Om utlandet Italien

Vigsel och registrera partnerskap i Italien

Varken ambassaden, våra konsulat eller Svenska kyrkan har vigselrätt i Italien.

I Italien ingås äktenskap antingen inför italiensk borgerlig myndighet eller inför kyrklig instans. Partnerskap "unione civile" kan endast ske inför borgerlig myndighet. Med kyrklig instans avses i första hand katolska kyrkan men även vissa andra trossamfund har vigselrätt. För katolsk vigsel krävs att åtminstone ena parten är katolsk trosbekännare. Om ena eller båda parterna inte är folkbokförda i Italien krävs även att föregående borgerlig vigsel ägt rum.

Både vid borgerlig och kyrklig vigsel i Italien måste en hindersprövning äga rum, dvs. det måste utredas om eventuella hinder mot äktenskapet föreligger. Svenska myndigheter prövar endast den svenska parten, den utländska parten ansvarar själv för att presentera nödvändiga dokument för den italienska myndigheten där vigseln skall äga rum.

För information om till vilken svensk myndighet du ska vända dig för att ansöka om hindersprövning och vilket underlag som ska bifogas, se följande sidor:

Registrering av äktenskapet hos Skatteverket i Sverige

För att registrera äktenskapet/partnerskapet i Sverige kontaktar man Skatteverket direkt. Svenska ambassaden bistår inte med registreringen.