Om utlandet Italien

Samordningsnummer

Nyfödda barn och personer som aldrig haft svenskt pass, nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste få ett samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller nationellt id-kort. Det är passmyndigheten, det vill säga ambassaden i det land du befinner dig, som beställer ett samordningsnummer, inte du som privatperson. Har vårdnadshavarna till ett barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Ambassaden begär endast samordningsnummer om avsikten är att ansöka om pass eller nationellt ID-kort för barnet på ambassaden i Rom.

Önskar ni endast göra en namnanmälan för barnet och inte ansöka om pass eller nationellt ID-kort, kan ni läsa om detta på Skatteverkets hemsida. Skatteverket: Nybliven förälder

Passansökan - barnets första pass

Ansökan påbörjas med begäran av Samordningsnummer genom att personligen besöka ambassaden i Rom eller närmsta konsulat. Barnet samt minst en vårdnadshavare måste vara närvarande. 

Observera att en person som är född före 1 april 2015 av ett ogift par där endast fadern är svensk medborgare måste göra en anmälan om svenskt medborgarskap innan det är möjligt att begära ett samordningsnummer.

Följande handlingar ska bifogas i original vid rekvisition av samordningsnummer/anmälan om namn vid ambassaden i Rom:

  • Blankett ansökan om för- och efternamn (SKV 7750) ifylld och påskriven av båda föräldrarna (samt barnets samtycke om det har fyllt 12 men inte 18 år). Se lag om personnamn.
  • Internationell flerspråkig födelseattest för barnet. Födelseattesten ska vara utfärdad av kommunen och båda föräldrarnas namn ska framgår (estratto di nascita con generalità plurilingue).
  • Internationellt flerspråkigt vigselbevis för föräldrarna (om gifta).
  • Förlossningsintyg från sjukhuset där barnet föddes eller graviditetsintyg (där moderns namn framkommer). Alternativt ultraljud från graviditeten där beräknad nedkomst samt moderns namn framkommer.
  • Båda föräldrarnas pass uppvisas (eller annan giltig legitimation med foto där namnteckningen tydligt framgår).
  • blanketten "Underlag för utredning av svenskt medborgarskap", ifylld för och av den svenska föräldern.
  • Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagakraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.

Ambassaden kan vid behov begära in ytterligare dokumentation. 

Process och handläggning

Handlingar kan lämnas in på ambassaden, utan tidsbokning, under ambassadens öppettider för allmänheten. Besök på ett av våra konsulat i Italien kräver tidsbokning, se konsulatets e-postadress längst ner på sidan;

Handläggningstiden är normalt ca 6–8 veckor. Du får ett beslut från Skatteverket;

När ni erhållit beslut om samordningsnummer kan ni boka tid för ansökan om pass. 

Ett samordningsnummer kan bli vilandeförklarat

Ett samordningsnummer är aktivt i fem år och blir, enligt Samordningsnummerslagen, vilandeförklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte en ansökan om förnyelse har inkommit till Skatteverket. Den enskilde kan själv ansöka om förnyelse genom personlig inställelse hos Skatteverket resp. Statens Servicecenter i Sverige. Samordningsnumret kan även aktiveras i samband med en ansökan om pass eller nationellt id-kort hos Polisen i Sverige eller på en utlandsmyndighet som handlägger passärenden.

Ett pass eller nationellt id-kort är giltigt till sista giltighetsdag även om samordningsnumret blir vilandeförklarat.

För information om vilken status ditt samordningsnummer har och när det blir vilandeförklarat vänder du dig till Skatteverket som är ansvarig myndighet.

Om du har ett samordningsnummer och byter kontaktadress ska du anmäla ny adress till Skatteverket. Det kan antingen vara en adress i Sverige eller en adress i ett annat land, men inte både och.

Du behöver också meddela Skatteverket om du byter personuppgifter så som namn eller medborgarskap.

Om samordningsnummer på Skatteverkets webbplats