Om utlandet Italien

Förnyelse av pass för vuxen

För att en passansökan eller ansökan om Nationellt ID-kort för en person över 18 år ska vara fullständig och kunna behandlas behöver du uppvisa följande handlingar i original:

  • blanketten "Underlag för utredning av svenskt medborgarskap" som ska vara färdigifylld vid bokad tid. Denna blankett är obligatorisk för alla som söker pass och ID-kort i utlandet, även om man sedan tidigare har ett pass. Klicka här för exempel på hur du fyller i blanketten;
  • om du varit folkbokförd en längre tid i annat land än Sverige, id-kort med uppgift om medborgarskap från bosättningslandet eller ett intyg om uppehållsrätt (I Italien - Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea);
  • beslut om medborgarskap, i de fall du fått svenskt eller utländskt medborgarskap efter ansökan eller anmälan (inte från födseln);
  • internationellt flerspråkigt vigselbevis, om du erhållit utländskt medborgarskap genom äktenskap;
  • beslut om bibehållande av svenskt medborgarskap, för de personer som behövt ansökan hos Migrationsverket mellan 18 och 22 år;
  • internationell flerspråkig födelseattest där båda föräldrarnas namn framkommer (estratto di nascita con generalità internazionale), i de fall du har ett samordningsnummer och aldrig varit folkbokförd i Sverige;
  • ditt gamla pass. Är ditt pass utgånget är det möjligt att styrka din identitet även med: svenskt eller italienskt id-kort, svenskt körkort eller italienskt pass. Du kan inte styrka din identitet med ett provisoriskt pass eller med id-handlingar utfärdade av andra länder.

Här finner du information om giltiga id-handlingar och godkända intygsingivare.

Ambassaden kan i vissa fall kräva ytterligare handlingar för att fastställa medborgarskap.

Avgiften för pass eller id-kort kan betalas med kreditkort (Visa och Mastercard/Eurocard) eller kontant när ansökan lämnas in. Beloppet i EURO kan variera beroende på den aktuella valutakursen, uppdaterad valutakurs under avgifter.

Om du har fått ett samordningsnummer sedan tidigare gäller nya regler från 18 juni 2021.

Ett samordningsnummer som inte används kan bli registrerat som vilande. Det sker automatiskt efter 5 år. Mer information finns på Samordningsnummer - Sweden Abroad samt Skatteverket.