Om utlandet Italien

Passansökan i Rom

Ett personligt besök till ambassaden i Rom krävs för alla som ansöker om svenskt pass eller nationellt id-kort i Italien. Det inte är möjligt att ansöka om pass eller nationellt ID-kort vid ett svenskt konsulat i Italien. Handlingarna kan mot en utlämnings- och portoavgift skickas till ett konsulat för utlämning.

Tidsbokning

Besökstid för att ansöka om pass eller nationellt id-kort finns tillgängliga efter tidsbokning på måndagar mellan kl. 14:00-16:00 samt på torsdagar mellan kl. 11:00 - 13:00. Du bokar din tid genom följande länk: Boka tid online

Det är viktigt att du avbokar eller ombokar din tid om du inte kan komma genom att ange din bokningskod här Avboka eller boka om din tid 

Om inga lediga tider visas betyder det att det är fullbokat. Ambassaden har ingen reservlista för passansökningar utanför bokningssystemet. Avbokade tider blir direkt lediga för andra att boka.

Utlandsmyndigheterna kan varken råda eller hjälpa till med att boka passtider. Du kan finna information om vilka åtgärder som vidtagits för att motarbeta långa passköer på Polisen hemsida.

Inför besöket

Vänligen notera att:

För information om vilka dokument du ska ta med till besöket, se följande sidor:

Efter besöket

När ambassaden tar emot ditt nyutfärdade pass eller id-kort (vanligtvis cirka 2-3 veckor efter ansökningstillfället) får du ett automatisk e-postmeddelande från polisen i Sverige som informerar dig om att passet/id-kortet är färdigt för utlämning på ambassaden i Rom.

Utlämning av pass eller id-kort på ambassaden

Pass och nationellt id-kort hämtas personligen utan tidsbokning på måndagar mellan kl. 14:00 och 16:00 samt på torsdagar mellan kl. 11:00 och 13:00. Gamla passet/id-kortet inklusive giltig id-handling medtas till besöket.

Om du ansökt om pass i Sverige tillkommer en utlämnings avgift som erläggs vid utlämningstillfället.

Utlämning av pass eller id-kort på ett konsulat

Passansökan i Rom
Om du vid passansökan i Rom angett utlämning på ett konsulat tillkommer ytterligare handläggningstid för försändelsen efter att du fått mottagningsbekräftelsen. Du måste själv ta kontakt med konsulatet för att försäkra dig att passet kommit fram samt boka dag och tid för upphämtning. Utlämnings avgift erläggs kontant vid konsulatet.

Passansökan i Sverige eller annan utlandsmyndighet
Om du ansökt om pass i Sverige eller annan utlandsmyndighet och vill hämta ut passet vid ett konsulat, informerar du ambassaden om detta via e-post. För vidareförsändelse till ett svenskt konsulat tillkommer ytterligare handläggningstid för försändelsen efter att du fått mottagningsbekräftelsen. Du måste själv ta kontakt med konsulatet för att försäkra dig att passet kommit fram samt boka dag och tid för upphämtning. Utlämnings- och portoavgift erläggs kontant vid konsulatet.

Minderåriga

För minderåriga under 18 år hämtas passet eller det nationella Id-kortet av en vårdnadshavare som identifierar sig med egen giltig Id-handling. Den som fyllt 15 år kan själv hämta ut sin handling om vårdnadshavaren medger detta vid ansökningstillfället och det antecknas i ansökan.

Gamla passet/id-kortet måste tas med vid utlämning av det nya dokumentet.