Om utlandet Italien

Checklista för vuxen

(över 18 år)

För att en passansökan eller ansökan om Nationellt ID-kort för en person över 18 år ska vara fullständig och kunna behandlas behöver du uppvisa följande handlingar i original:

  • blanketten "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap" ska fyllas i innan du kommer till ambassaden. Kan laddas ner från ovan länk eller på bokningsbekräftelsen;
  • om du varit folkbokförd en längre tid i annat land än Sverige, id-kort med uppgift om medborgarskap från bosättningslandet eller ett intyg om uppehållsrätt (I Italien - Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea);
  • beslut om medborgarskap, i de fall du fått svenskt eller utländskt medborgarskap efter ansökan eller anmälan (inte från födseln);
  • vigselbevis, om du erhållit utländskt medborgarskap genom äktenskap;
  • beslut om bibehållande av svenskt medborgarskap, för de personer som behövt ansökan hos Migrationsverket mellan 18 och 22 år;
  • födelsebevis där båda föräldrarnas namn och födelseort framgår, i de fall du aldrig varit bosatt i Sverige och ansöker om ditt första biometriska pass;
  • ditt gamla pass. Är ditt pass utgånget är det möjligt att styrka din identitet även med: svenskt eller italienskt id-kort, svenskt körkort eller italienskt pass. Du kan inte styrka din identitet med ett provisoriskt pass eller med id-handlingar utfärdade av andra länder.

Mer information om giltiga id-handlingar och godkända intygsingivare.

Ambassaden kan i vissa fall kräva ytterligare handlingar för att fastställa medborgarskap.

Avgiften för pass eller id-kort kan betalas med kreditkort (Visa och Mastercard/Eurocard) eller kontant när ansökan lämnas in. Beloppet i EURO kan variera beroende på den aktuella valutakursen, uppdaterad valutakurs under avgifter.