Om utlandet Israel

Avrådan

Israel - avrådan

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 17 oktober 2023 beslutat att skärpa avrådan för Israel. Följande avrådan gäller.

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till gränsområdet mot Gazaremsan inom ett avstånd om 40 kilometer från gränsen.

Utrikesdepartementet avråder även från alla resor till gränsområdet mot Libanon inom ett avstånd om 10 kilometer från gränsen.

Utrikesdepartementet avråder också från alla resor till de ockuperade Golanhöjderna.

Vidare avråder Utrikesdepartementet sedan den 7 oktober 2023 från icke nödvändiga resor till hela Israel.

Avrådan gäller tills vidare.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Aktuella händelser

Uppdatering med anledning av det fortsatt oförutsägbara säkerhetsläget i norra Israel:

Sedan den 7 oktober 2023 pågår dagliga strider vid Israels norra gräns mot Libanon. Den 12 juni avfyrade Hizbollah över 200 raketer mot Israel, varav många riktades mot städer längre söderut än tidigare – inklusive mot Tiberias och andra samhällen i södra Galiléen. Attacken beskrevs av Hizbollah som ett svar på en israelisk attack i Libanon, i vilken en högt uppsatt Hizbollahledare dödades. Även om stridigheterna än så länge i huvudsak är begränsade till gränsområdena mot Libanon, är risken för felbedömningar och ytterligare eskalering fortsatt påtaglig. Om en fullskalig konflikt mellan Israel och Hizbollah skulle bryta ut bedöms denna få betydande konsekvenser i stora delar av Israel, inklusive störningar i el- och vattenförsörjningen, kommunikationsstörningar samt omfattande begränsningar av flyg-, väg och havstransporter (däribland risken för att såväl flygplatser som luftrum stängs).  Ambassadens möjligheter att bistå i en sådan händelse kan komma att vara mycket begränsade, varför ambassaden påminner om utrikesdepartementets gällande reseavrådan (se UD:s reseavrådan ovan). Ambassaden påminner samtidigt svenskar som redan befinner sig i Israel att anmäla sig till svensklistan, noggrant läsa ambassadens reseinformation och ladda ner appen UD Resklar samt aktivera push-notiser. Alla svenskar på plats uppmanas vidare att följa lokala myndigheters rekommendationer och att hålla sig informerade om var närmaste säkra plats (exempelvis skyddsrum eller förstärkt rum) är belägen samt omedelbart söka sig till denna om varningssirener hörs.

Sedan terroristgruppen Hamas attack mot Israel den 7 oktober, där över 1 200 personer dödades, har Hamas och andra grupper skjutit raketer från Gaza mot södra och centrala Israel, inkluderat Tel Aviv. Israel genomför en militär motoffensiv i Gaza, i form av flyganfall och markoperationer. Samtidigt skjuter Hizbollah raketer från Libanon mot norra Israel, vilka Israel besvarar. Natten mot söndagen den 14 april genomförde Iran och Irankopplade aktörer en attack mot Israel med drönare, kryssningsmissiler och ballistiska missiler. Majoriteten av dessa sköts ned innan de nådde israeliskt luftrum, men ett fåtal trängde igenom det israeliska luftförsvaret och orsakade enstaka skador i Israel. En person uppges ha skadats allvarligt av nedfallande splitter.

Med anledning av händelseutvecklingen avråder UD från alla resor till gränsområdet mot Gazaremsan inom ett avstånd om 40 kilometer från gränsen, till gränsområdet mot Libanon inom ett avstånd om 10 kilometer från gränsen och till de ockuperade Golanhöjderna. UD avråder även från icke nödvändiga resor till hela Israel (se UD:s reseavrådan).

Ambassaden uppmanar alla svenskar på plats att anmäla sig till svensklistan, samt att hålla kontakt med anhöriga. Ladda även ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. När du kommit hem till Sverige igen ber vi dig att avanmäla dig från svensklistan genom att klicka här.

Svenskar i Israel och anhöriga till personer på plats som önskar komma i kontakt med UD:s konsulära nödjour i Stockholm uppmanas ringa det särskilda krisnumret: +46 8 405 19 00.

Flygplatsen Ben Gurion är öppen och möjlighet finns att flyga reguljärt. Ett antal flygbolag genomför flygningar till bland annat Europa. Se flygbolagens och flygplatsens hemsida för uppdaterad information. Ambassaden uppmanar alla att bedöma den egna säkerhetssituationen ifall ni överväger att ta er till flygplats eller gränsövergång.

Ambassaden uppmanar alla svenskar på plats att följa lokala myndigheters rekommendationer och att hålla sig informerade om var närmaste säkra plats (exempelvis skyddsrum eller förstärkt rum) är belägen samt omedelbart söka sig till denna om varningssirener hörs. Vidare uppmanar ambassaden alla på plats att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen på ambassadens eller generalkonsulatet Jerusalems reseinformation på Sweden Abroad, samt via lokal och internationell media.

Användbara länkar:

Flygplatser:

Ben Gurion Airport: Ben Gurion Airport (iaa.gov.il)

Ramon Airport: Ramon (iaa.gov.il)

Lokala myndigheters information:

National Emergency Portal (du kan endast se sidan när du befinner dig i Israel:)

https://www.oref.org.il/en (endast tillgänglig i Israel)

Det israeliska civilförsvaret (The Home Front Command, HFC) ansvarar för den civila krisberedskapen i Israel. Mer information från dem finns på denna länk (du kan endast se sidan när du befinner dig i Israel):

Home Front Command

Ministry of Tourism:

News | Ministry of Tourism (www.gov.il)

Emergency Information: Land borders crossing | Ministry of Tourism (www.gov.il)

Emergency Information: Flights | Ministry of Tourism (www.gov.il)

Lokala telefonnummer till israeliska myndigheter:

Nödnummer (SOS): 100

Ambulans (Magen David Adam): 101

Israeliska civilförsvaret (Homefront Command): 104

Exempel på lokala nyhetsmedier på engelska:

www.thetimesofisrael.com

www.jpost.com

www.haaretz.com

Jerusalem och Palestina

För information om resor till Palestina och Jerusalem - se generalkonsulatet i Jerusalems reseinformation.

Ambassadens reseinformation
Senast uppdaterad 20 jun 2024, 11.30
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet kan du anmäla dig till svensklistan.

Anmäl dig till svensklistan