Om utlandet Italien

Svensk medborgare folkbokförd i Italien

Både vid borgerlig och kyrklig vigsel skall ett hinderslöshetsintyg kunna uppvisas, ett så kallat Nulla Osta för vigsel. Intyget utfärdas mot en expeditionsavgift av ambassaden i Rom. Underlaget kan tillsammans med expeditionsavgiften skickas med post till Sveriges ambassad i Rom. Det är även möjligt att boka tid på ambassaden eller något av våra konsulat för att lämna in handlingarna samt betala expeditionsavgiften.

För att utfärda ett Nulla Osta för vigsel i Italien behöver ambassaden följande underlag: 

  • blanketten "Ansökan och försäkran - äktenskapscertifikat" (Skatteverkets blankett Nr. 7881);
  • personbevis utfärdat av skatteverket i original med uppgift om födelseort, civilstånd, folkbokföring och föräldrars namn;
  • "certificato di residenza" i original med uppgifter om civilstånd, bosättning och om möjligt medborgarskap (stato civile, residenza e se possibile cittadinanza). Dokumentet utfärdas av folkbokföringen i den italienska hemkommunen;
  • kopia på passet;
  • för svensk medborgare som skall gifta sig med italiensk medborgare ska även "certificato contestuale" med uppgifter om bosättning och medborgarskap (residenza e cittadinanza) för den italienska parten bifogas; 
  • expeditionsavgiften. Beloppet i EURO kan variera beroende på den aktuella valutakursen, om du önskar hämta ut intyget på ambassaden, något av våra konsulat eller om du önskar att ambassaden skickar intyget med rekomenderad post till din hemadress. Uppdaterad valutakurs under avgifter.

Svensk medborgare som tidigare varit gift måste först ha registrerat nuvarande civil status (både hos skatteverket i Sverige och hos kommunen i Italien) genom skilsmässodom eller annan handling som utvisar när och hur äktenskapet har upplösts (t ex dödsbevis). Enligt italiensk lag får en kvinna (oavsett medborgarskap) inte ingå nytt äktenskap förrän 300 dagar förflutit efter det tidigare äktenskapets upplösning.

Eftersom tillämpningen av bestämmelserna kring vigsel kan variera något mellan olika kommuner i Italien rekommenderar ambassaden att man kontaktar vigselförrättaren för information om vilka dokument som krävs för vigsel.

Ambassaden rekommenderar att nödvändiga dokument skickas till ambassaden ca två månader innan planerad vigsel. OBS! Hinderslöshetsintyget är giltigt fyra månader.

Om du inte anmält din adress i Italien till skatteverket kan du göra detta med blankett SKV 7842. Du kan sedan beställa t.ex. personbevis direkt från skatteverkets hemsida till din hemadress i Italien.

Senast uppdaterad 20 okt 2020, 13.42