Om utlandet Italien

Svensk medborgare folkbokförd i Italien

För att gifta dig eller registrera partnerskap behöver du uppvisa följande inför italiensk vigselförrättare:

  1. Äktenskapscertifikat ”certificato di capacità matrimoniale” med tillhörande tvåspråkig EU-bilaga V (svenska/italienska). Både Äktenskapscertifikatet och tillhörande översättning utfärdas av Sveriges Ambassad i Rom.
  2. Personbevis innehållande information om dina föräldrars namn, med tillhörande tvåspråkig EU-bilaga I (svenska/italienska). Både personbeviset och tillhörande översättning utfärdas direkt av Skatteverket i Sverige.

Enligt EU förordning från 16 februari 2019, som avser förenkla rörlighet för vissa officiella handlingar, ska italienska myndigheter godkänna personbevis och äktenskapscertifikat utfärdade av svenska myndigheter med tillhörande tvåspråkig EU-bilaga (svenska/italienska).

Du kan finna mer information angående ovannämnd EU-förordning på EU-portalens hemsida:

Ansöka om äktenskapscertifikat på Sveriges ambassad i Rom

För att ambassaden ska kunna utfärda ett äktenskapscertifikat ” certificato di capacità matrimoniale” måste en så kallad hindersprövning genomföras. För att ärendet ska vara komplett och kunna behandlas av ambassaden krävs att följande handlingar uppvisas i original:

  • Giltigt pass eller nationellt id-kort.
  • Blanketten ”Äktenskapscertifikat - Ansökan och försäkran
  • Personbevis innehållande uppgifter angående födelseort, civilstånd, medborgarskap och folkbokföring. Notera att detta inte är samma personbevis som ska lämnas in direkt till italienska vigselförrättaren (se under punkt 2 ovan).
  • Bosättningsintyg med uppgift om civilstånd utfärdat av italiensk folkbokföringskommun.
  • Kopia av pass eller nationellt id-kort för din partner.
  • Om du varit folkbokförd i ett tredje land under en längre tid i vuxen ålder bifogas intyg angående civilstånd från det berörda landet.

Begärda intyg får inte vara äldre än tre månader.

Blankett med underlag till lämnas in personligen på ambassaden i Rom eller på något av våra konsulat i Italien.

Expeditionsavgiften för intyget erläggs vid ansökningstillfället. Avgifter.

Övrig information

I de fall där civilstånd inte registrerats hos italienska myndigheter bifogas ett intyg från folkbokföringskommunen där civilstånd anges som okänt (certificato di stato civile ignoto). Alternativt kan folkbokföringskommunen utfärda ett intyg där de uppger att det inte finnas några akter angående vigsel registrerad i deras register (X non ha presentato, ne sono stati trasmessi da altri, atti inerenti ad un matrimonio).

Svensk medborgare som tidigare varit gift måste först ha registrerat nuvarande civilstånd både hos Skatteverket och hos kommunen i Italien.

Begärda handlingar bör inkomma till ambassaden ca två månader innan planerad vigsel. Det är sedan möjligt att hämta ut det färdiga intyget antingen på ambassaden eller på ett konsulat.

OBS! Äktenskapscertifikatet är giltigt fyra månader efter utfärdande.

Senast uppdaterad 10 nov 2023, 09.32