Om utlandet Italien

Avgifter

På Sveriges ambassad i Rom kan du betala med Visa, Mastercard, Maestro eller med kontanter. De flesta konsulaten accepterar enbart kontantbetalning.

Ansökningsavgifter gällande från 11 juni 2024

Valuta SEK-EUR: 0,087558007

Pass

Ordinarie pass: €140

Nationellt ID-kort: €140

Provisoriskt pass: €157

Utlämnande av pass/nationellt id-kort som utfärdats av annan myndighet: €17

Intyg

Intyg, legalisering, hindersprövning (Nulla Osta för vigsel): €17

Levnadsintyg: Utan avgift

Körkort

Utlämnande av körkort: €39

Utlämnande av körkort där avgift betalats i Sverige: €17

Medborgarskapsärenden

Anmälan om svenskt medborgarskap: €15 

Migrationsärenden

Schengenvisering: €90

Nationell visering: €60

Uppehållstillstånd för besök: €131

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer vid arbetskraftsinvandring: €192

Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning: €175

Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning för minderåriga: €87

Förordning om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Senast uppdaterad 11 jun 2024, 12.28