• Svenska

Om utlandet Israel

Avrådan

Israel - avrådan

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 17 oktober 2023 beslutat att skärpa avrådan för Israel. Följande avrådan gäller.

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till gränsområdet mot Gazaremsan inom ett avstånd om 40 kilometer från gränsen.

Utrikesdepartementet avråder även från alla resor till gränsområdet mot Libanon inom ett avstånd om 10 kilometer från gränsen.

Utrikesdepartementet avråder också från alla resor till de ockuperade Golanhöjderna.

Vidare avråder Utrikesdepartementet sedan den 7 oktober 2023 från icke nödvändiga resor till hela Israel.

Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Senast uppdaterad 06 maj 2024, 15.30

Aktuella händelser

Sedan terroristgruppen Hamas attack mot Israel den 7 oktober, där över 1 200 personer dödades, har Hamas och andra grupper skjutit raketer från Gaza mot södra och centrala Israel, inkluderat Tel Aviv. Israel genomför en militär motoffensiv i Gaza, i form av flyganfall och markoperationer. Samtidigt skjuter Hizbollah raketer från Libanon mot norra Israel, vilka Israel besvarar. Natten mot söndagen den 14 april genomförde Iran och Irankopplade aktörer en attack mot Israel med drönare, kryssningsmissiler och ballistiska missiler. Majoriteten av dessa sköts ned innan de nådde israeliskt luftrum, men ett fåtal trängde igenom det israeliska luftförsvaret och orsakade enstaka skador i Israel. En person uppges ha skadats allvarligt av nedfallande splitter.

Med anledning av händelseutvecklingen avråder UD från alla resor till gränsområdet mot Gazaremsan inom ett avstånd om 40 kilometer från gränsen, till gränsområdet mot Libanon inom ett avstånd om 10 kilometer från gränsen och till de ockuperade Golanhöjderna. UD avråder även från icke nödvändiga resor till hela Israel (se UD:s reseavrådan).

Ambassaden uppmanar alla svenskar på plats att anmäla sig till svensklistan, samt att hålla kontakt med anhöriga. Ladda även ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. När du kommit hem till Sverige igen ber vi dig att avanmäla dig från svensklistan genom att klicka här.

Svenskar i Israel och anhöriga till personer på plats som önskar komma i kontakt med UD:s konsulära nödjour i Stockholm uppmanas ringa det särskilda krisnumret: +46 8 405 19 00.

Flygplatsen Ben Gurion är öppen och möjlighet finns att flyga reguljärt. Ett antal flygbolag genomför flygningar till bland annat Europa. Se flygbolagens och flygplatsens hemsida för uppdaterad information. Ambassaden uppmanar alla att bedöma den egna säkerhetssituationen ifall ni överväger att ta er till flygplats eller gränsövergång.

Ambassaden uppmanar alla svenskar på plats att följa lokala myndigheters rekommendationer och att hålla sig informerade om var närmaste säkra plats (exempelvis skyddsrum eller förstärkt rum) är belägen samt omedelbart söka sig till denna om varningssirener hörs. Vidare uppmanar ambassaden alla på plats att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen på ambassadens eller generalkonsulatet Jerusalems reseinformation på Sweden Abroad, samt via lokal och internationell media.

Användbara länkar:

Flygplatser:

Ben Gurion Airport: Ben Gurion Airport (iaa.gov.il)

Ramon Airport: Ramon (iaa.gov.il)

Lokala myndigheters information:

National Emergency Portal (du kan endast se sidan när du befinner dig i Israel:)

https://www.oref.org.il/en (endast tillgänglig i Israel)

Det israeliska civilförsvaret (The Home Front Command, HFC) ansvarar för den civila krisberedskapen i Israel. Mer information från dem finns på denna länk (du kan endast se sidan när du befinner dig i Israel):

Home Front Command

Ministry of Tourism:

News | Ministry of Tourism (www.gov.il)

Emergency Information: Land borders crossing | Ministry of Tourism (www.gov.il)

Emergency Information: Flights | Ministry of Tourism (www.gov.il)

Lokala telefonnummer till israeliska myndigheter:

Nödnummer (SOS): 100

Ambulans (Magen David Adam): 101

Israeliska civilförsvaret (Homefront Command): 104

Exempel på lokala nyhetsmedier på engelska:

www.thetimesofisrael.com

www.jpost.com

www.haaretz.com

Jerusalem och Palestina

För information om resor till Palestina och Jerusalem - se generalkonsulatet i Jerusalems reseinformation.

Allmänna säkerhetsläget

Ambassaden och UD följer noga utvecklingen i Israel efter den 7 oktober 2023 och uppdaterar denna information vid behov. Information om den senaste händelseutvecklingen och om möjligheten att lämna landet hittar du under rubriken ”aktuella händelser” på denna sida. Svenskar i området rekommenderas att följa nyhetsrapporteringar och israeliska myndigheters säkerhetsanvisningar, eftersom säkerhetssituationen snabbt kan förändras.

Raketbeskjutningar förekommer i framför allt södra och centrala Israel, samt i norra Israel vid gränsen till Libanon. UD uppmanar alla att följa lokala myndigheters rekommendationer och att hålla sig informerade om var närmaste säkra plats (exempelvis skyddsrum eller förstärkt rum) är belägen samt omedelbart söka sig till denna om varningssirener hörs. Det finns flera appar som man kan ladda ner, vilka varnar för raketer, bland annat Red Alert och Tzofar. 

Sociala oroligheter kan i tider av ökad spänning inträffa på olika platser i landet. Ambassaden uppmanar boende och besökare att iaktta försiktighet och vara vaksamma, samt att undvika offentliga platser, folksamlingar, demonstrationer, protester och platser där oroligheter förekommer.  

 

Terrorism

Det har skett flera terroristattacker under 2023 och 2024, både innan och efter den 7 oktober, med flera döda och skadade som följd. Attackerna har skett genom olika tillvägagångssätt, bland annat i form av skottlossning, knivdåd och bilramningar. Efter den 7 oktober 2023 bedömer UD att risken för terroristattacker har ökat i hela Israel.

Det allmänna rådet till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet. Resenärer bör vara uppmärksamma på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang och religiösa högtider, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader, restauranger, caféer samt i butikscentra. Det är viktigt att hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Israel ligger i ett seismiskt aktivt område. Jordbävningar förekommer, men oftast av liten omfattning, vanligen i om­rådet runt Döda Havet och Eilat. Senast en större jordbävning ägde rum var i början av 1900-talet.

Jordbävningar under havet kan förorsaka flodvågor (tsunami). Resenärer uppmanas att följa de lokala myndigheternas anvisningar i farosituationer och på förhand bekanta sig med evakueringsvägar.

I händelse av naturkatastrof uppmanas resenärer att följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

För information om beredskap vid naturkatastrofer, se israeliska civilförsvarets hemsida. (Du kan endast se sidan när du befinner dig i Israel)

In- och utresebestämmelser

Sveriges ambassad i Tel Aviv och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Enligt ambassadens kännedom behöver dock svenska medborgare, i normalfallet, inte visum för att resa som turist till Israel för vistelser upp till 90 dagar.  

Vid inresa till Israel får svenska resenärer nu ett inresekort i passet (ett s.k. Border Control Entry Permit) i stället för en stämpel. Detta kort är ett bevis på att inresan i landet skett lagligt och ska behållas i passet under hela vistelsen. Kortet kan också komma att efterfrågas på israelisk sida vid övergångar till Palestina.

För mer detaljerad information om inreseregler till Israel och andra typer av tillstånd kontakta israeliska myndigheter, till exempel Israels ambassad i Stockholm

Särskilda problem vid inresa

Resenärer till Israel kan förvänta sig att vid ankomst svara på frågor om syftet med resan till Israel. Personer som har stämplar i sitt pass från länder som Israel inte har diplomatiska förbindelser med, eller som har varit involverade i aktivist- eller missionsverksamhet, kan löpa större risk att utsättas för grundligare utfrågningar och att få sitt bagage genomsökt vid in- och utresa. Det har även hänt att resenärers elektroniska utrustning genomsökts. Försök att motsätta sig säkerhetskontroll, lämnande av felaktiga uppgifter eller vägran att svara på frågor kan leda till att inresa i landet nekas. Det bör uppmärksammas att svenska resenärer har nekats inresa till Israel med hänvisning till säkerhetsskäl utan närmare förklaring än så.

Israels parlament antog i mars 2017 en lag som möjliggör för myndigheterna att neka inresa till personer som öppet manat till bojkott av Israel och/eller "områden under dess kontroll", vilket inkluderar bosättningar. Den 7 januari 2018 publicerade israeliska myndigheter en lista över organisationer som anses stödja rörelsen för bojkott, avyttring av tillgångar och sanktioner mot Israel (BDS). Individer med kopplingar till dessa organisationer som planerar att resa till Israel uppmanas att kontakta israeliska myndigheter i god tid före avresa.

Resenärer som nekats inresa på Ben Gurion-flygplatsen får stanna kvar på flygplatsen och tas till en särskild avdelning i väntan på nästa flyg tillbaka med det flygbolag resenären ankom med. Beroende på när återresa med samma flygbolag är möjlig, kan resenärer som nekats inresa behöva stanna ett tag på flygplatsen, eller tas till ett särskilt förvar. Enligt uppgifter från israeliska myndigheter har personer som tagits till den särskilda avdelningen eller förvaret i väntan på nästa flyg alltid rätt att på egen bekostnad köpa en biljett med ett annat flyg som avgår tidigare (med hjälp av personal), och på så vis förkorta vistelsen i förvaret.

Om du nekats inresa och hålls kvar på flygplatsen, eller i förvaret, kan du kontakta ambassaden på telefonnummer +972-3-718 00 00 för konsulär assistans. Ambassaden kan inte påverka israeliska myndigheters beslut om nekad inresa. Om du tidigare haft problem med inresa till Israel eller om du tror att du kan få problem bör du ta kontakt med Israels ambassad i Stockholm i förväg.

Särskilda restriktioner för in- och utresa gäller för personer med palestinskt ursprung. Personer som är eller någon gång har varit registrerade hos palestinska myndigheter eller är behöriga för palestinskt ID-kort tillåts i princip inte resa till eller från Israel via Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv, utan hänvisas i normalfallet av israeliska myndigheter i stället till gränsövergången Allenby Bridge (också kallad King Hussein Bridge). För mer information kring dessa bestämmelser hänvisas till Israels ambassad i Stockholm.

Personer med både svenskt och israeliskt medborgarskap måste enligt israeliska regler använda israeliskt pass vid in- och utresa. Personer med dubbelt medborgarskap samt personer med bakgrund i Palestina och som nu är svenska medborgare rekommenderas att läsa Utrikesdepartementets information om dubbelt medborgarskap.

Resenärer till Palestina hänvisas till generalkonsulatet i Jerusalems hemsida.

För ytterligare frågor om in- och utresebestämmelser, kontakta Israels ambassad i Stockholm.

Hälso- och sjukvård

Hälsoförhållandena i Israel är goda och kvaliteten på sjukvården hög. Resenärer som önskar närmare information om hälsoförhållandena i Israel och information om vaccinationer hänvisas till sin ordinarie vårdförmedlare eller vaccinationscentral för rådgivning.

Om akut hjälp behövs ring 101 och begär ambulans. 

Kranvattnet är för det mesta drickbart, men det kan smaka annorlunda.

Covid-19

Spridningen av coronaviruset påverkar alla världens länder, inklusive Israel. Israel ställer inte längre något krav på att resenärer fyller i ett inreseformulär. Därmed är i princip de flesta reserestriktioner med anledning av Covid-19 avskaffade i Israel. Observera att det fortsatt kan ställas krav på munskydd på vissa platser (exempelvis sjukhus och äldreboenden) och att personer som upplever sjukdomssymptom tio dagar innan avresa till Israel förväntas ta ett PCR-test. Om du har testat positivt för Covid-19 innan avresa till Israel bör du inte resa förrän du har tillfrisknat. Vidare kan enskilda flygbolag ställa egna krav, varför du noggrant bör undersöka vad som gäller för din flygresa. Resenärer bör vara medvetna om att restriktionerna kan ändras med kort varsel och bör därför noggrant läsa det israeliska hälsoministeriets information om Covid-19 innan avresa på denna länk.

Israels ordinarie in- och utresebestämmelser gäller fortsatt (se underrubriken "In- och utresebestämmelser").

Lokala lagar och sedvänjor

Den judiska religionen har en framträdande plats i den israeliska vardagen. En stor del av befolkningen följer åtminstone delar av judendomens regler och iakttar de judiska högtiderna. Ambassaden har stängt i samband med de viktigaste judiska högtiderna.

I Israel är lördagen den stora vilodagen. Sabbaten och alla judiska högtidsdagar infaller vid solnedgången kvällen före högtidsdagen och är över vid solnedgången dagen efter. ​​​ Banker, kontor och statliga företag är stängda under såväl sabbat som högtider. I de större städerna är dock många restauranger, biografer, nattklubbar och diskotek öppna även på helgdagar. Det kan vara bra att komma ihåg att de allra flesta allmänna kommunikationsmedel inte går under sabbaten och högtidsdagar, men det brukar finnas möjlighet att åka taxi istället.

Vid besök på heliga platser, samt i bostadsområden med tydlig religiös prägel, är det viktigt att inte klä sig på ett sätt som kan uppfattas som provocerande. Det är också bra att informera sig om bland annat vad som gäller i fråga om krav på uppträdande i samband med högtider, religiösa såväl som sekulära.

För besök i Jerusalem hänvisas till generalkonsulatet i Jerusalems reseinformation om vilka lokala sedvänjor som bör iakttas där.

I de större städerna längs kusten, i synnerhet Tel Aviv, råder stor öppen­het mot homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner (hbtqi-personer). Samtidigt kan attityderna variera inom landet och från område till område. Hbtqi-resenärer bör vara uppmärksamma på sin omgivning, i synnerhet vid besök i områden med tydlig religiös eller socialkonservativ prägel.

Du bör använda din kamera med omdöme. Det är inte tillåtet att fotografera militära anläggningar och militär- och polispersonal. Hänsyn och försiktighet bör iakttas vid fotografering i muslimska och ortodoxa judiska områden. Det är alltid säkrast att på förhand fråga om lov vid fotografering av andra personer.

Bär alltid med dig någon form av giltig ID-handling samt bevis för att du har rätt att vistas i Israel.

Personer som befinner sig i Israel lyder under israelisk lagstiftning, vilken kan skilja sig avsevärt från den svenska. Polis och andra myndighetspersoner talar inte alltid engelska. Den som arresteras eller blir medtagen till en polisstation kan begära att Sveriges ambassad underrättas. Generell information om frihetsberövanden i utlandet hittar du här.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Israel är relativt låg och det är förhållandevis ovanligt att besökare i Israel råkar ut för allvarligare incidenter. Stöld av pass, kreditkort och andra värdesaker kan förekomma, varför resenärer uppmanas att hålla sina värdesaker under uppsikt.

Vid brott kontakta polisen på nummer 100 eller uppsök närmaste poliskontor

 

Trafiksäkerhet

Trafiken i Israel, framför allt i de större städerna, är tät och kan upplevas som intensiv jämfört med Sverige. Trafikolyckor är mer vanligt förekommande än i Sverige. 

Allmänna kommunikationsmedel utgörs i Israel av bland annat tåg, buss och servicetaxi i form av minibussar, s.k. sherut. Det anses i allmänhet säkert att ta taxi och det rekommenderas att be om att få åka med taxameter påslagen. Det är i regel inte möjligt att betala med kort utan endast med kontanter i lokal valuta.

Cykel och elsparkscykel är populära färdmedel i Israel och det finns gott om cykeluthyrningar. Användande av cykelhjälm rekommenderas.

Övriga upplysningar

Internationella bank- och kreditkort är i allmänhet gångbara även i Israel. Kontantuttag kan göras på de flesta bankomater. Vid besök på marknader samt vid resor utanför de större städerna kan det vara bra att ha med sig kontanter.

Nödtelefonnummer:

Polis: 100

Ambulans: 101

Brandkår: 102

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023