Om utlandet Italien

Svensk medborgare folkbokförd i ett tredje land (annat än Sverige eller Italien)

  1. Äktenskapscertifikat ”certificato di capacità matrimoniale” med tillhörande tvåspråkig EU-bilaga V (svenska/italienska). Både Äktenskapscertifikatet och tillhörande översättning utfärdas av Ambassaden i landet där du är folkbokförd.
  2. Personbevis innehållande information om dina föräldrars namn, med tillhörande tvåspråkig EU-bilaga I (svenska/italienska). Både personbeviset och tillhörande översättning utfärdas direkt av Skatteverket i Sverige.

Genom att välja ditt folkbokföringsland på hemsidan Sweden Abroad kan du finna information om tillvägagångssätt för att ansöka om äktenskapscertifikat.  

Enligt EU förordning från 16 februari 2019, som avser förenkla rörlighet för vissa officiella handlingar, ska italienska myndigheter godkänna personbevis och äktenskapscertifikat utfärdade av svenska myndigheter med tillhörande tvåspråkig EU-bilaga (svenska/italienska).

Du kan finna mer information angående ovannämnd EU-förordning på EU-portalens hemsida:

 I de fall den ambassaden i folkbokföringslandet inte har möjlighet att utfärda äktenskapscertifikatet med tillhörande tvåspråkig EU-bilaga ska äktenskapscertifikatet, översättas till italienska och vidimeras med postilla stämpel av en Notarius publicus i Sverige.

Senast uppdaterad 10 nov 2023, 09.40