Om utlandet Italien

Pass: tidsbokning och allmän information

Ett personligt besök till ambassaden i Rom krävs för alla som ansöker om svenskt pass eller nationellt id-kort i Italien. Besökstid för passärenden är måndag och fredag kl. 11-13, du beställer en tid genom länken nedan.

Tidsbokning online

Om du får förhinder är det viktigt att du avbokar din tid så att någon annan kan boka sitt besök.

Här kan du ändra eller avboka din tid, bokningskoden står angiven på din bokningsbekräftelse. Om du inte har din bokningsbekräftelse kvar, informerar du ambassaden genom att skicka en e-post där du uppger namn, personnummer och tiden du önskar avboka. 
 
Man kan ansöka/förnya ett svenskt pass eller nationellt id-kort vid ambassaden i Rom, vid en annan ambassad eller hos polismyndigheten i Sverige. Tänk på att förnya ditt pass eller nationella id-handling i god tid. Utlämning av din resehandling kan ske, mot en avgift, på ambassaden eller på konsulaten även om du ansökt vid annan passmyndighet.

Om svenska pass
Svenska passhandlingar är biometriska och uppfyller de krav som finns i EU-förordningen om säkerhet och biometri i pass. Detta innebär att resehandlingarna är försedda med ett datachip som lagrar innehavarens personuppgifter, passfoto och fingeravtryck (dock inga fingeravtryck i id-korten). En utlandsmyndighet som utfärdar pass och nationella id-kort har därför teknisk utrustning för att ta upp biometri. Ansökan skickas elektroniskt till Sverige för tillverkning och det kan ta upp till 4 veckor innan den färdiga resehandlingen kommer tillbaka till utlandsmyndigheten.

Pass som förkommer är ett problem och innebär en stor säkerhetsrisk om de skulle missbrukas och används av andra än passinnehavaren. I syfte till att färre pass ska hamna på avvägar kan svenska medborgare beviljas högst tre ordinarie pass under en femårsperiod. Av samma anledning ska ordinarie pass återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas. För att minska risken för missbruk av yngre barns pass, vars utseende förändras snabbt, har giltighetstiden för ordinarie pass till barn under 12 år sedan 2016 sänkts till tre år. Giltighetstid för ordinarie pass till barn över 12 år och vuxna är fem år.

För information om vilka dokument du ska ta med till besöket, se följande sidor: