Meny

Om utlandet Italien

Avrådan

Italien - avrådan

UD har den 10 mars 2020 beslutat om att ändra avrådan för Italien.

Följande avrådan gäller:

UD avråder från icke nödvändiga resor till hela Italien.

Avrådan gäller tills vidare.

09 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Covid-19

Avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder förlängs
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, beslutade UD den 3 april 2020 att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras. 

Enligt beslut från Europeiska rådet och kommissionen inför även Sverige inreseförbud från om med 19 mars.
I syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott har regeringen, i linje med Europeiska rådets och kommissionens uppmaning till EU:s medlemsländer, beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige. Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som önskar resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES samt Schweiz. Undantag för personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige samt personer som är medborgare i annan EES-stat och deras familjemedlemmar, som behöver resa in i Sverige för att kunna återvända till sina hem. Personer som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, t.ex. hälso- och sjukvårdspersonal eller personer som arbetar med transport av varor. Inreseförbudet omfattar inte svenska medborgare. Beslutet gäller inledningsvis till den 17 april. Du kan läsa mer om beslutet på Regeringskansliets hemsida

Obligatorisk självisolering i fjorton dagar för samtliga personer som reser in i Italien.
Enligt en förordning av den 28 mars 2020 måste samtliga personer som reser in i Italien med flyg, sjöfart, järnväg eller marktransport vid ombordstigning lämna en självförsäkran till transportören som tydligt och detaljerat anger: skälen till resan, fullständig adress till den hemvist i Italien där perioden för hälsoövervakning och isolering kommer att genomföras, vilket privat fordon som kommer att användas för att nå hemvisten efter ankomst, ett telefonnummer där personen kan nås under hela hälsoövervakningsperioden och isoleringen. Dessutom måste personen omedelbart meddela sin närvaro till den lokala hälsovårdsmyndigheten (ASL-Dipartimento di Prevenzione). Hälsoövervakningen och isoleringen i hemvisten varar i fjorton dagar. 

Här kan du söka efter vilken hälsovårdsmyndighet du tillhör i Italien.

Personer som anländer till Italien från utlandet får inte använda sig av offentlig transport för att ta sig till sin bostad, utan endast av privat transport. Det är tillåtet att bli hämtad med privat bil på flygplats, station eller hamn, men endast av en person som är bosatt i samma hushåll och båda bör bära andningsskydd. Alternativt är det möjligt att hyra en bil eller, i den mån det är tillåtet, ta en taxi eller en hyrbil med förare.

För personer som kommer till Italien med privat fordon, även utan symptom på COVID-19, gäller: skyldighet att omedelbart meddela sin närvaro till den lokala hälsovårdsmyndigheten (ASL-Dipartimento di Prevenzione) och iaktta isolering i fjorton dagar i hemvisten som angetts i självförsäkran. Personer som anländer till Italien och som inte har någon hemvist eller har svårigheter att nå den, måste iakkta isoleringsperioden på en plats som beslutas av det italienska civilförsvaret till självkostnad.

Personer som reser in i Italien och har arbetsskäl som går att styrka kan, enligt en förordning från italienska transportstyrelsen av den 17 mars, undvika isolering i fjorton dagar efter att ha lämnat en självförsäkran om att vistelsetiden i Italien inte kommer att överskrida 72 timmar (kan undantagsvis förlängas med 48 timmar). Om symptom på Covid-19 uppstår under vistelsen i Italien ska detta omedelbart anmälas till den lokala hälsovårdsmyndigheten (ASL-Dipartimento di Prevenzione) och omedelbar isolering i fjorton dagar ska påbörjas.

Undantag från ovannämnda bestämmelser gäller för gränsarbetare, besättning på passagerar- och fraktflyg, samt för hälso- och sjukvårdspersonal.

Transitpassagerare som anländer till Italien kan fortsätta sin resa med annan flygförbindelse så länge man inte lämnar flygplatsen och enligt gällande dekret har en giltig motivering för sin resa.

Transitering i Italien är även tillåten för utländska medborgare som återvänder till sitt hemland (till exempel: svensk turist som återvänder från Grekland med en husbil kan ta en färja från Patras till Ancona och sedan fortsätta med sin husbil via motorvägen till Sverige, utan att hamna i karantän i Italien). Under transitering genom Italien rekommenderas svenska medborgare att hålla kontakt med Sveriges ambassad i Rom.

Italienska myndigheters åtgärder för att reducera smittspridning av COVID-19
I direktivet från den 9 mars beslutades hela landet vara skyddad zon. Kommersiell verksamhet som restauranger, barer och affärer håller enligt direktivet stängt. Företag ombeds begränsa personalstyrkan till minimumnivå och i största möjliga utsträckning omorganisera till hemarbete eller införa arbetsskift, möten ska undvikas. Skidorter, har stängt liksom offentliga evenemang, sportevents, manifestationer, kongresser och inhägnade parker. Kulturella och sociala center såsom biografer, diskotek, gym och badhus håller stängt. Landets skolor och universitet håller stängt på nationell nivå till om med 13 april. Mataffärer, apotek, banker, postkontor, lokaltrafiken och annan nödvändig verksamhet omfattas inte av restriktionerna. Beslutet gäller tills nytt dekret. 

I regionerna Lombardiet och Toscana har obligatoriskt andningsskydd vid vistelse utanför hemmet införts.

I direktivet framgår att samtliga personer (även turister) som befinner sig i Italien, omfattas av de nya åtgärderna. Förflyttningar ska begränsas till motiverade skäl och en blankett innehållande en skriftlig självförsäkran måste kunna uppvisas när man vistas utanför hemmet. I blanketten ska anledning till att man lämnar bostaden tydligt framgå, avreseort och slutdestination måste redovisas samt anledning till resan enligt följande alternativ: 

  • Arbetsskäl (adress till arbetsgivare/arbetsplats ska uppges)
  • Hälsoskäl (adress till sjukhus/läkarmottagning ska uppges)
  • Bosatt i området (adress till bostad ska uppges)
  • Andra nödvändiga situationer (t.ex. inhandla mat, apotek eller bankärenden, även kortare promenader för luftombyte kan tillåtas. För samtliga ärenden ska restriktioner om säkerhetsavstånd på minst en meter från andra personer garanteras).

Varje enskild individ försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är sanningsenliga. Här kan du ladda ner blanketten för skriftlig självförsäkran. 

Enligt uppgifter från italienska myndigheter kan turister som fortfarande befinner sig i landet resa hem enligt sin bekräftade returresa. Transitpassagerare påverkas inte av direktivet.

Under de begränsade och motiverade förflyttningarna utanför hemmet ombeds befolkningen att hälsa på avstånd utan att ta i hand samt att hålla ett säkerhetsavstånd på minst en meter från andra personer. 

Båtförbindelser för passagerare med Sardinien och Sicilien har avbrutits, endast viss begränsad nödvändig förbindelse mellan Messina, Villa San Giovanni och Reggio Calabria förblir operativ. Varutransporten påverkas inte. Flygresor som endast tillåts för starkt motiverade skäl medför att även flygförbindelserna till de båda öarna starkt begränsas. Kontroll av kroppstemperatur genomförs på samtliga passagerare vid samtliga inkommande flyg.

Vad gäller flygförbindelser rekommenderar ambassaden att man tar kontakt med respektive flygbolag och flygplats för information. Lista över Italiens flygplatser och deras hemsidor på "Italian Civil Aviation Authority's" hemsida. Information om tågresor i Italien på Trenitalia och Italo:s hemsidor.

Obligatorisk karantän gäller för personer som varit i direktkontakt med bekräftat smittade personer eller personer som uppvisar symptom på sjukdommen. Svenska medborgare som är medvetna om att ha varit i kontakt med bekräftat smittade personer eller som uppvisar symptom av sjukdomen uppmanas stanna i sitt boende och kontakta italienska folkhälsomyndigheten på telefonnummer 1500  för information. Även regionala nummer har tillsatts för hälsovårdsinformation. 

Dekret i sin helhet finns att ladda ner italienska inrikesministeriets hemsida. 

Ambassaden följer noga utvecklingen och uppmanar svenskar att följa lokala myndigheters anvisningar och händelseutvecklingen genom media. 

UD Resklar och allmän information
UD och Sveriges ambassad i Rom uppmanar dig som är bosatta eller som tillfälligt befinner dig i Italien att ladda ner appen UD Resklar och anmäla sig till svensklistan.  Genom att vara anmäld till svensklistan ger du UD och ambassaden möjlighet att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det området du befinner dig i. 

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00
För akuta konsulära nödsituationer utanför ambassadens öppettider når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05

Mer information om smittspridning och hälsoråd
113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser. Hit kan du t ex. vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning, på deras hemsida kan du finna information angående COVID-19: 

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här.

ECDC och WHO:s webbsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar

Vad gäller italienska myndigheters åtgärder finns uppdaterad information på det italienska civilförsvarets hemsida samt på italienska nyhetsbyrån ANSA:s hemsida. Du kan även hitta svar på allmänna frågor om COVID-19 (på flera språk) på italienska utrikesministeriets hemsida. 

Senast uppdaterad 08 apr 2020, 15.19
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor