• Svenska

Frihetsberövad

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Om du blir frihetsberövad utomlands kan svenska ambassader och konsulat till exempel hjälpa dig med att förmedla pengar från dina anhöriga och hålla kontakt med dem. Ambassaden eller konsulatet kan också verka för att du får en offentlig försvarare, om det finns ett sådant system i landet där du frihetsberövats. UD eller ambassaderna kan inte påverka ditt rättsliga ärende eller betala borgen. Det är inte självklart att du efter en eventuellt fällande dom får avtjäna ditt straff i Sverige.

Det här kan ambassaden göra:

  • Undersöka möjligheterna till juridiskt biträde (advokat eller likvärdigt). Ambassaden kan verka för att du får en offentlig försvarare om du är misstänkt för brott och landet som frihetsberövat dig har ett sådant system. Vill du anlita privat advokat måste du vanligtvis själv, eller med hjälp av dina anhöriga, betala den kostnaden.
  • Förmedla pengar från dina anhöriga om du behöver köpa mat, hygienartiklar eller liknande. 
  •  Hålla kontakt med dina anhöriga om du önskar det.
  • Besöka dig i anstalt eller häkte om du vill det och om frihetsberövandet inte är av kortare karaktär. 
  • Stå i kontakt med myndigheter i det aktuella landet för att få information om hur ditt ärende går.

Det här kan ambassaden inte göra:

  • Påverka eller ingripa i det aktuella landets rättsprocess eller ha en uppfattning i skuldfrågan.
  • Hjälpa ut dig ur arrest eller fängelse.
  • Betala borgen eller böter.
  • Fungera som juridiskt ombud.
  • Fungera som tolk.

Om du grips av polis

Om du grips av polis utomlands misstänkt för att ha begått brott ska du få information om din rätt att ditt lands ambassad eller konsulat informeras om händelsen. Detta enligt Wienkonventionen som de flesta länder signerat. Ambassaden ska underrättas om din situation så snart som möjligt. 

Ambassaden kan då söka kontakt med dig för att bland annat ta reda på om du vill att dina anhöriga i Sverige ska informeras om din situation. Om du inte vill det informerar UD vanligtvis inte dina anhöriga på grund av sekretess. Om du är under 18 år är huvudregeln att vårdnadshavarna informeras.

Om du vill kommer ambassaden att begära tillstånd att besöka dig. 

Ambassaden kan också följa rättsprocessen och hålla dina anhöriga informerade. Ambassaden kan däremot inte lägga sig i den juridiska processen eller fungera som juridisk rådgivare.

Försvarare utomlands

Är du frihetsberövad och misstänkt för brott och behöver ett juridiskt ombud verkar ambassaden för att du ska få en offentlig försvarare. 

Vill du hellre ha en privat försvarare kan ambassaden ge dig namnförslag på advokater som du kan anlita. Ambassaden lämnar ut denna lista utan rekommendation och tar inget ansvar för val av ombud och inte heller för de råd eller anvisningar ombudet lämnar. Enligt huvudregeln är det du själv, eller med hjälp av anhöriga, som står för denna kostnad. 

Borgen utomlands

Många länder har ett system med borgen. Det innebär att efter ett domstolsbeslut kan en frihetsberövad få vistas i frihet fram till rättegång mot att hen betalar in ett bestämt belopp (kan vara en större summa pengar). Det fungerar som en slags säkerhet för att personen verkligen kommer att infinna sig till rättegången. 

Du kan inte låna pengar av ambassaden för att betala borgen eller böter.

Häkten och fängelser utomlands

I många länder är förhållandena i häkten och fängelser sämre än de svenska. Extra mat, hygienartiklar med mera behöver du i regel själv betala för. Om du saknar pengar och om inga andra vägar finns kan UD hjälpa till att förmedla pengar från anhöriga i Sverige. 

Tiden från häktning till rättegång kan variera från land till land. Det är inte ovanligt att det tar lång tid innan det blir rättegång. Att du är svensk ändrar inte på ärendets gång eftersom det är vistelselandets lag som gäller.

Kan straffet avtjänas i Sverige?

Först när dom fallit och fastställts, kan det bli aktuellt att ta upp frågan om det är möjligt att få avtjäna straffet i Sverige. Det kräver att båda länderna godkänner det. Det är alltså ingen rättighet att som svensk få avtjäna sitt straff i Sverige. Läs mer:

Om överförande av straffverkställighet - på regeringen.se

Hårda straff för narkotikabrott 

En del av de svenskar som sitter fängslade utomlands är misstänkta eller dömda för narkotikabrott. De flesta har gripits när de försökt smuggla, men många har också dömts för innehav av mindre mängder narkotika.

Det händer att svenska resenärer lockas eller luras att smuggla narkotika för att tjäna pengar eller bara av ren vänlighet tar med sig en väska eller paket som tillhör någon annan - kanske utan att ha klart för sig vad de innehåller.

Många länder har hårda straff för narkotikabrott, inklusive för innehav av narkotika. Det kan räcka med att narkotika hittas i din ficka eller i ditt bagage, för att du ska dömas för innehav. 

Det finns också länder som har dödsstraff för allvarligare narkotikabrott.