Om utlandet Italien

Svensk medborgare folkbokförd i Sverige

Vigselförrättaren i Italien där du planerar gifta dig, med antingen religiös eller borgerlig rit, behöver följande underlag:

  • äktenskapscertifikat, som visar att du enligt svensk lag har rätt att gifta dig;
  • ett personbevis med uppgift om födelseort, civilstånd och dina föräldrars namn.

Du ansöker om äktenskapscertifikat hos Skatteverket genom att fylla i blankett "Äktenskapscertifikat, ansökan och försäkran" (SKV 7881). Personbeviset beställer du enklast direkt från skatteverkets hemsida.

Enligt EU förordning från 16 februari 2019, som avser förenkla rörlighet för vissa officiella handlingar, är det möjligt att begära personbeviset med flerspråkig översättning bifogat, vilket innebär att intyget varken behöver översättas eller stämplas av Norius Publicus. Du kan finna mer information om detta på EU-portalens hemsida:

Vad gäller äktenskapscertificatet måste detta översättas till italienska av auktoriserad översättare (tex. Kammarkollegiet). Intyget ska sedan förses med apostille-stämpel som utfärdas av en Notarius Publicus i Sverige. Notarius publicus utses av länsstyrelsen i varje län.

Senast uppdaterad 22 okt 2020, 08.29