Om utlandet Italien

Pass: tidsbokning och allmän information

Ett personligt besök till ambassaden i Rom krävs för alla som ansöker om svenskt pass eller nationellt id-kort i Italien.

Det inte är möjligt att ansöka om pass eller nationellt ID-kort vid ett svenskt konsulat i Italien.

Innan du besöker ambassaden för att förnya/ansöka om pass eller id-kort behöver du boka tid online samt komplettera de dokument du behöver för din ansökan. Besökstid för passärenden är måndag kl. 13.30-15.30 och fredag kl. 11-13, du beställer en tid genom länken nedan.

Tidsbokning online

Just nu är det högt tryck på tidsbokningen för att ansöka om pass och ID-kort. Vid förhinder är vi därför tacksamma om du avbokar så att någon annan kan boka tiden.

Vänligen notera att:

  • blanketten ska vara färdigt ifylld när du kommer till ambassaden;
  • ambassaden endast tar emot ansökningar efter tidsbokning online.

Här kan du ändra eller avboka din tid, bokningskoden står angiven på din bokningsbekräftelse. Om du inte har din bokningsbekräftelse kvar, informerar du ambassaden genom att skicka en e-post där du uppger namn, personnummer och tiden du önskar avboka. 

Om det i tidsbokningen står ”det finns inga mer lediga tider att boka” innebär detta att inga bokningsbara tider finns. Nya tider publiceras första veckan varje månad med två månaders framförhållning. 

Man kan ansöka/förnya ett svenskt pass eller nationellt id-kort vid ambassaden i Rom, vid en annan ambassad eller hos polismyndigheten i Sverige. Tänk på att förnya ditt pass eller nationella id-handling i god tid. Utlämning av din resehandling kan ske, mot en avgift, på ambassaden eller på konsulaten även om du ansökt vid annan passmyndighet.

För information om vilka dokument du ska ta med till besöket, se följande sidor:

 
Om svenska pass

Svenska passhandlingar är biometriska och uppfyller de krav som finns i EU-förordningen om säkerhet och biometri. Från och med den 2 augusti 2021 inkluderar detta även nationella ID-kort. Detta innebär att resehandlingarna är försedda med ett datachip som lagrar innehavarens personuppgifter, passfoto och fingeravtryck. En utlandsmyndighet som utfärdar pass och nationella id-kort har därför teknisk utrustning för att ta upp biometri. Ansökan skickas elektroniskt till Sverige för tillverkning och det kan ta upp till 4 veckor innan den färdiga resehandlingen kommer tillbaka till utlandsmyndigheten.

Resehandlingar som förkommer är ett problem och innebär en stor säkerhetsrisk om de skulle missbrukas och användas av andra än innehavaren. I syfte till att färre pass ska hamna på avvägar kan svenska medborgare beviljas högst tre ordinarie pass under en femårsperiod. Av samma anledning ska ordinarie pass återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas. För att minska risken för missbruk av yngre barns resehandlingar, vars utseende förändras snabbt, har giltighetstiden för ordinarie pass till barn under 12 år sedan 2016 sänkts till tre år och sedan den 2 augusti 2021 gäller giltighetstid om tre år även för nationella ID-kort. Giltighetstid för ordinarie pass och nationella ID-kort är fem år för vuxna och barn över 12 år.