Om utlandet Italien

Förnyelse av pass för minderårig

Den minderåriga och minst en vårdnadshavare måste vara närvarande vid ansökningstillfället. För barn och ungdomar under 18 år krävs alltid skriftligt medgivande från båda vårdnadshavare vid ansökan om pass eller nationellt id-kort. 

För att en passansökan eller ansökan om Nationellt ID-kort för en person under 18 år ska vara fullständig och kunna behandlas behöver du uppvisa samtliga handlingar i original:

  • blanketten "Underlag för utredning av svenskt medborgarskap" ska fyllas i innan du kommer till ambassaden och laddas ner genom hemsidan eller bokningsbekräftelsen. Klicka här för exempel på hur du fyller i blanketten;
  • Barnets tidigare svenska pass
  • internationell flerspråkig födelseattest där båda föräldrarnas namn framkommer (estratto di nascita con generalità plurilingue), i de fall den minderåriga har ett samordningsnummer och aldrig varit folkbokförd i Sverige;
  • vårdnadshavarnas medgivande. Passhandläggaren bevittnar namnteckning av närvarande vårdnadshavare som ska kunna styrka sin identitet med en giltig id-handling. Om ena vårdnadshavaren inte kan närvara är det möjligt att ge sitt medgivande på en polisstation i Sverige, på annan ambassad eller på ett konsulat. Det är även möjligt att ge sitt medgivande genom att fylla i blanketten Passbilaga - vårdnadshavares medgivande. Vårdnadshavares namnteckning måste då bevittnas med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person, dock ej tillhörande familjen. Den frånvarande vårdnadshavarens giltiga id-handling ska uppvisas i original vid ansökan. Vårdnadshavarnas medgivande får inte vara äldre än en månad;
  • ett lagakraftvunnet vårdnadsbeslut ska bifogas i de fall där vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person;
  • båda föräldrarnas giltiga pass/id-handling ska uppvisas. Det är inte möjligt att styrka identiteten med ett provisoriskt pass;
  • italiensk id-handling för den minderåriga, om befintlig;
  • beslut om medborgarskap, i de fall där barnet fått svenskt eller utländskt medborgarskap efter ansökan eller anmälan (inte från födseln).

Ambassaden kan i vissa fall kräva ytterligare handlingar för att fastställa medborgarskap.

Avgiften för pass eller id-kort kan betalas med kreditkort (Visa och Mastercard/Eurocard) eller kontant när ansökan lämnas in. Beloppet i EURO kan variera beroende på den aktuella valutakursen, uppdaterad valutakurs under avgifter.

För barn, med svenskt medborgarskap, födda utomlands, måste en anmälan om namn samt underlag för rekvisition av samordningsnummer lämnas in innan man kan ansöka om pass.

Information om samordningsnummer och ansökan finner du här Klicka här.

Om du har fått ett samordningsnummer sedan tidigare gäller nya regler från 18 juni 2021.

Ett samordningsnummer som inte används kan bli registrerat som vilande. Det sker automatiskt efter 5 år. Mer information finns på Samordningsnummer - Sweden Abroad samt Skatteverket.