Meny

Om utlandet Italien

Beställning av samordningsnummer i Italien

Innan passansökan inges för barnet måste barnets namn anmälas till Skatteverket som även fastställer ett samordningsnummer (personnummer). Anmälan om namn och ansökan om samordningsnummer kan göras på närmaste honorärkonsulat eller på ambassaden och handläggningstiden för detta är 1-2 månader. Barnet samt en vårdnadshavare måste vara närvarande när anmälan görs på ambassaden eller konsulatet.

Följande handlingar ska bifogas vid beställning av samordningsnummer samt anmälan om namn:

  • Blankett SKV 7750 ifylld och påskriven av båda föräldrarna (samt barnets samtycke om det har fyllt 12 men ej 18 år).
  • Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagakraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.
  • Barnets födelseattest från kommunen där båda föräldrarnas namn framgår (estratto di nascita con generalità).
  • Ett italienskt registerutdrag från kommunen (certificato di residenza, cittadinanza e stato di famiglia).
  • Uppvisande av föräldrarnas vigselbevis, om föräldrarna är gifta.
  • Båda föräldrarnas pass uppvisas (eller annan giltig legitimation med foto där namnteckningen tydligt framgår).
  • Sedan 1 september 2014 kräver Skatteverket även en födelsejournal (där moderns namn framkommer) från sjukhuset där barnet föddes.

Ambassaden har flyttat tillbaka till Piazza Rio De Janeiro Nr. 3.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer