Om utlandet Italien

Välsignelse av svenska församlingens präst

I Rom kan, efter den borgerliga vigseln, kyrklig välsignelse meddelas av svenska församlingens präst. De som så önskar skall kontakta svenska församlingens präst på nedanstående adress:

Svenska kyrkan i Rom

Gudstjänst firas som regel i S:a Katarinakapellet i Birgitta-huset (Piazza Farnese, 96) första torsdagen i månaden kl. 19:00 samt på söndagar kl. 11:15.

Öppet hus på Lukasgården på onsdagar 11:00 - 17:00:

S:t Lukasgården
Via Antonio Bertoloni 1 E
00197 Roma (RM)

För information angående övriga aktiviteter, se kyrkans hemsida: Svenska kyrkan i Rom

Tel: 0039 06 808 04 74
e-post: rom@svenskakyrkan.se

Senast uppdaterad 27 jan 2023, 09.55