Meny

Om utlandet Israel

Avrådan

Israel - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Israels närområde mot Gaza, upp till ett avstånd om 40 km från Gaza.

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

 

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

1. Från och med den 27 augusti hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Bulgarien, Nederländerna och Rumänien.

(UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.)

2. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet* samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 9 september 2020.

3. För samtliga länder som inte omfattas av punkt 1 eller punkt 2 ovan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 15 november 2020.

* Cypern, Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Slovakien och Slovenien.

Information om Coronaviruset (Covid-19) i Israel

Coronaviruset sprids även i Israel och smittspridningstakten har ökat markant de senaste veckorna.

Det är fortfarande svårare än normalt att lämna Israel med flyg till Sverige då de flesta avgångar har ställts in p.g.a. reserestriktioner både inom Europa och i Israel, liksom bristande efterfrågan. Det finns i dagsläget inga direktflyg och det går färre avgångar än normalt med transitmöjligheter till Sverige. För frågor som inresa till Sverige, se också information från gränspolisen https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/

Möjligheterna till inresa till Israel är fortfarande begränsade och tillstånd krävs på förhand. Den som planerar att resa till Israel uppmanas att hålla sig uppdaterad om tillämpligt regelverk genom israeliska hälsoministeriet https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines och Israels ambassad i Stockholm i god tid före avresa https://embassies.gov.il/stockholm/Pages/default.aspx. Observera att 14 dagars karantän alltjämt gäller i Israel vid inresa från merparten av världens länder, inklusive Sverige. Listan över karantänsbefriade länder hanteras och uppdateras av israeliska myndigheter: https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=20&country_name_en=

Utöver reserestriktioner har israeliska myndigheter också vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridning inom landet. Israel är nu i en fas då restriktioner återinförts, efter en period av lättnader. Större folksamlingar ska undvikas och människor uppmanas att hålla två meters avstånd till andra. Ansiktsmask ska bäras av alla som lämnar hemmet och överträdelser kan resultera i böter. Allmänna transportmedel går fortsatt i reducerad omfattning. Mer information finns på israeliska hälsoministeriets hemsida: https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/

Restriktionerna kan förändras med kort varsel. Svenskar uppmanas att hela tiden hålla sig uppdaterade via lokala myndigheter och nyhetsmedier.

Strikta begränsningar gäller även för inresa till Israel från Palestina. För information om resor till och vistelse i Palestina, se generalkonsulatet i Jerusalems reseinformation.

 

Senast uppdaterad 26 aug 2020, 17.30
Ambassadens reseinformation