Om utlandet Italien

Välsignelse av svenska församlingens präst

I Rom kan, efter den borgerliga vigseln, kyrklig välsignelse meddelas av svenska församlingens präst. De som så önskar skall kontakta svenska församlingens präst på nedanstående adress:

Svenska kyrkan i Rom – Chiesa di Svezia in Roma
Via Antonio Bertoloni 1 E
00197 ROMA RM ITALIEN
Tel: 0039-06-808 04 74
e-post rom@svenskakyrkan.se
Hemsida Svenska kyrkan i Rom

Senast uppdaterad 20 okt 2020, 14.00