• Svenska

Frihetsberövad

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Om du grips av polis utomlands ska ambassaden informeras men bara om du själv vill det. Ambassaden kan då söka kontakt med dig genom telefonsamtal eller besök. De kommer bland annat att fråga om din hälsa och om du vill att dina anhöriga informeras om din situation. Om du är under 18 är huvudregeln att dina vårdnadshavare underrättas.

Om du misstänks för brott kan ambassaden verka för att du ska få en offentlig försvarare. Ambassaden kan följa rättsprocessen och hålla kontakt bl.a. med din försvarare och lokala myndigheter.

Om du vill anlita en privat försvarare kan ambassaden lämna några exempel på namn på juridiska ombud i det aktuella landet. Enligt huvudregeln står du själv, ev. med hjälp av anhöriga, för kostnader för en privat försvarare. Ambassaden kan inte påverka ett annat lands rättsprocess, har ingen uppfattning i skuldfrågan och kan aldrig ordna så att du friges. Ambassaden kan inte heller fungera som juridiskt ombud eller tolk.

UD i Stockholm kan hålla dina anhöriga i Sverige uppdaterade om utvecklingen i rättsprocessen om du vill. Ambassaden kan också förmedla pengar från dina anhöriga för inköp av till exempel extra mat och hygienartiklar.

Svåra förhållanden i häkten och fängelser

I många länder är förhållandena i häkten och fängelser sämre än de svenska. Tiden från frihetsberövande fram till rättegång kan variera från land till land. Det är inte ovanligt att det kan ta längre tid innan rättegång påbörjas. Att du är svensk ändrar inte på ärendets gång eftersom det är vistelselandets lagar och regler som gäller.

Avtjäna straffet i Sverige

Först när dom fallit och den har vunnit laga kraft, kan det bli aktuellt att pröva en ansökan om överförande av straffverkställighet, det vill säga att ett fängelsestraff ska få avtjänas i Sverige. För att ett överförande ska kunna ske ska flera villkor vara uppfyllda, bl.a. krävs att både Sverige och domslandet samtycker till det. Det är alltså ingen rättighet att som svensk få avtjäna sitt straff i Sverige.

Senast uppdaterad 16 sep 2018, 07.34

Vanliga frågor om frihetsberövande