutakurs under avgifter.

Kom ihåg att ta med eventuell polisanmälan av förlorat/stulet pass samt en giltig legitimation, har du inte något legitimation kan en tredje person som känner dig styrka din identitet.

För minderåriga (under 18 år) behövs även båda föräldrarnas/vårdnadshavares medgivande. Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagakraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas. Föräldrar/vårdnadshavare måste kunna styrka sina identiteter med giltig fotolegitimation.

Om ena vårdnadshavaren inte kan närvara är det möjligt att ge sitt medgivande på en polisstation i Sverige, på annan ambassad eller på ett konsulat. Det är även möjligt att ge sitt medgivande genom att fylla i blanketten Passbilaga - vårdnadshavares medgivande. Vårdnadshavares namnteckning måste då bevittnas med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person, dock ej tillhörande familjen, fotokopia på dennes samt vårdnadshavarens giltiga id-handling ska bifogas.

Kontrollera ambassadens och konsulatens öppettider under kontakt.

Provisoriskt pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer