Meny

Om utlandet Italien

Ansöka om pass för vuxna i Italien

Alla som ansöker om pass eller nationellt id-kort i Italien måste komma personligen till ambassaden i Rom. Besökstid för passärenden är måndag och fredag kl 11-13, du beställer en tid genom länken nedan.

Ambassaden har flyttat tillbaka till Piazza Rio De Janeiro Nr. 3.

Tidsbokning online

Vid varje ny ansökan måste ambassaden göra en prövning, alltså en bedömning huruvida medborgarskapet med säkerhet är svenskt. Den som ansöker om svenskt pass eller nationellt id-kort måste kunna styrka sitt medborgarskap och det är därför viktigt att denna typ av ansökningar förbereds på bästa sätt. Tänk på att varje ny ansökan är en ny prövning där du ska styrka ditt svenska medborgarskap.

För att en passansökan ska vara fullständig och kunna behandlas behöver du lämna in följande handlingar:

  • blanketten "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap" (ska laddas ner och fyllas i innan du kommer till ambassaden);
  • om du varit bosatt i Italien, eller annat land, en längre tid men aldrig erhållit landets medborgarskap, kan du bevisa detta genom ett id-kort med uppgift om medborgarskap från bosättningslandet eller med ett intyg om uppehållsrätt (I Italien - Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea);
  • om du fått svenskt eller utländskt medborgarskap efter ansökan eller anmälan (inte från födseln) ska beslut om detta bifogas;
  • ta alltid med ditt gamla pass. Är ditt pass utgånget kan du styrka din identitet även med: svenskt eller italienskt id-kort, svenskt körkort eller italienskt pass. Du kan inte styrka din identitet med ett provisoriskt pass.

Ambassaden kan i vissa fall kräva ytterligare handlingar för att fastställa medborgarskap.

Blankett passansökan

Avgiften för pass eller id-kort kan betalas med kreditkort (Visa och Mastercard/Eurocard) eller kontant när ansökan lämnas in. Beloppet i EURO kan variera beroende på den aktuella valutakursen, uppdaterad valutakurs under avgifter.
Kontrollera när ambassaden är stängd under kontakt, helgdagar.

Att få den färdiga  resehandlingen tar 2 till 4 veckor, eftersom passen tillverkas i  Sverige och sänds med kurirpost. Resehandlingen kan hämtas på en valfri passmyndighet antingen i Sverige eller utomlands. Pass och nationellt id-kort ska hämtas personligen, fullmakt gäller inte. När du hämtar ut ditt pass eller nationella id-kort ska du identifiera dig med en giltig id-handling och skriva din namnteckning (kontrasignera) på samma sätt som vid ansökan. Ditt gamla pass, om det fortfarande är giltigt, ska lämnas in och makuleras när du hämtar ditt nya pass.

Honorärkonsulaten är inte längre passmyndigheter. Detta innebär att de inte kan ta emot ansökningar om vanliga pass och nationellt id-kort. De kan emellertid, mot en utlämningsavgift, lämna ut färdiga pass och nationellt id-kort. Personalen gör en legitimationskontroll när handlingen lämnas ut. Ta alltid med din gamla resehandling när du hämtar ut den nya.

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer