Om utlandet Italien

Svensk medborgare folkbokförd i Sverige

För att gifta dig eller registrera partnerskap behöver du uppvisa följande inför italiensk vigselförrättare:

  1. Äktenskapscertifikat ”certificato di capacità matrimoniale” med tillhörande tvåspråkig EU-bilaga V (svenska/italienska). Både Äktenskapscertifikatet och tillhörande översättning utfärdas direkt av Skatteverket i Sverige. 
  2. Personbevis innehållande information om dina föräldrars namn, med tillhörande tvåspråkig EU-bilaga I (svenska/italienska). Både personbeviset och tillhörande översättning utfärdas direkt av Skatteverket i Sverige.

Du ansöker om äktenskapscertifikat i god tid före vigseln hos Skatteverket genom att fylla i blankett "Äktenskapscertifikat, ansökan och försäkran" SKV 7881. 

Ingående information om tillvägagångsätt finns tillgänglig på Skatteverkets hemsida.

Enligt EU förordning från 16 februari 2019, som avser förenkla rörlighet för vissa officiella handlingar, ska italienska myndigheter godkänna personbevis och äktenskapscertifikat utfärdade av svenska myndigheter med tillhörande tvåspråkig EU-blankett (svenska-italienska).

Du kan finna mer information angående ovannämnd EU-förordning på EU-portalens hemsida:

Senast uppdaterad 10 nov 2023, 09.28