Meny
  • Svenska

Om utlandet Italien

Ambassadens reseinformation

30 mar 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
Avrådan

Italien - avrådan

UD har den 10 mars 2020 beslutat om att ändra avrådan för Italien.

Följande avrådan gäller:

UD avråder från icke nödvändiga resor till hela Italien.

Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 31 mar 2020, 11.01

Aktuella händelser

Covid-19

Utlandsresor – avrådan för alla länder
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länderI länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Enligt beslut från Europeiska rådet och kommissionen inför även Sverige inreseförbud från om med 19 mars.
I syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott har regeringen, i linje med Europeiska rådets och kommissionens uppmaning till EU:s medlemsländer, beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige. Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som önskar resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES samt Schweiz. Undantag för personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige samt personer som är medborgare i annan EES-stat och deras familjemedlemmar, som behöver resa in i Sverige för att kunna återvända till sina hem. Personer som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, t.ex. hälso- och sjukvårdspersonal eller personer som arbetar med transport av varor. Inreseförbudet omfattar inte svenska medborgare. Beslutet gäller inledningsvis till den 17 april. Du kan läsa mer om beslutet på Regeringskansliets hemsida

Obligatorisk självisolering i fjorton dagar för samtliga personer som reser in i Italien.
Enligt en förordning av den 28 mars 2020 måste samtliga personer som reser in i Italien med flyg, sjöfart, järnväg eller marktransport vid ombordstigning lämna en självförsäkran till transportören som tydligt och detaljerat anger: skälen till resan, fullständig adress till den hemvist i Italien där perioden för hälsoövervakning och isolering kommer att genomföras, vilket privat fordon som kommer att användas för att nå hemvisten efter ankomst, ett telefonnummer där personen kan nås under hela hälsoövervakningsperioden och isoleringen. Dessutom måste personen omedelbart meddela sin närvaro till den lokala hälsovårdsmyndigheten (ASL-Dipartimento di Prevenzione). Hälsoövervakningen och isoleringen i hemvisten varar i fjorton dagar. 

Här kan du söka efter vilken hälsovårdsmyndighet du tillhör i Italien.

För personer som kommer till Italien med privat fordon, även utan symptom på COVID-19, gäller: skyldighet att omedelbart meddela sin närvaro till den lokala hälsovårdsmyndigheten (ASL-Dipartimento di Prevenzione) och iaktta isolering i fjorton dagar i hemvisten som angetts i självförsäkran. Personer som anländer till Italien och som inte har någon hemvist eller har svårigheter att nå den, måste iakkta isoleringsperioden på en plats som beslutas av det italienska civilförsvaret till självkostnad.

Personer som reser in i Italien och har arbetsskäl som går att styrka kan, enligt en förordning från italienska transportstyrelsen av den 17 mars, undvika isolering i fjorton dagar efter att ha lämnat en självförsäkran om att vistelsetiden i Italien inte kommer att överskrida 72 timmar (kan undantagsvis förlängas med 48 timmar). Om symptom på Covid-19 uppstår under vistelsen i Italien ska detta omedelbart anmälas till den lokala hälsovårdsmyndigheten (ASL-Dipartimento di Prevenzione) och omedelbar isolering i fjorton dagar ska påbörjas.

Undantag från ovannämnda bestämmelser gäller för gränsarbetare, besättning på passagerar- och fraktflyg, samt för hälso- och sjukvårdspersonal.

Italienska myndigheters åtgärder för att reducera smittspridning av COVID-19
I direktivet från den 9 mars beslutades hela landet vara skyddad zon. Kommersiell verksamhet som restauranger, barer och affärer håller enligt direktivet stängt. Företag ombeds begränsa personalstyrkan till minimumnivå och i största möjliga utsträckning omorganisera till hemarbete eller införa arbetsskift, möten ska undvikas. Skidorter, har stängt liksom offentliga evenemang, sportevents, manifestationer, kongresser och inhägnade parker. Kulturella och sociala center såsom biografer, diskotek, gym och badhus håller stängt. Landets skolor och universitet håller stängt på nationell nivå till om med 3 april. Mataffärer, apotek, banker, postkontor, lokaltrafiken och annan nödvändig verksamhet omfattas inte av restriktionerna. Beslutet gäller till den 15 april. 

I direktivet framgår att samtliga personer (även turister) som befinner sig i Italien, omfattas av de nya åtgärderna. Förflyttningar ska begränsas till motiverade skäl och en blankett innehållande en skriftlig självförsäkran måste kunna uppvisas när man vistas utanför hemmet. I blanketten ska anledning till att man lämnar bostaden tydligt framgå, avreseort och slutdestination måste redovisas samt anledning till resan enligt följande alternativ: 

  • Arbetsskäl (adress till arbetsgivare/arbetsplats ska uppges)
  • Hälsoskäl (adress till sjukhus/läkarmottagning ska uppges)
  • Bosatt i området (adress till bostad ska uppges)
  • Andra nödvändiga situationer (t.ex. inhandla mat, apotek eller bankärenden, även kortare promenader för luftombyte kan tillåtas. För samtliga ärenden ska restriktioner om säkerhetsavstånd på minst en meter från andra personer garanteras).

Varje enskild individ försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är sanningsenliga. Här kan du ladda ner blanketten för skriftlig självförsäkran.

Under de begränsade och motiverade förflyttningarna utanför hemmet ombeds befolkningen att hälsa på avstånd utan att ta i hand samt att hålla ett säkerhetsavstånd på minst en meter från andra personer. 

Båtförbindelser för passagerare med Sardinien och Sicilien har avbrutits, endast viss begränsad nödvändig förbindelse mellan Messina, Villa San Giovanni och Reggio Calabria förblir operativ. Varutransporten påverkas inte. Flygresor som endast tillåts för starkt motiverade skäl medför att även flygförbindelserna till de båda öarna starkt begränsas. Kontroll av kroppstemperatur genomförs på samtliga passagerare vid samtliga inkommande flyg.

Vad gäller flygförbindelser rekommenderar ambassaden att man tar kontakt med respektive flygbolag och flygplats för information. Lista över Italiens flygplatser och deras hemsidor på "Italian Civil Aviation Authority's" hemsida. Information om tågresor i Italien på Trenitalia och Italo:s hemsidor.

Obligatorisk karantän gäller för personer som varit i direktkontakt med bekräftat smittade personer eller personer som uppvisar symptom på sjukdommen. Svenska medborgare som är medvetna om att ha varit i kontakt med bekräftat smittade personer eller som uppvisar symptom av sjukdomen uppmanas stanna i sitt boende och kontakta italienska folkhälsomyndigheten på telefonnummer 1500  för information. Även regionala nummer har tillsatts för hälsovårdsinformation. 

Dekret i sin helhet finns att ladda ner italienska inrikesministeriets hemsida. 

Ambassaden följer noga utvecklingen och uppmanar svenskar att följa lokala myndigheters anvisningar och händelseutvecklingen genom media. 

UD Resklar och allmän information
UD och Sveriges ambassad i Rom uppmanar dig som är bosatta eller som tillfälligt befinner dig i Italien att ladda ner appen UD Resklar och anmäla sig till svensklistan.  Genom att vara anmäld till svensklistan ger du UD och ambassaden möjlighet att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det området du befinner dig i. 

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00
För akuta konsulära nödsituationer utanför ambassadens öppettider når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05

Mer information om smittspridning och hälsoråd
113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser. Hit kan du t ex. vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning, på deras hemsida kan du finna information angående COVID-19: 

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här.

ECDC och WHO:s webbsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar

Vad gäller italienska myndigheters åtgärder finns uppdaterad information på det italienska civilförsvarets hemsida samt på italienska nyhetsbyrån ANSA:s hemsida. Du kan även hitta svar på allmänna frågor om COVID-19 (på flera språk) på italienska utrikesministeriets hemsida. 

Allmänna säkerhetsläget

Italien är generellt ett tryggt resmål. Våldsbrottsligheten i Italien är inte högre än i andra länder i Västeuropa. Som på alla populära resmål, är dock turister eftertraktade av ficktjuvar, håll därför ögonen på dina värdesaker, använd inte bakfickan för plånboken och undvik att hänga handväskan på stolen på restauranger och allmänna platser. Var därför särskilt uppmärksam på dina tillhörigheter där många människor samlas, som t.ex. kollektivtrafiken, populära turistplatser och restauranger. Till exempel, var extra vaksam på busslinjerna 40 och 64 som går till och från Peterskyrkan i Rom.

Lämna gärna pass på hotellet och förvara kontanter och kreditkort på olika ställen.

När du åker taxi, kräv att chauffören använder taxametern eller kom överens om taxan innan resan.

I händelse av stöld, gå till den lokala polisen (Carabinieri eller Polizia di Stato).

Terrorism

Italien har säkerhetsnivå två, vilket är den näst högsta nivån. Nivå 2 innebär att man snabbt kan aktivera och ingripa med specialstyrkor från både polis och militär. Italien har förstärkt kontrollen av det egna territoriet och man har stärkt gränskontrollerna.

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att Isil i september 2014 uppmanande sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak.

Säkerhetspolisen

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Italienska civilförsvaret Protezione civile

UD:s sida om Terrorism och turism
Italienska inrikesdepartementet: Ministero dell´Interno (endast på italienska)

Naturförhållanden och katastrofer

 

Lavinfara 
Befinner du dig i Italien för att åka skidor bör du vara medveten om att det under vintersäsongen finns stora risker för laviner. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via l Mer information finner du på italienska civilförsvarets hemsida, lokala myndigheter samt turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden.

Jordskalv                                                                                                            Italien är beläget i en seismiskt aktiv zon där jordskalv förekommer. Om en jordbävning inträffar när du befinner dig inomhus, försök ta skydd under ett bord eller vid en bärande vägg. Använd inte hiss. Om du befinner dig utomhus bör du söka dig till en öppen plats och hålla dig borta från byggnader och kraftledningar. Den italienska civila räddningsberedskapen är god. Mer information ang. jordskalv finner du på italienska civilförsvarets hemsida. Se även karta över seismiska områden i Italien och klassificering.

Vulkanutbrott

Flera av Italiens vulkaner är aktiva, bland de mer kända finns Campi Flegrei, Etna, Stromboli, Vulcano och Vesuvius. Etna och Stromboli har båda regelbundna utbrott och är därför inte att bedöma som farliga. Samtliga vulkaner är ständigt under övervakning för att försöka förutse eventuella utbrott.  

Italienska civilförsvaret (Protezione Civile) använder sig 4 olika beredskapsnivåer vid varje vulkan:

  • grön nivå – det finns inte någon anmärkningsvärd aktivitet;
  • gul nivå – det finns aktivitet som anses onormal;
  • orange nivå – det finns anmärkningsvärd aktivitet som oroar (civilförsvaret råder befolkning i vulkanens närliggande område, så kallade röda zonen, att lämna området);
  • röd nivå –  området måste omedelbart evakueras.

Campi Flegrei, som befinner sig i ett mycket tätbefolkat område norr om Neapelbukten,  har för närvarande gul beredskapsnivå och är den vulkan som förtillfället oroar mest. Campi Flegrei har inte varit aktiv sedan 1538 och är så gott som osynlig i terrängen, men dess potentiella explosiva styrka gör den till en av väldens mest fruktade så kallade supervulkaner. Italienska civilförsvaret har arbetat fram en detaljerad evakueringsplan av den så kallade röda zonen runt vulkanen. Evakueringsplanen är uppbyggd på att först flytta befolkningen till bestämda uppsamlingsplatser i den närliggande gula zonen för att sedan med tåg, båtar och bussar ta befolkningen vidarer till förbestämda orter i landet. Vid en förhoppningsvis osannolik evakuering ombeds samtliga invånare, oavsett medborgarskap, följa italienska civilförsvarets råd och uppmaningar. 
Etna är den högsta vulkanen i Europa, under vissa perioder av året arrangeras organiserade turistturer för att kunna beskåda vulkanlanskapet och lavaströmmarna på närmare håll.
Stromboli har för tillfället orange beredskapsnivå men anses ändå inte vara något större hot mot befolkningen eftersom dess regelbundna utbrott omfattar ett relativt begränsat område.
Vesuvius, som befinner sig strax söder om Neapel, har inte haft något utbrott sedan 1944, och har förtillfället grön beredskapsnivå men är ändå under ständig bevakning eftersom det rör sig om explosiv vulkan. 

På grund av askmolnen som kan uppstå under vulkanutbrott kan i enstaka fall flygplatser stängas under kortare perioder. Flygtrafiken hänvisas då till närliggande flygplatser.

italienska civilförsvarets hemsida kan du hitta uppdaterad information om alla italiens vulkaner.

Översvämningar
De mest förekommande naturkatastroferna som drabbar Italien är översvämningar. Lokala myndigheters anvisningar och råd bör alltid följas. Lägesbeskrivning om höga vattennivåer respektive översvämningar finns att läsa på italienska civilförsvarets hemsida.

Skogsbränder

Skogsbränder är vanligt förekommande i Italien under sommarhalvåret. Vid bränder uppmanar ambassaden svenskar att följa anvisningar från lokala myndigheter samt hålla sig uppdaterade genom lokala nyhetssändningar. Uppdaterad information angående skogsbränder finner du på italienska civilförsvarets hemsida.

In- och utresebestämmelser

Kom ihåg att alltid ha med pass eller nationellt id-kort när du reser till Italien, annars kan du få problem på flygplatser, hotell och i poliskontroller. Körkortet är ingen resehandling.

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese-bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Svenskar är berättigade till hälso- och sjukvård vid allmänna italienska sjukhus och hälsovårdscentraler förutsatt att man kan uppvisa ett europeiskt sjukvårdskort. Sådant kort erhålls från försäkringskassan. De allmänna sjukhusen håller i allmänhet en tillfredsställande professionell nivå, även om problem förekommit främst i södra och centrala Italien. De allmänna sjukhusens materiella standard är oftast lägre än i Sverige, och endast i undantagsfall är personalen engelskspråkig. Den privata sjukvården är väl utbyggd i de större städerna.

Det är viktigt att resenärer ser över sitt vaccinationsskydd innan avresa. Mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är som alltid av stor vikt, att respektera landets lokala lagar och sedvänjor.

Tänk på att i Italien är det inte självklart att alla talar engelska. Det är vanligt att man lämnar lite dricks på restaurang.

En viss klädsel måste tillämpas för att få tillträde till katolska kyrkor. Klädkoden förbjuder bl.a. shorts eller kjolar som slutar ovanför knäna, ärmlösa skjortor och/eller tröjor som inte täcker naveln samt plagg med urringningar. Användningen av mobiltelefoner är förbjuden vid kyrkobesök.

I många städer är det förbjudet att bada i fontäner, gå omkring med bar överkropp, dra trolleyväskor och barnvagnar i antika trappor eller sitta vid historiska monument som tillexempel Spanska trappan eller Fontana di Trevi i Rom. Informera dig vad som gäller i staden du ska besöka.

Vissa vandringsleder, t.ex. nationalparken ”Le Cinque terre” i Ligurien, har infört förbud mot öppna sandaler, pumps och flip-flops p.g.a. halkrisken.  Fel skor kan resultera i böter.  

Kriminalitet och personlig säkerhet

Särskild försiktighet bör iakttas i folksamlingar, bussar och tunnelbanor där det finns risk för ficktjuvar. Riskerna är särskilt höga på de viktigaste turistorterna som Rom, Venedig och Florens. Kriminaliteten i centrala Neapel är hög.

Trafiksäkerhet

Trafikkulturen avviker från den svenska och olycksstatistiken är hög. Trafiken i Rom och övriga stora städer i Italien är tidvis väldigt intensiv. Även då man inte själv kör bil bör man vara aktsam vid övergångställen.

Hastigheten på motorvägarna är hög. Halvljus är obligatoriskt på vägar och motorvägar utanför stadsområdena. Gränsen för rattonykterhet är 0,5 promille. Märk att man kan få betala höga böter samt riskerar fängelsestraff om man kör onykter. Användande av mobiltelefon för bilförare är endast tillåtet med högtalare eller head set (endast en hörlur). Säkerhetsbälten är obligatoriska.

Miljözoner / Zona a traffico limitato (ZTL) Flera orter i Italien har infört s k miljözoner, d v s delar av de äldre stadskärnorna är avstängda för vanlig trafik. För att få köra inom den avstängda zonen krävs tillstånd av den lokala trafikpolisen. Vissa städer har helt förbud att köra in medan andra kan ha begränsningar vissa tider t ex vardagar kl 8-18.

Mer information finns på italienska statens turistbyrås hemsida

Nyttig information - Bila i Italien

Information om tågtrafiken

Trafikförseelser / Böter i Italien
Ambassaden kan inte bistå privata personer angående trafikförseelser i Italien.

Normalt brukar italienska myndigheter skicka trafikboten till utlandet inom ett år, men om de har problem med att få fram uppgifter och adressen kan tiden förlängas. 

För mer ingående information om böter och kontroll av dessa måste ambassaden hänvisa er att kontakta poliskontoret som utfärdat boten eller med företaget som har getts i uppdrag att agera för den lokala polismyndigheten vad det gäller de administrativa lagöverträdelser som utförts av medborgare som är folkbokförda utomlands.

En eventuell överklagan ska lämnas in skriftligt på italienska och skickas med kvitto på mottagande till en ”giudice di pace” (fredsdomare).

Om en bot betalas för sent kan man få ytterligare en påminnelseavgift. Om boten inte betalas har italienska myndigheter idag utvalda svenska inkassobyråer som går deras ärenden.

Resa i landet

Det är viktigt att ta med det europeiska försäkringskortet, som utfärdas av Försäkringskassan, samt att ha en reseförsäkring eller hemförsäkring med reseskydd. En medborgare från ett EU-land har vid vistelse i annat EU-land rätt till akut sjukvård. Ta med pass och det europeiska försäkringskortet då du besöker sjukhusets "pronto soccorso".

Polis, ambulans och brankår kan nås på det gemensamma larmnummret 112

Mer information om Italien och Europa:

Ditt Europa

Italienska Statens Turistbyrå